Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 11, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-10-2019
08-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 11-12-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 11, 1997

Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Ședința a început la ora 9,11.

Lucrările au fost conduse de domnul Vasile Lupu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Corneliu Ciontu și Sorin Victor Lepșa , secretari.

*

 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 342 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 244. Sunt absenți 98, din care 25 participă la alte acțiuni parlamentare.

Cvorumul prevăzut de art. 128 din Regulament este întrunit.

Pentru început vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative.

1. Propunerea legislativă privind constituirea și utilizarea fondurilor financiare pentru susținerea instituțiilor de cult recunoscute din România, inițiată de un număr de 3 deputați.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

2. Propunerea legislativă privind finanțarea armatei în perioada 1 ianuarie 1998 - 31 decembrie 2002, inițiată de un număr de 31 de deputați.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, urmând a elabora un raport comun, - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru aviz - Comisia juridică, de disciplină și imunități.

3. Propunerea legislativă privind instituirea taxei NATO în perioada 1 ianuarie 1998 - 31 decembrie 2002, inițiată de un număr de 26 de deputați.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, urmând a elabora un raport comun, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru aviz - Comisia juridică, de disciplină și imunități.

4. Proiectul de hotărâre a Camerei Deputaților privind stabilirea unui cod de raporturi între majoritatea parlamentară și opoziție, inițiat de liderii grupurilor parlamentare PDSR, PRM și PUNR.

Cu acest proiect de hotărâre au fost sesizate următoarele comisii: în fond, urmând a elabora un raport comun, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

În continuare, vă informez că puteți exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi:

  • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului;
  • Legea pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României pentru perioada 1998-2000 la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE/ONU) și guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare și creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992;
  • Legea privind cantinele de ajutor social, adoptată în procedură de urgență;
  • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/1997 cu privire la îmbunătățirea protecției sociale pentru persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și pentru urmașii celor ce au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției anticomuniste din Decembrie 1989, ori în legătură cu evenimentele revoluționare din Decembrie 1989 adoptată în procedură de urgență;
  • Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul protecției civile în timp de pace, semnat la București la 18 ianuarie 1996;
  • Legea pentru aderarea României la Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979;
  • Legea pentru ratificarea Convenției consulare între România și Republica Croația, semnată la Zagreb la 19 mai 1997;
  • Legea privind declararea ca abrogate a unor acte normative;
  • Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea și protejarea investițiilor, semnat la București la 26 iunie 1996;
  • Legea pentru ratificarea Convenției europene cu privire la recunoașterea academică a titlurilor universitare, adoptată la Paris la 14 decembrie 1959;
  • Legea pentru ratificarea Convenției europene cu privire la echivalarea perioadelor de studiu universitare, adoptată la Paris la 15 decembrie 1956;
  • Legea pentru ratificarea Convenției europene cu privire la echivalarea generală a perioadelor de studii universitare, adoptată la Roma la 6 noiembrie 1990;
  • Legea pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituții universitare, adoptat la Strasbourg la 3 iunie 1964;
  • Legea pentru ratificarea Convenției europene cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituții universitare, adoptată la Paris la 11 decembrie 1953.
Aprobarea unor modificări în structura unor comisii permanente ale Camerei Deputaților.

Doamnelor și domnilor,

Vă rețin atenția asupra propunerii grupului parlamentar al Partidului Democrat, ca domnul deputat Ioan Oltean să facă parte din Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Supun votului dumneavoastră această solicitare.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

De asemenea, domnul deputat Vasile Matei a solicitat revenirea la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind sistemul național de decorații al României.

Intrăm în ordinea de zi și urmează să luăm în dezbatere inițiativele legislative înscrise.

Avem programat pentru astăzi votul final la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

De asemenea, votul asupra raportului privind propunerea legislativă pentru acordarea unor facilități producătorilor de vin.

Doamnelor și domnilor,

Suntem, în continuarea dezbaterilor, la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/1997 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar, nr. 18/1991.

Comisia pentru agricultură, dacă este prezentă, o invităm să-și ocupe locul. Din partea Guvernului participă domnul secretar de stat Dobrescu.

De asemenea, a fost sesizată în fond și Comisia pentru buget, finanțe și bănci. Nici de la finanțe și bănci nu este nimeni?

Stimați colegi,

Până când vor apărea în sală reprezentanții celor două comisii, aș propune să luăm următoarea propunere legislativă, și imediat ce apar președinții comisiilor, vom începe dezbaterile.

Ar urma pe ordinea de zi propunerea legislativă privind sistemul național de decorații al României.

Domnul deputat Sergiu Rizescu solicită cuvântul.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 

Domnul Sergiu George Rizescu:

Domnule președinte și stimați colegi,

Am rugămintea ca să amânăm dezbaterea acestui proiect de lege, întrucât au apărut noi amendamente, iar Ministerul de Justiție are de făcut niște completări în legătură cu art. 6 din acest proiect de lege.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Cred că nu aveți nimic împotrivă să scoatem o lege cât mai completă, și după atâta așteptare, mai marită să așteptăm o săptămână.

Supun votului dumneavoastră cererea de amânare.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

 
Dezbateri asupra propunerii legislative privind acordarea unor drepturi persoanelor care au făcut parte din detașamentele de muncă forțată din cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii (Retrimisă la comisie.)

Stimați colegi,

Ar urma propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care au făcut parte din detașamentele de muncă forțată din cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii.

Această propunere legislativă o avem moștenire din legislatura trecută. Comisia are ceva de spus?

Doamna deputat Smaranda Dobrescu.

 

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La această propunere legislativă moștenită din anul trecut noi încă nu am finalizat raportul întrucât s-a așteptat o evaluare din partea Ministerului Apărării Naționale privind mărimea acestor detașamente care au ființat pe teritoriul patriei noastre, drept care îl vom discuta de acum înainte. Nu avem raport încă discutat în comisie.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Deci, se retrimite la comisie.

Domnul Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Eu pun în discuția comisiei problema inițiatorului acestei propuneri legislative. Deci, inițiatorul a fost în legislatura anterioară domnul profesor Alexandru Athanasiu. Dânsul nu mai este deputat și atunci își însușește altcineva din comisie această inițiativă legislativă?

Dacă nu și-o însușește nimeni, ea trebuie pur și simplu scoasă de pe ordinea de zi.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Dacă inițiatorul nu mai este prezent în această legislatură, cu acordul comisiei, am putea-o respinge. Nu și-a însușit nimeni această inițiativă legislativă până acum.

Comisia, sunteți de acord să supunem votului respingerea?

Domnul președinte Iliescu are cuvântul.

 
 

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte și stimați colegi,

Vă rog frumos să acceptați pentru ultima dată ca această lege să fie discutată, în sfârșit, la comisie, săptămâna viitoare, și vă promitem că tot săptămâna viitoare vom da un verdict final asupra acestei inițiative venite din partea unui coleg ce a fost deputat în legislatura trecută.

De altfel, dacă îmi permite domnul Gaspar, există un punct de vedere favorabil al Ministerului Muncii - nu greșesc - față de această inițiativă. Acordați-ne acest răgaz pentru a vă lămuri, pentru a vă aduce argumente în plus și, în final, prin votul dumneavoastră, să acceptăm sau să respingem această inițiativă.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, domnule președinte, lipsește inițiatorul. Urmează ca Guvernul sau altcineva să-și însușească acest proiect de lege, dar ar trebui reluată procedura de la capăt.

Domnul deputat Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Vă rog să observați dispozițiile din Regulament. Comisiile nu fac decât să dezbată și să avizeze. Comisiile, în totalitatea lor, nu pot să fie inițiatori. Potrivit Constituției, inițiativa legislativă aparține Guvernului, deputaților sau senatorilor sau unui număr de 250.000 de cetățeni. Deci, comisia nu poate. Comisia trebuie să avizeze. Comisia trebuia să constate că nu mai există inițiator și să propună respingerea acestei propuneri.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte Iliescu, dacă mai amânăm un timp, ca să veniți cu o formulă scrisă de respingere, cred că pierdem timpul.

 
 

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Stimați colegi,

Tocmai pentru a oferi satisfacție și colegilor și pentru a respecta Regulamentul, v-aș propune să o retragem de pe ordinea de zi și, în eventualitatea că o asemenea inițiativă este oportună și necesară în momentul de față, să o reluăm, să o redepunem ca o inițiativă a unui grup de parlamentari, urmând ca după aceea să-și urmeze procedura în cadrul Camerei Deputaților.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Deci, nu este o formulă de retragere. O supunem votului...

Da, domnul deputat Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Nu se poate retrage. Aici ori se aprobă, ori se respinge. Și vreau să vă spun următorul lucru: vă rog să citiți în raport și să vedeți cum s-a desfășurat acolo ședința și cum s-a propus respingerea. Deci, la 31 mai 1995, Comisia pentru muncă și protecție socială a hotărât, cu un număr de 5 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și o abținere, ca propunerea legislativă să fie supusă spre dezbatere și adoptare în forma prezentată. Deci, nu existat nici măcar numărul necesar de voturi pentru ca ea, într-adevăr, să poată să fie supusă spre aprobare.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul președinte Iliescu.

 
 

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Pentru a fi foarte riguroși, dacă vă uitați pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, există nu mai puțin de 3 proiecte de lege, (15-16-17 sunt pozițiile de pe listă), care sunt însoțite de rapoarte ale vechii Comisii pentru muncă și protecție socială, rapoarte care vă propun adoptarea acestor inițiative legislative și care n-au fost rediscutate în actuala comisie.

Noi le-am moștenit, sunt din vechiul Parlament, nu avem formulat, pentru că am avut extrem de multe puncte pe ordinea de zi a comisiei, nu le-am rediscutat, de altfel, cele două inițiative de modificare a Legii nr.1 din 1991 și a Legii nr.14 din 1991 sunt deja depășite, sunt caduce.

 
Retrimiterea la comisie a propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte,

La următorul proiect, unul din inițiatori este prezent și în legislatura actuală, domnul Mândroviceanu.

Eventual să-și spună părerea. Dar, la această propunere legislativă nu mai avem inițiator.

 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Vreau să reamintesc președintelui Comisia pentru muncă și protecție socială că la începutul acestei legislaturi Biroul permanent a trimis atât Guvernului, cât și comisiilor toate propunerile legislative care erau pe ordinea de zi de la vechiul Parlament, pentru ca ele să aprecieze în legătură cu obiectul de reglementare și cu avizele și rapoartele pe care comisiile le-au dat.

Dacă comisiile nu au făcut acest lucru, plenul nu are nici un fel de vină.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Aici avem un gol de reglementare în Regulamentul Camerei Deputaților. Printr-o coincidență, autorul nu mai este deputat, dar este ministru.

Domnul Avramescu.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Nu ministrul, Guvernul.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Știu, Guvernul are inițiativă legislativă.

 
 

Domnul Constantin Gheorghe Avramescu:

Să ne înțelegem un lucru: inițiativa a fost făcută la momentul respectiv, în condiții perfect regulamentare. Ea a intrat la Biroul permanent și la comisie la momentul... Cu alte cuvinte, a rămas în evidență. Nu scrie nicăieri, nu există nici o reglementare că un proiect de lege inițiat de un deputat, care nu a apucat să fie discutat în legislatura respectivă, în care deputatul era în funcțiune, nu scrie nicăieri că acel proiect de lege cade. Chiar dacă el, nici la vremea respectivă n-ar fi fost trimis la Guvern pentru că nu a apucat să fie trimis. Era trimis în legislatura următoare, dar el figura, pentru că intrase la Biroul permanent. Din acel moment era un proiect de lege acceptat și își urmează cursul normal ca orice proiect, indiferent de faptul că respectivul nu mai este deputat.

Cred că aceasta este interpretarea corectă, aplicând principiul că ceea ce nu este prevăzut în mod expres, este permis.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Deci, să citim art. 91 din Regulament: "Dezbaterea generală a proiectului de lege sau a propunerii legislative este precedată de prezentarea de către inițiator a motivelor care au condus la promovarea proiectului...".

Să vină inițiatorul.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Inițiatorul nu mai are calitate.

 
 

Domnul Constantin Gheorghe Avramescu:

Intrăm într-o discuție foarte încurcată. De aceea mă mențin pe principiul că ceea ce nu este în mod expres specificat... Pentru că tot o inițiativă legislativă este și cea care se face în numele a 250.000 de cetățeni.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Pentru a curma discuția, retrimitem această propunere legislativă la comisie, poate și Comisia juridică, de disciplină și imunități va fi consultată spre a-și formula o părere și vom lămuri lucrurile într-o ședință viitoare.

 
Retrimiterea la comisie a propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.14/1991 privind salarizarea.

Urmează propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 14/1991 privind salarizarea.

Inițiatorii au fost deputații Ioan Ghișe, care nu mai este în această legislatură ales și domnul deputat Vasile Mândroviceanu.

 

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Dacă-mi permiteți...

Ca și în cazul propunerii legislative de la pct. 15, în cele două propuneri legislative, aflate la pct. 16 și 17, de modificare a Legii nr. 1 și a Legii nr. 14, actuala Comisie pentru muncă și protecție socială nu și-a exprimat un punct de vedere asupra lor.

V-aș ruga, ca și în cazul anterior, să procedați la supunerea la vot ca cele două propuneri legislative să fie trimise comisiei și vă promitem că săptămâna viitoare veți avea pentru toate cele trei propuneri legislative un punct de vedere al noii comisii.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală) :

Au fost trimise la comisii!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Cer o retrimitere...

Domnule președinte,

Pentru ultima oară, o retrimitem la comisie.

 
 

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte și stimați colegi,

Vreau să protestez, din partea comisiei, față de modul în care domnul deputat Gaspar - chestorul Biroului Permanent al Camerei Deputaților, încearcă să culpabilizeze această comisie.

Trebuie să știți și probabil că ați văzut, în fiecare săptămână când se fac investirile către comisii, că această comisie primește, de cele mai multe ori, extrem de multe proiecte de legi și propuneri legislative. Eu vă spun că se lucrează foarte serios și m-aș bucura dacă și la alte comisii s-ar lucra de fel de mult ca la Comisia de muncă.

Deci, îl rog pe domnul deputat Gaspar să nu culpabilizeze în mod gratuit această comisie. (Aplauze din partea dreaptă a sălii).

Din partea stângă a sălii de ședință:

Este vorba de respectarea legii, nu de culpabilizare!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Domnul deputat Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Nu vreau ca să intru într-un dialog de maniera în care domnul președinte Iliescu discută. Eu discut pe textele din Constituție, pe textele din Regulament. Constituția spune următorul lucru, la art. 60 alin. 5: "...Proiectele de legi sau propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi a Parlamentului precedent își continuă procedura în noul Parlament".

Când a fost ales noul Parlament, Biroul Permanent a trimis tuturor comisiilor aceste proiecte de legi, care erau înscrise pe ordinea de zi. De asemenea, a fost trimisă și la Guvern. Rog ca Secretariatul să verifice dacă au fost trimise la Comisia pentru muncă toate aceste proiecte de legi, care au figurat pe ordinea de zi a vechiului Parlament, pentru a-și exprima punctul de vedere.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Din câte rețin de la Biroul Permanent, au fost trimise și sperăm că în cel mai scurt timp, vor ajunge din nou în dezbatere pe ordinea de zi.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/1997 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar, nr.18/1991.

Cred că putem lua Ordonanța nr. 57/1997 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar. Este reprezentată Comisia pentru buget, finanțe și bănci. Inițiatorul este prezent. (Se face apel sonor).

Stimați colegi,

Din câte îmi amintesc, la acest proiect dezbaterile generale au avut loc.

Întrucât dezbaterile generale s-au consumat, propun să trecem la textul proiectului de lege.

Deci, mai întâi, titlul Ordonanței: Ordonanța Guvernului nr. 57/1997 privind măsuri pentru asigurarea finanțării legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 1 din ordonanță. Sunt comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 2 din ordonanță. Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 3 din ordonanță.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Proiectul de lege integral.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Unanimitate.

Cu majoritate de voturi pentru și o abținere, proiectul de lege a fost adoptat.

Stimați colegi,

Proiectul de Lege cu privire la patronate.

Comisia juridică, de disciplină și imunități este reprezentată astăzi în Cameră?

Din partea stângă a sălii de ședință:

Este la proces!

 

Domnul Vasile Lupu:

Deci, proiectul de Lege cu privire la patronate.

Inițiatorul este prezent?

Stimați colegi,

Lăsăm mai la urmă dezbaterea până vine inițiatorul și reprezentanții comisiei sesizate în fond.

 
Amânarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind siguranța navigației civile.

Și trecem la proiectul de Lege privind siguranța navigației civile.

Inițiator? Comisie?

Domnul Ioan Dan Popescu, președintele Comisiei pentru industrie și servicii?

 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Domnule președinte!

Nu se poate lucra în condițiile acestea!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Raduly.

 
 

Domnul Robert Kalman Raduly:

Domnule președinte,

Înainte să dați cuvântul domnului Gaspar...

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Unde este inițiatorul?

 
 

Domnul Robert Kalman Raduly:

Domnul inițiator, inițiatorii, de fapt, ne-au rugat ca să amânăm dezbaterea acestui proiect de lege până săptămâna viitoare, pentru că mai sunt lucruri de clarificat vis-a-vis de acesta și v-aș ruga să dați curs acestei amânări.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. "Domnul inițiator", cum spune domnul deputat Raduly, cere o amânare a dezbaterii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere și majoritate de voturi, amânăm acest proiect.

 
Respingerea propunerii legislative privind alocația de energie electrică aferentă consumului casnic.

Stimați colegi,

Următorul text: propunerea legislativă privind alocația de energie electrică aferentă consumului casnic.

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată în fond... Un șir lung, aici, de deputați la inițiator, un raport...

 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Dar comisia are o propunere...

Vă rugăm să citiți raportul, în partea finală!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Raportul este de admitere, dar, cum nici inițiatorii nu prea mai sunt, proiectul de lege este depășit prin conținutul reglementării și, dacă din partea comisiei ar fi o propunere de respingere, am rezolva cazul.

 
 

Domnul Robert Kalman Raduly:

Vă mulțumesc, domnule președinte că sugerați ce să spun...

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Citiți ultima parte a raportului!

 
 

Domnul Robert Kalman Raduly:

... dar, poftiți?

Ultima parte, în acest context, comisia a hotărât, acest lucru, domnule Gaspar?

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat,

Nu dialogați cu sala, că pierdem timpul...

 
 

Domnul Robert Kalman Raduly:

Da, da. Vă mulțumesc, domnule președinte.

În ceea ce privește aspectul cu propunerea legislativă privind alocația de energie electrică aferentă consumului casnic, aici ar fi două aspecte: pe de o parte, este aspectul că raportul datează de mai bine de 3 ani, dar domnul Gaspar ne-a arătat că nu este nici un impediment, și, în spiritul Constituției, trebuie să continuăm procedura. Însă, eu spun că, în cei 3 ani care au trecut, situația în ceea ce privește energia electrică aferentă consumului casnic a fost radical schimbată. Deci, raportul de față nu mai acoperă situația, realitatea actuală.

Avem două soluții: ori cerem un raport nou, ca să elaboreze comisia sesizată în fond un raport nou, care va fi, prezum eu, de respingere, ori, pur și simplu, dat fiind faptul că inițiativa legislativă este depășită, o să propunem respingerea acestei inițiative legislative acum de către plenul Camerei Deputaților.

Eu personal aș opta pentru prima variantă, deci, să retrimitem să se elaboreze un nou raport, care va fi, probabil, de respingere, dar nu am nimic împotrivă, dacă o respingem acum.

Deci, trebuie să hotărâm prin vot pe care din cele două alternative o abordăm.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere mai întâi.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Caz rezolvat.

 
Respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere.

Urmează propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere.

Această propunere legislativă are un raport tot din legislatura precedentă, nu mai are inițiator și, dacă folosim precedentul, găsim și soluția.

 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

La respingere!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Rezolvat.

 
Respingerea propunerii legislative privind preluarea de către Parlamentul României a dosarelor întocmite cetățenilor români de către fostele organe de securitate, din motive politce.

Urmează propunerea legislativă privind preluarea de către Parlamentul României a dosarelor întocmite cetățenilor români de către fostele organe de securitate din motive politice.

Și aici lipsește inițiatorul.

Din partea stângă:

Tot așa!

 

Domnul Vasile Lupu:

Deci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale are un reprezentant, dar lipsind inițiatorul, soluția nu poate fi decât degrevarea ordinii de zi și de acest proiect.

Propun respingerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Urmează proiectul de Lege privind stațiunile balneo-climatice din România și asistența medicală balneară.

Cu acest proiect de lege a fost sesizată Comisia pentru sănătate și familie.

Din partea Guvernului? Da. Inițiatorul este pe drum.

Din sală:

Care dintre ei?

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Guvernul.

Da, suntem informați că vin odată.

 
Respingerea proiectului de Lege privind utilizarea unor lăcașuri de cult de către Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică.

Stimați colegi,

Avem proiectul de Lege privind utilizarea unor lăcașuri de cult de către Biserica Română Unită cu Roma Graco-Catolică. Aici urma întocmirea unui raport comun, care, din informațiile de ultimă oră, a fost finalizat, dar nu și transmis la Camera Deputaților.

Retrimitem la comisie acest proiect de lege..., sau, iată de ce..., a fost trimis. Amânăm pentru săptămâna viitoare, când vom avea raportul suplimentar.

Și acum, putem trece la proiectul de lege privind stațiunile balneo-climatice din România și asistența medicală balneară.

Dacă din partea inițiatorului, dacă este prezent, dorește cineva să ia cuvântul? Da. Banca Guvernului are ocupate două locuri, dar nu cu cine trebuia pentru acest proiect.

Proiectul de lege și propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.36/1995, a notarilor publici și a activității notariale (amânarea dezbaterii)

Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 36/1995, Legea notarilor publici și a activității notariale și propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 36/16 mai 1995 a notarilor publici și a activității notariale.

Comisia juridică, de disciplină și imunități nu este prezentă.

N-au trimis nici raportul suplimentar.

Retrimitem la comisie.

Respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.58/1991 privind privatizarea societăților comerciale.

Urmează propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 58/1991 privind privatizarea societăților comerciale.

Stimați colegi,

Inițiatorul a luat alte drumuri, deci nu mai este în Parlament. Este? Textul este caduc, pentru că între timp s-au adoptat alte reglementări, încât o respingere este firească.

Cine este pentru respingere? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Respingerea propunerii legislative privind urmărirea penală și judecata pentru faptele penale de reprimare a participanților la demonstrațiile din decembrie 1989.

Urmează propunerea legislativă privind urmărirea penală și judecata pentru faptele penale de reprimare a participanților la demonstrațiile din decembrie 1989.

Unul dintre inițiatori este în dreapta mea și propune respingerea.

De asemenea, comisia a făcut raport de respingere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Caz rezolvat.

Amânarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română.

Urmează proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 21/1991 privind cetățenia română.

Inițiatorul nu-i prezent. E pe drum.

Din partea stângă a sălii:

Îl aducem!

 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Poftiți, domnule deputat.

 
 

Domnul Ștefan Glăvan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Având în vedere că prin inițiativa pe care am propus-o, împreună cu un grup de colegi, se propune modificarea și completarea și a altor dispoziții ale Legii nr. 21/1991 privind cetățenia română, cât și cele cuprinse în proiectul de lege inițiat de Guvern, am sugerat, într-o intervenție precedentă, ca cele două proiecte să fie analizate împreună de către Parlament.

Reamintesc, de altfel, că inițiativa a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ, care a sugerat același lucru.

Pentru ca, totuși, să nu se amâne sine die discutarea legii, am propune, am sugera o soluție: ca inițiativa noastră să fie considerată ca amendamente care se propun în Comisia juridică, de disciplină și imunități, care, la rândul său să judece împreună cele două inițiative.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Acest aspect se rezolvă prin comisia sesizată în fond.

 
 

Domnul Ștefan Glăvan:

Domnule președinte,

Dacă-mi permiteți o nouă intervenție..., noi am putea să considerăm inițiativa noastră ca amendamente, pe care să le propunem, să le prezentăm comisiei...

 
 

Domnul Vasile Lupu:

... Dar, amendamente pe care le veți susține în plen, dar dacă nu le acceptă comisia, tot n-au nici o relevanță.

 
 

Domnul Ștefan Glăvan:

Împreună, domnule președinte.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Contactați Comisia juridică, de disciplină și imunități și amânăm dezbaterea acestui proiect de lege pentru săptămâna viitoare.

 
Informare privind depunerea unei moțiuni semnate de 92 de deputați.

Domnul deputat Florin Georgescu dorește să vină cu o noutate.

 

Domnul Florin Georgescu:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Domnule președinte de ședință,

Și așa vedem că ordinea de zi este cam epuizată, deci, noi intenționăm să discutăm probleme pe care să le aducem în fața Parlamentului ca fiind deosebit de stringente pentru scena politică, dar și pentru cetățenii țării, în primul rând.

În acest context, vă anunț, în temeiul art. 143 din Regulamentul Camerei Deputaților, că un grup de 92 de parlamentari au inițiat o moțiune simplă legată de nivelul de trai, de creșterea aberantă a prețurilor, de scăderea puterii de cumpărare a populației.

Potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, domnule președinte, vă supun materialul, pentru a-i da curs pe filiera procedurală regulamentară.

Vă mulțumesc.

Din partea stângă a sălii de ședință:

Să aprobăm programul pentru săptămâna viitoare!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Deci am primit moțiunea din partea Grupului parlamentar al P.D.S.R. și poate ridicăm nivelul de trai cu moțiuni (Comentarii în sală).

La proiectul de Lege privind stațiunile balneo-climatice din România nu a venit inițiatorul, încă.

Mai așteptăm.

Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română s-a amânat.

 
Amânarea proiectului de Lege cu privire la patronate.

Stimați colegi, revenim la proiectul de Lege cu privire patronate.

Din partea Comisiei juridice.

 

Domnul Nicolae Grădinaru:

Grădinaru Nicolae, secretarul comisiei.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a făcut un raport, pe 7 iunie 1995, raport pentru care noua Comisie juridică, de disciplină și imunități a solicitat, în data de 18.o6.1996, punctul de vedere al Guvernului, care încă nu a sosit și solicităm amânarea acestei discuții în comisie până la trimiterea punctului de vedere al Guvernului.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Deci o retrimitem la comisie și, cum este un proiect de lege la inițiativa vechiului Guvern, este firesc ca noul Guvern să-și spună, relativ noul Guvern sau Guvernul remaniat, să-și spună punctul de vedere.

Domnul deputat Dan Marțian.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Sigur că, pe fond, nu obiectez împotriva acestei decizii de a aștepta punctul de vedere al Guvernului, în vederea dezbaterii acestui proiect de lege. Nu cred, însă, că este bine dacă noi nu fixăm un termen până la care Guvernul să-și spună punctul de vedere, pentru că eu cred că, în decurs de un an de zile, a fost suficient timp pentru ca Guvernul să-și definească atitudinea față de acest proiect de lege, pornind de la faptul că această componentă importantă a activității economice din România, mișcarea patronală și baza legală de reglementare a problemelor pe care le implică, este demult o problemă care ar fi trebuit să fie rezolvată.

Ca procesul de reformă să progreseze, nu putem face în așa fel încât discutarea și rezolvarea unor probleme importante ale reformei, ale politicilor de lansare economică, ale politicilor de venituri ș.a.m.d. să fie tratate de o manieră facultativă în ceea ce privește punctul de vedere, vocea, propunerile, opinia și judecata pe care organizațiile patronale le au în aceste probleme. Nu mai vorbesc despre dificultățile în ceea ce privește punerea pe picioare a formulelor tripartite și celelalte aspecte. De aceea eu nu am nimic împotrivă să amânăm dezbaterea acestui proiect de lege, dar cu o condiție: să fixăm un timp și poate că, înainte de a se încheia actuala sesiune, să dezbatem proiectul de Lege cu privire la patronat.

Este o cerere a lor, este o necesitate stringentă. Așa cum am rezolvat problemele legate de ceilalți factori care sunt implicați pe fondul proceselor de schimbări în economie, tot atât de necesară, de stringentă este și cerința de a lua în dezbatere și a discuta proiectul de Lege cu privire la patronat.

Să dăm un răgaz de 10 zile pentru ca Guvernul să-și cristalizeze punctul de vedere, atitudinea și să putem dezbate acest proiect de lege.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Într-adevăr, obiecțiunea, susținerea este întemeiată și supun votului dumneavoastră această propunere a domnului deputat Dan Marțian.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În 10 zile, Guvernul este rugat să se pronunțe.

Stimați colegi,

Întrucât trebuie să studiez conținutul moțiunii, propun o pauză de un sfert de oră.

Rog liderii grupurilor parlamentare să invite ceilalți colegi în sală, pentru că avem a ne pronunța, prin vot, și asupra a două inițiative legislative programate pentru votul final pe astăzi.

Reluăm lucrările la ora 10,30.

*

Stimați colegi, vă anunț că pauza se prelungește până la ora 11,15, întrucât va fi o scurtă ședință a Biroului permanent, la ora 11.

Deci membrii Biroului permanent sunt convocați, la ora 11, pentru o scurtă ședință.

*

 
Dezbaterea, în proiect, a ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 15-19 decembrie 1997.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Liderii grupurilor parlamentare să anunțe deputații că vom face un apel nominal!

Secretarii să pregătească acel catalog pentru apelul nominal.

Stimați colegi,

Vă fac cunoscut că moțiunea înaintată de un număr de 92 de deputați a fost acceptată de președinte și va fi dezbătută marți, începând cu orele 14. Deci, potrivit art.144, președintele Camerei stabilește data dezbaterii moțiunii, care nu poate depăși 6 zile de la înregistrarea acesteia, înștiințând Guvernul în acest sens. Va fi înștiințat Guvernul și, stabilind ziua de marți, suntem în prevederile regulamentare.

 

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Domnule vicepreședinte, chemați puterea în sală, pentru că lipsește cu desăvârșire și nu am cu cine mă bate!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Continuăm programul nostru de astăzi.

Avem de rezolvat 3 puncte de pe ordinea de zi, care se leagă unul de celălalt.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților s-a înregistrat proiectul de Lege pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, primit de la Guvern.

Vacanța fiind aproape, Guvernul a solicitat procedură de urgență.

Din rândurile dumneavoastră, au venit sugestii ca, în zilele de 29 - 30, să nu se lucreze, recuperând aceste două zile la sfârșitul săptămânii viitoare, în ziua de vineri.

Deci, iată, aceasta ar fi legătura între procedura de urgență solicitată de Guvern și programul pentru săptămâna viitoare.

Deci aveți în față programul de lucru și ordinea de zi. Dar, mai întâi, să dăm curs solicitării Guvernului și să vă pronunțați, prin vot, asupra procedurii de urgență privind Legea pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe pe perioada vacanței.

Poftiți, domnule deputat.

 
 

Domnul Florian Bercea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Din partea Grupului parlamentar al PDSR, în legătură cu propunerea pe care dumneavoastră ați făcut-o privind discutarea în procedură de urgență vă rugăm să fie motivată această solicitare. De ce este nevoie ca să discutăm în procedură de urgență acest proiect de lege?

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Nu este solicitarea mea, este solicitarea Guvernului.

Guvernul este reprezentat aici prin domnul ministru Clinciu.

Aveți cuvântul, domnule ministru.

 
 

Domnul Eugen Clinciu:

Deci, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, Guvernul solicită dezbaterea acestui proiect de lege în procedură de urgență.

Vă citesc art.114 din Constituție, alin.1, potrivit căruia Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe, în domenii care nu fac obiectul legilor organice, dacă legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul și data până la care se pot emite ordonanțe.

Guvernul solicită procedură de urgență pentru acest proiect de lege, pentru că atât relațiile cu organismele internaționale, cât și armonizarea legislativă și instituțională cu instituțiile europene și internaționale, pot reclama emiterea unor ordonanțe, unor legi, în perioada aceasta, deci în perioada vacanței parlamentare și de aceea Guvernul vine cu această solicitare în fața Parlamentului și vă rugăm să acordați votul dumneavoastră favorabil.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Sorin Lepșa a solicitat cuvântul.

 
 

Domnul Sorin Victor Lepșa:

Doamnelor și domnilor,

Domnule președinte,

Se solicită procedura de urgență, este clar că astăzi este ultima zi a acestei săptămâni, nu mai avem la dispoziție decât o săptămână în care această lege trebuie să treacă și prin Senat. Aceasta este realitatea, ori, dacă nu avem procedura de urgență, așa cum s-a spus, ar trebui să venim pe 29 - 30. S-a gândit ca să lucrăm, la sfârșitul săptămânii viitoare, pentru a recupera 29 - 30. Deci nu ar exista timpul necesar ca această lege să fie adoptată în cele două Camere. De aceea s-a cerut procedura de urgență. (Rumoare în partea stângă a sălii)

Acesta este unul din motive, dar argumentarea domnului ministru rămâne valabilă.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Ca atare, supun votului dumneavoastră solicitarea Guvernului.

Cine este pentru?

(Vociferări în partea stângă a sălii)

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Guvernul putea să vină cu acest proiect de lege mai din timp. A venit acum, în ultima săptămână, și solicită procedură de urgență.

Noi suntem de acord ca acest proiect să fie dezbătut cu prioritate.

Va fi o singură comisie care va fi sesizată cu avizarea acestui proiect, Comisia juridică, pentru a vedea dacă, într-adevăr, domeniile pentru care se solicită să se emită ordonanțe nu intră în sfera legilor organice, lucru care este foarte simplu, întrucât comisia, chiar astăzi, într-o jumătate de oră, poate să-și dea raportul, urmând ca proiectul de lege să fie înscris pe ordinea de zi cu prioritate.

Procedura de urgență, știți foarte bine ce înseamnă: eliminarea posibilității ca grupurile parlamentare să se exprime în legătură cu proiectul supus. Știți prea bine că se trece direct la dezbatere, nu se pot face amendamente și toate celelalte lucruri care țin de procedura de urgență.

Deci suntem pentru a fi dezbătut cu prioritate.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat, eu trebuie să dau curs solicitării Guvernului. Dumneavoastră ați încercat să convingeți colegii. De aceea, timpul este scurt, vă veți pronunța prin vot asupra solicitării Guvernului sau a Grupului parlamentar PDSR.

 
 

Domnul Marțian Dan (din sală):

Vrem să discutăm!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Dan Marțian doriți să vorbiți? (Vociferări în partea dreaptă a sălii)

Vă rog liniște!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Anul trecut, când Guvernul numai ce se constituise și a cerut să fie abilitat să emită ordonanțe, eu am exprimat un anumit punct de vedere, care mergea în direcția susținerii acestei cereri a Guvernului, în virtutea faptului că el s-a constituit cu o anumită întârziere și evident că trebuia să plece la drum, să aibă posibilitatea să rezolve o seamă de probleme.

În al doilea rând, am susținut atunci sprijinirea adoptării acelui proiect de lege, ținând seama de faptul că este un drept, este o competență pe care i-o conferă Constituția, evident, în urma discutării proiectului de abilitare în Parlament.

Eu cred că Grupul parlamentar al PDSR va merge în direcția luării în considerare a acestei cereri a Guvernului, dar, așa cum spunea domnul deputat Gaspar, într-o procedură de dezbatere cu prioritate. Aceasta înseamnă deci ca acea comisie, care va analiza în fond proiectul de lege, să-și pregătească cât mai repede punctul de vedere și, imediat ce va fi pregătit acest punct de vedere, Camera Deputaților să poată înscrie pe ordinea de zi și să dezbată acest proiect de lege.

Trebuie, însă, să spun, în mod critic, fără nici un fel de reticență, că în ceea ce privește relația dintre Guvern și Parlament, în cursul acestui an s-au produs niște monstruozități și, din acest punct de vedere, încercarea de a impune procedură de urgență și a împiedica posibilitatea parlamentarilor să discute concret, pe articole, pe paragrafe, pe subparagrafe, acest proiect de lege, noi considerăm un lucru absolut inadmisibil și, în orice caz, dacă am proceda în acest fel, nu am face decât să consacrăm supremația Executivului în raport cu Parlamentul. De aceea vă vom sprijini, pentru a fi înscris cu prioritate pe ordinea de zi, dar dezbătut fără nici un fel de jugulări și fără nici un fel de piedici și constrângeri, pe care le implică procedura de urgență. Aceasta, în primul rând, pe fondul lucrurilor.

În ceea ce privește programul, eu cred că Biroul permanent al Camerei nu ar trebui să se grăbească în ceea ce privește activitatea noastră după sărbătorile de Crăciun.

Eu cred că, dacă există seriozitate și dacă majoritatea are capacitate de a se mobiliza, Camera se poate întruni, fără nici un fel de dificultăți, să lucreze în zilele de 29 și 30. Și așa imaginea Parlamentului este deplorabilă. Uitați-vă, chiar într-o publicație de astăzi, cu mare audiență și răspândire, sunt puse o seamă de probleme ale modului în care lucrează și funcționează Parlamentul. Vrem mereu să ne resemnăm în fața unei asemenea situații și să transmitem, despre Parlament, în opinia publică, această imagine?!

Nu vreau să abuzez de timp, rog Biroul permanent să examineze, cu atenție, aceste lucruri și să nu meargă pe linia unei minime rezistențe, a unei atitudini de comoditate și să facă în așa fel încât Parlamentul, prin felul cum organizează Biroul permanent și gestionează treburile Camerei, să apară ca o instituție serioasă, care își asumă și îndeplinește misiunea pe care o are.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Domnule deputat, în ceea ce privește programul de lucru, Biroul permanent a propus să se lucreze și în zilele de 29 - 30. Din sală au venit propuneri nu în a reduce programul nostru, ci a lucra, eventual, vineri și sâmbătă, săptămâna viitoare, în locul celor două zile, pentru că două zile de deplasare la București antrenează cheltuieli mai mari decât, poate, eficiența activității noastre aici, dar programul va fi hotărât prin vot.

Eu nu pot evita solicitarea Guvernului. Este drept, poate și Guvernul actual s-a inspirat din practica Guvernului trecut, care venea, în ultimele zile ale anului și solicita votarea legii de abilitare. Ca atare, supun votului dumneavoastră solicitarea Guvernului.

Cine este pentru? Numărați vă rog. Vă mulțumesc.

(Rumoare)

Împotrivă? Vă mulțumesc.

Abțineri?

97 de voturi pentru, 74 împotrivă, nici o abținere.

Stimați colegi,

La dezbaterea legii, putem acorda un timp mai mare spre dezbatere și vom cădea de acord, pentru că noi suntem ținuți și de acel termen de 8 zile pe care ni-l impune Regulamentul și, uneori, colegii din sală și, evident, această inițiativă legislativă trebuie să treacă și pe la Senat.

Asupra programului de lucru propus de Biroul permanent dacă sunt obiecțiuni?

Deci, supun votului dumneavoastră programul de lucru propus de Biroul permanent.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 25 de abțineri. (Râsete.)

Care este problema?

Da, iată, mă corectează secretarul de ședință. Deci, au fost 107 voturi pentru și 74 împotrivă. Oricum, cvorumul de lucru este de 145; din 172, 25-27 participă la alte acțiuni parlamentare și cvorumul de lucru este indiscutabil întrunit.

Stimați colegi,

Ordinea de zi propun să rămână pentru începutul săptămânii viitoare, pentru că mai sunt așteptate rapoarte de la comisiile de mediere și sperăm să le putem cuprinde în ordinea de zi. Domnul deputat Țurlea.

 
 

Domnul Petre Țurlea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Vă rog să vă uitați pe ordinea de zi pentru ziua de marți 16 și 18. Deci, în ordinea de zi din ziua de marți, la pct.nr.14 figurează, scrie așa: Proiectul de Lege privind utilizarea unor lăcașuri de cult de către Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică și se menționează rapoartele respective. Ieri, domnule președinte, a avut loc o ședință comună a Comisiei juridice din Cameră și a Comisiei drepturilor omului, exact pe această temă și s-a luat o... sau se presupune că s-a luat o hotărâre finală. Deci, aceste rapoarte care există menționate la pct.14 nu mai sunt valabile. Și vreau să vă încunoștințez domnule președinte, că hotărârea care s-a luat ieri sub conducerea domnului președinte al Comisiei juridice, domnul Popescu, a fost ilegală.

Deci, raportul care se va da deputaților este ilegal, întrucât din 24 de membri ai Comisiei juridice, la vot au participat, au fost în sală 9 și din 15 membri ai Comisiei drepturilor omului au fost în sală numai 7. Deci, în ambele comisii a fost votul nestatutar, iar domnul președinte Popescu susținea sus și tare că așa s-a hotărât și așa trebuie să meargă la domniile voastre în mape.

Deci, vă rog să scoateți de pe ordinea de zi pct.nr.14 până când se va lămuri și domnul Popescu că trebuie să intre în legalitate.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, nu se dezbate astăzi acest text, când va veni raportul vom verifica.

 
Supunerea la votul final a următoarelor:

Stimați colegi, fiind în cvorum, supun votului dumneavoastră proiectele anunțate pentru votul final.

Supun votului dumneavoastră proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi pentru și 3 abțineri a fost adoptat.

Supun acum propunerea legislativă privind acordarea unor facilități producătorilor de vin. Supun votului dumneavoastră raportul comisiei, de respingere.

Cine este pentru? Numărați vă rog! 108 pentru.

Împotrivă? 76 împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri? Vă mulțumesc.

Cu majoritate de voturi raportul comisiei sesizate în fond a fost aprobat.

Dezbateri asupra proiectului de Lege privind stațiunile balneo-climaterice din România și asistența medicală balneară.

Stimați colegi, revenim la ordinea de zi, la proiectul de Lege privind stațiunile balneo-climatice în România și asistența medicală balneară. Din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul?

 

Domnul Molnar Geza (secretar de stat Min. Sănătății):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Ministerul Sănătății crede că proiectul de Lege privind organizarea, funcționarea și, în mod indirect, bugetarea stațiunilor balneo-climaterice și funcționalitatea acestor unități sanitare este de importanță pentru modernizarea activităților și reabilitarea acestui sector de specialitate, de activitate. Din acest motiv, consultând proiectul de lege care a fost adoptat în comisia de specialitate a Camerei, noi susținem per global necesitatea adoptării cât mai urgente a acestei legi, care, de altfel, așteaptă tare de mult timp, de mai bine de un an și jumătate pentru a intra în funcționalitate și legalitate.

Dorim, din partea Ministerului Sănătății, ca și problematică de bază, să accentuăm că avem intenția și dorim ca, cu sprijinul dumneavoastră, prin adoptarea unei legi specifice în acest domeniu, să păstrăm și să valorificăm proprietatea statului, adică acele resurse naturale existente cu care România este atât de bogată, să o valorificăm în scopuri terapeutice prin servicii acreditate și de specialitate, real folositoare, prin acest fapt să onorăm acea solicitare socială care este din ce în ce mai mare în această direcție și în acest domeniu de activitate.

În ceea ce privește problema de fond a legii, așa cum am spus, Ministerul Sănătății, inclusiv după consultanța de ieri cu domnul ministru, profesorul Bruckner, noul ministru al sănătății, susținem legea, adică proiectul de lege, cu anumite obiecțiuni privind articolele 4, 12, 22, 23, dar considerăm că aici putem să reglementăm în comisie, respectiv în plenul Camerei, aceste probleme, pentru că nu ating problema de fond, ating unele probleme privind modul de administrare și modul de organizare a serviciilor propriu-zise.

Deci, dreptul de proprietate, indiferent cum veți hotârî dumneavoastră că va rămâne, dreptul de administrare, atât sub aspectul bazelor de tratament cât și al spațiilor hoteliere aferente, le solicităm pentru Ministerul Sănătății. Intenționăm, fără nici o discuție, ca să păstrăm în structura sanatorială de asistență balneoclimaterică respectiv unele unități transformate în servicii de recuperare medicală cardio-vasculară sau de altă specialitate, să le punem la dispoziția populației care, repet încă o dată, considerăm că solicită din ce în ce mai mult și accesibilitatea este din ce în ce mai îngrădită în acest sens.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Din partea comisiei?

 
 

Domnul Ion Berciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Normal, raportul comisiei o să-l susținem, suntem deschiși să facem orice rabat la ideea de modificare în anumite puncte pe care Ministerul Sănătății le are. Noua echipă a Ministerului Sănătății este de acord cu dezbaterea acestei legi, este de acord cu ideea că a sta în continuare în situația actuală în sistemul stațiunilor balneare este pur și simplu o sfidare a ceea ce se întâmplă în România de azi.

Odată cu adoptarea raportului în plenul Senatului, s-au specificat o serie de active care sunt legate de stațiunile balneare care să nu fie vândute; totuși, la influența politică din acel timp au fost vândute. Noi, având această experiență, vrem să vă spunem că este mai mult decât imperios necesar a se discuta acest proiect de lege și consider că, având o acțiune sinergică, inițiator cu părerea comisiei, nu facem decât să demarăm cât mai repede discuția asupra acestui proiect de lege.

Domnule președinte, vă rog să consemnați că inițiatorul în această problemă este Ministerul Sănătății și părerea comisiei este de același fel. Deci, v-aș ruga foarte mult, după ce mi-am spus eu părerea, să intrați în derularea legii și să nu mai permiteți altora să ia cuvântul.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte, inițiatorul este Guvernul, nu Ministerul Sănătății și văd că de pe banca Guvernului mai am o solicitare. Da, domnule ministru.

 
 

Domnul Birtalan Ákos:

Vă mulțumesc domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Este interesant punctul de vedere prezentat de domnul președinte al Comisiei pentru sănătate, dar, totuși, în calitate de ministru al turismului și membru al Guvernului României, răspunzând de un domeniu care este afectat, cred eu și cred că și dumneavoastră sunteți convinși că prin prezentul proiect de lege și anume patrimoniul societăților comerciale de turism, unele active ale acestora, putem avea un punct de vedere pe care doresc să vi-l prezint. Obiectivul meu nu este altceva decât a vă informa pe dumneavoastră despre situația acestor active care sunt într-o anexă la acest proiect de lege, cerute de Ministerul Sănătății, în varianta venită de la Senat, în administrare, iar în varianta comisiei de specialitate a Camerei Deputaților, în proprietatea Ministerului Sănătății.

Noi, Ministerul Turismului, în scris, am cerut, am solicitat sau i-am rugat pe colegii noștri din Ministerul Sănătății să prezinte punctul lor de vedere, pentru că această inițiativă este un pic mai veche. A fost aprobată de vechiul Senat. Nu am avut până astăzi onoarea să primim în scris punctul de vedere, dar nu este o problemă, deși Guvernul actual al României ar trebui să aibă un punct de vedere, după părerea mea. Am solicitat și acest lucru, respectiv am propus din partea Ministerului Turismului ca să avem un punct de vedere comun vizavi de această problemă discutată în Senat și pe ordinea de zi a Camerei Deputaților. Nu cred că este bine să discutăm fără să atingem problemele de fond. Putem spune orice de la acest microfon și chiar Parlamentul poate să decidă orice, dar dacă nu creează un mecanism prin care un sector să funcționeze, poate că facem un lucru inutil, iar problema de proprietate, baza materială care este în discuție, este problema cheie și nu abordez eu aici problemele de asistență sau de servicii de sănătate, ci, pur și simplu, problema bazei materiale. Iar atunci când în art.22 alin.1 se spune că toate activele prevăzute în anexa nr.1 la prezenta lege și spune: hoteluri cu bază de tratament și... etc. se transferă din administrarea societăților comerciale de turism cu capital de stat în patrimoniul Ministerului Sănătății și în administrarea institutului de specialitate al acestuia, trebuie să vă spun că nu pot să fiu de acord și trebuie să vă spun că acest lucru nu este legal la ora aceasta.

Precizăm că în prezent... și vă informez că în prezent și de fapt nu numai în prezent ci începând cu Legea 15/90 privind reorganizarea unităților economice ca regii autonome și societăți comerciale și prin Legea 58/91 privind privatizarea societăților comerciale, în domeniul turismului nu mai există societăți comerciale cu capital de stat de exemplu, ci sunt societăți comerciale unde statul este acționar, în unele cazuri majoritar, în altele nu și imediat vă informez în ce proporții mai este statul acționar la aceste societăți.

De aici rezultă că orice decizie privind proprietatea unui activ sau unei părți din capital social aparține adunării generale a acționarilor. Fără această hotărâre a adunării generale a acționarilor de la fiecare societate în caz, nu se poate lua o decizie nici chiar în Parlament, vă rog să mă scuzați.

Modificarea regimului de proprietate prin efectul unei legi, fără acordul proprietarului și fără specificarea că este vorba despre poate o expropriere pentru o utilitate publică, conform legii, constituie, după părerea noastră, un act de naționalizare cu care Ministerul Turismului nu este de acord.

Din sală:

Ministerul Turismului mai este în Guvern?

 
 

Domnul Birtalan Ákos:

Ministerul Turismului este în Guvern, vă informez. În ceea ce privește problema atinsă de domnul secretar de stat de la Ministerul Sănătății, domnul Molnar, problema de reabilitare a sectorului și anume de finanțare a acestuia, doresc să vă informez că în prezent cheltuielile materiale și de capital aferente bazelor de tratament care fac parte din patrimoniul societăților comerciale de turism sunt suportate de acestea, inclusiv cheltuielile de personal începând din anul 1997, când Ministerul Sănătății, prin reducerea personalului de specialitate, s-a debarasat de o parte a salariaților, iar societățile comerciale de turism i-au preluat în funcție de posibilitățile lor financiare.

Astăzi, numai în câteva cazuri, o parte din medici sunt salariați prin direcțiile sanitare județene, deci, prin bugetul Ministerului Sănătății. Este evident faptul pentru noi că în condițiile prezente nici societățile comerciale de turism, după o cvasiprivatizare, și nici Ministerul Sănătății, din bugetul de stat, nu pot să suporte nici măcar cheltuielile de întreținere a bazelor de tratament, nemaivorbind de cheltuieli pentru modernizarea, dotarea cu aparatură și pentru salarii decente, nu în ultimul rând.

Ministerul Turismului are și propuneri, nu numai critici și anume:

1.- propunem privatizarea prin vânzare a părții fondului proprietății de stat din capitalul social al societăților comerciale de turism deținătoare de baze de tratament, la prețul pieții, dar cu două condiții contractuale obligatorii, două condiții obligatorii: a) efectuarea de către noul proprietar a unor investiții ulterioare de modernizare în termen maxim de 3 ani și b) păstrarea obiectului principal de activitate și anume tratamentul balnear. Totodată...

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule ministru, poate reluați aceste argumente într-o ședință de guvern săptămâna viitoare.

 
 

Domnul Birtalan Ákos:

Eu am propus... și imediat ajung acolo, că mai am trei fraze de spus.

2.- Ce mai propune Ministerul Turismului: acordarea de către stat de facilități fiscale pentru cei care investesc în domeniul turismului de sănătate;

3.- îmbunătățirea sistemului actual de facilități pentru persoanele cu venituri reduse și cu necesități de tratament balnear, iar

4.- efectuarea serviciilor de tratament medical, credem că ar fi bine să fie pe bază contractuală de prestări servicii de către personal medical calificat, plătit pentru aceste servicii și nu în calitate de salariat bugetar. Credem că acest lucru ar fi benefic chiar pentru personalul medical din aceste baze de tratament.

Biroul permanent a luat o decizie într-o ședință și anume, până când nu va veni punctul de vedere unic al Guvernului, nu va dezbate acest proiect de lege. Noi n-am înțeles de ce a ajuns pe ordinea de zi, dar întrucât a ajuns, am ținut să prezentăm punctul nostru de vedere și în continuare, eu propun ca și Camera Deputaților să aștepte punctul de vedere al Guvernului. Eu am prezentat aici punctul de vedere al Ministerului Turismului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, domnul președinte al Comisiei pentru sănătate, domnul Berciu.

 
 

Domnul Ion Berciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Să ajungem la momentul adevărului de fapt. Este vorba de stațiuni balneo-climaterice care se află în marea marea majoritate în Ardeal. Interesul este vădit și este clar din acest punct de vedere.

Vă rog să luați în considerare altceva. Este vorba de ceea ce s-a întâmplat în 1970. În 1970 aceste stațiuni au fost toate furate printr-un ordin al lui Ceaușescu. Vreți să mergem în continuare pe această naționalizare de fapt, de care s-a spus că noi am face-o. Nu o facem! Este vorba de 5.000 de paturi care ar fi decernate acestui sistem balneo-climatic din atâtea zeci de mii de paturi care rămân, dar ar fi o salvare pentru toți cei care au posibilități relativ reduse de a putea să beneficieze de acest tratament, iar din punctul de vedere al proprietății foarte puțin interesat în povestea asta este Ministerul Turismului.

Ministerul Turismului este alături, pentru că FPS-ul este cel care are proprietatea majoritară și F.P.S.-ul și-a spus cuvântul din acest punct de vedere; este de acord cu derularea legii conform principiilor pe care le-a instituit comisia. Iar ceea ce pot să vă spun este un lucru foarte important. Dacă vreți să ne gândim la ultimele elemente pe care le mai putem fixa pentru o protecție socială reală, atunci orice amânare a derulării acestei legi, să știți că este în detrimentul sănătății lumii.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc. La dezbaterile generale a cerut cuvântul din partea Grupul parlamentar PNȚCD, domnul vicelider Mircea Munteanu.

 
 

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Domnule președinte,

În virtutea prerogativelor dumneavoastră, având în vedere poziția reprezentanților Executivului, dar și președintelui Comisiei de sănătate din Camera noastră, vă cerem un timp, un răgaz pentru consultări în cadrul grupului.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, stimați colegi, cum suntem aproape la sfârșitul programului nostru, las grupurilor parlamentare posibilitatea să se consulte în această problemă, după care programul nostru se încheie. Vom relua ședința în plen luni la orele 16.00. Ordinea de zi, așa cum am stabilit, o vom vota luni pentru că mai așteptăm rapoarte de la comisii.

Vă mulțumesc pentru colaborare.

Vă doresc un week-end plăcut!

*

Ședința s-a încheiat la ora 12.10.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 14 october 2019, 19:36
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro