You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 08-04-2008

Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2008

8. Dezbaterea Propunerii legislative privind votul electronic (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 875/2007

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Propunerea Legislativă privind votul electronic.

Comisia juridică, de disciplină și imunități propune și aici respingerea.

Dau cuvântul domnului deputat să susțină raportul.

Domnul Gheorghe Gabor:

Mulțumesc, domnule președinte.

Cu prilejul dezbaterii, membrii comisiei au constatat că, în prezent, Autoritatea electorală permanentă are în stadiu de finalizare acreditările tehnice necesare trecerii la faza-pilot de programare și implementare a acestui sistem, ținând seama de Recomandarea 2004-11 privind standardele legale, operaționale și tehnice pentru votul electronic, adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la data de 30 septembrie 2004.

De asemenea, s-a reținut și faptul că nu sunt asigurate mijloacele financiare necesare implementării măsurilor stabilite de inițiativa legislativă, ceea ce contravine prevederilor art. 134 alin. (5) din Constituția României, republicată.

Membrii comisiei au votat cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă și o abținere) pentru respingerea propunerii legislative privind votul electronic.

Face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Vom trimite acest proiect votului final.