You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 13-10-2008

Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2008

19. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.38/2008 (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 321/2007

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct.20. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.38/2008.

Legea are caracter ordinar.

Proiect reexaminat și adoptat de Senat.

Raport din partea Comisiei juridice.

Suntem Cameră decizională.

Vă rog, domnule vicepreședinte Iordache.

Domnul Florin Iordache:

Senatul a fost de acord cu reexaminarea.

Cu majoritate de voturi, și în Camera Deputaților în comisie, avem un raport de adoptare a Ordonanței nr.28, cu amendamentele admise, pe care le aveți prezentate în prezenta anexă.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

 

Domnul Florin Iordache:

Am o observație.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă rog, o observație, atunci.

Domnul Florin Iordache:

Am o singură observație. Între pct.6 și pct.7, dintr-o eroare, s-a sărit și atunci trebuie renumerotat marginal.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc.

Trecem la dezbaterile pe articole.

Dacă există obiecții, observații, comentarii la raportul comisiei? Nu sunt.

Am finalizat dezbaterea pe articole.

Proiectul rămâne la vot final.