You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 24-06-2008

Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2008

15. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2008 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 118/2008

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct. 20, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Legea are caracter ordinar.

Proiect adoptat de Senat. Raport de adoptare - Comisia pentru buget.

Procedură de urgență. Suntem Cameră decizională.

Rog inițiatorul.

Domnul Kovacs Carol Emil:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de ordonanță de urgență reglementează următoarele aspecte: distrugerea bunurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală de către Comisia de preluare și distrugere, care funcționează deja în baza prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr.14/2007.

Aceste prevederi nu au putut fi puse în aplicare, comisiile neputând fi constituite, deoarece o serie de titulari ai drepturilor de proprietate intelectuală nu au reprezentanți în România.

Ca urmare, se preconizează prin proiectul de ordonanță abrogarea prevederilor art.7 alin.(4) și (6) din Ordonanța de urgență nr.14/2007, urmând ca distrugerea bunurilor dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală să se facă în prezența și cu confirmarea Comisiilor de preluare și distrugere care funcționează în prezent pe lângă deținătorii bunurilor, pentru distrugerea bunurilor care nu îndeplinesc condițiile de comercializare.

De asemenea, un alt aspect se referă la plata drepturilor de import pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, provenind din țările necomunitare și care se atribuie cu titlu gratuit, în condițiile legii.

Art. 11 din Ordonanța de urgență nr.14/2007 prevede plata drepturilor de import asupra bunurilor necomunitare care au intrat în proprietatea privată a statului, cu excepția celor atribuite cu titlu gratuit și distruse.

În vederea alinierii la prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr.2454/1993 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a Regulamentului Consiliului nr.2913/1992 privind crearea Codului Vamal Comunitar, cu modificări ulterioare, se preconizează plata drepturilor de import privind taxele vamale, taxele antidumping și taxele agricole și pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, atribuite cu titlu gratuit.

De asemenea, se referă la inițierea unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru a reglementa regimul contravențiilor și a sancțiunilor care se vor aplica ca urmare a nerespectării prevederilor Ordonanței de urgență nr. 14/2007.

Având în vedere faptul că Ordonanța de urgență nr.14/2007 nu conține sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor sale, prin art. 2 din proiectul de ordonanță de urgență se dispune elaborarea unei hotărâri a Guvernului pentru stabilirea contravențiilor la prevederile acesteia și a sancțiunilor aplicabile.

Față de cele de mai sus, Ministerul Economiei și Finanțelor propune și susține, în numele Guvernului, adoptarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc.

Comisia, vă rog.

Domnul Ștefan Baban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, domnul Eugen Teodorovici și doamna Elena Ianda, secretar de stat, respectiv director general adjunct în Ministerul Economiei și Finanțelor.

La lucrările comisiei au participat 22 de deputați din totalul de 28 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 5 martie 2008.

Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituția României republicată, și a art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, în ședința din data 18 iunie 2008, comisia propune supunerea spre dezbate și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale? Nu sunt intervenții la dezbateri generale. Nu există amendamente admise sau respinse.

Proiectul rămâne la vot final.