Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 7, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.94/17-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-11-2019
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 07-10-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 7, 2008

12. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 145/2008

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct.68. Proiectul de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita.

Legea are caracter ordinar.

Proiect respins de Senat.

Raport comun de adoptare din partea Comisiilor de buget și sănătate.

Suntem Cameră decizională.

Rog inițiatorul să prezinte proiectul.

Vă rog, domnule secretar de stat.

Domnul Kovacs Carol-Emil (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.518/2003, nu s-a prevăzut și posibilitatea ca ulterior înființării societății comerciale acțiunile deținute la aceasta să poată fi transferate către altă autoritate.

Față de acest aspect, prin actualul proiect de lege se propune completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.518/2003, cu prevederea că Ministerul Sănătății Publice să poată transfera acțiunile deținute în numele statului către o altă autoritate.

În consecință, Guvernul vă propune spre adoptare acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult.

Comisia, vă rog.

Domnul Ștefan Baban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de lege în ședința din data de 12 martie 2008.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin. (9) pct.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. La întocmirea raportului comun, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, nr.1.599/21.11.2007, avizele favorabile ale Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, nr.21 și 58/18.06.2008, și Comisiei juridice, de disciplină și imunități din 15.04.2008.

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita, în sensul introducerii unui alineat prin care transferul acțiunilor deținute în numele statului de către Ministerul Sănătății Publice la societatea comercială prevăzută la alineatul precedent să poată fi transferate prin hotărâre a Guvernului.

La lucrările Comisiei pentru sănătate și familie din data de 9 și 10 septembrie 2008 au participat toți cei 14 membri.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 13 voturi pentru și unul împotrivă.

În conformitate cu prevederile art.61 - 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a examinat inițiativa legislativă în ședința din 23 septembrie 2008.

La lucrările Comisiei pentru buget-finanțe și bănci a participat, în calitate de invitat din partea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul Bențan Emil, vicepreședinte.

La lucrările Comisiei pentru buget-finanțe și bănci au participat 26 de deputați, din totalul de 28 de membri.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

În urma examinării și a opiniilor exprimate, s-a hotărât cu majoritate de voturi pentru și 4 voturi împotrivă să se supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita, cu amendamentele admise, redate în anexa la prezentul raport.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt. Nu există intervenții la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterile pe articole.

Lucrăm pe anexa cu amendamente admise.

Nu există amendamente respinse.

Dacă la pct.1 există obiecții, observații, comentarii? Nu sunt.

Adoptat.

Pct.2 - Adoptat.

Pct.3 - Adoptat.

Pct.4 - Adoptat.

Am finalizat dezbaterea pe articole.

Proiectul rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 13 november 2019, 12:02
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro