Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 6, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.48/16-05-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 06-05-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 6, 2008

2. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2007 pentru completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică. (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 109/2008

 

(În continuare, ședința a fost condusă de domnul Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de doamna Daniela Popa și domnul Gelil Eserghep, secretari.)

Domnul Bogdan Olteanu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Continuăm ședința de astăzi a Camerei Deputaților și vă anunț că, din totalul celor 329 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 167. Sunt absenți 162, din care 43 participă la alte acțiuni parlamentare.

Continuăm cu inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi, amintindu-vă că votul final va fi astăzi la ora 12, nu 12,30, conform deciziei Comitetului liderilor.

Din câte am înțeles, suntem la punctul 16. (Consultări).

Punctul 13? Da, am înțeles.

Deci, e vorba de Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2007 pentru completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

Legea are caracter ordinar.

Proiect adoptat de Senat.

Raport de adoptare, Comisia pentru muncă.

Procedură de urgență.

Suntem Cameră decizională.

Inițiatorul.

Vă rog, domnule secretar de stat.

Domnul Andras Istvan Demeter (secretar de stat, Ministerul Culturii și Cultelor):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Această inițiativă legislativă este una cu caracter reparatoriu. În acest sistem exista o omisiune în ceea ce privește raportarea la valoarea punctului de pensie, în sensul în care acesta nu a fost actualizat și au fost prejudiciați acei beneficiari care au ieșit la pensie cu o anumită valoare și toate modificările ulterioare nu au fost luate în considerare.

În acest sens, vă rugăm să acordați un vot favorabil raportului asupra acestei inițiative.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult.

Comisia, vă rog, raportul.

Domnul Valentin Samuel Boșneac:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.1 din Legea nr.8/2006 cu un nou alineat care să prevadă posibilitatea modificării cuantumului indemnizațiilor de câte ori se modifică valoarea punctului de pensie, fără a putea depăși nivelul a de două ori salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege pentru evitarea unui tratament discriminatoriu între beneficiarii indemnizației care au ieșit la pensie înainte de creșterea anuală a valorii punctului de pensie și cei care ies la pensie după aplicarea punctului de pensie majorat.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei care au avut loc în ședința din 9 aprilie 2008 au fost prezenți 17 deputați din totalul de 19 membri și raportul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 3 martie.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma dezbaterilor, comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Dacă există intervenții la dezbateri generale. Vă rog, din partea grupurilor. Nu sunt intervenții la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterile pe articole.

Lucrăm pe anexa cu amendamente admise.

Nu există amendamente respinse.

Pct.1. Obiecții, observații, comentarii la titlul legii. Nu sunt. Adoptat.

Pct.2, articolul unic. Adoptat.

Pct.3. Titlul ordonanței. Adoptat.

Pct.4, articolul unic al ordonanței, cu modificările propuse de comisie. Nu sunt obiecții, observații, comentarii. Adoptat.

Am finalizat dezbaterea pe articole. Proiectul rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 27 january 2020, 9:08
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro