Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.90/10-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 30-09-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2008

46. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 259/2008

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct.50, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe.

Legea are caracter ordinar.

Proiect adoptat de Senat.

Raport de adoptare, Comisia pentru muncă.

Prioritate legislativă.

Suntem Cameră decizională.

Rog inițiatorul.

Domnul Kovacs Carol-Emil:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiect de lege este inițiat de Guvernul României și are ca obiect de reglementare majorarea salariilor de bază și a indemnizațiilor de conducere pentru personalul Agenției Naționale a Locuinței.

Astfel, cu data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr.7/2008, valoarea de referință a fost fixată la 440 de lei, salariul rezultând din înmulțirea coeficienților de ierarhizare cu valoarea de referință la care se adaugă sporurile și indemnizațiile prevăzute de lege.

În plus, față de aceste majorări, s-a modificat organigrama agenției prin înființarea a două noi posturi de conducere, cel de director general adjunct coordonator și de consilier manager de proiect.

Având în vedere cele semnalate, Guvernul vă propune spre adoptare acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult.

Comisia.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Filonaș Chiș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată cu dezbaterea pe fond în procedura obișnuită a proiectului de lege.

Proiectul de lege, așa cum s-a spus aici, are ca obiect de reglementare modificarea și înlocuirea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/1999, introducându-se în nomenclatorul de funcții a două noi funcții, respectiv de director general adjunct coordonator și de consilier manager de proiect, precum și majorarea salariilor de bază pentru funcțiile de execuție și indemnizațiile de conducere pentru personalul instituției.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege în forma prezentată.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Nu există amendamente admise sau respinse.

Proiectul rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 16 november 2019, 0:35
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro