Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.64/04-07-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 24-06-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2008

17. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 155/2008

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct. 22, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică.

Legea are caracter organic.

Proiect adoptat de Senat. Raport de adoptare - Comisia pentru buget.

Procedură de urgență. Suntem Cameră decizională.

Rog inițiatorul.

Domnul Kovacs Carol Emil:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Potrivit prevederilor privind datoria publică, până la data de 30 noiembrie 2007, Ministerul Economiei și Finanțelor urma să preia pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat cu ordonatorii principali de credite, obligațiile financiare aferente împrumuturilor interne și externe contractate de către ordonatorii principali de credite cu sau fără garanția statului ori contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutarea acestora.

Având în vedere portofoliul mare de împrumuturi, care necesita amendarea pentru aplicarea prevederilor art.14 din Ordonanța de urgență nr.64/2007 privind datoria publică, contractate cu bănci comerciale și instituții financiare internaționale, timpul necesar finanțatorilor interni și externi pentru analiza propunerilor formulate în acest sens de Ministerul Economiei și Finanțelor și obținerea aprobărilor necesare potrivit procedurilor interne specifice, în vederea amendării corespunzătoare a acordurilor de împrumut, prin introducerea unei clauze de novație cu schimbare de debitor, precum și modificarea corespunzătoare a actelor normative de aprobare sau ratificare a acordurilor de împrumut contractate de ordonatorii principali de credite cu garanția statului ori contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora, este necesară prelungirea termenelor prevăzute în art.14 din Ordonanță pentru exercițiul bugetar aferent anului 2009, în regim de urgență.

De asemenea, subliniem faptul că în prezent nu există baza legală necesară efectuării plății din bugetul de stat a tuturor cheltuielilor ocazionate de amendarea acordurilor de împrumut, iar în acest context promovarea Ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică este pe deplin justificată.

Menționăm că prevederile actuale ale Ordonanței de urgență nr.64/2007, în cadrul căreia la art. 14 sunt menționate termene clare în scopul finalizării operațiunii de preluare a obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale la Ministerul Economiei și Finanțelor până la 30 noiembrie 2007, trebuie modificate în regim de urgență, în caz contrar, fiind periclitată efectuarea la timp și în condiții de siguranță și eficiență a operațiunilor de tragere și rambursare a datoriei guvernamentale, fapt care ar aduce prejudicii grave credibilității României.

Față de cele prezentate, Ministerul Economiei și Finanțelor susține, în numele Guvernului, adoptarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Invit comisia să prezinte raportul.

Salutăm și prezența domnului deputat Mitică Dragomir, pe această cale, nu și rezultatele.

Domnul Ștefan Baban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit art. 76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, domnul Teodorovici Eugen, secretar de stat la Ministerul Economiei și Finanțelor.

La lucrările comisiei au participat 22 de deputați din totalul de 28 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 17 martie 2008.

Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituția României, republicată, și art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică în ședința din data de 18 iunie 2008, comisia propune supunerea spre dezbatere și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Nu există amendamente admise sau respinse.

Proiectul rămâne la vot final.

Stimați colegi,

În urma consultării liderilor de grupuri, o să vă propun ca modalitate de lucru să păstrăm orarul stabilit de Biroul permanent, respectiv 12,30 - votul final pe proiectele de lege pe care le-am dezbătut, ora 13,00 - votul cu bile asupra cele două solicitări de începere a urmării penale. Înainte de 12,30 am să-l invit pe domnul deputat Amet Aledin să facă o declarație politică dedicată unei zile cu totul speciale, după care reluăm lucrările pe celelalte proiecte de lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 14 november 2019, 9:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro