Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.85/03-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 23-09-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2008

3. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2007 pentru aprobarea plății primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 157/2008

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct.3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2007 pentru aprobarea plății primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001 - 2006.

Legea are caracter ordinar.

Proiect adoptat de Senat.

Raport de adoptare din partea Comisiei pentru muncă.

Procedură de urgență

Suntem Cameră decizională.

Rog inițiatorul să prezinte proiectul.

Inițiatorul, domnul secretar de stat Kovacs, că la Ministerul Muncii e derută.

Domnul Kovacs Carol-Emil (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Constrângerile bugetare din perioada 2001 - 2006, impuse anual de organismele financiare internaționale, nu au permis acordarea primelor de concediu de odihnă, prevederile din actele normative, prin care au fost aprobate, fiind suspendate prin legi bugetare anuale succesive și acte normative anuale de salarizare.

Având în vedere practica unitară instituită, Înalta Curte de Casație și Justiție, secțiile unite, prin Decizia nr.23/12 dec.2005, Decizia nr.12/5.02.2007 și Decizia nr.77/5 noiembrie 2007, instanțele judecătorești acordă câștig de cauză solicitanților, ceea ce a determinat creșterea exponențială a numărului de acțiuni înaintate în justiție pe această temă.

Având în vedere practica unitară de soluționare a unor astfel de acțiuni înaintate în justiție, precum și caracterul definitiv și executoriu al hotărârilor judecătorești, exista posibilitatea ca în cursul anului 2008 să fie soluționate favorabil marea majoritate a solicitărilor de plată a primelor de concediu.

Acest lucru poate însemna un efort financiar suplimentar asupra bugetului general consolidat, de peste circa 760 milioane lei. Astfel, a apărut necesitatea luării de urgență a unor măsuri prin care să se eșaloneze plata acestor drepturi restante, astfel încât impactul financiar să poată fi controlat în anul 2008.

Plata primelor de vacanță restante a fost eșalonată în trei tranșe, după cum urmează: în luna martie - pentru anii 2001 și 2002; în luna iunie - pentru anii 2003 și 2004; în luna octombrie va fi pentru anii 2005 și 2006.

Totodată, s-a stipulat că ordonatorii principali de credite au obligația să asigure aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, cu prioritate, din economiile obținute la cheltuielile de personal din posturile vacante, astfel încât sumele necesare pentru plata primelor de concediu pe anii 2001 - 2006 să se suporte din bugetele ordonatorilor principali de credite aprobate pe anul 2008.

Domnule președinte, față de cele de mai sus, Ministerul Economiei și Finanțelor propune și susține, în numele Guvernului, adoptarea acestui act normativ.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Comisia, vă rog, raportul.

Domnul Pavel Todoran:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia a fost sesizată prin adresa PL-x 157/8 aprilie 2008, cu dezbaterea pe fond în procedură de urgență a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2007.

La întocmirea prezentului raport s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul are ca obiect de reglementare aprobarea plății primelor acordate cu ocazia plecării în concediul de odihnă, în baza prevederilor din actele normative, a căror aplicare a fost suspendată prin legile bugetare anuale succesive și actele normative anuale de salarizare din perioada 2001 - 2006.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat.

La dezbateri, au participat din partea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, doamna Denisa Pătrașcu, secretar de stat, și doamna Georgeta Jugănaru, director.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 17 martie 2008.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Nu sunt intervenții la dezbateri generale.

Nu există amendamente admise sau respinse.

Proiectul rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 19 november 2019, 4:06
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro