Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 18-09-2007

Ședința Camerei Deputaților din 18 septembrie 2007

19. Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2007 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 503/2007

 

Domnul Eugen Nicolicea:

  ................................................

Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2007 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului.

Potrivit prevederilor art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Conform prevederilor din regulament, urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Are cuvântul reprezentantul inițiatorului. Nu dorește să intervină.

Dăm cuvântul reprezentantului comisiei raportoare. Nu dorește să intervină.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Conform prevederilor art. 118 din regulament, urmează să aprobăm timpul afectat dezbaterii acestui proiect de lege.

Rog reprezentanții birourilor comisiilor raportoare să facă propuneri. Domnule președinte Andon, vă rog frumos să faceți propunere pentru timpii de dezbatere în regim de urgență.

Domnul Sergiu Andon:

Clasicul 5 minute, domnule președinte, propunem.

Domnul Eugen Nicolicea:

Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Dacă nu, s-a adoptat acest timp de dezbatere.

Vă rog? Am fost înștiințat acum de stafful tehnic că mai trebuia să vină un raport suplimentar, care nu a venit, fapt pentru care evident că îl vom aștepta și nu mai discutăm acest proiect.

Până la ce punct, vă rog? Deci, pozițiile până la nr. 20, inclusiv din ordinea de zi nu au raportul suplimentar, prin urmare, le amânăm.

Trecem la poz. 21, este vorba de Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2007 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului.

Lege organică.

Nici la poz. 21 nu avem raportul.

  ................................................
 

Domnul Eugen Nicolicea:

  ................................................

Revenim la pct. 21 de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2007 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului.

Acest proiect de lege l-am sărit, pentru că nu avea materialul aici.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește.

Dacă din partea comisiei sesizată în fond dorește cineva să ia cuvântul? Da. Domnul președinte Sergiu Andon.

Domnul Sergiu Andon:

Mulțumesc, domnule președinte. Nu atât că doresc, dar am înțeles că e musai să susțin raportul.

Suntem Cameră decizională.

Senatul a respins ordonanța de urgență.

Consiliul Legislativ a avizat-o favorabil.

Noi am dezbătut-o în ședința din 11 septembrie, cu prezența reprezentanților autorizați ai Ministerului Reformei Administrative și Internelor, în cvorum complet, și am hotărât să supunem plenului, cu unanimitate de voturi a fost luată hotărârea, propunerea de adoptare a proiectului de lege, cu amendamentele admise, care, de fapt, amendamente admise, transformă legea de respingere, a Senatului, în lege de aprobare a ordonanței de urgență.

Face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Dacă nu există obiecții, rămâne pentru votul final.