Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 14, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.99/24-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 14-10-2008 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 14, 2008

30. Prezentarea și dezbaterea raportului asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2006, a raportului asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2007 și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la raportului asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2006 și la raportului asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2007.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Trecem la pct.32. Raportul asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2006.

Vă rog, domnule președinte, dacă doriți pe scurt să prezentați raportul. Dacă doriți să le prezentați pe amândouă - și 2006 și 2007.

Întâi autorul raportului și pe urmă vă invit să vă prezentați raportul.

Domnul Dragoș Iliescu (președintele Consiliului Legislativ):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Cele două rapoarte de activitate ale Consiliului Legislativ, pe 2006 și 2007, au în vedere activitatea desfășurată de această instituție în îndeplinirea rolului său constituțional.

Avem în vedere, în principal, avizarea tuturor proiectelor de acte normative, proiecte de lege, propuneri legislative, ordonanțe, ordonanțe de urgență, hotărâri ale Guvernului, avizarea republicărilor și rectificărilor, ținerea evidenței oficiale a legislației.

Având în vedere faptul că trebuie prezentat extrem de pe scurt, am să vă spun doar că, în cei doi ani de activitate care fac obiectul celor două rapoarte, au fost avizate circa 4000 de proiecte de acte normative, cam 2000 de proiecte în fiecare din cei doi ani.

S-a constatat o creștere calitativă a modului de elaborare a acestor proiecte, astfel încât avizele au putut să direcționeze modul de redactare al acestora, în principal din punct de vedere al tehnicii legislative.

O altă preocupare a fost aceea că am urmărit modul în care documentele Uniunii Europene sunt transpuse în planul legislației interne, mai ales începând cu anul 2007, când România a căpătat un alt statut.

În ceea ce privește evidența oficială a legislației, știți foarte bine, sunt convins că cunoașteți, elaborăm un repertoriu anual, la care am reușit, începând de anul trecut, să atașăm un CD, deci cu forma informatizată a acestor informații.

Toate celelalte aspecte legate de activitatea Consiliului se regăsesc în cele două rapoarte dezvoltate pe larg, atât în cuprinsul lor, cât și în anexe, astfel încât, cu permisiunea dumneavoastră, n-am să vă rețin atenția mai mult decât trebuie.

Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Vă rog, domnule președinte Andon, raportul comisiilor pentru amândouă, dacă doriți, și 2006 și 2007.

Domnul Sergiu Andon:

Mulțumesc, domnule președinte.

De altfel, concluziile sunt comune.

Analizele s-au efectuat simultan.

Confirmăm cele prezentate aici de domnul președinte al Consiliului Legislativ. Ele au fost analizate cu atenție și de membrii celor două comisii.

Prezent la analiză, domnul președinte al Consiliului Legislativ a răspuns întrebărilor care i-au fost puse și a prezentat o serie de probleme cu care se confruntă, totuși, instituția, printre care: oportunități de finanțare a tuturor posturilor atribuite.

Președintele Consiliului Legislativ ne-a asigurat că, pe viitor, intenționează să anexeze o listă cu actele normative incidente în materie la emiterea avizelor pentru a susține și mai documentat activitatea legislativă.

Membrii celor două Comisii juridice au apreciat în mod deosebit activitatea desfășurată în cei doi ani de personalul Consiliului Legislativ, competența și seriozitatea sa, eficiența și cu unanimitate de voturi ale celor prezenți, cele două comisii au hotărât să supună spre dezbatere și adoptare Camerelor raportul de activitate pe anul 2006, raportul de activitate pe anul 2007.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Vă rog frumos, domnul deputat Vainer.

Domnul Aurel Vainer:

Domnilor președinți,

Stimați colegi deputați și senatori,

Îngăduiți-mi să spun câteva cuvinte despre activitatea Consiliul Legislativ, în nume personal și al Grupului minorităților naționale.

Apreciem, cel puțin pentru trei motive activitatea Consiliului:

  1. Caracter operativ, adică promptitudine în acordarea avizelor Consiliului Legislativ.
  2. Caracter constructiv.
  3. Competență și acuratețe profesională.

Dați-mi voie să spun că pentru noi, mai ales cei de la comisii, eu mă refer la Comisia pentru politică economică, întotdeauna avizul Consiliului Legislativ este un document extraordinar de important pentru abordarea diferitelor proiecte de lege.

Așadar, mulțumesc domnilor și doamnelor de la Consiliul Legislativ, președintelui și, de ce nu, tuturor oamenilor care lucrează acolo.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Alte intervenții la dezbateri generale? Nu sunt alte intervenții la dezbateri generale. Atunci luăm act de prezentarea raportului asupra activității desfășurate ale Consiliului Legislativ în 2006, respectiv 2007.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 22 february 2020, 20:54
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro