Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.85/03-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 23-09-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2008

6. Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 375/2008

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

6. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat

Legea are caracter ordinar; proiect adoptat de Senat; raport de adoptare din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; procedură de urgență; suntem Cameră decizională.

Rog inițiatorul să prezinte proiectul.

Vă rog, domnule secretar de stat.

Domnul Kovacs Carol-Emil:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Legea nr.80/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2006 a fost introdus un articol nou în această ordonanță de urgență, art. 32, potrivit căruia se majorează cu 75% salariile de bază pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru personalul de nivel județean și local cu atribuții directe sau delegate în gestionarea asistenței financiare comunitare din cadrul acestui minister și pentru personalul din cadrul Direcției Generale de Programare Bugetară, Direcției Generale de Sinteză a Politicilor Bugetare, Direcției Generale de Metodologie Contabilă, Instituții Publice și Direcției Generale Trezorerie și Contabilitate Publică din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor.

Prevederile acestui articol generează cheltuieli suplimentare pe anul 2008, pentru care nu este asigurată sursa de finanțare, așa cum prevede alin.(5) al art.138 din Constituția României, conform căruia "nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare."

Impactul financiar suplimentar asupra bugetului de stat pe anul 2008 este de peste 11,4 milioane lei, din care 4,4 milioane aferente majorării salariale pentru personalul din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor și 7 milioane pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Pe de altă parte, aplicarea acestei prevederi ar fi avut un caracter discriminator față de personalul angajat în alte structuri organizatorice ale Ministerului Economiei și Finanțelor, dar și față de personalul altor ministere, care nu beneficiază de salarii majorate cu 75%.

Pentru evitarea situațiilor de discriminare ce s-ar crea ca urmare a aplicării prevederilor art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67 din 2006, fapt ce ar putea genera solicitări similare și din partea personalului altor instituții și autorități publice, având în vedere necesitatea adoptării unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare și de abordare mai prudentă a deficitului bugetar, s-a impus abrogarea acestor prevederi.

Față de cele de mai sus, domnule președinte, Ministerul Economiei și Finanțelor propune și susține în numele Guvernului adoptarea prezentului act normativ.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Comisia, vă rog? Domnul deputat Popa.

Domnul Nicolae Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Proiectul de lege a fost adoptat în unanimitate în forma prezentată de Senat în ședința din 23 iunie 2008.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte.

Dezbateri generale? Domnul deputat Tabără.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mie mi se pare că acest act normativ cu care se vine în fața Camerei Deputaților este unul ieșit din realitățile funcționării Guvernului însuși. Și a vorbi de discriminare mi se pare absolut aberant, dacă ne gândim la ceea ce înseamnă salarizarea, și mai ales compensațiile care se dau în sistemele de funcționare ale altor ministere, și nu vreau să le numesc aici, și nu este de ieri de alalteieri această chestiune.

În al doilea rând, cred sincer că celor care s-au angajat din rețeaua Ministerului Agriculturii în implementarea și mai ales în buna funcționare a ceea ce înseamnă A.P.I.A. și verificările din teritoriu, acest lucru le dă dreptul să aibă și o remunerație corespunzătoare.

Acesta este motivul pentru care noi vom vota respingerea ordonanței Guvernului și redarea drepturilor de care de fapt funcționarii din minister și toată rețeaua ministerului au beneficiat de ele la un moment dat. Nu cred că este corect dacă Guvernul vine cu o astfel de ordonanță de a scoate din circuitul acesta al remunerării oameni care lucrează într-un domeniu teribil de greu și cu foarte multe probleme, multe chestiuni nerezolvate, inclusiv chestiunile legate de cadastru și toate celelalte, atunci ar trebui să facă o reformă integrală a tot ceea ce înseamnă funcționarii ministeriali. Nu se poate să avem instituții care să facă campanii, de pildă, de verificare, de control în teritoriu, pentru a da amenzi cât mai mari, pentru ca cotele la salarizare să le crească la finalul lunii, iar dincoace, acolo unde avem funcționari care lucrează din zi până în noapte și, repet, într-un sistem extraordinar de greu...

Stimați colegi,

Vreau să vă spun un lucru: că nestimularea și nearanjarea, neașezarea sistemului Ministerului Agriculturii ne face să mergem pe date false. Cine se îndoiește azi sau cine crede că noi avem 8 milioane de tone de grâu? Cine? Și cum s-au verificat? Pentru că instituția respectivă nu are capacitatea la modul de organizare de acum de a verifica aceste chestiuni din teritoriu. Și, atunci, ne bazăm în decizii macro-economice, inclusiv legate de inflație, pe date false, și acest lucru nu se întâmplă de un an, sau de doi.

Eu vă spun, stimați colegi, că astăzi, în România, sau în anul 2008, producția de cereale de grâu a României nu a depășit 6 milioane de tone. Faceți, vă rog, calculele la ceea ce înseamnă suprafață și o să vedeți că cifra de 7,75 nu are niciun suport. Nu știu pe ce cântar s-a cântărit. Și cine verifică, cine face evaluările? Cine poate să pună la dispoziția celor care iau decizii date corecte? Și asta nu o poate face decât Ministerul Agriculturii. Vă rog să le redăm drepturile pe care le merită.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Popa.

Domnul Nicolae Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Într-adevăr, noi, în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice am adoptat respingerea acestei ordonanțe. Noi credem că toți cei care lucrează în domeniul acesta al gestionării fondurilor europene trebuie să primească același nivel de salarizare. Nu putem să facem discriminarea aceasta, unii să primească un nivel mult mai mare, ceilalți care lucrează din Ministerul Agriculturii și care gestionează și răspund pentru modul în care sunt cheltuite aceste fonduri să nu primească aceste drepturi care li se cuvin după lege.

De aceea, suntem și noi de acord cu înlăturarea acestei discriminări dintre salarizarea celor care gestionează fondurile europene.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții la dezbateri generale?

Vă rog. Domnul deputat Moisoiu.

Domnul Adrian Moisoiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Numai două cuvinte. Într-adevăr, în clipa de față există o discriminare din punct de vedere al salarizării. Oamenii aceștia muncesc din greu, oamenii aceștia trebuie ajutați, pentru că politica agrară în clipa de față în România merge rău și ar trebui să fie îndreptată. Eu susțin argumentele prezentate de antevorbitorii mei.

Grup parlamentar al Partidului România Mare este pentru.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții.

Am finalizat dezbaterile generale. Nu există amendamente admise sau respinse.

Proiectul rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 22 november 2019, 15:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro