Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.60/27-06-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 18-06-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 2008

48. Supunerea la votul final:  

   

- după pauză -

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Stimați colegi,

Vă rog să luați loc în bănci pentru a putea începe votul final.

Vă rog să vă marcați electronic prezența pentru a verifica existența cvorumului.

Înainte de începerea lucrărilor, doresc să marchez și să salut prezența în sală a delegației parlamentare vietnameze, conduse de domnul Nguyen Phu Trong - președintele Adunării Naționale din Republica Socialistă Vietnam. Domniile lor efectuează o vizită în țara noastră (Aplauze).

Rog să vă marcați prezența, astfel încât să fiți înregistrați și în sistemul electronic. Avem cvorum, dar este bine să fie toți colegii înregistrați ca prezenți.

 
 

Avem un număr destul de important de proiecte la vot final astăzi. Este adevărat, multe dintre ele sunt propuneri de respingere.

 
Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Vă propun să începem.

Pct.1. Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ.

Legea are caracter ordinar.

Suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

 

(Conform afișajului, se înregistrează 199 deputați prezenți; 107 voturi pentru; 86 voturi împotrivă; 4 abțineri; 2 voturi neexprimate.)

Vă mulțumesc.

Propunerea legislativă a fost respinsă cu 107 voturi pentru respingere.

 
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

Legea are caracter ordinar.

Suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 204 deputați prezenți; 196 voturi pentru; 3 voturi împotrivă; 3 abțineri; 2 voturi neexprimate.)

Vă mulțumesc.

S-a adoptat propunerea de respingere.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) din articolul unic din Legea nr.449/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2006 pentru modificarea art.80 alin.(1) și (2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) din articolul unic din Legea nr.449/2006 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.46/2006 pentru modificarea art.80 alin.(1) și (2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Legea are caracter organic.

Suntem Cameră decizională.

Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 203 deputați prezenți; 201 voturi pentru; 2 abțineri.)

Mulțumesc.

Propunerea de respingere a fost adoptată cu 201 voturi.

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);

Pct.4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

Legea are caracter organic.

Suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea.

Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 207 deputați prezenți; 111 voturi pentru; 85 voturi împotrivă; 7 abțineri; 4 voturi neexprimate.)

Vă mulțumesc.

111 voturi pentru, insuficiente pentru respingere.

Se va discuta pe articole în următoarea ședință de plen.

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.5. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului.

Legea are caracter ordinar.

Suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea.

Există o altă propunere la pct.43 de adoptare. La aceasta comisia a propus respingerea în urma unei dezbateri pe ambele proiecte.

Supun votului dumneavoastră proiectul de respingere.

Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 206 deputați prezenți; 126 voturi pentru; 76 voturi împotrivă; 4 abțineri.)

Mulțumesc.

Propunerea de respingere a fost adoptată.

Propunerea legislativă privind reglementarea profesiei de psihoterapeut (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.6. Propunerea legislativă privind reglementarea profesiei de psihoterapeut.

Legea are caracter ordinar; suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 206 deputați prezenți; 130 de voturi pentru, 71 de voturi împotrivă, 5 abțineri.)

Vă mulțumesc.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

Propunerea legislativă privind protecția copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.7. Propunerea legislativă privind protecția copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate.

Legea are caracter ordinar; suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 205 deputați prezenți; 112 voturi pentru, 86 de voturi împotrivă, 7 abțineri.)

Vă mulțumesc.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

Propunerea legislativă pentru completarea Titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.8. Propunerea legislativă pentru completarea Titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente.

Legea are caracter organic. Suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 206 deputați prezenți; 194 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă, 3 abțineri.)

Vă mulțumesc.

Propunerea legislativă a fost respinsă - 194 de voturi pentru respingere.

 

Explicarea votului? Vă rog, domnule deputat Becsek-Garda.

 
 

Domnul Becsek-Garda Dezsö-Kálmán:

Prin introducerea rentei viagere agricole, Legea nr.247/2005 a avut menirea de a sprijini concentrarea terenurilor în vederea eficientizării exploatării agricole și în vederea rentabilizării agriculturii din România.

Din aceste motive, am propus modificarea prevederilor referitoare la renta viageră agricolă, în sensul introducerii ca potențiali beneficiari și a persoanelor cu vârstă de peste 62 de ani care, în sensul celor arătate mai sus, au optat pentru despăgubire.

Îmi pare rău că această lege a fost respinsă, pentru că era o lege foarte importantă și avea asemenea inițitivă și domnul Ion Dumitru. Amândouă legile au fost respinse din orgoliu, și nu din motive întemeiate.

Îmi pare rău și când văd punctul de vedere oficial al Guvernului. Era împotriva acestei legi, dar reprezentantul Guvernului, în comisie a susținut aceste legi; adică, o atitudine duplicitară.

Oricum, ar trebui să votăm și legile inițiate de deputați.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

 
Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);

La pct.9: Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997.

Legea are caracter organic; Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 204 de deputați prezenți; 125 de voturi pentru, 73 de voturi împotrivă, 5 abțineri; un vot neexprimat.)

125 de voturi - insuficiente pentru respingere.

Pe articole, în următoarea ședință de plen.

Propunerea legislativă pentru modificarea art.26 din Legea nr.400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);

Pct.10. Propunerea legislativă pentru modificarea art.26 din Legea nr.400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată.

Legea are caracter organic; suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 203 deputați prezenți; 118 voturi pentru, 75 de voturi împotrivă, 7 abțineri; 3 voturi neexprimate.)

118 voturi - insuficiente pentru respingere.

Pe articole, în următoarea ședință de plen.

Propunerea legislativă privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.11. Propunerea legislativă privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne.

Legea are caracter ordinar; suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 205 deputați prezenți; 197 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 4 abțineri.)

Propunerea de respingere a fost adoptată.

Propunerea legislativă privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.12. Propunerea legislativă privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic.

Legea are caracter ordinar; suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 206 deputați prezenți; 188 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă, două abțineri; două voturi neexprimate.)

Propunerea legislativă a fost respinsă.

Vă mulțumesc.

Propunerea legislativă privind acordarea de despăgubiri în cazul calamităților produse de seceta excesivă în agricultură în anul 2007 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.13. Propunerea legislativă privind acordarea de despăgubiri în cazul calamităților produse de seceta excesivă în agricultură în anul 2007.

Legea are caracter organic; Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 211 deputați prezenți; 197 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 10 abțineri; un vot neexprimat.)

Propunerea legislativă a fost respinsă.

197 de voturi pentru respingere.

Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.14. Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu.

Legea are caracter ordinar; Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 210 deputați prezenți; 194 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 6 abțineri; 5 voturi neexprimate.)

Vă mulțumesc.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

Propunerea legislativă privind reînființarea Liceului Militar de Marină Alexandru Ioan Cuza (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.15. Propunerea legislativă privind reînființarea Liceului Militar de Marină "Alexandru Ioan Cuza".

Legea are caracter ordinar; suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 211 deputați prezenți; 159 de voturi pentru, 43 de voturi împotrivă, 8 abțineri; un vot neexprimat.)

Vă mulțumesc.

Propunerea legislativă a fost respinsă - 159 de voturi pentru respingere.

Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.16. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulația a acestor date.

Legea are caracter ordinar; suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 209 deputați prezenți; 203 voturi pentru, două voturi împotrivă, o abținere; 3 voturi neexprimate.)

Vă mulțumesc. S-a respins.

Propunerea legislativă pentru modificarea art.116, alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.17. Propunerea legislativă pentru modificarea art.116 alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Legea are caracter ordinar; suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 212 deputați prezenți; 163 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă, două abțineri; 3 voturi neexprimate.)

Vă mulțumesc. Propunerea legislativă a fost respinsă.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.2 din Legea 403/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.18. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 2 din Legea 403 /2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor.

Legea are caracter organic; suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 209 deputați prezenți; 205 voturi pentru, două voturi împotrivă, o abținere; un vot neexprimat.)

Vă mulțumesc. S-a respins - 205 voturi pentru respingere.

Propunerea legislativă privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse pentru instalarea de aparate de aer condiționat, în vederea creșterii siguranței și calității vieții (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.19. Propunerea legislativă privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse pentru instalarea de aparate de aer condiționat, în vederea creșterii siguranței și calității vieții.

Legea are caracter ordinar; suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 204 deputați prezenți; 188 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, 3 abțineri; 5 voturi neexprimate.)

Vă mulțumesc. Propunerea legislativă a fost respinsă.

Propunerea legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.20. Propunerea legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe.

Legea are caracter ordinar; suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 207 deputați prezenți; 111 voturi pentru, 86 de voturi împotrivă, 7 abțineri; 3 voturi neexprimate.)

Propunerea legislativă a fost respinsă - 111 voturi din 207.

Vă mulțumesc.

Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al articolului 33 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.21. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al articolului 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

Legea are caracter organic; suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 205 deputați prezenți; 201 voturi pentru, un vot împotrivă, două abțineri; un vot neexprimat.)

Propunerea legislativă a fost respinsă cu 201 voturi.

Propunerea legislativă privind constituirea Rezervației arheologică și naturale Grădiștea Muncelului-Cioclovina - Căpâlna (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.22. Propunerea legislativă privind constituirea Rezervației arheologice și naturale Grădiștea Muncelului -Cioclovina-Căpâlna.

Legea are caracter ordinar; suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 204 deputați prezenți; 183 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 8 abțineri; 3 voturi neexprimate.)

Vă mulțumesc. Propunerea legislativă a fost respinsă.

Propunerea legislativă privind achiziționarea unor motopompe în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor și cele care sunt expuse la inundații (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.23. Propunerea legislativă privind achiziționarea unor motopompe în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor și cele care sunt expuse la inundații.

Legea are caracter ordinar; suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 205 deputați prezenți; 113 voturi pentru, 87 voturi împotrivă, două abțineri; 3 voturi neexprimate.)

Vă mulțumesc. Cu 113 voturi din 205 s-a respins propunerea legislativă.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut în Anexa la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr.673/2002 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);

Pct.24. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut în Anexa la Ordonanța Guvernului nr.35/2002, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr.673/2002.

Legea are caracter organic; suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 210 deputați prezenți; 131 de voturi pentru, 72 de voturi împotrivă, 6 abțineri; un vot neexprimat.)

131 de voturi - insuficiente pentru respingere.

Discutăm pe articole, cu propunere de adoptare, în prima ședință a Camerei Deputaților.

Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.25. Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Legea are caracter organic; Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 203 deputați prezenți; 179 de voturi pentru, 17 voturi împotrivă, 5 abțineri; două voturi neexprimate.)

Vă mulțumesc. Propunerea legislativă a fost respinsă - 179 de voturi pentru respingere.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);

Pct.26. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Legea are caracter organic; suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 206 deputați prezenți; 125 de voturi pentru, 77 de voturi împotrivă, două abțineri; două voturi neexprimate.)

Vă mulțumesc. 125 de voturi, insuficiente pentru respingere.

Pe articole, în următoarea ședință.

Propunerea legislativă privind acordarea de bonuri valorice pentru sănătate (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.27. Propunerea legislativă privind acordarea de bonuri valorice pentru sănătate.

Legea are caracter organic; suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 207 deputați prezenți; 184 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, o abținere.)

S-a adoptat propunerea de respingere, cu 184 de voturi.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);

Pct.28. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Legea are caracter organic; Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 207 deputați prezenți; 114 voturi pentru, 85 voturi împotrivă, 8 abțineri.)

114 voturi pentru - insuficiente pentru adoptare.

Pe articole, în următoarea ședință.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);

Pct.29. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.

Legea are caracter organic; Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 206 deputați prezenți; 127 de voturi pentru, 72 de voturi împotrivă, 5 abțineri; două voturi neexprimate.)

127 de voturi - insuficiente pentru adoptare.

Dezbatem pe articole în ședința următoare.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);

Pct.30. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului.

Legea are caracter organic; suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 207 deputați prezenți; 123 de voturi pentru, 72 de voturi împotrivă, 10 abțineri; două voturi neexprimate.)

123 de voturi - insuficiente pentru adoptarea propunerii de respingere.

Discutăm pe articole în ședința următoare, cu propunere de adoptare.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.31. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995.

Legea are caracter organic; Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 207 deputați prezenți; 190 de voturi pentru, 16 voturi împotrivă, o abținere.)

Propunerea legislativă a fost respinsă - 190 de voturi.

Proiectul de Lege privind declararea lui Ilie Ilașcu, a lui Andrei Ivanțoc și a lui Tudor Petrov-Popa ca eroi-martiri (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.32. Proiectul de Lege privind declararea lui Ilie Ilașcu, a lui Andrei Ivanțoc și a lui Tudor Petrov-Popa ca eroi martiri.

Legea are caracter ordinar; Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 204 deputați prezenți; 169 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, 12 abțineri; un vot neexprimat.)

Vă mulțumesc.

Proiectul de lege a fost respins.

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.33. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Legea are caracter organic; suntem Cameră decizională.

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare. Plenul a retrimis-o comisiei, potrivit art.104 alin.(3). Comisia menține propunerea de respingere, nefăcând aplicarea art.97 alin. (4).

Deci, înțeleg că supun votului dumneavoastră propunerea de respingere.

Comisia nu și-a respectat... De data asta, nu am discutat pe articole, cu propunere de adoptare, ci s-a retrimis la comisie, care a revenit cu o propunere de respingere, pe care am dezbătut-o pe articole. Acum suntem pe propunere de respingere. Știu că la nivelul comisiei nu s-a respectat regulamentul și vă dau dreptate, domnule coleg, dar nu am condus eu acea ședință de plen. Deci, acum sunt nevoit să supun votului dumneavoastră propunerea de respingere.

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 206 deputați prezenți; 187 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă, 3 abțineri; două voturi neexprimate.)

Vă mulțumesc. Propunerea de respingere a fost adoptată cu 187 de voturi. Cu rugămintea către comisie să respecte art.97 din regulament.

Propunerea legislativă pentru completarea art.126 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (respinsă);

Pct.34. Propunerea legislativă pentru completarea art.126 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Legea are caracter organic; Cameră decizională.

Propunerea comisiei, de respingere, nu a întrunit numărul necesar de voturi. S-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară.

Potrivit art.104 alin.(3), supun votului dumneavoastră propunerea de adoptare a propunerii legislative. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 202 deputați prezenți; 103 voturi pentru, 92 de voturi împotrivă, 6 abțineri; un vot neexprimat.)

103 voturi pentru - insuficiente pentru adoptare.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

Propunerea legislativă privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale lucrătorilor din industria minieră (respinsă);

Aceeași procedură și la următoarea propunere legislativă privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale lucrătorilor din industria minieră.

Legea are caracter organic; Cameră decizională.

Propunerea comisiei, de respingere, nu a întrunit numărul necesar de voturi. S-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară.

Potrivit art.104 alin.(3), supun votului adoptarea propunerii legislative. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 206 deputați prezenți; 111 voturi pentru, 91 voturi împotrivă, 4 abțineri.)

111 de voturi pentru - insuficiente pentru adoptare.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

Propunerea legislativă pentru accesul funcționarilor publici la funcția de consilier local sau consilier județean (respinsă);

Pct.36. Propunerea legislativă pentru accesul funcționarilor publici la funcția de consilier local sau consilier județean.

Legea are caracter organic; suntem Cameră decizională.

Aceeași procedură - propunerea comisiei, de respingere a inițiativei, nu a întrunit numărul necesar de voturi; dezbatere pe articole.

Potrivit art.104 din regulament, supun votului propunerea de adoptare. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 203 deputați prezenți; 90 de voturi pentru, 107 voturi împotrivă, 5 abțineri; un vot neexprimat.)

90 de voturi pentru - insuficiente; propunerea a fost respinsă.

Propunerea legislativă pentru partajarea patrimoniului comun al cultelor ortodox și greco-catolic (respinsă);

Pct.37. Propunerea legislativă pentru partajarea patrimoniului comun al cultelor ortodox și greco-catolic.

Legea are caracter organic; suntem Cameră decizională.

Propunerea comisiei, de respingere, nu a întrunit numărul necesar de voturi. S-a dezbătut pe articole într-o ședință ulterioară.

Potrivit art.104 alin.(3), se supune votului propunerea de adoptare a propunerii legislative. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 203 deputați prezenți; 79 de voturi pentru, 97 de voturi împotrivă, 26 de abțineri; un vot neexprimat.)

79 de voturi pentru - insuficiente pentru adoptare.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (respinsă);

Pct.38. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor.

Legea are caracter organic; suntem Cameră decizională.

Propunerea comisiei, de respingere, nu a întrunit numărul necesar de voturi. S-a dezbătut pe articole.

Supun votului dumneavoastră o propunere de adoptare a acestei propuneri legislative. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 204 deputați prezenți; 84 de voturi pentru, 106 voturi împotrivă, 12 abțineri; două voturi neexprimate.)

84 de voturi pentru - insuficiente pentru adoptare.

S-a respins propunerea.

Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.116 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare (respinsă);

Pct.39. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.116 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare.

Legea are caracter organic; Cameră decizională.

Propunerea comisiei, de respingere, nu a întrunit numărul necesar de voturi.

S-a dezbătut pe articole. Supun votului dumneavoastră propunerea de adoptare. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 202 deputați prezenți; 78 de voturi pentru, 117 voturi împotrivă, 7 abțineri.)

78 de voturi pentru - insuficiente pentru adoptare.

Propunerea a fost respinsă.

Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (adoptat);

Pct.40. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

Legea are caracter ordinar; suntem Cameră decizională.

Supun votului dumneavoastră propunerea de adoptare. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 206 deputați prezenți; 153 de voturi pentru, 49 de voturi împotrivă, 3 abțineri; un vot neexprimat.)

Vă mulțumesc. proiectul de lege a fost adoptat.

Proiectul de Legepentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (respins);

Pct.41. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar.

Legea are caracter organic; suntem Cameră decizională.

Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 195 de deputați prezenți; 144 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă, 5 abțineri; două voturi neexprimate.)

144 de voturi pentru - insuficiente pe adoptare.

Proiectul de lege a fost respins.

  Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (adoptat);

Voci din sală:

Abilitarea este lege organică!

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Legea de abilitare este lege ordinară, nu este organică.

 
Hotărâre pentru încuviințarea efectuării de către Comisia pentru industrii și servicii a unei anchete privind analiza problemelor din sectorul energetic (adoptată);

Pct.42. Hotărâre pentru încuviințarea de către Comisia pentru industrii și servicii a unei anchete privind analiza problemelor din sectorul energetic.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre la vot final. Vă rog să votați. L-am discutat pe articole.

(Conform afișajului, se înregistrează 204 deputați prezenți; 149 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 50 de abțineri; două voturi neexprimate.)

149 de voturi pentru; proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (adoptat);

Pct.43. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului.

Legea are caracter ordinar; suntem Cameră decizională.

Propunere de adoptare. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 203 deputați prezenți; 180 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă, 11 abțineri; un vot neexprimat.)

Vă mulțumesc. Proiectul de lege a fost adoptat.

 

Doriți explicarea votului? Vă rog, domnule deputat Ioan Aurel Rus.

 
 

Domnul Ioan Aurel Rus:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Ieri, în cadrul dezbaterii acestui proiect legislativ, nu am venit la microfon, pentru că eram în cămașă cu mânecă scurtă și eu apreciez instituția Parlamentului și instituția acestei tribune oficiale.

Am venit, în schimb, astăzi ca să mulțumesc colegilor, pentru că au făcut acest gest onorabil pentru stimații colegi slujitori ai cultelor religioase din România și vreau să accentuez un singur lucru: că această ordonanță, sau Guvernul, mai bine ..., a preluat foarte multe dintre ideile celor patru proiecte legislative pe care eu le-am adus, în acest sens, pentru sprijinirea salarială, nu pentru salarizare. Și, așa cum spunea domnul coleg Barbu, președintele comisiei, pentru sprijinul salarial acordat cultelor.

Suma este mică. Vreau să vă spun că slujitorii religioși în multe comunități trăiesc de pe o zi pe alta. Dacă vom bate satele, mai ales din Călărași, din Vaslui, chiar și din Tulcea, vom vedea preoți care nu reușesc să-și ridice salariul pe ultimele 6 sau 7 luni chiar. Contribuția credincioșilor este mică. Statul trebuie să se gândească mai departe pentru revigorarea activității cultural-religioase și pentru păstrarea spiritualității românești.

În acest sens, propun Guvernului să se orienteze la o nouă rectificare a bugetului și să ridice încă cu cel puțin 20, dacă nu 25%, sprijinul acordat parohiilor.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2007 pentru completarea destinației unor părți din imobile situate în municipiul București (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare);

Pct.44. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2007 pentru completarea destinației unor părți din imobile situate în municipiul București.

Legea are caracter organic; Cameră decizională. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 197 de deputați prezenți; 147 de voturi pentru, 43 de voturi împotrivă, 5 abțineri; două voturi neexprimate.)

Vă mulțumesc. 147 de voturi pentru - insuficiente pentru adoptare. Aplicarea art.105 alin.(2), se reia în sesiunea de toamnă.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.4 din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române (adoptat);

Pct.45. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.4 din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române.

Legea are caracter organic; suntem Cameră decizională. vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 201 deputați prezenți; 197 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, 3 abțineri; un vot neexprimat.)

Vă mulțumesc. Cu 197 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional);

Pct.46. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Legea are caracter organic; suntem primă Cameră sesizată; termen constituțional chiar astăzi.

Comisia propune respingerea. Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 199 de deputați prezenți; 115 voturi pentru, 76 de voturi împotrivă, 6 abțineri; două voturi neexprimate.)

Vă mulțumesc. 115 voturi pentru sunt insuficiente pentru respingere.

Propunerea legislativă va fi adoptată tacit și trimisă la Senat, în această formă.

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);

Pct.47. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Legea are caracter organic; suntem primă Cameră sesizată.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 198 de deputați prezenți; 115 voturi pentru, 78 de voturi împotrivă, 4 abțineri; un vot neexprimat.)

115 voturi pentru - insuficiente pentru respingere.

Dezbatem pe articole, în următoarea ședință a Camerei.

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);

Pct.48. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale.

Legea are caracter ordinar; suntem primă Cameră sesizată.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 201 deputați prezenți; 121 de voturi pentru, 73 de voturi împotrivă, 4 abțineri; 3 voturi neexprimate.)

121 de voturi pentru; sunt insuficiente pentru respingere. Vom discuta pe articole în următoarea ședință a Camerei.

Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 57 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie);

Pct.49. Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 57 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale.

Legea are caracter ordinar; suntem primă Cameră sesizată.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 198 de deputați prezenți; 146 de voturi pentru, 49 voturi împotrivă, două abțineri; un vot neexprimat.)

Vă mulțumesc. 146 de voturi pentru - insuficiente pentru adoptare.

Pe articole, în următoarea ședință a Camerei.

Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

Pct.50. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități.

Legea are caracter organic; suntem primă Cameră sesizată.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 200 de deputați prezenți; 194 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, două abțineri.)

Vă mulțumesc. Propunerea a fost respinsă - 194 de voturi pentru respingere.

Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.35/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (adoptat);

Pct.51. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.35/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Legea are caracter ordinar; suntem Cameră decizională.

Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 199 de deputați prezenți; 192 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 5 abțineri.)

Proiectul de lege a fost adoptat.

Legea privind atribuirea unei locuințe generalului în retragere Marin Lungu, reexaminată ca urmare a deciziei Curții Constituționale nr.970/2007 (respinsă).

Pct.52. Lege privind atribuirea unei locuințe generalului în retragere Marin Lungu, reexaminată ca urmare a deciziei Curții Constituționale.

Legea are caracter ordinar; suntem Cameră decizională.

Comisia propune respingerea. Vă rog să votați.

(Conform afișajului, se înregistrează 198 de deputați prezenți; 100 de voturi pentru, 97 de voturi împotrivă, o abținere.)

100 de voturi din 198; legea a fost respinsă.

 

Am finalizat sesiunea de vot final.

Anunț, de asemenea, că o serie de legi care au fost adoptate de către Camera Deputaților și Senat se găsesc la secretarul general și vor fi puse pe site, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională.

Declar ședința închisă.

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 13,15.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 23 january 2020, 15:59
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro