Ionica Constanța Popescu
Ionica Constanța Popescu
Ședința Camerei Deputaților din 19 februarie 2007
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.12/28-02-2007

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
22-10-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 19-02-2007 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 19 februarie 2007

12. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului:  
  12.2 Ionica Constanța Popescu
 
consultă:

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Domnul secretar de stat Alexandru Mircea îi răspunde doamnei deputat Ionica Constanța Popescu, referitor la primarul și consiliul local care funcționează în afara Legii administrației publice locale. Vă rog, aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnul Alexandru Mircea (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimată doamnă deputat,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră, prin care solicitați o serie de informații suplimentare în legătură cu situația existentă la nivelul administrației publice locale din comuna Turdaș, județul Hunedoara, unde, potrivit celor relatate ar fi trebuit să se constate încetarea de drept a mandatelor unor aleși locali și, respectiv, dizolvarea consiliului local, vă comunicăm următoarele.

Referitor la faptul că nu v-a fost prezentat la tribuna Camerei Deputaților răspunsul la întrebarea dumneavoastră anterioară, prin care solicitați ministrului administrației și internelor să intervină la nivelul autorităților administrației publice locale din comuna Turdaș, astfel încât să se constate, potrivit procedurilor legale, încetarea de drept a mandatelor unor aleși locali și, respectiv, dizolvarea consiliului local, precizăm că întocmirea programărilor privind susținerea în plen a răspunsurilor la întrebări și interpelări se realizează de către Secretariatul general al Camerei Deputaților. Întrucât interpelarea la care dumneavoastră faceți referire nu a fost programată pentru prezentarea răspunsului în plenul Camerei, acest document v-a fost transmis, cu respectarea procedurii, în formă scrisă. Faptul că nu v-a fost prezentat în formă orală nu este imputabil ministerului.

Cu privire la criticile formulate de dumneavoastră cu privire la răspunsul respectiv, evidențiem următoarele. Precizarea potrivit căreia: "După ce instanța de judecată se va pronunța cu privire la aspectele în discuție, instituția Prefectului Hunedoara va întreprinde demersurile legale ce se impun" se referea strict la aspectele privind dizolvarea de drept a Consiliului local al comunei Turdaș. Se impune a fi remarcat faptul că atribuțiile prefectului sunt stabilite fără echivoc în această materie, art. 58 din Legea nr. 215/2001 instituind regula potrivit căreia: "Competența de a se pronunța cu privire la constatarea dizolvării de drept a consiliilor locale revine exclusiv instanțelor de judecată".

Referitor la aspectele privind constatarea încetării de drept a mandatelor unor consilieri locali, respectiv a mandatului viceprimarului comunei Turdaș, reiterăm faptul că în această materie competența revine exclusiv consiliului local al unități administrativ-teritoriale în discuție.

Cu privire la încetarea mandatului primarului comunei Turdaș, menționăm că prefectul județului Hunedoara ne-a comunicat că în cazul domnului Lup Aurel nu există temei legal pentru constatarea încetării de drept a mandatului de ales local, în acest sens pronunțându-se de altfel și secretarul comunei Turdaș.

În context, evidențiem că analizarea și sancționarea situațiilor de natura celor supuse atenției de către dumneavoastră trebuie să se realizeze fără neglijarea faptului că, deși este vorba de o sancțiune care produce efecte în temeiul legii, legiuitorul a înțeles să acorde prefectului și secretarului unității administrativ-teritoriale prerogativa constatării pentru fiecare caz în parte a aplicabilității sistemului prevăzut de Legea nr. 249/2006.

De asemenea, menționăm că, potrivit legii, pentru ipoteza existenței unor nemulțumiri cu privire la modul în care acționează în acest domeniu prefecții sau secretarii unităților administrativ-teritoriale, clarificarea juridică a situațiilor de fapt, stabilirea modului de aplicare a dispozițiilor legale: acea referitoare la înfăptuirea justiției și, respectiv, la soluționarea fiecărei cauze concrete sunt atribuții ce revin instanței de judecată, nu ministrului administrației și internelor.

Reiterăm, totodată, faptul că responsabilitatea pentru emiterea unui act sau pentru luarea unei decizii revine exclusiv autorității care a emis actul, persoanei care a luat decizia respectivă, raportat la aspectele la care faceți dumneavoastră referire, impunându-se a fi precizat faptul că prefectului județului Hunedoara îi revine întreaga răspundere pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ce sunt stabilite în sarcina sa. Pentru încălcarea cu vinovăție a îndatoririlor de serviciu ce îi revin, acesta răspunde, după caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal.

Pentru circumstanțierea modului în care, cu privire la cazul în referință, ar putea fi angajată răspunderea prefectului sau a vreunui funcționar care își desfășoară activitatea în cadrul instituției Prefectului Județului Hunedoara, trebuie avute în vedere aspectele referitoare la eventualitatea realizării, în contextul pronunțării de către instanță a unei soluții definitive și irevocabile, a condițiilor legale privind încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului în comuna Turdaș.

În context, evidențiem că, pentru ipoteza în care se va constata existența unor date de natură să releve faptul că funcționarii la care am făcut referire și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, Ministerul Administrației și Internelor va dispune, potrivit competenței, măsurile ce se impune.

Cu privire la hotărârile Consiliului local al comunei Turdaș, adoptate începând cu anul 2006, până la data rămânerii definitive și irevocabile a unor eventuale soluții pronunțate de instanța de judecată, în sensul constatării încetării de drept a mandatelor unor consilieri, menționăm că acestea sunt și rămân valabile în măsura în care au fost adoptate cu respectarea procedurii legale.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă rog, doamnă deputat, aveți cuvântul.

Doamna Ionica Constanța Popescu:

Bună seara!

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Nu vă imput nici măcar faptul că răspunsul de astăzi vine târziu, pentru că nu din cauza dumneavoastră vine târziu. Întrebarea pe care eu am scris-o și am depus-o la Camera Deputaților în luna decembrie mi se pare că v-a fost adresată de abia în februarie, așa încât nu vă imput acest lucru.

Se pare însă că, undeva, nu ne înțelegem. Eu nici din acest al doilea răspuns al dumneavoastră nu înțeleg mare lucru. Ce spun eu este că prefectul de la Hunedoara nu a dispus nici măcar o analiză a cazului de la Turdaș. Adică, dânsul nu știe ce se întâmplă acolo. Și atunci, ce putea să ne răspundă, ce putea să vă răspundă dumneavoastră, dacă nu știe ce se întâmplă acolo?

Există un regulament de ordine și funcționare, pe care l-a semnat, funcționare a Prefecturii Hunedoara. L-a semnat, nu l-a respectat! Dânsul trebuia să dispună o analiză a situației de la Turdaș. Nu a făcut-o.

Acum, oricum, situația de față nu mai are nicio importanță, pentru că, într-un fel sau altul, Curtea Constituțională a soluționat problema, a dat liber la migrații, suntem liniștiți, domnul prefect poate să stea liniștit, toată lumea stă liniștită, PD-ul poate să facă racolări în continuare.

Vă mulțumesc, nu mai am întrebări pe tema aceasta.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Domnule secretar de stat, dacă doriți?

Domnul Alexandru Mircea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimată doamnă deputat, eu aș vrea să fac precizarea că, indiferent care este aprecierea dumneavoastră, că știe sau nu știe prefectul care este situația de la Turdaș, vreau să vă amintesc faptul că este, până la urmă, citat într-o instanță de contencios administrativ, a depus motive de întâmpinare și omul, cel puțin din acest motiv, are interesul să se pregătească.

Sigur, eu trec acum peste unele aspecte formale, nu am vrut să spun faptul că în interpelarea pe care mi-ați transmis-o ați citat acte normative care sunt abrogate prin altele. După cum știți, de la 1 ianuarie, nu mai există secretarul general al prefecturii și sunt multe instituții care au fost modificate tocmai prin legile care au apărut ulterior. Deci, le invocați dumneavoastră, eu nu am vrut să fac trimitere la ele, pentru că nu am vrut să atac pe fond problema.

Sigur că acum, în finalul intervenției pe care ați făcut-o, spuneți că este foarte posibil ca secretarul consiliului local și, respectiv, prefectul să fi acționat corect, întrucât este posibil ca textul pe care ei l-au aplicat să fi fost declarat neconstituțional. Deci, sunt chestiuni care trebuie discutate pe fond.

Cert este următorul lucru: din moment ce o cauză este dedusă judecății, nu puteți, n-aveți dreptul, nici ministrul administrației și internelor n-are dreptul să intervină în cauza respectivă. Așteptăm instanța de judecată să se pronunțe, suntem într-un stat de drept și, la momentul respectiv, se vor lua măsurile legale. Asta v-am spus în interpelare.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Doamna deputat.

Doamna Ionica Constanța Popescu:

Vă mulțumesc.

Nu vreau să polemizăm. Noi doi nu avem niciun motiv să polemizăm. Însă, nu vă supărați, nu trebuia să ajungem la instanța de judecată. Prefectul aplică legea în teritoriu. Prefectul nu aplică hotărâri ale instanței de judecată. Trebuia să clarifice situația înainte de a se ajunge în instanță. Eu asta spun. Eu nu am spus, în finalul intervenției mele precedente, că s-ar putea ca prefectul și secretarul primăriei să fi acționat legal. Dimpotrivă. Abia acum se pare că intervenția lor a fost salutară.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, doamnă deputat.

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 22 octombrie 2019, 17:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro