Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.97/23-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 13-10-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2008

20. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea amendamentului convenit între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la București la 18 aprilie 2008 și la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 539/2008

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct.21. Proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentului convenit între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la București la 18 aprilie 2008 și la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006.

Legea are caracter ordinar.

Raport de adoptare, Comisia pentru buget.

Suntem primă Cameră sesizată.

Rog inițiatorul.

Domnul Kovacs Carol-Emil:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Guvernul susține acest proiect de lege prezentat în forma inițială, având în vedere că prin proiectul finanțat din sumele împrumutului care face obiectul actului normativ se va asigura un împrumut pentru construcția și reabilitarea de locuințe sociale pentru tineri, destinate închirierii.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc.

Comisia?

Domnul Ștefan Baban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor deputați,

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații și propuneri, trimis cu Adresa nr.967 din 14.08.2008, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și avizul favorabil al Comisiei pentru politică externă.

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare aprobarea amendamentului convenit între Ministerul Economiei și Finanțelor și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la București la 18 aprilie 2008 și la Paris la 21 aprilie 2008, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.301/2006.

Acest acord este în valoare de 140 milioane euro, ce este destinat finanțării proiectului privind construcția și reabilitarea de locuințe sociale pentru tineri, destinate închirierii, ratificat prin Legea nr.301/2006. Agenția de implementare a acestui proiect este Agenția Națională pentru Locuințe (ANL).

Împrumutul BDCE este acordat pe 20 de ani, din care 5 ani perioadă de grație, la o dobândă de bază egală cu dobânda eurobor sau libor, la depozite la 6 luni, plus o marjă care în situațiile anterioare s-a situat la maximum 0,51%, care acoperă cheltuielile administrative ale băncii.

Beneficiarii acestui împrumut vor fi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și Agenția Națională pentru Locuințe, cărora li se va delega întreaga autoritate și responsabilitate pentru organizarea proiectului.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, din partea Guvernului, doamna Doina Dascălu, secretar de stat din partea Ministerului Economiei și Finanțelor.

La lucrările comisiei au participat 27 deputați din totalul de 28 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și art.86 din Regulamentul Camerei Deputaților, este de competența decizională a Senatului.

În urma dezbaterii proiectului de lege pentru ratificarea amendamentului convenit între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la București la 18 aprilie 2008 și la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București, la 27 decembrie 2005, în ședința din data de 30 septembrie 2008 comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma prezentată de Guvern.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Nu există amendamente admise sau respinse.

Proiectul rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 14 november 2019, 23:18
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro