Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 03-10-2007

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 3 octombrie 2007

2. Dezbaterea și adoptarea Hotărârii Parlamentului României privind numirea unor membri ai C.N.V.M.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La primele două puncte ale ordinii de zi avem numirea unor membri ai Comisiei Naționale a Valorilor Imobiliare și modificarea componenței nominale a Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe, care se fac prin vot secret cu buletine de vot, potrivit art. 83 și 84 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului.

Pentru operativitate, vă propun să fie prezentat avizul comisiilor de specialitate și propunerile, după care să urmeze în același timp votul secret cu buletine de vot atât pentru numirea membrilor CNVM, cât și pentru înlocuirea unui membru al Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe.

Dacă există obiecții la această propunere procedurală? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră această propunere de procedură. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

În aceste condiții, trecem la dezbateri.

La primul punctul al ordinii de zi dau cuvântul domnului senator Aron Popa, președintele Comisiei pentru buget, finanțe a Senatului, pentru a prezenta raportul comun al comisiilor pentru buget și comisiilor economice ale celor două Camere, cu privire la propunerile de numire a unor membri ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Domnule senator, aveți cuvântul.

Domnul Aron Ioan Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

Vă prezint un raport comun, pe care cele patru comisii l-au întocmit în această dimineață.

În conformitate cu dispozițiile art. 3 și art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, comisiile au procedat la audierea următorilor candidați: doamna Gabriela Victoria Anghelache din Grupurilor parlamentare ale PSD; doamna Carmen Eugenia Negoiță, propunere venită din partea Grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat; doamna Claudia Cătălina Sava, propunere a Grupurilor parlamentare ale Partidului Conservator; doamna Dorina Teodora Mihăilescu, propunere a Grupurilor parlamentare ale PSD.

Candidații au prezentat un CV și au răspuns întrebărilor formulate de către membrii comisiilor care au fost abilitate în audierea candidaților.

În urma audierilor, cu unanimitate de voturi, comisiile reunite propun plenului Parlamentului nominalizarea următorilor candidați pentru următoarele funcții:

Doamna Gabriela Victoria Anghelache, președinte, reînvestită pentru un mandat de cinci ani, începând cu data de 3 octombrie 2007.

Doamna Carmen Eugenia Negoiță, vicepreședinte, pentru un mandat de cinci ani, începând cu data de 4 noiembrie 2007.

Doamna Claudia Cătălina Sava, comisar, pentru un mandat de cinci ani, începând cu data de 3 octombrie 2007.

Doamna Dorina Teodora Mihăilescu, comisar, pentru un mandat de cinci ani, începând cu data de 4 noiembrie 2007.

Semnează cei patru președinți ai comisiilor abilitate.

Vă mulțumesc.