Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 9, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 09-12-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 9, 1997

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/1997 privind înființarea Societății Naționale a Petrolului - PETROM S.A. București.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Doamnelor și domnilor,

Trecem la ordinea de zi și vom dezbate proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/1997 privind înființarea Societății Naționale a Petrolului - PETROM S.A. București.

Potrivit prevederilor art.102, alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

Plenul Camerei Deputaților, la propunerea biroului Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, sesizată în fond, în ședința din ziua de marți, 2 decembrie 1997 a aprobat ca acestui proiect de lege să i se aloce pentru dezbatere un timp total de 30 de minute, iar pentru intervenții la articole, 2 minute.

Vă informez că din totalul celor 30 de minute, au fost epuizate 20 de minute.

De asemenea, vă informez că au fost aprobate titlul proiectului de lege și primele trei articole din ordonanță.

Inițiatorul este prezent prin domnul ministru Liviu Marcu.

Comisia este la datorie și vom continua cu art.4.

Epuizând 20 de minute din totalul celor 30, mai avem 10 minute afectate, după care vom trece la votarea articolului, în ritmul prevăzut de Regulamentul Camerei Deputaților.

Art.4. Comisia nu are obiecțiuni. Din sală, comentarii nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Adoptat.

Art.5. Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Text adoptat.

Art.6. Comentarii nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Text adoptat.

Art.7. Comentarii nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Text adoptat.

Art.8. Comentarii nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Text adoptat.

Art.8. Comentarii nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Text adoptat.

Art.9 amendat de comisie. Comentarii din sală? Nu sunt. Supun la vot textul comisiei.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Text adoptat.

Art.10. Comisia nu a intervenit. Comentarii din sală. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Gheorghe Romeo Leonard Cazan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La art.10 la discuția în comisie, am propus comisiei o completare a articolului 10. Deci, după ce se păstrează ceea ce inițiatorul a propus, se adaugă următoarea completare: "Președințele consiliului de administrație va fi numit prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Industriei și Comerțului".

Ce am avut în vedere cu această ocazie? Avem de-a face cu o societate de importanță națională, o societate strategică. Mi s-a părut că devine obligatoriu ca o asemenea societate să fie condusă de cineva omologat, propus, omologat, avizat de către Guvern. Nu este vorba de o societate comercială obișnuită. Ea devine societate comercială, dar are o importanță strategică. Și, în acest context, am făcut această propunere.

Și în cadrul comisiei voturile au fost împărțite, majoritatea însă a optat spre a lăsa la întâmplare stabilirea președintelui acestei societăți.

Vă rog să analizați propunerea mea și să vedeți dacă nu ar fi necesară o hotărâre de Guvern în acest sens. Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Dacă din partea comisiei există o intervenție? Domnul președinte.

Domnul Iuliu Vida:

În cadrul comisiei, amendamentul a fost dezbătut și respins prin majoritate de voturi.

Domnul Vasile Lupu:

Ca atare, stimați colegi, supun votului dumneavoastră textul inițiatorului acceptat de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 21 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Text adoptat.

Art.11 modificat în raportul comisiei.

Vă rog, liniște!

Comentarii nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Text adoptat.

Art.12 modificat de comisie. Vă rog, domnule deputat.

Domnul Gheorghe Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La art.12, alin.2, subsemnatul am propus următoarea modificareȘ

În ordonanță era: "Președintele consiliului de administrație nu este director general al societății".

Eu am propus: "Președintele consiliului de administrație poate fi și director general al societății".

De ce am propus această treabă? Pentru a pune de acord această lege cu Ordonanța 32, care modifică Legea 31, care la pct.35.1 zice așa: "Art.98, alin.2 va avea următorul cuprins: președintele consiliului de administrație poate fi și director general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție".

Pentru simetrizarea celor două legi și pentru faptul că trebuie lăsată autonomie în vederea definitivării, poate să fie și director general sau președinte și, pentru a nu interveni atunci când va fi cazul de modificare a legii, cred că e bine să lăsăm "poate fi", în sensul că cei care trebuie să decidă își aleg: poate să fie director general sau poate să fie și președinte și director general sau poate să fie separat președinte separat și director general separat.

Deci, eu zic că nu modifică cu nimic fondul problemei, având în vedere că această decizie rămâne la alegerea organelor competente, dar legea trebuie să fie prevăzută și cu această posibilitate. Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul președinte Vida are cuvântul.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

La art.12, la alin.1 a fost prezentat un amendament de către deputații Puwak, Marin Gheorghe și Radu Cojocaru, care a fost acceptat de comisie, fapt pentru care solicit din partea comisiei ca să fie acceptat acest amendament și să fie reformulat alineatul 1, iar cu privire la alineatul 2 menținem textul din ordonanță, respectiv interdicția ca președintele consiliului de administrație să aibă posibilitatea să fie numit și director general al societății.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte,

Vă rog să dați citire textului propus de dumneavoastră, pentru a fi consemnat în stenogramă.

Domnul Iuliu Vida:

Deci, la alin.1, la art.12, textul propus de comisie pentru reformulare sună în felul următor: "Până la organizarea concursului de administrator în condițiile legii, conducerea executivă a societății este asigurată de un director general numit prin ordin al ministrului Industriei și Comerțului". Amendamentul a fost propus de doamna deputat Hildegard Puwak, domnul deputat Marin Gheorghe și domnul deputat Radu Cojocaru.

Vă rog să supuneți votului plenului acest amendament pentru alin. 1.

Domnul Vasile Lupu:

Și alin. 2 cum va suna?

Domnul Iuliu Vida:

Urmează după ce rezolvăm alin. 1.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Deci, stimați colegi, supun votului dumneavoastră alin. 1 din art. 12, așa cum a fost reformulat de comisie, "...prin ordin al ministrului Industriei și Comerțului".

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul Iuliu Vida:

Cu privire la alin. 2 solicităm menținerea textului din ordonanță, care sună în felul următor: "Președintele Consiliului de Administrație nu este și Director General al societății".

Domnul Vasile Lupu:

Da. Supun votului dumneavoastră alin. 2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 8 voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Text adoptat.

Art. 13.

Stimați colegi,

Am depășit de mult timpul aprobat de Cameră pentru dezbatere și potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, vom trece doar la votarea următoarelor articole.

Art. 13.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Text adoptat.

Art. 14.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Text adoptat.

Art. 15.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Text adoptat.

Stimați colegi,

Pentru că la 11,30 avem.... (Discuții la masa prezidiului cu domnul Iuliu Vida).

Vă rog de la tribună. Deci, iată că mai avem două anexe pe care trebuie să le discutăm.

Domnul Iuliu Vida:

Ordonanța are două anexe și vă rog să supuneți aprobării și aceste anexe.

Deci, Anexa 1 se referă la Statutul Societății Naționale a Petrolului "Petrom S.A." și o altă anexă cuprinde lista unităților Societății Naționale a Petrolului "PETROM", la înființarea acesteia.

Vă rog să supuneți aprobării și aceste anexe.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Domnule președinte,

Trebuie reconsiderat timpul pentru că nu s-a avut în vedere cele două anexe când s-a stabilit timpul și acum treceți cu ele așa....

Domnul Vasile Lupu:

Da. Domnule președinte, într-adevăr, cred că este necesar să reveniți asupra timpului propus și să mai acordați un timp rezonabil pentru dezbaterea anexelor.

Domnul Iuliu Vida:

Sunt și eu de acord ca să respectăm procedura legislativă și propun suplimentarea fondului de timp cu 25 de minute.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Deci, supun votului dumneavoastră propunerea comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul Iuliu Vida:

Și atunci să începem cu Anexa nr. 1. Până la art. 9 nu sunt amendamente. La art. 9 comisia are un amendament.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, titlul anexei este: Statutul Societății Naționale a Petrolului "PETROM s.a."

Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. I. "Denumirea, forma juridică, sediul, durata".

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 1. Denumirea societății comerciale.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 2.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 3.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 4.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. II. "Scopul și obiectul de activitate al societății comerciale".

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 5.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 6.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. III. "Capitalul social. Acțiunile".

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 7.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 8.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pentru art. 9 așteaptă domnul președinte la microfon.

Deci, îl adaptăm la art. 9, modificat prin raport.

Aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Iuliu Vida:

La art. 9 există un amendament formulat și aprobat de comisie, care figurează la pag. 3 din raport.

Vă rog să supuneți aprobării amendamentul.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Deci, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 10.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 11.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 12.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 13.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. IV. "Adunarea Generală a Acționarilor".

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 14.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 15.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 16, modificat prin raport.

Aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Iuliu Vida:

La art. 16, comisia, a aprobat un amendament de reformulare pe care vă rog să-l supuneți aprobării plenului.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, art. 16 amendat de comisie.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Aceeași situație și la art. 17, adaptat la modificarea comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. V "Consiliul de Administrație".

Art. 18.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 19.

Comisia?

Domnul Iuliu Vida:

La art. 19, comisia a aprobat un amendament de reformulare, pe care vă rog să-l supuneți aprobării plenului.

Domnul Vasile Lupu:

Supun aprobării plenului reformularea comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 19 - adoptat.

Art. 20, reformulat de comisie.

Supun votului varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul Iuliu Vida:

Și la art. 21 comisia are un amendament de reformulare, pe care vă rog să-l supuneți aprobării.

Domnul Vasile Lupu:

Înainte de aceasta să votăm și titlul Cap. VI - "Comitetul director".

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. VII, după art. 20, intitulat "Gestiunea societății comerciale".

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 21, amendat de comisie.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 22. Textul inițiatorului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 23. Textul inițiatorului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 24. Textul inițiatorului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 25. Textul inițiatorului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 26. Nu sunt comentarii.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 27.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 28.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. IX intitulat "Asocierea".

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 29.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 30.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 31.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 32.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 33.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. X, care sună astfel: "Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii". Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 34, amendat de comisie. Supun votului varianta comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 35. Varianta inițiatorului, acceptată de comisie.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 36.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 37.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. XI. - "Dispoziții finale".

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 38.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Anexa 1 în intregime.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Anexa la Statutul Societății Naționale "PETROM S.A."

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Dacă îmi permiteți, mai este Anexa nr. 2.

Domnul Vasile Lupu:

Dar, și această anexă la Statutul Societății Naționale trebuie votată.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

O considerăm inclusă în Anexa nr.1.

Anexa nr.2 conține lista societăților comerciale, desprinse din sistemul Companiei Române de Petrol, care funcționează prin absorbție de capital cu Societatea Națională Română de Petrol.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Stimați colegi,

Vom da votul final la 11,30, odată cu celelalte voturi pentru legile votate anterior pe articole.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 23 november 2019, 3:12
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro