Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 13-10-2008

Ședința Camerei Deputaților din 13 octombrie 2008

29. Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.18 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (rămasă pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 64/2008

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct.29. Propunerea legislativă pentru completarea art.18 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri în proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Legea are caracter organic. Proiect respins de Senat. Raport de adoptare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industria alimentară și servicii specifice.

Suntem Cameră decizională.

Inițiatorul? Nu dorește.

Comisia, vă rog pe scurt.

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cât și punctul de vedere negativ al Guvernului.

La dezbaterea proiectului a participat, în calitate de reprezentant al Guvernului, domnul secretar de stat Istvan Toke. Au fost prezenți 21 de deputați din 21. Raportul comisiei a fost adoptat, în unanimitate de voturi, în ședința din 1 octombrie și vă propunem și dumneavoastră același lucru.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Trecem la dezbaterile pe articole.

Lucrăm pe anexa cu amendamente admise.

Pct.1, pct.2. Obiecții? Observații? Comentarii? Nu sunt. Adoptate.

Am finalizat dezbaterea pe articole.

Proiectul rămâne la vot final.