Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 11, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 11-12-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 11, 1997

22. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind stațiunile balneo-climaterice din România și asistența medicală balneară.  

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Stimați colegi, revenim la ordinea de zi, la proiectul de Lege privind stațiunile balneo-climatice în România și asistența medicală balneară. Din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul Molnar Geza (secretar de stat Min. Sănătății):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Ministerul Sănătății crede că proiectul de Lege privind organizarea, funcționarea și, în mod indirect, bugetarea stațiunilor balneo-climaterice și funcționalitatea acestor unități sanitare este de importanță pentru modernizarea activităților și reabilitarea acestui sector de specialitate, de activitate. Din acest motiv, consultând proiectul de lege care a fost adoptat în comisia de specialitate a Camerei, noi susținem per global necesitatea adoptării cât mai urgente a acestei legi, care, de altfel, așteaptă tare de mult timp, de mai bine de un an și jumătate pentru a intra în funcționalitate și legalitate.

Dorim, din partea Ministerului Sănătății, ca și problematică de bază, să accentuăm că avem intenția și dorim ca, cu sprijinul dumneavoastră, prin adoptarea unei legi specifice în acest domeniu, să păstrăm și să valorificăm proprietatea statului, adică acele resurse naturale existente cu care România este atât de bogată, să o valorificăm în scopuri terapeutice prin servicii acreditate și de specialitate, real folositoare, prin acest fapt să onorăm acea solicitare socială care este din ce în ce mai mare în această direcție și în acest domeniu de activitate.

În ceea ce privește problema de fond a legii, așa cum am spus, Ministerul Sănătății, inclusiv după consultanța de ieri cu domnul ministru, profesorul Bruckner, noul ministru al sănătății, susținem legea, adică proiectul de lege, cu anumite obiecțiuni privind articolele 4, 12, 22, 23, dar considerăm că aici putem să reglementăm în comisie, respectiv în plenul Camerei, aceste probleme, pentru că nu ating problema de fond, ating unele probleme privind modul de administrare și modul de organizare a serviciilor propriu-zise.

Deci, dreptul de proprietate, indiferent cum veți hotârî dumneavoastră că va rămâne, dreptul de administrare, atât sub aspectul bazelor de tratament cât și al spațiilor hoteliere aferente, le solicităm pentru Ministerul Sănătății. Intenționăm, fără nici o discuție, ca să păstrăm în structura sanatorială de asistență balneoclimaterică respectiv unele unități transformate în servicii de recuperare medicală cardio-vasculară sau de altă specialitate, să le punem la dispoziția populației care, repet încă o dată, considerăm că solicită din ce în ce mai mult și accesibilitatea este din ce în ce mai îngrădită în acest sens.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Din partea comisiei?

Domnul Ion Berciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Normal, raportul comisiei o să-l susținem, suntem deschiși să facem orice rabat la ideea de modificare în anumite puncte pe care Ministerul Sănătății le are. Noua echipă a Ministerului Sănătății este de acord cu dezbaterea acestei legi, este de acord cu ideea că a sta în continuare în situația actuală în sistemul stațiunilor balneare este pur și simplu o sfidare a ceea ce se întâmplă în România de azi.

Odată cu adoptarea raportului în plenul Senatului, s-au specificat o serie de active care sunt legate de stațiunile balneare care să nu fie vândute; totuși, la influența politică din acel timp au fost vândute. Noi, având această experiență, vrem să vă spunem că este mai mult decât imperios necesar a se discuta acest proiect de lege și consider că, având o acțiune sinergică, inițiator cu părerea comisiei, nu facem decât să demarăm cât mai repede discuția asupra acestui proiect de lege.

Domnule președinte, vă rog să consemnați că inițiatorul în această problemă este Ministerul Sănătății și părerea comisiei este de același fel. Deci, v-aș ruga foarte mult, după ce mi-am spus eu părerea, să intrați în derularea legii și să nu mai permiteți altora să ia cuvântul.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte, inițiatorul este Guvernul, nu Ministerul Sănătății și văd că de pe banca Guvernului mai am o solicitare. Da, domnule ministru.

Domnul Birtalan Ákos:

Vă mulțumesc domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Este interesant punctul de vedere prezentat de domnul președinte al Comisiei pentru sănătate, dar, totuși, în calitate de ministru al turismului și membru al Guvernului României, răspunzând de un domeniu care este afectat, cred eu și cred că și dumneavoastră sunteți convinși că prin prezentul proiect de lege și anume patrimoniul societăților comerciale de turism, unele active ale acestora, putem avea un punct de vedere pe care doresc să vi-l prezint. Obiectivul meu nu este altceva decât a vă informa pe dumneavoastră despre situația acestor active care sunt într-o anexă la acest proiect de lege, cerute de Ministerul Sănătății, în varianta venită de la Senat, în administrare, iar în varianta comisiei de specialitate a Camerei Deputaților, în proprietatea Ministerului Sănătății.

Noi, Ministerul Turismului, în scris, am cerut, am solicitat sau i-am rugat pe colegii noștri din Ministerul Sănătății să prezinte punctul lor de vedere, pentru că această inițiativă este un pic mai veche. A fost aprobată de vechiul Senat. Nu am avut până astăzi onoarea să primim în scris punctul de vedere, dar nu este o problemă, deși Guvernul actual al României ar trebui să aibă un punct de vedere, după părerea mea. Am solicitat și acest lucru, respectiv am propus din partea Ministerului Turismului ca să avem un punct de vedere comun vizavi de această problemă discutată în Senat și pe ordinea de zi a Camerei Deputaților. Nu cred că este bine să discutăm fără să atingem problemele de fond. Putem spune orice de la acest microfon și chiar Parlamentul poate să decidă orice, dar dacă nu creează un mecanism prin care un sector să funcționeze, poate că facem un lucru inutil, iar problema de proprietate, baza materială care este în discuție, este problema cheie și nu abordez eu aici problemele de asistență sau de servicii de sănătate, ci, pur și simplu, problema bazei materiale. Iar atunci când în art.22 alin.1 se spune că toate activele prevăzute în anexa nr.1 la prezenta lege și spune: hoteluri cu bază de tratament și... etc. se transferă din administrarea societăților comerciale de turism cu capital de stat în patrimoniul Ministerului Sănătății și în administrarea institutului de specialitate al acestuia, trebuie să vă spun că nu pot să fiu de acord și trebuie să vă spun că acest lucru nu este legal la ora aceasta.

Precizăm că în prezent... și vă informez că în prezent și de fapt nu numai în prezent ci începând cu Legea 15/90 privind reorganizarea unităților economice ca regii autonome și societăți comerciale și prin Legea 58/91 privind privatizarea societăților comerciale, în domeniul turismului nu mai există societăți comerciale cu capital de stat de exemplu, ci sunt societăți comerciale unde statul este acționar, în unele cazuri majoritar, în altele nu și imediat vă informez în ce proporții mai este statul acționar la aceste societăți.

De aici rezultă că orice decizie privind proprietatea unui activ sau unei părți din capital social aparține adunării generale a acționarilor. Fără această hotărâre a adunării generale a acționarilor de la fiecare societate în caz, nu se poate lua o decizie nici chiar în Parlament, vă rog să mă scuzați.

Modificarea regimului de proprietate prin efectul unei legi, fără acordul proprietarului și fără specificarea că este vorba despre poate o expropriere pentru o utilitate publică, conform legii, constituie, după părerea noastră, un act de naționalizare cu care Ministerul Turismului nu este de acord.

Din sală:

Ministerul Turismului mai este în Guvern?

Domnul Birtalan Ákos:

Ministerul Turismului este în Guvern, vă informez. În ceea ce privește problema atinsă de domnul secretar de stat de la Ministerul Sănătății, domnul Molnar, problema de reabilitare a sectorului și anume de finanțare a acestuia, doresc să vă informez că în prezent cheltuielile materiale și de capital aferente bazelor de tratament care fac parte din patrimoniul societăților comerciale de turism sunt suportate de acestea, inclusiv cheltuielile de personal începând din anul 1997, când Ministerul Sănătății, prin reducerea personalului de specialitate, s-a debarasat de o parte a salariaților, iar societățile comerciale de turism i-au preluat în funcție de posibilitățile lor financiare.

Astăzi, numai în câteva cazuri, o parte din medici sunt salariați prin direcțiile sanitare județene, deci, prin bugetul Ministerului Sănătății. Este evident faptul pentru noi că în condițiile prezente nici societățile comerciale de turism, după o cvasiprivatizare, și nici Ministerul Sănătății, din bugetul de stat, nu pot să suporte nici măcar cheltuielile de întreținere a bazelor de tratament, nemaivorbind de cheltuieli pentru modernizarea, dotarea cu aparatură și pentru salarii decente, nu în ultimul rând.

Ministerul Turismului are și propuneri, nu numai critici și anume:

1.- propunem privatizarea prin vânzare a părții fondului proprietății de stat din capitalul social al societăților comerciale de turism deținătoare de baze de tratament, la prețul pieții, dar cu două condiții contractuale obligatorii, două condiții obligatorii: a) efectuarea de către noul proprietar a unor investiții ulterioare de modernizare în termen maxim de 3 ani și b) păstrarea obiectului principal de activitate și anume tratamentul balnear. Totodată...

Domnul Vasile Lupu:

Domnule ministru, poate reluați aceste argumente într-o ședință de guvern săptămâna viitoare.

Domnul Birtalan Ákos:

Eu am propus... și imediat ajung acolo, că mai am trei fraze de spus.

2.- Ce mai propune Ministerul Turismului: acordarea de către stat de facilități fiscale pentru cei care investesc în domeniul turismului de sănătate;

3.- îmbunătățirea sistemului actual de facilități pentru persoanele cu venituri reduse și cu necesități de tratament balnear, iar

4.- efectuarea serviciilor de tratament medical, credem că ar fi bine să fie pe bază contractuală de prestări servicii de către personal medical calificat, plătit pentru aceste servicii și nu în calitate de salariat bugetar. Credem că acest lucru ar fi benefic chiar pentru personalul medical din aceste baze de tratament.

Biroul permanent a luat o decizie într-o ședință și anume, până când nu va veni punctul de vedere unic al Guvernului, nu va dezbate acest proiect de lege. Noi n-am înțeles de ce a ajuns pe ordinea de zi, dar întrucât a ajuns, am ținut să prezentăm punctul nostru de vedere și în continuare, eu propun ca și Camera Deputaților să aștepte punctul de vedere al Guvernului. Eu am prezentat aici punctul de vedere al Ministerului Turismului.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da, domnul președinte al Comisiei pentru sănătate, domnul Berciu.

Domnul Ion Berciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Să ajungem la momentul adevărului de fapt. Este vorba de stațiuni balneo-climaterice care se află în marea marea majoritate în Ardeal. Interesul este vădit și este clar din acest punct de vedere.

Vă rog să luați în considerare altceva. Este vorba de ceea ce s-a întâmplat în 1970. În 1970 aceste stațiuni au fost toate furate printr-un ordin al lui Ceaușescu. Vreți să mergem în continuare pe această naționalizare de fapt, de care s-a spus că noi am face-o. Nu o facem! Este vorba de 5.000 de paturi care ar fi decernate acestui sistem balneo-climatic din atâtea zeci de mii de paturi care rămân, dar ar fi o salvare pentru toți cei care au posibilități relativ reduse de a putea să beneficieze de acest tratament, iar din punctul de vedere al proprietății foarte puțin interesat în povestea asta este Ministerul Turismului.

Ministerul Turismului este alături, pentru că FPS-ul este cel care are proprietatea majoritară și F.P.S.-ul și-a spus cuvântul din acest punct de vedere; este de acord cu derularea legii conform principiilor pe care le-a instituit comisia. Iar ceea ce pot să vă spun este un lucru foarte important. Dacă vreți să ne gândim la ultimele elemente pe care le mai putem fixa pentru o protecție socială reală, atunci orice amânare a derulării acestei legi, să știți că este în detrimentul sănătății lumii.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc. La dezbaterile generale a cerut cuvântul din partea Grupul parlamentar PNȚCD, domnul vicelider Mircea Munteanu.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Domnule președinte,

În virtutea prerogativelor dumneavoastră, având în vedere poziția reprezentanților Executivului, dar și președintelui Comisiei de sănătate din Camera noastră, vă cerem un timp, un răgaz pentru consultări în cadrul grupului.

Domnul Vasile Lupu:

Da, stimați colegi, cum suntem aproape la sfârșitul programului nostru, las grupurilor parlamentare posibilitatea să se consulte în această problemă, după care programul nostru se încheie. Vom relua ședința în plen luni la orele 16.00. Ordinea de zi, așa cum am stabilit, o vom vota luni pentru că mai așteptăm rapoarte de la comisii.

Vă mulțumesc pentru colaborare.

Vă doresc un week-end plăcut!

*

Ședința s-a încheiat la ora 12.10.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 23 august 2019, 14:39
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro