Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 20, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.14/02-03-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 20-02-2007 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 20, 2007

19. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 986/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La pct.18: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Legea are caracter ordinar, proiect adoptat de Senat.

Raport comun de adoptare - Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Procedură de urgență. Suntem Cameră decizională.

Rog inițiatorul. Domnul secretar de stat Dănilă.

Domnul Cătălin-Ionel Dănilă (secretar de stat, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.):

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.

Din aplicarea prevederilor Legii nr.202 privind organizarea și funcționarea A.N.O.F.M., a reieșit necesitatea reorganizării unităților fără personalitate juridică de implementare a programelor pentru dezvoltarea resurselor umane, ce funcționează în structura Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă.

În acest sens, în vederea asigurării unei gestionări eficiente a Fondului social european, principalul instrument al politicii sociale a Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2007, unitățile menționate se transformă în organisme intermediare regionale, trec în subordinea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și se finanțează din bugetul de stat prin diminuarea corespunzătoare a numărului de posturi.

În același timp, modificările și completările propuse au avut în vedere asigurarea resurselor necesare pentru plata drepturilor salariale, precum și a celorlalte drepturi de care beneficiază președintele A.N.O.F.M., care nu mai este secretar de stat, organizarea în subordinea acestuia a cabinetului demnitarului și, pentru a respecta prevederile Legii nr.202 și ale Legii nr.188 privind statutul funcționarului public, coordonarea activității executive a agenției să fie exercitată de un alt funcționar public.

Față de cele prezentate, vă propunem adoptarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiilor, domnul președinte Duțu.

Domnul Stelian Duțu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere avizele favorabile din partea Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2006 care modifică și completează Legea nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. El a fost adoptat și de Senat, în ședința din 14 decembrie 2006, iar, în urma finalizării dezbaterilor, comisiile propun admiterea, fără modificări, a proiectului de lege.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Nu sunt. Nu există amendamente admise sau respinse.

Proiectul rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 15 december 2019, 22:59
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro