Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.85/03-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 23-09-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2008

4. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 360/2008

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct.4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat.

Legea are caracter ordinar.

Proiect adoptat de Senat.

Raport de adoptare din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

Procedură de urgență.

Suntem Cameră decizională.

Rog inițiatorul să prezinte proiectul.

Domnul Tőke Istvan (secretar de stat, MinisterulAgriculturii și Dezvoltării Rurale):

Mulțumesc, domnule președinte.

Având în vedere obligațiile ce revin României, urmare angajamentelor asumate în cadrul tratatului de aderare la Uniunea Europeană, necesitatea asigurării măsurilor financiare privind modul de alocare a prefinanțării și a cofinanțării de la bugetul de stat în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea fondului european pentru pescuit, pentru accelerarea și eficientizarea procesului de implementare a politicii comune a pescuitului, pentru accelerarea și eficientizarea procesului de implementare a programului operațional pentru pescuit 2007 - 2013, precum și ținând cont de prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr.2371/2002, adoptat în data de 20 decembrie 2002, referitor la conservarea și exploatarea durabilă a resurselor acvatice, conform politicii piscicole comune publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și al Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al comunității europene, publicat în jurnalul oficial al comunităților europene, respectiv al Consiliului Europei nr.27/2006, Consiliul European pentru Pescuit publicat în Jurnalul oficial european nr. L/120/FC - mai 2007 - respectiv se impune adoptarea în regim de urgență a cadrului legal pentru gestionarea fondurilor provenite din Fondul European pentru pescuit, situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată.

Prezenta inițiativă legislativă are caracter de urgență, deoarece la această dată nu există un cadru legal care să stabilească modul de gestionare al fondurilor provenite din fondul european pentru pescuit, iar neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență ar avea drept consecință neaccesarea acestor fonduri nerambursabile.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule secretar de stat.

Comisia? Vă rog, domnule deputat Popa.

Domnul Nicolae Popa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursate alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat, transmis cu adresa PL-x 360/17 iunie 2008.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 21 de voturi pentru și o abținere, în forma prezentată de Senat, în ședința din 26.08.2008.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Intervenții la dezbateri generale?

Domnul deputat Tabără.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Ne-am propus să nu iau eu primul cuvântul la problemele respective de specialitate, pentru că ele au și încărcătura politică necesară, și este normal să fie așa.

Dar, sunt pus în situația, astăzi, ca să exprim o poziție a Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal împotriva acestei ordonanțe, acestei legi de aprobare a ordonanței, și nu pentru faptul că fondurile respective nu sunt necesare pentru sectorul nostru de dezvoltare sau sectorul piscicol al României, ci pentru ceea ce înseamnă practic domeniul acesta al pisciculturii, pentru faptul că nu avem încredere în instituția care gestionează aceste fonduri. A se avea în vedere ceea ce s-a întâmplat în urmă cu două - trei luni, atunci când fondurile venite de la Uniunea Europeană au fost suspendate pentru ceea ce înseamnă proiecte gestionate de fosta agenție SAPARD, respectiv actuala Agenție de Dezvoltare Rurală și pentru Pescuit.

Nu cred, sincer, că o astfel de agenție, până când nu se restructurează pe fond și atât timp cât - acum avertizez pentru că noi am mai trecut printr-o astfel de perioadă - proiectele au fost netransparente sau programele netransparente, transmise într-un anumit fel, încât să fie cunoscute doar de o anumită categorie de cetățeni ai acestei țări, nu cred că aceste fonduri vor putea fi valorificate și, mai ales, monitorizate așa cum trebuie.

Repet, ceea ce s-a întâmplat în anii 2002 până prin 2004 - 2005 - este absolut anormal.

Am auzit mult despre flotă, dar dacă știți mai mult decât știu eu, veniți și vorbiți aici, s-ar putea să aveți surprize când discutați despre flota de pescuit.

Dar, repet încă o dată, motivația respingerii acestui proiect de lege este faptul că nu avem încredere în această structură care gestionează aceste fonduri.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Popa.

Domnul Nicolae Popa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Sigur, toată lumea are dreptate, dar trebuie să venim și să restabilim adevărul, să nu creadă cineva că lucrurile ar sta chiar așa.

Dumneavoastră știți foarte bine că bulgarii au toate fondurile blocate. Au avut noroc că au reușit să acorde subvențiile primite pe hectar, că erau blocate și acelea, tocmai datorită unor acte de producție sau schimbării destinațiilor fondurilor pentru care au fost acordate de către Uniunea Europeană.

Plecând de acolo, categoric s-a impus un control și asupra agenției, fostei agenții SAPARD, actuala Agenție de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și pentru Pescuit, pentru a vedea dacă și în România s-au întâmplat aceste lucruri.

Spre fericirea noastră, lucrurile stau bine, pentru că s-a făcut controlul, s-a realizat și auditul. Nu s-au constatat acte de corupție, nici schimbarea destinației fondurilor pentru care au fost acordate de Uniunea Europeană. Ca atare, începând de săptămâna viitoare, se vor relua finanțările, refinanțările la obiectivele respective finanțate de către SAPARD sau cum îi spunem acum Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.

Ca atare, n-are rost să venim și să acuzăm sau să avem anumite temeri că nu se vor derula aceste fonduri, pentru că, într-adevăr, la acest examen, la acest control care a fost instituit de comisarii Uniunii Europene, am ieșit foarte bine și, ca atare, vă rog să adoptați acest proiect de lege.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Vă rog, domnule deputat Pușcaș.

Domnul Vasile Pușcaș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Un coleg mă îndemna să spun tot ce știu, dar vreau să vă asigur că nu-mi amintesc în dimineața asta absolut tot.

Aș dori foarte mult, ținând cont de faptul că o abordare partidistă a absorbției fondurilor europene nu folosește niciunui partid, chiar nu folosește niciunui partid.

Aș dori să-l consolez pe un coleg aici: auditul pe SAPARD a constatat foarte multe nereguli. Guvernul a prezentat un program de măsuri, care urmează să intre în vigoare din săptămâna aceasta, și pe baza acestui program, se va ridica interdicția de realizare a plăților pentru SAPARD.

Dar, încă o dată spun, noi aici discutăm despre absorbția fondurilor. Colegul de la Ministerul Agriculturii ne-a prezentat un proiect care ar fi fost excelent dacă l-am fi discutat în 2006, cel târziu în 2006, pentru ca fondurile să poată fi accesate de către beneficiari, încă din 2007.

Suntem acum, la sfârșitul anului 2008, și ne punem problema să creăm cadrul legal pentru absorbția fondurilor europene. De aceea, eu sunt de acord cu ceea ce spunea dumnealui aici, că este de maximă urgență. Ar însemna să nu avem încredere în comisie, care a verificat, și bănuiesc că a verificat în conformitate cu Tratatul, și că este nevoie de acest proiect.

De aceea, sigur că da, subliniez, abordarea este tipic partidistă, tipic balcanică, și o să avem necazuri. Cum o să avem, și avem deja cu auditul, pe regional, domnule președinte, și probabil o să vă întâlniți foarte curând cu tema aceasta, și dumneavoastră o să veniți să lăudați acțiunea Guvernului și pe urmă eu o să vă dau cazuri concrete.

Dar, în ceea ce privește tema noastră, vă propun, domnilor colegi, să mergem să aprobăm acest proiect legislativ, pentru că, încă o dată spun, nu este tema unui partid sau a altuia, chiar dacă abordarea este tipic partidistă. Să ne gândim la beneficiarii care ar fi trebuit în 2007 să aibă acces la aceste fonduri, și suntem la sfârșitul lui 2008 și încă nu au.

De aceea, vă propun, doamnelor și domnilor colegi, să aprobăm acest proiect și aș mai propune, pentru liniștea altor colegi, să rugăm ca, semestrial, comisia să solicite un raport Guvernului, care să fie prezentat aici, despre modul cum sunt cheltuieți și cum sunt folosiți acești bani europeni.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Alte intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Neexistând amendamente admise sau respinse, proiectul rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 22 february 2020, 21:15
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro