You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 30-09-2008

Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2008

6. Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Universității Creștine Partium din municipiul Oradea, județul Bihor (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 679/2007

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Vă propun să trecem la cele trei proiecte de care vă vorbeam.

Pct.97, Proiectul de Lege privind înființarea Universității Creștine Partium din municipiul Oradea, județul Bihor.

Dacă inițiatorul dorește să susțină proiectul? Nu e necesar.

Comisia? O să vă rog, dacă doriți, domnule președinte, pe scurt, să prezentați raportul pentru toate cele trei inițiative, că înțeleg că raportul este similar.

Domnul Petre Popeangă:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit, spre dezbatere și avizare în fond Proiectul de Lege privind înființarea Universității Creștine Partium din municipiul Oradea. La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înființarea prin lege a unei instituții de învățământ superior. În urma dezbaterii, în ședința din 9 septembrie 2008, comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, aprobarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat, cu excepția anexei, care se înlocuiește cu anexa la prezentul raport, conform documentelor originale examinate la comisie.