Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 14, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.99/24-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 14-10-2008 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 14, 2008

15. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.
 
see bill no. 460/2008 L401/2008

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct.14. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Vă rog.

Domnul Ștefan Baban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă rog să vă uitați la amendamente admise și la pct.(2) lit.g) - organizarea și desfășurarea Summit-ului N.A.T.O., alegerilor locale și parlamentare și pentru participarea României la Expoziția internațională 2008, "Apa și dezvoltarea durabilă", Saragosa, Spania, și "pentru Camera Deputaților."

Deci, trebuie adăugat, după "și", "pentru".

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Este o îndreptare. Este un amendament de natură tehnico-legislativă. Vă rog să se consemneze.

Fără îndoială, este o completare.

Dacă există alte intervenții la acest proiect?

Vă rog, domnule deputat Străchinaru, la amendamente respinse, vă rog.

Domnul Petre Străchinaru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

A devenit o practică faptul de a supune aprobării Parlamentului prevederile unor ordonanțe de urgență ale Guvernului, care au ca obiect în special rectificări bugetare doar la final de sesiune, când acestea și-au produs deja efectul și când orice modificare prin lege devine superfluă.

Dar prevederile acestei ordonanțe de urgență produc efecte și în viitor. Or, acestea se reflectă negativ în activitatea instituțiilor de cultură. Din acest motiv, comisiile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, comisiile de cultură, artă și mass-media au depus un amendament pentru anularea art.19, abrogarea art.19 care, după părerea noastră și în urma semnalării de către directorii unor instituții culturale, provoacă foarte multe greutăți în activitatea lor financiară.

Acest aspect a fost remarcat la timpul său de Ministerul Culturii care l-a semnalat Ministerului Finanțelor, arătând faptul că bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice de cultură, odată aprobate ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, creează situația în care nu se pot respecta prevederile art.63 din Legea nr.500 din 2002 privind finanțele publice.

Practica aplicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37 arată îngreunarea procesului de procedură, de adaptare, modificare a acestora, în condițiile în care anexele la bugetul Ministerului Culturii și Cultelor se pot modifica numai prin acte normative de rang superior.

Printr-o adresă a Ministerului Culturii și Cultelor s-a semnalat acest lucru în timpul elaborării acestei ordonanțe de urgență.

Dincolo de aspectele negative menționate, adoptarea proiectului ordonanței de urgență în forma prezentată va avea ca efect principal imposibilitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice ale instituțiilor publice de cultură.

Eu vă solicit să aprobați acest amendament privind abrogarea art.19.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

În momentul în care vom ajunge atunci la acest punct, îl voi supune, fără îndoială, votului dumneavoastră.

Trecem la dezbaterile pe articole.

Pct.1 din anexa cu amendamente admise.

Obiecții, observații, comentarii? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Pct.2 din anexa cu amendamente admise.

Obiecții, observații, comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a adoptat.

Amendamentul respins de la pct.1 din anexă. Se susține? Nu se susține.

Amendamentul respins de la pct.2 din anexă. Se susține?

Poziția comisiei? Comisia își menține poziția.

Supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a art.19.

Vă rog să votați.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 39 de voturi pentru.

Voturi contra eliminării? Vă rog să numărați. 47 voturi.

Abțineri? O abținere.

Restul colegilor nu au votat.

Pct.3. Obiecții, observații, comentarii? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră... Este amendament respins, nu este necesar.

Supun votului dumneavoastră pct.14 din ordinea de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2008, în ansamblu.

Vă rog să votați.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați. 17 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Proiectul de lege a fost adoptat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 15 november 2019, 10:00
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro