You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 09-09-2008

Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 2008

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.32 Ioan Oltean - declarație politică intitulată "Eșecul descentralizării";

 

Domnul Ioan Oltean:

Declarație politică intitulată "Eșecul descentralizării"

Ministrul Economiei și Finanțelor a declarat, zilele trecute că dorește trecerea centralelor electro-termice (CET) din subordinea autorităților locale în subordinea ministerului pe care îl conduce, pe motiv că municipalitățile nu au fost capabile să rezolve problemele CET-urilor.

Propunerea domnului Varujan Vosganian reprezintă o dovadă clară a faptului că Guvernul nu se face vinovat numai de întârzierea descentralizării, cât și de o inversare planificată a acestui proces, prin centralizarea serviciilor aflate deja în subordinea autorităților locale.

Întreținerea CET-urilor implică costuri ridicate, aceste unități necesitând investiții de amploare. Pe de altă parte, deși sunt păguboase, pe acestea se bazează întreaga economie, reabilitarea și modernizarea lor fiind absolut necesară.

Este adevărat faptul că transferul acestor centrale trebuia să se facă conform prevederilor Legii administrației publice locale, adică prin asigurarea mijloacelor financiare corespunzătoare pentru îndeplinirea noilor responsabilități.

De asemenea, este adevărat faptul că în momentul transferului de autoritate aceste unități erau înglodate în datorii uriașe și necesitau reparații capitale. Cu toate acestea, soluția ministrului economiei și finanțelor încalcă grav principiile descentralizării.

Este absolut normal ca aceste centrale să fie în subordinea autorităților locale, sub forma unui serviciu comunitar non-profit. Totodată, municipalitățile sunt cele care trebuie să facă toate demersurile necesare pentru a accesa și a valorifica fondurile europene acordate în acest sector de activitate.

Mai mult decât atât, dacă aceste centrale termoelectrice s-ar reîntoarce în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor s-ar pierde foarte mult din punct de vedere financiar, Uniunea Europeană neacordând bani ministerelor. Astfel, accesarea fondurilor comunitare devine imposibilă.

Autoritățile locale sunt cele care trebuie să-și asume în continuare responsabilitatea privind gestionarea acestor CET-uri și să încerce să găsească soluții viabile pentru a reduce costurile de întreținere a acestora.