Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 20, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.14/02-03-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-12-2019
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 20-02-2007 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 20, 2007

20. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2006 pentru modificarea anexei nr.2 din Ordonanța Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 917/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea Anexei nr.2 din Ordonanța Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora.

Legea are caracter ordinar; proiect adoptat de Senat; raport de adoptare din partea Comisiei pentru politică externă; suntem Cameră decizională.

Dacă inițiatorul dorește să susțină proiectul? Nu este necesar.

Comisia pentru politică externă?

Vă rog. Domnul președinte Glăvan.

Domnul Ștefan Glăvan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaților a fost sesizată în fond, în vederea examinării și întocmirii raportului, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea Anexei nr.2 din Ordonanța Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege a primit avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege în ședința din 29 noiembrie 2006.

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive și avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca scop introducerea unor modificări de natură a permite statului să-și respecte pe deplin obligațiile internaționale atât cele care derivă din acorduri bilaterale, cât și cele care derivă din principiile recunoscute de drept internațional, acordând cetățenilor români posibilitatea de a beneficia pe deplin de avantajele și facilitățile convenite la nivel bilateral, în domeniul circulației persoanelor.

La dezbaterea proiectului de lege au participat reprezentanți din partea Ministerului Afacerilor Externe.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, proiectul de lege menționat.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Nu sunt intervenții la dezbateri generale.

Nu există amendamente admise sau respinse.

Proiectul rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 8 december 2019, 18:59
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro