Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 11, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 11-12-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 11, 1997

20. Dezbaterea, în proiect, a ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 15-19 decembrie 1997.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Liderii grupurilor parlamentare să anunțe deputații că vom face un apel nominal!

Secretarii să pregătească acel catalog pentru apelul nominal.

Stimați colegi,

Vă fac cunoscut că moțiunea înaintată de un număr de 92 de deputați a fost acceptată de președinte și va fi dezbătută marți, începând cu orele 14. Deci, potrivit art.144, președintele Camerei stabilește data dezbaterii moțiunii, care nu poate depăși 6 zile de la înregistrarea acesteia, înștiințând Guvernul în acest sens. Va fi înștiințat Guvernul și, stabilind ziua de marți, suntem în prevederile regulamentare.

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Domnule vicepreședinte, chemați puterea în sală, pentru că lipsește cu desăvârșire și nu am cu cine mă bate!

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Continuăm programul nostru de astăzi.

Avem de rezolvat 3 puncte de pe ordinea de zi, care se leagă unul de celălalt.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților s-a înregistrat proiectul de Lege pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, primit de la Guvern.

Vacanța fiind aproape, Guvernul a solicitat procedură de urgență.

Din rândurile dumneavoastră, au venit sugestii ca, în zilele de 29 - 30, să nu se lucreze, recuperând aceste două zile la sfârșitul săptămânii viitoare, în ziua de vineri.

Deci, iată, aceasta ar fi legătura între procedura de urgență solicitată de Guvern și programul pentru săptămâna viitoare.

Deci aveți în față programul de lucru și ordinea de zi. Dar, mai întâi, să dăm curs solicitării Guvernului și să vă pronunțați, prin vot, asupra procedurii de urgență privind Legea pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe pe perioada vacanței.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Florian Bercea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Din partea Grupului parlamentar al PDSR, în legătură cu propunerea pe care dumneavoastră ați făcut-o privind discutarea în procedură de urgență vă rugăm să fie motivată această solicitare. De ce este nevoie ca să discutăm în procedură de urgență acest proiect de lege?

Domnul Vasile Lupu:

Nu este solicitarea mea, este solicitarea Guvernului.

Guvernul este reprezentat aici prin domnul ministru Clinciu.

Aveți cuvântul, domnule ministru.

Domnul Eugen Clinciu:

Deci, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, Guvernul solicită dezbaterea acestui proiect de lege în procedură de urgență.

Vă citesc art.114 din Constituție, alin.1, potrivit căruia Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe, în domenii care nu fac obiectul legilor organice, dacă legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul și data până la care se pot emite ordonanțe.

Guvernul solicită procedură de urgență pentru acest proiect de lege, pentru că atât relațiile cu organismele internaționale, cât și armonizarea legislativă și instituțională cu instituțiile europene și internaționale, pot reclama emiterea unor ordonanțe, unor legi, în perioada aceasta, deci în perioada vacanței parlamentare și de aceea Guvernul vine cu această solicitare în fața Parlamentului și vă rugăm să acordați votul dumneavoastră favorabil.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Sorin Lepșa a solicitat cuvântul.

Domnul Sorin Victor Lepșa:

Doamnelor și domnilor,

Domnule președinte,

Se solicită procedura de urgență, este clar că astăzi este ultima zi a acestei săptămâni, nu mai avem la dispoziție decât o săptămână în care această lege trebuie să treacă și prin Senat. Aceasta este realitatea, ori, dacă nu avem procedura de urgență, așa cum s-a spus, ar trebui să venim pe 29 - 30. S-a gândit ca să lucrăm, la sfârșitul săptămânii viitoare, pentru a recupera 29 - 30. Deci nu ar exista timpul necesar ca această lege să fie adoptată în cele două Camere. De aceea s-a cerut procedura de urgență. (Rumoare în partea stângă a sălii)

Acesta este unul din motive, dar argumentarea domnului ministru rămâne valabilă.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Ca atare, supun votului dumneavoastră solicitarea Guvernului.

Cine este pentru?

(Vociferări în partea stângă a sălii)

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Guvernul putea să vină cu acest proiect de lege mai din timp. A venit acum, în ultima săptămână, și solicită procedură de urgență.

Noi suntem de acord ca acest proiect să fie dezbătut cu prioritate.

Va fi o singură comisie care va fi sesizată cu avizarea acestui proiect, Comisia juridică, pentru a vedea dacă, într-adevăr, domeniile pentru care se solicită să se emită ordonanțe nu intră în sfera legilor organice, lucru care este foarte simplu, întrucât comisia, chiar astăzi, într-o jumătate de oră, poate să-și dea raportul, urmând ca proiectul de lege să fie înscris pe ordinea de zi cu prioritate.

Procedura de urgență, știți foarte bine ce înseamnă: eliminarea posibilității ca grupurile parlamentare să se exprime în legătură cu proiectul supus. Știți prea bine că se trece direct la dezbatere, nu se pot face amendamente și toate celelalte lucruri care țin de procedura de urgență.

Deci suntem pentru a fi dezbătut cu prioritate.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat, eu trebuie să dau curs solicitării Guvernului. Dumneavoastră ați încercat să convingeți colegii. De aceea, timpul este scurt, vă veți pronunța prin vot asupra solicitării Guvernului sau a Grupului parlamentar PDSR.

Domnul Marțian Dan (din sală):

Vrem să discutăm!

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Dan Marțian doriți să vorbiți? (Vociferări în partea dreaptă a sălii)

Vă rog liniște!

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Anul trecut, când Guvernul numai ce se constituise și a cerut să fie abilitat să emită ordonanțe, eu am exprimat un anumit punct de vedere, care mergea în direcția susținerii acestei cereri a Guvernului, în virtutea faptului că el s-a constituit cu o anumită întârziere și evident că trebuia să plece la drum, să aibă posibilitatea să rezolve o seamă de probleme.

În al doilea rând, am susținut atunci sprijinirea adoptării acelui proiect de lege, ținând seama de faptul că este un drept, este o competență pe care i-o conferă Constituția, evident, în urma discutării proiectului de abilitare în Parlament.

Eu cred că Grupul parlamentar al PDSR va merge în direcția luării în considerare a acestei cereri a Guvernului, dar, așa cum spunea domnul deputat Gaspar, într-o procedură de dezbatere cu prioritate. Aceasta înseamnă deci ca acea comisie, care va analiza în fond proiectul de lege, să-și pregătească cât mai repede punctul de vedere și, imediat ce va fi pregătit acest punct de vedere, Camera Deputaților să poată înscrie pe ordinea de zi și să dezbată acest proiect de lege.

Trebuie, însă, să spun, în mod critic, fără nici un fel de reticență, că în ceea ce privește relația dintre Guvern și Parlament, în cursul acestui an s-au produs niște monstruozități și, din acest punct de vedere, încercarea de a impune procedură de urgență și a împiedica posibilitatea parlamentarilor să discute concret, pe articole, pe paragrafe, pe subparagrafe, acest proiect de lege, noi considerăm un lucru absolut inadmisibil și, în orice caz, dacă am proceda în acest fel, nu am face decât să consacrăm supremația Executivului în raport cu Parlamentul. De aceea vă vom sprijini, pentru a fi înscris cu prioritate pe ordinea de zi, dar dezbătut fără nici un fel de jugulări și fără nici un fel de piedici și constrângeri, pe care le implică procedura de urgență. Aceasta, în primul rând, pe fondul lucrurilor.

În ceea ce privește programul, eu cred că Biroul permanent al Camerei nu ar trebui să se grăbească în ceea ce privește activitatea noastră după sărbătorile de Crăciun.

Eu cred că, dacă există seriozitate și dacă majoritatea are capacitate de a se mobiliza, Camera se poate întruni, fără nici un fel de dificultăți, să lucreze în zilele de 29 și 30. Și așa imaginea Parlamentului este deplorabilă. Uitați-vă, chiar într-o publicație de astăzi, cu mare audiență și răspândire, sunt puse o seamă de probleme ale modului în care lucrează și funcționează Parlamentul. Vrem mereu să ne resemnăm în fața unei asemenea situații și să transmitem, despre Parlament, în opinia publică, această imagine?!

Nu vreau să abuzez de timp, rog Biroul permanent să examineze, cu atenție, aceste lucruri și să nu meargă pe linia unei minime rezistențe, a unei atitudini de comoditate și să facă în așa fel încât Parlamentul, prin felul cum organizează Biroul permanent și gestionează treburile Camerei, să apară ca o instituție serioasă, care își asumă și îndeplinește misiunea pe care o are.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Domnule deputat, în ceea ce privește programul de lucru, Biroul permanent a propus să se lucreze și în zilele de 29 - 30. Din sală au venit propuneri nu în a reduce programul nostru, ci a lucra, eventual, vineri și sâmbătă, săptămâna viitoare, în locul celor două zile, pentru că două zile de deplasare la București antrenează cheltuieli mai mari decât, poate, eficiența activității noastre aici, dar programul va fi hotărât prin vot.

Eu nu pot evita solicitarea Guvernului. Este drept, poate și Guvernul actual s-a inspirat din practica Guvernului trecut, care venea, în ultimele zile ale anului și solicita votarea legii de abilitare. Ca atare, supun votului dumneavoastră solicitarea Guvernului.

Cine este pentru? Numărați vă rog. Vă mulțumesc.

(Rumoare)

Împotrivă? Vă mulțumesc.

Abțineri?

97 de voturi pentru, 74 împotrivă, nici o abținere.

Stimați colegi,

La dezbaterea legii, putem acorda un timp mai mare spre dezbatere și vom cădea de acord, pentru că noi suntem ținuți și de acel termen de 8 zile pe care ni-l impune Regulamentul și, uneori, colegii din sală și, evident, această inițiativă legislativă trebuie să treacă și pe la Senat.

Asupra programului de lucru propus de Biroul permanent dacă sunt obiecțiuni?

Deci, supun votului dumneavoastră programul de lucru propus de Biroul permanent.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 25 de abțineri. (Râsete.)

Care este problema?

Da, iată, mă corectează secretarul de ședință. Deci, au fost 107 voturi pentru și 74 împotrivă. Oricum, cvorumul de lucru este de 145; din 172, 25-27 participă la alte acțiuni parlamentare și cvorumul de lucru este indiscutabil întrunit.

Stimați colegi,

Ordinea de zi propun să rămână pentru începutul săptămânii viitoare, pentru că mai sunt așteptate rapoarte de la comisiile de mediere și sperăm să le putem cuprinde în ordinea de zi. Domnul deputat Țurlea.

Domnul Petre Țurlea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Vă rog să vă uitați pe ordinea de zi pentru ziua de marți 16 și 18. Deci, în ordinea de zi din ziua de marți, la pct.nr.14 figurează, scrie așa: Proiectul de Lege privind utilizarea unor lăcașuri de cult de către Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică și se menționează rapoartele respective. Ieri, domnule președinte, a avut loc o ședință comună a Comisiei juridice din Cameră și a Comisiei drepturilor omului, exact pe această temă și s-a luat o... sau se presupune că s-a luat o hotărâre finală. Deci, aceste rapoarte care există menționate la pct.14 nu mai sunt valabile. Și vreau să vă încunoștințez domnule președinte, că hotărârea care s-a luat ieri sub conducerea domnului președinte al Comisiei juridice, domnul Popescu, a fost ilegală.

Deci, raportul care se va da deputaților este ilegal, întrucât din 24 de membri ai Comisiei juridice, la vot au participat, au fost în sală 9 și din 15 membri ai Comisiei drepturilor omului au fost în sală numai 7. Deci, în ambele comisii a fost votul nestatutar, iar domnul președinte Popescu susținea sus și tare că așa s-a hotărât și așa trebuie să meargă la domniile voastre în mape.

Deci, vă rog să scoateți de pe ordinea de zi pct.nr.14 până când se va lămuri și domnul Popescu că trebuie să intre în legalitate.

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da, nu se dezbate astăzi acest text, când va veni raportul vom verifica.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 26 august 2019, 12:41
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro