Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.180/28-12-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
12-12-2019 (joint)
11-12-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 20-12-2007 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2007

  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.

Ședința a început la ora 10,37.

Lucrările au fost conduse de domnul Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnul Ioan Munteanu, secretar al Camerei Deputaților, și domnul Mihai Ungheanu, secretar al Senatului.

Din prezidiu a făcut parte domnul Doru Ioan Tărăcilă, vicepreședinte al Senatului.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Doamnelor și domnilor colegi,

Declar deschisă ședința comună de astăzi a Camerei Deputaților și Senatului și vă anunț că din totalul de 467 deputați și senatori și-au înregistrat prezența 343, iar 124 sunt absenți.

Cvorumul legal de lucru este îndeplinit.

Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au adoptat proiectul ordinii de zi și programul de lucru pentru ședința comună de astăzi, în forma în care au fost distribuite deputaților și senatorilor.

Dacă sunt comentarii în legătură cu ordinea de zi?

Supun votului dumneavoastră ordinea de zi.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate.

Dacă în legătură cu programul de lucru, care a fost propus a se desfășura până la finalizarea ordinii de zi, sunt comentarii sau observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră programul de lucru.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Programul de lucru a fost adoptat în unanimitate.

 
Răzvan Emil Theodorescu - evocarea spiritului Revoluției române, la 18 ani de la declanșarea acesteia.

Stimați colegi,

Față de punctele pe care le regăsim pe ordinea de zi, mai sunt două chestiuni de o relevanță aparte.

Pentru început, am să-l invit la microfon pe domnul senator academician Răzvan Theodorescu.

Domnule academician, aveți cuvântul.

 

Domnul Răzvan Emil Theodorescu:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Îmi îngădui, la acest început de ședință, a vă deturna un pic atenția de la dezbaterile legislative, de la euforia și bucuria pregătirilor pentru sărbători, pentru a vă aminti că, exact în aceste zile, comemorăm momentul care ne îngăduie nouă, tuturor, să fim în această sală, să facem dezbateri legislative și să avem o euforie a pregătirilor de sărbători.

Acum 18 ani, exact, la 20 decembrie, Timișoara era primul oraș liber de dictatură. Bucureștiul se pregătea să urmeze exemplul Timișoarei, dar deja în capitala Banatului căzuseră primele și importante victime. Aveau să urmeze orașe din Transilvania, avea să urmeze Bucureștiul, capitala țării, în care aveau să cadă noi victime.

Sigur, se pregătea astfel, în chip tragic, dramatic, sângeros, acea mirabilă zi de vineri, 22 decembrie, pe care chiar dumneavoastră ați proclamat-o cu ceva timp în urmă "Ziua libertății românești", dar avem prostul obicei să uităm, uneori, ce-am legiferat în chip solemn.

Ceea ce s-a întâmplat atunci a fost, fără îndoială, cea mai însemnată cotitură din viața fiecăruia dintre noi și a fost începutul unei noi Românii. Fără jertfele de atunci, destinul nostru colectiv și destinul fiecăruia dintre noi ar fi fost cu totul altul.

Datorăm imens acelei Revoluții, pentru că o revoluție a fost, și o dezbatere care va fi mâine aici, într-una din sălile Parlamentului, sper să sublinieze, încă o dată, acest lucru. Și copiii acestei Revoluții, care astăzi au vârsta majoratului, trăiesc altfel, tocmai pentru că au fost jertfele din decembrie '89, pentru că atunci s-a luptat și s-a murit.

În amintirea acelor jertfe pe care se înalță prezentul nostru național și european, stimați colegi parlamentari, vă propun să păstrăm o clipă de reculegere.

 
   

(Se păstrează un moment de reculegere).

 
 

Domnul Răzvan Emil Theodorescu:

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule senator, pentru intervenția dumneavoastră și pentru evocarea momentelor pe care atât de bine ați spus, ele sunt cele care ne-au permis să fim astăzi în această sală.

 
Aledin Amet - evocarea unei importante sărbători religioase pentru comunitatea musulmană: Sărbătoarea sacrificiului.

Invit pe domnul deputat Aledin Amet, care dorește, de asemenea, să facă o declarație.

 

Domnul Aledin Amet:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule prim-ministru,

Domnilor miniștri,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

De astăzi lumea islamică sărbătorește timp de patru zile un mare eveniment religios.

În România se află o importantă comunitate musulmană formată, în special, din tătari și turci, comunitate care și-a păstrat de sute de ani tradițiile și convingerile.

Într-o țară în care există libertatea de exprimare, acești oameni au beneficiat de tot cadrul necesar pentru a-și menține respectivul spirit.

Sărbătoarea sacrificiului, așa cum mai este denumită sărbătoarea "Curban baeram", înseamnă pentru musulmani cel de-al doilea mare eveniment religios după sărbătoarea "ramazan bairam" petrecut într-un an.

Le doresc tuturor musulmanilor, în special celor din România, sărbători cât mai frumoase. (face urări și în limba maternă).

Stimați colegi, vă doresc un Crăciun fericit, să aveți parte de tot ce v-ați propus să realizați.

La Mulți Ani! La Mulți Ani România!

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Dacă mai sunt alte intervenții? Nu.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor Curții de Conturi.

La primul punct al ordinii de zi avem Proiectul de Hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor Curții de Conturi.

Stimați colegi, în urma propunerii Biroului permanent și a Comitetului liderilor, ca urmare a apropierii finalului de mandat al membrilor Curții de Conturi, și a nelegiferării, încă, a noului statut al acestei Curți, s-a decis să se propună plenului o hotărâre prin care să se prelungească, până la 31 martie, mandatul membrilor Curții de Conturi.

Dacă există obiecții? Nu.

Supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. 340 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 2 abțineri.

Vă mulțumesc foarte mult.

Supun votului dumneavoastră titlul hotărârii.

Cine este pentru? 339 de voturi.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Una.

Supun votului dumneavoastră hotărârea, în ansamblu, privind prelungirea mandatului membrilor Curții de Conturi.

Cine este pentru? 340 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 2 abțineri.

Vă mulțumesc.

Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (adoptată).

La pct.2 al ordinii de zi avem reexaminarea, la cererea președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor.

Am făcut dezbaterea pe articole.

Urmează să dăm asupra acestui proiect votul final.

Dezbaterea pe articole s-a făcut în ședința de marți.

Supun votului dumneavoastră reexaminarea, la cererea președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor.

Cine este pentru? 338 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 3 abțineri.

Vă mulțumesc.

S-a adoptat.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2008.

La pct.3 pe ordinea de zi avem Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2008.

Are cuvântul doamna Gabriela Anghelache, președinta comisiei, pentru a prezenta foarte pe scurt proiectul bugetului.

 

Doamna Gabriela Anghelache (președinta Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Proiectul de buget al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru anul 2008 a fost construit având în vedere criterii privind estimarea veniturilor, până la sfârșitul acestui an, realizările pe primele 9 luni ale acestui an, precum și reglementările CNVM privind cotele aplicate veniturilor în sensul permanentizării reducerilor care s-au operat deja asupra unora dintre venituri, cum ar fi: reducerea la jumătate a cotei pentru ofertele publice de vânzare, a cotei pentru tranzacțiile cu obligațiuni și cu drepturi de preferință.

De asemenea, am mai avut în vedere posibilitatea reducerii, în continuare, a unor cote, inclusiv reducerea la jumătate a cotei pentru ofertele publice de cumpărare - vânzare.

Totodată, estimarea veniturilor a avut în vedere o serie întreagă de noi produse bursiere, care vor fi introduse în anul următor, crearea sistemului alternativ de tranzacționare, precum și crearea pieței de instrumente financiare derivate la bursa de valori București.

În ceea ce privește partea de cheltuieli a bugetului, ponderea cea mai mare, aproximativ 49%, o reprezintă cheltuielile de personal. Argumentele pentru acest fapt, și anume ponderea cea mai importantă căzând pe cheltuielile de personal, sunt următoarele: numărul de personal va crește cu aproximativ 20% în anul 2008, datorită unor cauze importante, cum sunt asigurarea supravegherii firmelor de investiții pentru adecvarea capitalului, în baza implementării, de la 1 ianuarie 2008, a cerințelor Acordului Basel II; trecerea la examinarea și supravegherea pe baza raportărilor financiare prin aplicarea, tot din 2008, a standardelor internaționale de raportare financiară; asigurarea unui număr de peste 20 de experți în condițiile unei retribuții pe criterii europene care participă la grupurile de lucru ale Comitetului European de Valori Mobiliare și la Grupurile de lucru "Ceasar", tot în cadrul sectorului pieței de capital la nivel european; asigurarea atât din punct de vedere numeric, cât și din punctul de vedere al gradului de profesionalism al personalului CNVM pentru a face față cerințelor suplimentare și modului de lucru pe standarde europene, în vederea reducerii fluctuației de personal, ținând cont de faptul că tentațiile personalului calificat superior de a-și desfășura activitatea pe alte piețe din Uniunea Europeană sau în alte segmente ale sectorului financiar din România este foarte mare.

Totodată, cheltuieli de personal suplimentare intervin și datorită supravegherii firmelor de investiții care își vor desfășura activitatea, în baza pașaportului european pe teritoriul României, a operațiunilor desfășurate de acestea fac ceea ce generează și sub acest aspect angajarea unui personal calificat și menținerea acestuia în cadrul CNVM.

De asemenea, o pondere de aproximativ 25% în buget o dețin cheltuielile de capital, ținând cont de faptul că CNVM a inițiat un proiect privind construirea unui nou sediu sau cumpărarea unui nou sediu în perioada imediat următoare.

Ponderea cheltuielilor cu bunuri și servicii reprezintă aproximativ 13%, iar bugetul a fost proiectat cu un excedent de 200.000 lei, în condițiile în care excedentul în execuție va fi mai mare, sumele respective vor fi alocate tot cheltuielilor de capital.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt întrebări?

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Dau cuvântul domnului senator Aron Popa, pentru a prezenta raportul comun al Comisiilor pentru buget-finanțe ale celor două Camere ale Parlamentului.

Domnule președinte, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Aron Ioan Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Domnilor miniștri,

Vă prezint raportul comun asupra proiectului de buget, venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Comisiile permanente ale celor două Camere au fost sesizate în fond cu dezbaterea Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2008 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

În conformitate cu Regulamentul de funcționare a celor două Camere, cele două comisii, în urma analizei Proiectului de buget de venituri și cheltuieli, supune spre dezbatere și aprobare plenului celor două Camere proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007, în forma prezentată în anexă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă sunt înscrieri la dezbateri?

Doamna Grațiela Iordache, vă rog.

 
 

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Bună dimineața, domnule președinte!

Stimați colegi,

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Bună dimineața!

 
 

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Aș dori să vă atrag atenția, de altfel am făcut-o și anterior, asupra unor mari nereguli care s-au întâmplat pe parcursul votării și dezbaterii proiectului de buget al CNVM pe anul 2008.

În primul rând, la nivelul celor două comisii, în conformitate cu Regulamentul, această ședință trebuia convocată cu cel puțin 24 de ore înainte, lucru care nu s-a întâmplat. Mai mult decât atât, acest material a stat în Camera Deputaților prin diverse sertare o lună și jumătate. Noi, cei din comisie, nu am avut timp ca să analizăm și să dezbatem acest proiect de buget așa cum ar fi trebuit.

În al treilea rând, faptul că astăzi se regăsește pe ordinea de zi a ședințelor reunite, este o nouă încălcare a Regulamentului. Raportul comisiilor de buget-finanțe nu a stat nici măcar 24 de ore la căsuță. Nu am putut lua la cunoștință nici de această dată de raportul comisiei.

În al patrulea rând, vă rog să luați în considerare că această instituție se finanțează din fonduri provenite de la jucătorii din piața de capital, niciun ban de la stat. Nici măcar o singură dată aceștia nu au fost întrebați, consultați sau măcar să li se arate ce se întâmplă și cum se votează și cum se adoptă un buget construit pe banii lor.

Luând în considerare aceste elemente, vă rog, domnule președinte, să țineți cont de faptul că acest proiect de buget de venituri și cheltuieli al CNVM-ului este incorect pus pe ordinea de zi. Acesta este un aspect.

Al doilea: dacă veți continua să procedați să-l supuneți la vot, eu mă voi abține de la acest vot (Râsete, aplauze), în semn de protest față de maniera în care se face dezbatere pe proiectul de buget și maniera în care se face control parlamentar, în ceea ce privește o instituție atât de importantă a pieței de capital, în semn de protest față de modul în care înțelegeți să analizați, să tratați ceea ce înseamnă bugetul de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

De altfel, recunosc că mă așteptam la un gest de protest și de la doamna președinte al CNVM-ului, pentru că dânsa, și de fapt această instituție, a procedat corect și a depus în mod corect în Parlament, bugetul. Noi nu am tratat cum trebuie această problemă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamna deputat.

Sunt convins că argumentele dumneavoastră și-au produs roadele.

Domnul președinte Gubandru.

 
 

Domnul Aurel Gubandru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Foarte pe scurt, vreau să vă spun că în ceea ce privește activitatea comisiilor de buget-finanțe și bănci din Camera Deputaților și Senat, ele au respectat regulamentele de funcționare.

În primul rând, materialul a venit în Camera Deputaților spre informarea mea, personală, dar nu am putut să-l dau în dezbatere până nu am fost sesizat de către Biroul permanent.

Biroul permanent s-a întrunit în ședința din 17 decembrie. Deci, luni, noi am fost sesizați; marți am făcut comunicarea și convocarea membrilor comisiei; este adevărat, nu s-a trimis SMS-ul cu 24 de ore înainte, ci cu 23,5 ore înainte de "...

Vă rog să apreciați dumneavoastră dacă comunicarea s-a făcut corect, convocarea ședinței.

În plenul celor două comisii, proiectul de buget a fost votat doar cu o singură abținere cu majoritatea celor prezenți aflați în cvorum.

Prin urmare, domnilor președinți, stimați colegi, considerăm că au fost întrunite și respectate prevederile Regulamentului și eu vă rog să votați proiectul de buget al CNVM-ului pe anul 2008.

Vă mulțumesc frumos.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc.

Dacă mai există o intervenție?

Doamna deputat Iordache.

După aceea trecem mai departe.

Domnilor colegi,

Vă rog să manifestați spiritul Crăciunului!

 
 

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Domnilor colegi,

Simțiți-vă liberi să vă manifestați așa cum vă e felul. Eu vă aprob și vă apreciez.

Aș vrea să luați în considerare, domnule președinte, că și un minut lipsă din cele 24 de ore înseamnă încălcarea Regulamentului. Mult prea des se procedează de această maniera și, de fapt, în ședințele reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.

Este incorect. Acest Regulament împreună l-am votat și am stat luni în șir aici, dacă vă aduceți aminte, ca să-l putem vota, ca la rândul nostru, acum, să nu-l respectăm. Acesta este un aspect.

Al doilea aspect: vă rog frumos să-mi explicați cum este posibil ca un material primit în Camera Deputaților, pe 6 noiembrie, să nu ajungă la membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, decât ieri. Vă rog frumos să-mi explicați, cum este posibil acest lucru.

Eu, una, personal, vreau ca atunci când votez ceva să fiu bine informată și documentată.

Dacă dumneavoastră doriți să votați în "orb" este problema dumneavoastră, votul dumneavoastră, conștiința dumneavoastră.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumim, doamna deputat.

Doamna deputat Aura Vasile.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Încep prin a spune că Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat va vota raportul comun asupra proiectului de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, pentru că are încredere în deputații pe care îi are în comisiile de specialitate, pentru că are încredere în capacitatea parlamentarilor.

Dacă în Parlament sunt parlamentari, precum antevorbitoarea mea, care prin pregătirea profesională nu se poate ridica la nivelul colegilor mei, și din celelalte partide parlamentare, este numai o problemă personală.

Deci, încă o dată, n-o să accept niciodată ca colegi de-ai mei, care într-adevăr stau la comisie și muncesc, în timp ce alții umblă și se vântură pe holurile Parlamentului, să fie jigniți, spunând că realizează un fals sau că au întocmit un raport fără să fie documentați.

Spun, încă o dată, Grupul parlamentar al P.S.D. va vota acest raport.

 
 

Domnul Ioan Doru Tărăcilă:

Vă mulțumim, doamna deputat.

Invit la tribuna Camerelor reunite pe doamna deputat Ruxandra Jipa.

Aveți cuvântul.

 
 

Doamna Ruxandra Florina Jipa:

Stimați colegi,

Dar, în primul rând, domnule președinte,

Aș vrea să vă rog să încetăm cu aceste metode pe care încearcă unii să le uziteze, mai nou, pentru că, în Camera Deputaților, întotdeauna lucrurile s-au făcut așa cum trebuie. Bănuiesc că și la Senat, de asemenea, iar ceea ce am auzit acum, aici, este un vot de blam dat de o colegă celorlalți colegi, cu care nu sunt de acord, și v-aș ruga să ne continuăm ședința în ritmul pe care îl avem noi de obicei și fără asemenea incidente.

Vă mulțumesc foarte mult.

Cred că sunt în asentimentul colegilor mei.

 
 

Domnul Ioan Doru Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Dragoș Dumitriu. Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Petre Dragoș Dumitriu:

Domnilor colegi,

Grupurile Partidului Conservator vor vota acest raport, atât pentru că avem încredere în reprezentanții noștri din comisiile de buget-finanțe, dar și în raportul Curții de Conturi.

Totuși, așa cum am subliniat și în comisie, mi se pare nefiresc, cel puțin, bazându-ne pe criterii de performanță, ca acest raport al CNVM să se bazeze doar pe o auditare internă și pe raportul Curții de Conturi, și nu și pe o auditare externă.

Solicităm, deci, ca în viitor să se apeleze și la această metodă.

Mulțumim.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Vă propun să trecem la dezbaterile pe articole.

Supun votului dumneavoastră art.1 al proiectului de hotărâre.

Cine este pentru? 251 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 92 de abțineri.

Adoptat.

Art.2.

Cine este pentru? 251 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 92 abțineri.

Adoptat.

Art.3.

Cine este pentru? 251 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 92 de abțineri.

Adoptat.

Supun votului dumneavoastră Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? 250 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 90 de abțineri.

Adoptat.

Anexa nr.2.

Cine este pentru? 250.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 91.

Adoptat.

Supun votului dumneavoastră titlul proiectului de hotărâre.

Cine este pentru? 252.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 91.

Supun votului dumneavoastră, în ansamblul său, Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2008.

Cine este pentru, vă rog? 253.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 91.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Vă mulțumesc.

 
Supunerea la votul final:

La pct.4 și la pct.5 ale ordinii de zi avem votul final asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008 și a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008.

 

Stimați colegi,

Am stabilit în Biroul permanent și Comitetul liderilor să propunem ca, dacă reprezentanții grupurilor parlamentare vor considera, să se facă intervenții după votul la cele două proiecte, la explicarea votului.

Supun votului dumneavoastră Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008.

Cine este pentru, vă rog? 249 de voturi.

Voturi împotrivă? 93.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Vă mulțumesc.

Proiectul a fost adoptat.

 
 

Supun votului dumneavoastră Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008.

Cine este pentru, vă rog? 342 de voturi.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 a fost adoptat.

Dacă există intervenții la explicarea votului?

Doamna deputat Grațiela Iordache. (Rumoare, vociferări)

 
 

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Partidul Democrat Liberal a votat împotriva Legii bugetului de stat, pentru că-l consideră nerealist, nesustenabil, nefundamentat. Pentru că niciunul dintre amendamentele noastre, legate de sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, legate de sprijinirea cercetării, legate de programele oncologice, legate de protecția mediului, niciunul dintre aceste amendamente nu a fost acceptat.

Partidul Democrat Liberal a votat pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru că-l consideră un proiect menit să crească nivelul de trai al cetățenilor.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamna deputat.

Din partea Grupurilor parlamentare ale Partidului Social Democrat, domnul senator Dan Mircea Geoană.

Vă rog, domnule senator.

 
 

Domnul Dan Mircea Geoană:

Vă mulțumesc.

Domnilor președinți,

Domnule prim-ministru,

Stimați membri ai Cabinetului,

Dragi colegi și drage colege,

Partidul Social Democrat a avut de luat o decizie dificilă. Pe de o parte, proiectul de buget reprezintă o oportunitate și o ocazie politică de a demonstra încă o dată că acest Guvern nu are susținere parlamentară și, pe de altă parte, obligația pe care o avem, ca social-democrați, votați de peste 4 milioane de români, să încercăm să aducem corecțiile minime necesare unui program de guvernare, unei politici economice și fiscale care se bazează pe programul Alianței D.A., între P.N.L. și P.D.

Proiectul de buget, ca filozofie, nu este cu nimic diferit de filozofia bugetului din 2005, din 2006, pe vremea când exista încă o majoritate de susținere a actualului Guvern.

Am avut, de asemenea, de luat o decizie dificilă în ceea ce privește susținerea amendamentelor pe care le-am considerat a fi cele mai importante.

Credem, în continuare, că proiecția de buget pe 2008 se bazează pe estimări nerealiste.

Suntem, în continuare, convinși de faptul că Guvernul va fi nevoit, la anul, să adopte rectificări succesive. Și, de aceea, vreau să reconfirm de la tribuna Parlamentului intenția noastră de a chema în fața Parlamentului, în fiecare trimestru, pe primul-ministru și pe ministrul finanțelor, pentru a putea să verificăm execuția bugetară la trimestru, pentru a evita situații de execuție bugetară și sume imense cheltuite în mod nerațional, la final de an.

Din punctul de vedere al partidului nostru, pentru faptul că am reușit să obținem o majoritate în Parlament, vreau să mulțumesc tuturor grupurilor parlamentare care au susținut amendamentele P.S.D.

În ceea ce privește obligația pe care o avem cu toții față de pensionarii acestei țări, bugetul pe 2008 prevede resursele necesare pentru alocarea de resurse pentru a doua etapă de creștere a pensiilor, conform legii P.S.D., aprobată în Parlament, în cursul anului trecut.

În plus, două lucruri esențiale pentru pensionarii țării au fost acceptate de către Parlament - și repet mulțumirea social-democraților pentru votul pe care l-am avut din partea altor partide, și anume: pentru rambursarea, de către pensionari, a tichetelor C.F.R., în valoare nominală, și pentru introducerea unei legi aprobate în 2004, de acordarea a 25% din pensia soțului decedat soțului supraviețuitor. Sunt amendamente importante, care răspund - măcar parțial - nevoii de demnitate și de respect pe care vârstnicii țării o au față de politicienii și de decidenții acestei țări.

Suntem, de asemenea, satisfăcuți de faptul că un număr de amendamente sociale, legate de familia tânără, de Educație și de proiecte sociale importante, au fost acceptate.

Suntem mulțumiți de faptul că un număr de 30 de mii de liceeni ai țării vor primi burse sociale, pentru a putea merge la școală, în continuarea unui program social-democrat important "Bani pentru liceu".

Suntem mulțumiți de faptul că un program social de mare succes, un program social-democrat de mare succes, "Cornul și laptele", va fi extins de la anul și pentru clasele V-VIII. Este un lucru bun, și tineri și copii săraci din toate colțurile țării vor putea să aibă un minim, un minim de decență atunci când merg la școală.

Suntem, de asemenea, mulțumiți de faptul că tinerele mame vor primi alocații pentru copii, majorate de la 31 lei noi la 40 lei noi; am cerut 50 lei noi și vom insista ca, la anul, alocația pentru tinerele mame să crească.

Suntem, de asemenea, mulțumiți de faptul că un amendament legat de creșterea salariilor pentru profesori a fost acceptat ieri. Și nu înțeleg votul împotrivă al unor grupuri parlamentare, pentru că dascălii acestei țări, în condițiile în care se alocă 6% din p.i.b. pentru educație, merită un minimum de gest. Nu putem să le spunem profesorilor să ne crească copiii în condiții decente, dacă nu reușim, măcar acum, când sunt bani mulți la bugetul pentru educație, să plătim dascălii așa cum se cuvine.

De asemenea, suntem fideli angajamentului partidului nostru față de agricultură și față de țăranii și fermierii acestei țări. Am reușit să obținem o creștere a bugetului pentru agricultură, de la 2,69% la 3%. Sute de milioane de euro vor merge către subvenții pentru agricultură, după un an catastrofal în agricultura românească și o conjunctură internațională defavorabilă pe piața cerealelor.

Suntem, de asemenea, solidari cu ceea ce ne-au cerut sindicatele. Ca partid de stânga, avem o obligație de a susține solicitările sindicatelor și în ceea ce privește creșterea cuantumului pentru prevenirea accidentelor de muncă și ceea ce reprezintă solicitarea sindicatelor din educație. Toate aceste lucruri rămân chestiuni importante.

Unii membri ai Parlamentului au ridicat subiectul resurselor pentru autoritățile locale. Partidul Social Democrat a rămas fidel și perseverent ideii de descentralizare. Nu este nimic rău în faptul că bugetele pentru comunitățile locale nu vor mai fi date de pixul șefului finanțelor publice - reprezentantul Guvernului în teritoriu -, ci de cei care reprezintă autoritățile locale. Este un pas înainte și credem că am pus capăt unui sistem discreționar, inventat de Alianța D.A., de a dirija resurse exclusiv pentru primari pe culoare politică. Am dus decizia mai jos. Este un lucru bun și este un plus pe care influența noastră în Parlament a reușit să o aducă.

Nu în ultimul rând, vreau să spun un lucru extrem de clar: am făcut ce am putut să facem în această conjunctură. Votul nostru nu reprezintă niciun fel de vot de cauționare a unui Guvern care rămâne în continuare cu slabă susținere parlamentară, tot mai șubred și tot mai izolat.

Votul nostru reprezintă obligația pe care social-democrații, ca principală forță în Parlament, o au față de milioane de români. Votul nostru înseamnă și un angajament asupra unei construcții bugetare complet modificate.

Vestea bună este că țara are un buget pentru 2008. vestea și mai bună, că este ultimul buget construit pe o filozofie politică, economică și fiscală de dreapta. Anul viitor, România va avea un buget construit pe o filozofie socială, social-democrată, în care progresul social și progresul economic merg mână în mână. Vremea în care am avut bugete în care s-a accentuat inechitatea se va termina anul viitor. Este ultimul buget al acestui ciclu politic și este votul pe care Partidul Social Democrat îl dă. Este un vot de oportunitate, este un vot pe alocarea de resurse pentru România anului 2008, fiind conștienți de faptul că filozofia bugetului rămâne în continuare una deficitară.

În același timp, vreau să spun că Parlamentul României are o obligație de monitorizare mult mai precisă a modului în care sunt cheltuiți banii publici. Vrem să fim, la anul, o țară care să nu mai aibă recordul nedorit de zero la sută rată de absorbție de fonduri europene.

Din acest punct de vedere, vreau să spun că suntem satisfăcuți că noul ministru al agriculturii a reușit să evite activarea clauzei de salvgardare. După un lung șir de miniștri ai agriculturii ai Alianței, care au adus agricultura în sapă de lemn, iată că un profesionist - și aici nu mă sfiesc să-l laud pe noul ministru al agriculturii - a reușit să evite activarea clauzei de salvgardare. Este un lucru bun, care trebuie să ne bucure pe toți, cei care avem un interes pentru bunul mers al societății.

Închei spunând că votul Partidului Social Democrat va fi în favoarea bugetului de stat și a asigurărilor sociale, nefiind un vot de cauționare a acestui Guvern, ci fiind un vot în favoarea unei Românii mai sociale, mai echitabile și în așteptarea a ceea ce întreaga Românie așteaptă: terminarea acestei guvernări de dreapta și revenirea la un program și o guvernare social-democrată.

Vă mulțumesc.

"La mulți ani!" "Crăciun fericit!" tuturor celor care au votat sau nu au votat acest buget. (Aplauze)

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Din partea Grupurilor parlamentare ale Partidului Conservator, domnul senator Sabin Cutaș.

 
 

Domnul George Sabin Cutaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor președinți,

Domnule prim-ministru,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

Vreau să spun din start că Grupul parlamentar al Partidului Conservator a votat pentru bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, deși nu toate amendamentele noastre au fost acceptate de Guvern, însă, în parte, acestea au fost discutate și acceptate și, ca urmare, și votul nostru a fost pe măsură.

Însă, aș dori să-l rog pe domnul prim-ministru și aș vrea să-i rog și pe colegii noștri să țină cont, anul viitor, de câteva inițiative bune pe care Partidul Conservator le are și credem noi că vor ajuta foarte mult societatea românească. Și mă refer aici la t.v.a.-ul redus la alimentele de bază; s-a menționat despre creșterea alocației la copii - vreau să știți că în cadrul Senatului, în cadrul Comisiei pentru muncă și protecție socială, inițiativa noastră pentru creșterea alocației la 50 lei a fost adoptată, iar eu sper ca, până la urmă, când va fi finalizat procesul, chiar să avem o alocație la copii de 50 lei; și nu în ultimul rând, neimpozitarea profitului investit cred că este o inițiativă care va ajuta foarte mult societatea românească.

Urându-vă și eu, din partea colegilor mei conservatori, "Un Crăciun fericit!", "La mulți ani!", să ne revedem sănătoși. (Aplauze)

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Din partea Grupurilor parlamentare liberale, domnul Călin Popescu-Tăriceanu.

 
 

Domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu:

Domnule președinte al Camerei,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Vă mulțumesc, în numele Guvernului, pentru votul pe care l-ați acordat astăzi bugetului pentru anul 2008.

Parlamentul și-a dat astăzi girul pentru politicile și pentru programele pe care Cabinetul și-a propus să le pună în practică în anul viitor, iar această realitate este mult mai importantă decât declarațiile ultimative care se fac despre cât de minoritar este Guvernul pe care-l conduc. Vă asigură că votul dumneavoastră nu va fi risipit, iar Executivul își va duce la îndeplinire obiectivele prevăzute pentru cel de al patrulea an de mandat.

Aș spune că votul dumneavoastră reprezintă o investiție. Este o investiție care ne permite să continuăm să punem în practică angajamentele asumate prin Programul de guvernare. Este o investiție în programe de dezvoltare ambițioase și în politici publice menite să ne consolideze statutul de țară europeană.

Vă asigur că ne vom onora promisiunile, indiferent de calculele pe care și le fac diverși adversari politici.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

România are, de astăzi, un nou buget de factură liberală, bazat pe stimularea și susținerea dezvoltării și a creșterii economice. Și acesta este un lucru foarte important pe care doresc să-l susțin și să-l prezint, pentru că este bugetul care va permite modernizarea României.

Dați-mi voie să vă explic, în câteva rânduri, care sunt argumentele. În primul rând, un astfel de buget asigură continuitatea și coerența programelor, a politicilor și a investițiilor din bani publici, demarate în anii de mandat precedenți. Nu se produc rupturi și nu se abandonează șantierele începute. Din păcate, distanța pe care o mai are România de parcurs pentru a ajunge la un nivel de prosperitate similar celui din celelalte state europene este mare. Ca să o parcurgem, avem nevoie de proiecte majore, care se întind pe mai mulți ani.

În al doilea rând, acest buget este o sursă de stabilitate pentru mediul privat. Companiile și investitorii privați, fie că sunt români, fie că sunt străini, cunosc ce politici fiscale și economice am aplicat în acești trei ani de mandat și știu la ce să se aștepte. Aceasta, cu atât mai mult cu cât menținem cota unică de impozitare la un nivel de 16%, dar scădem contribuțiile sociale cu 6 puncte procentuale. Nu vor exista majorări de taxe sau impozite.

Prin urmare, un mediu de afaceri stabil și transparent este un magnet pentru investiții, iar investițiile înseamnă locuri de muncă mai bune, deci, bani mai mulți în buzunarele angajaților. Și înseamnă, de asemenea, profit pe investitori și fonduri mai mari atrase la buget.

Estimăm că, în anul 2008, vom încasa la buget 39,3% din produsul intern brut, comparativ cu 29% din p.i.b. în anul 2004. Produsul intern brut în euro va fi în anul 2008 aproape dublu față de 2004. (Aplauze)

Contăm, pentru anul 2008, pe o creștere economică medie de 6% a produsului intern brut.

În al treilea rând, aș vrea să scot în evidență principala măsură fiscală pe care o punem în aplicare în anul 2008. Este vorba de reducerea contribuțiilor de asigurări sociale cu 6 puncte procentuale. Am mai spus și doresc să repet: este cea mai mare reducere aplicată taxării asupra muncii, după 1990. Este o măsură liberală și este în concordanță cu Programul de guvernare aprobat de dumneavoastră în 2004.

Prin urmare, ne îndeplinim promisiunea de a scădea contribuțiile la asigurările sociale cu 10 puncte procentuale, pe durata mandatului.

Subliniez, în același timp, că este o reducere realistă și care are susținere economică. Ea va aduce beneficii certe atât angajaților, cât și bugetului asigurărilor sociale, va contribui la crearea de noi locuri de muncă și la scoaterea la suprafață a muncii la negru. Este o măsură care dă o șansă în plus românilor care vor să aibă o viață decentă și economiei românești care trebuie să concureze pe o piață externă dură.

În paranteză fie spus, am auzit, însă, că fostul Partid Democrat - nu știu cum se mai numește acum - a fost împotriva acestei măsuri. Mă întreb dacă reprezentanții săi ar fi avut aceeași poziție dacă mai erau în Executiv. Sincer, nu cred, pentru că ar fi trebuit să vă mândriți cu această măsură, iar acest comportament ar fi fost normal, pentru că este o măsură bună, după cum bine știți. Însă, aceasta spune mult despre vorbele care se spun despre Guvernul pe care-l conduc și despre modul în care, din păcate, Partidul Democrat știe să facă politică în ultima vreme.

Închid paranteza și doresc să revin la lucrurile importante.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Spuneam mai devreme că votul dumneavoastră reprezintă o investiție; reprezintă o investiție în viitorul României, în dezvoltarea României.

Garanția afirmației mele constă în programele ambițioase de investiții cu fonduri publice pe care le vom derula în 2008, pe baza acestui buget. Finanțările vor merge către cele patru direcții prioritare în care acționăm deja de trei ani, și anume: educație, sănătate, agricultură și infrastructură.

Sănătatea beneficiază de un buget de 4,5% din produsul intern brut. Banii vor fi folosiți pentru a crește accesibilitatea și calitatea actului medical. Continuăm programul de reabilitare a spitalelor și începem să construim spitale noi, la nivel regional și județean.

Școala românească primește un buget record, de 6% din produsul intern brut, adică 26,4 miliarde lei noi. Această sumă este cu 27% mai mare decât cea din 2007. De asemenea, finanțăm cercetarea la un nivel record, de 0,75% din p.i.b., adică de 5 ori mai mult față de 2004.

Infrastructura este finanțată cu nu mai puțin de 4% din produsul intern brut. Prin urmare, vom finanța în continuare construcția de autostrăzi și centuri ocolitoare pentru majoritatea marilor orașe ale țării.

Despre bugetul agriculturii, dați-mi voie să vă spun că a crescut cu 13% față de 2007, în condițiile în care bugetul pe 2007 pentru acest domeniu este dublul bugetului pe 2006.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Aceste patru domenii prioritare au un impact pozitiv, direct și de netăgăduit asupra vieții de zi cu zi a oricărui român, indiferent de vârstă, de venit, de categoria socio-profesională din care face parte.

Prin astfel de investiții din banii publici, românii încep să se bucure de efectele pozitive ale creșterii economice și ale politicilor aplicate de Guvern în ultimii trei ani. Iar faptul că economia merge bine permite societății românești să aibă grijă și de românii cei mai afectați de tranziție, și anume de pensionari.

În 2005, am făcut primul pas pentru a veni în sprijinul pensionarilor: am recalculat pensiile, eliminând, astfel, inechitățile din sistem. Ulterior, au urmat creșteri succesive ale pensiilor. Prin Programul de guvernare, reamintesc că ne-am propus să majorăm pensiile cu 30%, în termeni reali.

În 2008, prin prevederile acestui buget, vom ajunge la o creștere reală de 88% față de 2004, adică de 3 ori mai mult decât ne propusesem. Pensia medie lunară de asigurări sociale va fi de 551 lei pentru cei peste 5 milioane și jumătate de pensionari care sunt în sistemul de asigurări publice.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

În încheiere, aș dori să subliniez că bugetul pe care l-ați votat este un buget care corespunde statutului de țară europeană al României; răspunde obligațiilor pe care le avem în calitate de țară membru al Uniunii Europene, asigură resursele pentru cofinanțarea fondurilor europene și, mai ales prin programul de investiții, permite reducerea decalajelor ce ne despart de celelalte state europene. Este un buget ambițios, care vrea să descătușeze energiile unei țări în expansiune, sprijinind, în același timp, categoriile defavorizate.

Din acest motiv, este un buget care demonstrează că, dincolo de frazeologia politicianistă, la Guvern se muncește. Iar munca aceasta se vede în viața de zi cu zi a românilor.

Vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră, al tuturor.

În încheiere, doresc să vă adresez tuturor membrilor Parlamentului și membrilor Guvernului mulțumiri pentru sprijinul acordat activității noastre din acest an.

Vă urez "Sărbători fericite" și "la mulți ani!" (Aplauze)

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule prim-ministru.

Trecem mai departe.

Înainte de ultimul punct, aș dori să fac câteva ...

Mă iertați! Vă rog frumos, domnule senator Funar, îmi cer scuze.

 
 

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Apropiindu-se Sfintele Sărbători ale Crăciunului și fiind în post, vă iert.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Chiar în bairam, din câte aflăm!

 
 

Domnul Gheorghe Funar:

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Alții sunt în bairam cam demult și românii au constatat lucrul acesta, iar altcineva regizează și este actor principal în filmul "Balamucul", de aproape trei ani.

Permiteți-mi să revin, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Domnule prim-ministru,

Domnilor miniștri,

Așa după cum ați remarcat, Partidul România Mare a votat cele două proiecte de lege - și al bugetului de stat și al bugetului asigurărilor sociale de stat. Noi ne-am exprimat, la începutul dezbaterilor, prin colegii noștri, domnul senator Dina Carol și domnul deputat Ion Mînzînă, argumentele care ne-au determinat să votăm astfel. Nu mai revenim astăzi, așa cum a făcut-o prim-ministru, cu lecturarea argumentelor pentru aceste bugete, ținându-se seama de faptul că se televizează în direct dezbaterile, dar permiteți-mi să fac referire la câteva aspecte care ne-au determinat pe noi, senatorii și deputații Partidului România Mare, să votăm cele două proiecte.

Țara, așa cum știți, avea nevoie de cele două legi ale bugetului de stat. Nouă ne pare rău că le-am adoptat abia astăzi. Imaginați-vă că, la nivelul autorităților locale, se va lucra și între Crăciun și Anul Nou și la începutul lui ianuarie 2008, pentru a adopta mai departe alte bugete. Era bine dacă reușeam ca aceste două bugete să le fi adoptat măcar cu două-trei săptămâni în urmă. Motivele le cunoașteți.

Unele dintre amendamentele care au fost propuse de către parlamentarii P.R.M. au fost acceptate în cele două bugete și, astfel, am putut să susținem, împreună cu marea majoritate dintre dumneavoastră, cele două legi.

Ne pare rău că alte argumente și amendamentele noastre n-au reușit să vă convingă și mai ales pe reprezentanții Guvernului, pe domnul ministru Vosganian. Ne pare rău că numai P.R.M. și Partidul Conservator au susținut reducerea t.v.a.-ului la alimentele de bază și la medicamente. Ne pare rău că nu s-a acceptat creșterea alocației de stat pentru copii la măcar 100 lei/lună.

Un alt amendament pe care l-a făcut Partidul România Mare și care vizează susținerea familiilor cu copii - cel referitor la acordarea unei indemnizații de 300 lei/lună pentru fiecare copil mamelor care s-au pensionat, în plus la pensie, 300 lei pentru fiecare copil - nu s-a acceptat prin votul majorității și mai ales datorită opoziției Guvernului.

Am avut multe alte amendamente care, din păcate, ne-au fost respinse. Nădăjduim că anul viitor vom avea mai mare succes.

În concluzie, așa cum ați remarcat, a fost adoptat un buget pentru anul electoral 2008, un buget care să permită și P.S.D.-ului să intre la guvernare, la anul.

Vă dorim "Sărbători fericite și la mulți ani!" (Aplauze)

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumim, domnule senator.

Dacă mai există și alte intervenții? Nu mai sunt.

 
Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

Atunci, înainte de a începe dezbaterea referitoare la pct.6, vreau să vă informez că s-au depus la Secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi:

 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare;
 • Legea pentru instituirea programului de stimulare a înnoirii parcului național de tractoare;
 • Legea pentru modificarea art.58 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii;
 • Legea pentru modificarea alin.(3) al art.36 din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic;
 • Legea pentru ratificarea Convenției dintre România și Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital;
 • Legea pentru ratificarea Convenției între România și Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2007 privind utilizarea, în condiții de izolare, a microorganismelor modificate genetic;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective;
 • Legea bugetului de stat pe anul 2008;
 • Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor.
Prezentarea Declarației Parlamentului României referitoare la viitorul provinciei Kosovo (adoptată).

În continuare, doamnelor și domnilor, la ultimul punct al ordinii de zi avem Declarația Parlamentului României referitoare la viitorul provinciei Kosovo.

Dau cuvântul domnului senator Dan Mircea Geoană pentru a prezenta textul declarației.

Domnule președinte,

Aveți cuvântul.

 

Domnul Dan Mircea Geoană:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisiile de politică externă ale Senatului și Camerei Deputaților au sesizat, ca toți cetățenii României, sensibilitatea subiectului viitorului provinciei Kosovo.

Împreună cu colegul, președinte al Comisiei Camerei Deputaților, domnul deputat Glăvan, căruia îi spun la mulți ani, este ziua domniei sale, să-l aplaudăm, este un coleg de foarte bună calitate, am procedat, în ultimele zece zile, la audieri ale ambasadorilor principalelor părți interesate, state ale Uniunii Europene, membri ai grupului de contact și ai statelor din regiune, și, în urmă cu două zile, am avut și o audiere a principalilor factori guvernamentali. Domnul ministru Cioroianu a răspuns invitației noastre, alături de reprezentanți ai celorlalte ministere și instituții implicate în formularea poziției naționale pe subiectul Kosovo.

În urma propunerilor făcute de comisia noastră și în urma acceptului tuturor grupurilor parlamentare și a Birourilor permanente, dați-mi voie să dau citire proiectului de declarație cu privire la poziția Parlamentului României față de acest subiect.

"Luând în considerare reuniunea de ieri, 19 decembrie, a Consiliului de Securitate al ONU privind viitorul provinciei Kosovo, Comisiile pentru politică externă ale Senatului și Camerei Deputaților propun plenului Parlamentului adoptarea următoarei declarații:

Având în vedere prevederile Rezoluției 1244 a Consiliului de Securitate al ONU care urmăreau crearea bazelor unei guvernări autonome a provinciei Kosovo, cu garantarea drepturilor minorităților în cadrul frontierelor Serbiei,

Luând act de finalizarea fără rezultat a negocierilor de 120 de zile ale reprezentanților troicii Uniunea Europeană - Statele Unite ale Americii - Federația Rusă,

Considerând că lucrările Consiliului European din 13-14 decembrie a.c. nu au condus la formularea unei poziții consensuale comunitare asupra recunoașterii statutului provinciei Kosovo,

Ținând cont de necesitatea menținerii unui climat de securitate consolidat în regiunea din care face parte și țara noastră,

Parlamentul României declară că:

Este în favoarea continuării demersurilor pentru găsirea unei soluții negociate, formalizate printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU;

Propune organizarea unui summit al Uniunii Europene dedicat armonizării pozițiilor în cadrul comunitar privind statutul provinciei Kosovo, integrarea europeană și euroatlantică a statelor din Balcanii de Vest și sistemul regional de securitate, în perspectiva summit-ului NATO de la București, din luna aprilie;

Recomandă autorităților române să adopte o poziție coerentă și unitară față de o eventuală declarare unilaterală a independenței provinciei Kosovo, care să reflecte interesele de stabilitate în regiune și interesul național al României, să aibă în vedere precedentul pe care această situație l-ar putea crea la nivel regional și internațional, precum și responsabilitățile asumate de România ca stat membru al NATO și Uniunii Europene."

Acesta este textul declarației propuse Parlamentului României de către cele două Comisii pentru politică externă ale Senatului și Camerei Deputaților.

Domnule președinte,

Acesta este textul supus aprobării plenului Parlamentului României.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Am stabilit în Birourile permanente reunite să oferim grupurilor politice posibilitatea de a avea intervenții pe această temă.

Va fi câte o intervenție din partea fiecărui partid, grup, Cameră și Senat. Rog reprezentanții grupurilor să-mi arate intenția de a interveni.

Avem o solicitare din partea Grupurilor Partidului România Mare, doamna deputat Anca Petrescu, vă rog.

 
 

Doamna Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vroiam să reamintesc că atât președintele României, cât și primul-ministru și ministrul afacerilor externe au declarat ferm, acum câtva timp, la Lisabona, s-au pronunțat pentru respectarea principiilor de drept internațional a prevederilor Rezoluției 1244 a Consiliului de Securitate ONU și pentru inviolabilitatea granițelor și împotriva independenței Kosovo, care este o provincie a Serbiei.

Îmi pare rău că domnul prim-ministru a plecat, pentru că aș fi dorit să-l felicit personal pentru acest punct de vedere exprimat în forurile europene.

Pot să vă spun, în calitate de vicepreședinte, că îmi pare foarte rău că comisiile noastre reunite n-au fost în stare să se ridice la acest nivel, în care cele două instituții, prezidențială și primul-ministru, au fost în stare să-și exprime o poziție care este în favoarea interesului național.

Mă întreb de ce noi, ca Parlament, nu suntem în stare să facem o declarație care să apere interesul național? Această declarație care s-a citit aici, de fapt, nu spune nimic.

Vreau să informez plenul Camerei că luni, cele două Comisii pentru politică externă - deci eu sunt vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă - au avut o întâlnire cu ministrul afacerilor externe.

Am crezut că domnul ministru Cioroianu a fost invitat pentru a fi sprijinit ca să poată face față în contextul european, ca urmare a declarației plină de demnitate pe care a făcut-o în interes național, în numele Guvernului. am crezut că vom avea de-a face cu o declarație comună, în care să exprimăm clar un punct de vedere, în care să ne apărăm interesele, și nu să chemăm la ordine un ministru care s-a purtat demn.

Nu înțeleg de ce nu avem demnitate. Spania, Slovacia, Grecia, Cipru și-au spus tranșant punctul de vedere.

De ce nu suntem în stare să ne exprimăm liber punctul de vedere în contextul european, când acest lucru este foarte important pentru noi, iar Uniunea Europeană dă acest drept statelor membre?

În calitate de membră a Adunării Uniunii Europei Occidentale și vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă am avut nenumărate ocazii să particip la sesiuni internaționale, iar cea mai recentă a fost Conferința președinților de comisii de politică externă de la Berlin, în luna mai a anului curent.

Vreau să vă informez că în toate aceste întruniri internaționale m-am declarat împotriva independenței Kosovo și pentru inviolabilitatea granițelor. Și vreau să vă spun că de fiecare dată am avut câștig de cauză.

Am exemplificat că dacă în Spania, Țara Bascilor și-ar declara independența, sau Alsacia și Lorena în Franța, sau alte situații din Italia sau Germania, s-ar deschide Cutia Pandorei și este un precedent periculos.

Am arătat că recunoașterea independenței Kosovo, în baza cerințelor minorității albaneze, este o exacerbare a tendințelor naționaliste și este în mersul invers al Uniunii Europene.

Aș dori să vă propun un amendament. Aș dori să vă propun următorul text: "Kosovo este o provincie a Serbiei, în care minoritățile trebuie să se bucure de toate drepturile, dar nu de cea de declarare a unui stat independent.

Noi, ca țară, nu recunoaștem independența provinciei Kosovo, suntem pentru inviolabilitatea granițelor și respectarea prevederilor Rezoluției 1244 a Consiliului de Securitate ONU."

Eu, personal, ca vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă, mă declar pentru inviolabilitatea granițelor și împotriva independenței Kosovo.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, doamna deputat.

Din partea Grupurilor Partidului Social Democrat, domnul senator Dan Mircea Geoană, vă rog aveți cuvântul.

 
 

Domnul Dan Mircea Geoană:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am ținut să avem un text care să fie acceptabil și care să reprezinte un punct de vedere unitar al Parlamentului României. Sunt sensibilități în cadrul diverselor formațiuni politice, dar aici este vorba de interesul național românesc.

Nu vă ascund faptul că am avut și un proces de consultare cu reprezentanții Ministerului de Externe, pentru că este firesc ca, atunci când Parlamentul României se pronunță asupra unui subiect atât de sensibil, să încercăm să venim cu o poziție națională cât mai coerentă. Acesta a fost sensul textului pe care l-am propus.

Și eu aș fi făcut, poate, un text ceva mai ofensiv și preocupările doamnei deputat Petrescu sunt legitime.

Din punctul de vedere al Partidului Social Democrat și al grupurilor noastre parlamentare, vreau să fac o singură remarcă: ceea ce nu a fost suficient de bine prezentat în opinia publică românească, inclusiv la conferința de presă pe care președintele României, primul-ministru al României și ministrul de externe al României au efectuat-o la Bruxelles, după terminarea Consiliului European, a fost că acest Consiliu European a aprobat demararea procedurilor de constituire a unei forțe a Uniunii Europene de interpunere în provincia Kosovo, în eventualitatea declarării independenței, într-o formulă controlată sau într-o formulă individuală.

Din acest punct de vedere, Partidul Social Democrat exprimă următoarea poziție. O eventuală participare a României la forța Uniunii Europene de interpunere, care a fost calibrată la 1800 de persoane de către decidenții europeni, inclusiv cu acceptul părții române, o eventuală participare românească în provincia Kosovo trebuie să fie făcută exclusiv pe baza dreptului internațional și obligatoriu pe baza unei aprobări explicite a Parlamentului României.

Implicarea noastră într-o eventuală misiune UE în Kosovo trebuie să țină cont de sensibilitatea subiectului și de poziția exprimată de Parlamentul României în cadrul acestei dezbateri.

Este un punct de vedere care poate fi îmbrățișat de toate grupurile parlamentare din Parlamentului României și este punctul de vedere oficial al Partidului Social Democrat.

Vă mulțumesc. (Aplauze).

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule senator.

Din partea Grupurilor parlamentare ale PNL, domnul senator Adrian Cioroianu.

Domnule senator, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Adrian Cioroianu:

Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi,

Doamnelor și domnilor,

În opinia mea, această declarație este mai mult decât binevenită, pentru că răspunsul și poziția Parlamentului României trebuie să fie ferme și trebuie să fie cunoscute atât în interiorul, cât și în exteriorul țării. Inutil să vă spun că dosarul este unul de o complexitate maximă și va rămâne și pentru următoarele luni, astfel încât poziția pe care dumneavoastră și noi o vom adopta trebuie să fie una care să exprime mai puțin pozițiile noastre partinice, dar să exprime poziția noastră națională.

Am avut plăcerea, cum deja s-a spus aici, de a participa la o discuție binevenită și consistentă cu membrii Comisiilor pentru politică externă, am avut plăcerea de a avea acolo pe cei care astăzi au luat cuvântul aici, fie că este vorba de domnul Geoană, de domnul Glăvan, pe domnul Radu Câmpeanu îl văd, doamna Petrescu a fost, de asemenea, în sală, drept pentru care vă încurajez în găsirea unui numitor comun.

Cred, mai curând, că trebuie să fie un document clar, care să nu evite problemele pe care doamna Petrescu le-a pus în discuție, dar, în același timp, să aibă formula diplomatică pe care o propunea, în varianta dânsului, domnul Geoană.

Este vorba, evident, despre dorința noastră ca dreptul internațional în vigoare să fie respectat, este vorba de poziția noastră constantă, aceea de a susține, repet, susține drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale, dar nu drepturile colective ale minorităților, și îi rog pe toți cei interesați să surprindă diferența dintre cele două sintagme, și, în fine, să înțelegem că asupra României, până în acest moment, nu s-au făcut presiuni. Nu ne aflăm într-o minoritate de blocaj la nivelul Uniunii Europene. Suntem parte dintr-o dezbatere care încă va mai continua câteva luni de zile. Și suntem, mai ales, unitari cu celelalte state ale Uniunii Europene în privința misiunii europene, prezenței unei misiuni europene PESA în zonă, de asemenea, a unei cooperări civile și, în fine, al treilea palier, acela pe care iarăși îl susținem în comun acord cu Uniunea Europeană, anume perspectivele europene pentru întreaga regiune. Nu numai pentru Kosovo, nu numai pentru o zonă, o provincie, pentru Serbia, dar și pentru zona Balcanilor de Vest în ansamblu.

Prezența noastră în această misiune europeană atunci când se va produce, într-adevăr trebuie să fie pe baze juridice foarte ferme.

Deci, vă asigur, stimați colegi, că nu este vorba de o aventură, nu este vorba de implicarea țării noastre într-o expediție undeva într-o zonă pe care mulți dintre noi n-au cunoscut-o decât din cărți sau din manuale de istorie - este drept că istoria este una complicată -, dar vă asigur că dorința noastră este ca această misiune europeană, la care România este dispusă să participe, asumându-ne datoria pe care o avem, va fi făcută și trebuie să fie făcută pe baze juridice ferme.

Vă mulțumesc și, în continuare, vă rog să luați în calcul un discurs diplomatic, dar ferm în același timp, pentru că la nivel european poziția României este cunoscută și, mai mult decât atât, cred eu că este și înțeleasă. Orice intenție de singularizare nu reprezintă realitatea.

Dosarul Kosovo este în discuție și România, pe baza datelor din acest moment, vă aduc aminte suntem într-o realitate ce se poate încă schimba, cel puțin teoretic, pe baza datelor din acest moment, România nu va recunoaște o eventuală declarare a independenței unilaterale sau controlate din partea provinciei Kosovo.

Vă mulțumesc foarte mult. (Aplauze.)

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule senator.

Din partea Grupurilor parlamentare ale Partidului Conservator, domnul deputat Ștefan Glăvan.

Domnule președinte, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Ștefan Glăvan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană, eforturile României au urmărit convergența propriei politici externe cu politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene, țara noastră acordând o atenție extrem de importantă politicii de vecinătate.

Dosarul Kosovo, ecuație diplomatică europeană, iese din atenția Cancelariilor Uniunii Europene, România exprimându-și dorința de a se găsi o soluție negociată între părțile implicate, soluția trebuind să fie unanim acceptată de părțile în discuție.

În concepția noastră, Serbia este un stat suveran și independent, a cărui integritate teritorială nu poate fi afectată. Reconcilierea dintre sârbi și albanezi se poate realiza numai prin renunțarea la abordarea exclusivistă și, uneori, mitologică a trecutului prin care fiecare parte se consideră victimă, iar cealaltă, parte agresoare.

În situația în care provincia Kosovo își va declara în mod unilateral sau coordonat independența, fiecare stat din Uniunea Europeană, deci și România, va decide când, cum și dacă va recunoaște această independență.

În condițiile actuale, România a decis să nu recunoască o eventuală declarație de independență a provinciei Kosovo, această poziție fiind în deplină concordanță cu pilonii principali ai politicii sale externe, cu trăsăturile tradiționale ale istoriei României. fac aici trimitere la o butadă a lui Nicolae Iorga, care spunea că "România a avut de-a lungul istoriei două țări prietene: România și Marea Neagră."

În conceptul țărilor democrate, România a devenit exportatoare de stabilitate și securitate, pledând pentru o Europă a păcii. Cea mai importantă contribuție pe care Europa o poate aduce lumii este ceea ce Michael Brandhuber a numit reinventarea păcii. Aceasta, deoarece Europa trebuie să fie un continent al păcii și armoniei geopolitice.

Europa trebuie să devină un sistem de dezvoltare și democrație, care să facă imposibile conflictele virtuale sau înghețate.

Vă mulțumesc. (Aplauze).

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Dacă mai există alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții. Vă rog frumos, domnul deputat Miron Ignat, din partea Grupului parlamentar al minorităților naționale.

 
 

Domnul Miron Ignat:

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

Acestei probleme atât de actuale ar fi trebuit să i se acorde mai mult timp pentru dezbatere și analiză, deoarece este un subiect fierbinte și de mare actualitate.

Declarația prezentată spre dezbatere în cele două Camere exprimă o poziție față de situația din țara vecină și prietenă.

Declararea unilaterală a independenței provinciei Kosovo nu ar face altceva decât să deschidă Cutia Pandorei și noi, parlamentarii, trebuie să fim foarte atenți și foarte categorici în exprimarea unui punct de vedere asupra acestei situații delicate.

Am ascultat expunerea domnului ministru de externe Cioroianu și mi-a plăcut poziția fermă prin care s-a exprimat domnia sa, că România nu va accepta o independență unilaterală a zonei Kosovo.

În legătură cu această declarație prezentată, dacă este posibil, aș face o mică propunere, în ultima parte, pe prima pagină, unde scrie "ținând cont de necesitatea menținerii unui climat de securitate și consolidat" eu aș propune să apară și cuvintele "de securitate și stabilitate", având în vedere că în toate declarațiile referitoare la politica externă a României, România era prezentată ca o țară exportator de stabilitate.

Voi vota această declarație.

Vă mulțumesc. (Aplauze).

În același timp, permiteți-mi să prezint și un material, tot o expunere, din partea colegului Slavomir Gvozdenovici, președintele Organizației Minorității Sârbe, și această declarație o voi da secretariatului.

 
   

(Declarație consemnată conform materialului depus la secretariatul de ședință).

 
   

Domnul Slavomir Gvozdenovici:

Luând act de Declarația Parlamentului României referitoare la viitorul provinciei Kosovo, având în vedere interesele țării noastre și pornind de la relațiile bilaterale între cele două state, de la relațiile între români și sârbi de-a lungul istoriei, ca reprezentant al comunității sârbe din România, care, în bună parte, își trage rădăcinile din Kosovo și Metohia, leagănul poporului sârb și al civilizației sale, sper că poziția președintelui României, exprimată clar zilele acestea, ca și a Guvernului și a Ministerului Afacerilor Externe, se vor regăsi în hotărârea pe care țara noastră va trebui să o ia în privința provinciei sârbe autonome Kosovo și Metohia.

Reamintesc că poziția Președintelui României și a țării noastre, în momentul de față, sunt în spiritul Rezoluției 1244 a ONU, organism internațional suprem.

Comunitatea sârbă din România consideră că țara noastră va proceda înțelept și cu responsabilitate față de propriile interese și față de regiunea Balcanilor, și această parte a Europei și nu va recunoaște proclamarea independenței unilaterale a provinciei sârbe Kosovo și Metohia.

Considerăm că cele două părți, Serbia, respectiv minoritatea albaneză, trebuie în continuare să caute soluția prin dialog, sprijinite corect și drept de ONU și Uniunea Europeană.

În acest sens, reamintim că toate organismele internaționale - de la Uniunea Europeană la ONU - trebuie să aibă în vedere prevederile dreptului internațional și inviolabilitatea granițelor fiecărui stat membru al ONU, iar Serbia este una din țările fondatoare ale ONU.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Stimați colegi,

În urma intervențiilor și în urma consultărilor care s-au produs și, sigur, ținând cont de procedura normală a ședințelor de Camere reunite, în care nu se fac amendamente în plen, vă prezint textul final al propunerii de declarație, pe care-l voi supune apoi votului.

Senatul și Camera Deputaților, luând în considerație reuniunea de ieri, 19 decembrie, a Consiliului de Securitate al ONU privind viitorul provinciei Kosovo,

Având în vedere prevederile Rezoluției 1244 a Consiliului de Securitate al ONU care urmăreau crearea bazelor unei guvernări autonome a provinciei Kosovo cu garantarea drepturilor minorităților, în cadrul frontierelor Serbiei,

Luând act de finalizarea fără rezultat a negocierilor de 120 de zile ale reprezentanților troicii Uniunea Europeană - SUA - Rusia,

Considerând că lucrările Consiliului European din 13-14 decembrie a.c. nu au condus la formularea unei poziții consensuale comunitare asupra recunoașterii statutului provinciei Kosovo,

Ținând cont de necesitatea menținerii unui climat de securitate consolidat în regiunea din care face parte și țara noastră,

Parlamentul României declară că:

Este în favoarea continuării demersurilor pentru găsirea unei soluții negociate, formalizate printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU;

Propune organizarea unui summit al Uniunii Europene dedicat armonizării pozițiilor în cadrul comunitar privind statutul poziției Kosovo, integrare europeană și euroatlantică a statelor din Balcanii de Vest și sistemul regional de securitate, în perspectiva summit-ului NATO de la București;

Recomandă autorităților române să adopte o poziție coerentă și unitară față de o eventuală declarare unilaterală a independenței provinciei Kosovo care să reflecte interesele de stabilitate în regiune și interesul național al României, să aibă în vedere precedentul la nivel regional și internațional, precum și responsabilitățile asumate de România ca stat membru al NATO și UE.

Observațiile care s-au ridicat sunt incluse, observ, în spiritul lor în textul propus.

Supun, de aceea, aprobării dumneavoastră această propunere de declarație politică a Parlamentului României. Vă rog să votați.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. 239 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 7 abțineri.

Cu 239 de voturi și 7 abțineri, declarația politică a fost adoptată. Ea va fi comunicată părților interesate.

Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă ședința comună.

Vă doresc un Crăciun fericit și La mulți ani!

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 12,00.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 13 december 2019, 7:15
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro