You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 30-05-2007

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 30, 2007

  1. Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.

 

Ședința a început la ora 16.00.

Lucrările au fost conduse de domnul senatorNicolae Văcăroiu, președintele Senatului și de domnul deputat Eugen Nicolicea, vicepreședintele Camerei Deputaților, asistați de domnul senator Gavrilă Vasilescu și domnul deputat Valeriu Ștefan Zgonea, secretari.

Domnul Eugen Nicolicea:

Bună ziua, stimați colegi!

Declar deschisă ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților și v-aș ruga să luați loc în bănci pentru a vă prezenta proiectul odinii de zi.

Până atunci am să fac anunțurile de rigoare, și anume:

Total parlamentari - 463, din care și-au înregistrat prezența - 342, sunt absenți 121.

Cvorumul legal de lucru, conform art.39 din Regulamentul Ședințelor Comune, este 232.

Pentru proiectul ordinii de zi, avem, la primul punct,Mesajul Președintelui României, adresat Parlamentului, cu privire la probleme actuale legate de politica internă a României.

La punctul 2 al ordinii de zi - Exprimarea votului asupra Proiectului de Hotărâre privind solicitarea Președintelui României referitoare la organizarea unui referendum național consultativ cu privire la introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului, începând cu următoarele alegeri.

La punctul 3 - Numirea unui director general interimar al Societății Române de Televiziune.

La punctual 4 - Raportul asupra activității Autorității Electorale Permanente pe perioada 15 iulie 2004 - 31 decembrie 2005. Raportul comun al Comisiilor juridice ale Senatului și Camerei Deputaților.

Având în vedere că din partea Autorității Electorale Permanente s-a exprimat punctul de vedere de a-și retragere a acestui raport de activitate, dacă nu sunt păreri contrare, supun la vot ordinea de zi, doar cu primele trei puncte.

Și anume:

  1. Mesajul Președintelui României, adresat Parlamentului, cu privire la probleme actuale legate de politica internă a României;
  2. Exprimarea votului asupra Proiectului de Hotărâre privind solicitarea Președintelui României referitoare la organizarea unui referendum național consultativ cu privire la introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului, începând cu următoarele alegeri;
  3. Numirea unui director general interimar al Societății Române de Televiziune.

Programul de lucru de astăzi începe la ora 16.00 până la epuizarea ordinii de zi.

Dacă sunteți de accord cu ordinea de zi, cuprinzând cele trei puncte enumerate, și cu programul de lucuru.

Cine este pentru?

Împotrivă, vă rog?

Un vot împotrivă.

Abțineri?

Cu majoritate de voturi, ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate.