Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 14, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.99/24-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-11-2019
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 14-10-2008 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 14, 2008

31. Prezentarea și dezbaterea raportului privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2007, a raportului privind starea justiției - 2007, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii, și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la raportului privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2007 și a raportului privind starea justiției - 2007, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Vă propun să trecem la pct. 36. Raport privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2007; Raport privind starea justiției în anul 2007, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Salut prezența doamnei președinte a CSM, doamna judecător Lidia Bărbulescu, și o invit să prezinte cele două rapoarte. Vă rog, doamna președintă.

Doamna Lidia Bărbulescu (președinta Consiliului Superior al Magistraturii):

Domnule președinte,

Domnilor parlamentari,

Consiliul Superior al Magistraturii a continuat să-și îmbunătățească activitatea începând cu 2005, când a preluat atribuțiile de la Ministerul Justiției, continuând cu 2006 și devenind eficient în 2007.

Consiliul Superior al Magistraturii și-a îndeplinit, credem noi, obligația constituțională de garant al independenței justiției, iar între atribuțiile cele mai importante, pe care le-a avut în vedere în anul 2007, a fost unificarea practicii judiciare, ocuparea posturilor vacante din sistem și planificarea resurselor de personal pe următorii cinci ani, consolidarea capacității instituționale a Consiliului, colaborarea eficientă cu toate instituțiile din sistemul judiciar.

De asemenea, am avut în vedere o continuă îmbunătățire a activității în sistemul judiciar, nu numai pe resursa umană - sens în care am folosit pentru aducere în sistem toate pârghiile legale, am reușit să ocupăm o parte din posturile vacante, sperăm ca, în continuare, activitatea în acest sens să fie una foarte bună.

De asemenea, prin inspecția judiciară, am căutat să facem o evaluare a sistemului și din punct de vedere calitativ, dar și cantitativ, pentru a identifica cele mai bune pârghii de acordare a sistemului la cerințele societății.

Ne-am preocupat, îndeosebi, de o bună colaborare cu celelalte instituții ale statului și credem că am și reușit, atât prin atributul pe care legea de organizare ni-l conferă, al avizării actelor normative, ceea ce de altfel am și făcut în anul 2007.

M-aș referi acum la activitatea desfășurată și raportul privind starea justiției, arătând că, prin inspecția judiciară a CSM-ului, am efectuat controale de fond la aproape toate Curțile de apel și Parchetele de pe lângă acestea, tocmai pentru a identifica vulnerabilitățile sistemului.

Am făcut o analiză cantitativă a volumului de activitate, constatând că acesta a suferit creșteri atât la nivelul instanțelor, cât și la nivelul parchetelor.

Evident că analiza cantitativă nu este una care să indice parametrii situației din justiție, de aceea, prin același mod, am făcut și o analiză calitativă a activității instanțelor și parchetelor, constatând că, atât din punct de vedere al aplicării legii, dar și al legislației internaționale, s-au făcut progrese.

În acest sens, ne-a preocupat și ne va preocupa în continuare și vom acorda importanță deosebită pregătirii inițiale și continue a magistraților, prin Institutul Național al Magistraturii, care își desfășoară activitatea în coordonarea CSM-ului, dar sigur că nu ne este indiferentă pregătirea personalului auxiliar de specialitate, astfel încât și în această direcție avem programe pe care le desfășurăm printr-o pregătire inițială și continuă, cu ajutorul Școlii Naționale de Grefieri, instituție aflată, de asemenea, în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte.

Îl rog pe domnul președinte Sergiu Andon să prezinte raportul comisiilor reunite.

Domnul Sergiu Andon:

Domnule președinte,

Datele expuse sintetic de doamna președinte a Consiliul Superior al Magistraturii au fost ascultate cu atenție - datele celor două rapoarte - și de către membrii Comisiilor juridice reunite în ședință comună, în ziua de 13 octombrie 2008.

Având în vedere activitatea depusă de către Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de garant al independenței justiției, cele două comisii au apreciat că aceasta s-a desfășurat potrivit atribuțiilor stabilite prin Legea nr.303/2004 și Legea nr.304/2004 și Legea nr.317/2004, republicate, cu modificările și completările ulterioare.

În consecință, cele două Comisii juridice au hotărât cu unanimitate de voturi să supună spre prezentare Camerelor reunite ale Parlamentului atât raportul de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2007, cât și raportul privind starea justiției pe anul 2007, potrivit prevederilor art.38 alin.(6) din Legea nr.317/2004 privind această instituție, cu republicările ulterioare.

Totodată, facem precizarea că prezentarea rapoartelor Consiliului Superior al Magistraturii în fața Parlamentului nu se finalizează cu o calificare prin exprimarea unui vot, avându-se în vedere principiul constituțional al separației și echilibrului puterilor în stat, în cadrul democrației constituționale, consfințit prin art.1 alin.(4) din legea fundamentală a statului nostru.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Dacă există intervenții la dezbateri generale?

Vă rog, domnule deputat Ponta, aveți cuvântul.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu o să am o intervenție lungă, pentru că vroiam doar să spun că, la fel ca și în comisie, ieri - sigur, ieri au fost câțiva colegi prezenți - se pare că starea justiției și activitatea CSM-ului este foarte puțin importantă.

Regret modul mai mult decât formalist în care s-au discutat. Probabil că foarte puțini din colegi au văzut cele două rapoarte, sunt foarte voluminoase și, dacă trebuie să facem ceva doar pentru că scrie în lege, să ne facem că am citit rapoartele, să ne facem că le discutăm, din punctul nostru de vedere este o pierdere pentru raportul normal între Parlament și justiție.

Mi-aș fi dorit să avem cu adevărat o discuție în comisii și în plen asupra problemelor, împlinirilor și neîmplinirilor din justiție. Se pare că nu-i posibil, e mai importantă campania electorală. Dar vroiam să spun acest lucru, în numele meu și al colegilor mei din PSD.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Costache Mircea.

Domnul Costache Mircea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Fac de la început precizarea că raportul pe 2007, cu bune și cu rele, nu vizează instituția sub președinția doamnei Bărbulescu. Deci, ne referim la o perioadă pe care dânsa o reprezintă aici, fără să și-o asume din punctul de vedere al modului cum a funcționat Consiliul Superior al Magistraturii în anul 2007.

Ceea ce știm noi toți este că cetățenii care ni se adresează la birourile parlamentare, cetățenii care se adresează la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții, la alte comisii - pentru drepturile omului, cea juridică, de învățământ, la toate comisiile Parlamentului, evidențiază faptul că există mari nemulțumiri în rândul populației în legătură cu felul cum funcționează justiția. Și cazuri concrete se pot furniza, când comisii parlamentare dispun instituțiilor abilitate ale statului reanalizarea, verificarea felului cum s-au derulat anumite acțiuni în instanțe, iar răspunsul din partea Consiliului Superior al Magistraturii este invariabil, acela că nu s-au semnalat deficiențe majore, că judecătorii sunt suverani și nu răspund decât în fața propriei conștiințe. Iar unii dintre ei nu au.

Am dori ca pe viitor justiția să-și facă datoria, iar Inspecția Judiciară să manifeste mai multă exigență față de felul cum se înfăptuiește justiția în România.

Atâta am vrut să precizez.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult.

Domnul deputat Florin Iordache.

Domnul Florin Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Într-adevăr, apreciem activitatea CSM-ului și o analizăm pentru 2007.

În 2008, într-adevăr, CSM-ul a făcut niște pași importanți dar cred că, pentru că tot suntem în Parlament, ar trebui la o viitoare modificare constituțională să dăm CSM-ului și dreptul de inițiativă legislativă, pentru că, iată, avem o serie de acte normative, mă refer la Codurile penale - Codul de procedură penală, Codul civil - care, datorită lipsei de activitate a ministrului de tristă amintire Monica Macovei, au fost blocate în Parlament, miniștrii care s-au succedat apoi la justiție n-au făcut nimic și de aceea cred că trebuie să facem și să dăm puteri mai mari CSM-ului pentru că, într-adevăr, CSM-ul a demonstrat în 2008, sub președinția noii conduceri, că poate face mai mult și este garantul într-adevăr al independenței justiției, Parlamentul fiind un organism politic.

Sper că viitorul Parlament va da puteri mai mari CSM-ului, pentru că singurul care poate schimba în acest moment este nu ministrul justiției, care este un om politic, ci CSM-ul, ca reprezentant al judecătorilor și procurorilor.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult.

Domnul deputat Manta.

Vă rog.

Domnul Pantelimon Manta:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este în afară de orice îndoială faptul că justiția în ultimii ani s-a perfecționat și funcționează din ce în ce mai bine.

În același timp, cred - și acesta este un lucru bun - faptul că, iată, s-au majorat salariile, care să le asigure o independență reală, politicul n-are o influență sau are o influență din ce în ce mai mică. Eu aș zice că, dimpotrivă, uneori se manifestă influențe, să zic așa, subiective, de la caz la caz. Dar una peste alta, se poate afirma cu certitudine că politicul nu mai are influență în activitatea justiției.

Cu toate acestea, din nefericire și pentru justiție și pentru societatea românească s-a creat această senzație că judecătorii nu răspund în fața nimănui, nici măcar în fața justiției. Și aceasta este o dramă, repet, și pentru justiție și pentru societatea românească.

De aceea, aș propune - și pentru acest lucru am venit aici, la microfon - ca CSM-ul, prin Inspecția Judiciară, evident, prin organul său de specialitate să fie cu adevărat un organ care controlează pe cei ce greșesc pentru că, până la urmă, toată lumea trebuie să răspundă pentru ceea ce face, și parlamentarul și judecătorul, ca orice om de rând.

Din câte știu eu - și vă vorbesc oarecum în cunoștință de cauză, sunt și jurist de meserie -, judecătorii, indiferent cât ar greși, nu răspund decât dacă cumva Inspecția Judiciară este obligată să facă acest lucru, adică, dacă au fost prinși eventual în flagrant, dacă au fost trimiși în judecată. Altminteri, n-am văzut, n-am auzit să existe un judecător sancționat și, slavă Domnului, se greșește foarte mult. Și când spun se greșește, am în vedere și când se greșește intenționat; evident, cu ghilimelele de rigoare.

Așadar, ca sugestie, domnilor, faceți rău și judecătorilor pentru că, atunci când sunt controlați și văd că nu pățesc nimic - judecătorilor, procurorilor, corpului magistraților - atunci când văd că nu fac nimic, dimpotrivă, cred că vor persista în această atitudine. Așadar, să vedem sancțiuni, chiar mai blânde. Nu trebuie, pentru nu știu ce greșeală, fie ea și intenționată, iarăși cu ghilimelele de rigoare, trebuie să sancționăm cu sancțiuni foarte drastice. Dar cred că Inspecția Judiciară, atunci când constată nereguli, ar trebui să procedeze la sancționarea lor, pentru că am simți, prin această prismă, societatea civilă în general, o satisfacție pentru modul cum fiecare își face datoria la locul de muncă.

De acord cu propunerea și a domnului Iordache pentru viitoarea lege fundamentală ca, într-adevăr, și CSM-ul să aibă inițiativă legislativă.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Alte intervenții la dezbateri generale?

Vă rog, doamnă senator Vedinaș.

Doamna Verginia Vedinaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Distinși colegi,

Am vrut să iau cuvântul ca să spun câteva lucruri despre raportul care privește o instituție, în speță Consiliul Superior al Magistraturii, care gestionează într-un fel sau participă la gestionarea destinului uneia din puterile importante în statul de drept, și anume justiția.

Am auzit, ca parlamentar, de foarte multe ori de la tribuna fie a fiecărei Camerei, fie a Camerelor reunite, pronunțându-ne ca oameni politici în fel și chip despre modul în care justiția funcționează, criticând-o cu mai mult sau mai puțină vehemență, acuzând-o, punând-o la colț etc.

Întotdeauna am crezut și vă mărturisesc și dumneavoastră această credință a mea că un stat de drept autentic este în primul rând un stat în care instituțiile sale fundamentale sunt respectate. Nu cred că facem nimănui bine comportându-ne într-un mod care să nu facă altceva decât să alimenteze lipsa de respect față de instituțiile statului.

Ca senator de Bihor, de multe ori eram întrebată și sunt întrebată: "Ce credeți, doamna senator, justiția din Bihor este coruptă?" sau "Administrația din Bihor este coruptă?" Și întotdeauna am răspuns și-mi permit să reiterez în fața dumneavoastră că nu avem dreptul nici ca oameni politici, nici ca simpli cetățeni, până la urmă, să blamăm în integralitatea ei o instituție.

Avem legitimitatea în mod evident să scoatem în evidență anumite aspecte, dar nu să ne exprimăm într-un mod care vizează întreaga putere a statului, în speță puterea judecătorească.

De ce spun toate aceste lucruri? Pentru că CSM-ul are, totuși, responsabilitatea constituțională de a garanta independența justiției, de a fi garantul acestui principiu constituțional fundamental, care se regăsește și în art.1 alin.(3) care enumeră valorile fundamentale în stat, dar și între limitele de revizuire a Constituției.

Cred că putem spune așa, cu o satisfacție ținută, totuși, în frâu, că și din acest punct de vedere avem reprezentarea, că s-au făcut pași pozitivi. Eu personal, ca femeie, sunt mândră și permiteți-mi să rămân eu însămi și să vă mărturisesc că la cârma acestei instituții se află o femeie, iată, domnilor colegi bărbați, poate veți cugeta mai mult în viitor asupra semnificației prezenței noastre în fruntea unor instituții fundamentale ale statului și nu fac decât să-mi exprim acordul față de modul care a fost, până în prezent cel puțin sub conducerea doamnei președinte.

Evident că mai sunt multe lucruri de făcut și m-aș opri asupra unui aspect foarte important. Vedeți, în 2003, când am revizuit Constituția, am introdus în art.52 o dispoziție care reglementează, pe de o parte, răspunderea patrimonială a statului pentru erorile judiciare iar, pe de altă parte, am completat textul și am spus că răspunderea statului nu elimină răspunderea judecătorilor care au acționat cu rea credință sau gravă neglijență. Poate că aici ar trebui să umblăm pentru că, până la urmă, responsabilitatea și a judecătorilor și creșterea calității actului de justiție cred eu că vor avea de câștigat în momentul în care acest principiu constituțional al responsabilității judecătorilor va fi cu adevărat respectat în practică.

Vă spun și ca avocat: sunt foarte multe împrejurările în care nici nu știu cum să comentez unele soluții, care sunt în egală măsură și soluții în fața cărora îmi scot cu respect pălăria sau, mă rog, baticul.

Eu vă mulțumesc pentru că mi-ați dat posibilitatea să mă exprim în fața dumneavoastră. Felicit pe doamna președintă pentru activitatea desfășurată și o asigur că-i vom fi în continuare aproape atunci când este vorba de o muncă comună pentru a îmbunătăți activitatea acestei instituții fundamentale în stat.

Vă mulțumesc, domnilor colegi.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult.

Domnul deputat Marcu Tudor.

Domnul Marcu Tudor:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sigur că nu există o instituție coruptă. CSM-ul nu poate fi numit niciodată de către nimeni că este o instituție coruptă, așa cum nu poate fi denumit un partid corupt, un guvern corupt, un parlament corupt sau nu știu ce altă instituție democratică sau mai puțin democratică, ca fiind coruptă.

Există însă oameni corupți în aproape toate instituțiile pe care le-am enunțat. Ca atare, există și în justiție foarte mulți oameni corupți, lucru dovedit, de altfel, prin plângerile pe care doamna Bărbulescu și Consiliul Superior al Magistraturii le analizează aproape zilnic, din toată țara. Sunt foarte mulți judecători și, ca atare, desigur că există și multe plângeri împotriva lor, unele mai puțin justificate, dar cele mai multe sunt justificate. Au fost și condamnați judecători în acest sens.

Importanța pe care acest consiliu o are în bunul mers al justiției, în final, al societății din România, societății românești, este mai mare chiar decât cea pe care o închipuim și o discutăm noi acum, deoarece nu mai există un alt tampon față de abuzurile pe care unele tribunale sau judecătorii sau chiar eșaloane mai mari le fac împotriva cetățeanului petiționar decât acest Consiliu. Este greu să dai în judecată un judecător pentru hotărârile pe care le ia, cu toate că acele hotărâri sunt extrem de criticabile și încalcă pur și simplu legea, deoarece imediat zice cineva, judecătorul: "Mai denunțat calomnios" și te dă în judecată.

Mai există și situația când vine și eșalonul superior și-i dă dreptate, împotriva tuturor argumentelor invocate de petiționarul care se plânge față de judecătorul corupt.

Și acum vin la problema pentru care am ieșit în fața dumneavoastră. Doamna Bărbulescu și cei care conduc Consiliul Superior al Magistraturii sunt puși în fața a două tabere, să zic așa, a două opțiuni. Toată lumea are așa, toate conducerile din orice nivel din țară și nu numai de la noi sunt puse în fața a două opțiuni: una reprezentată de către unii membri care sunt de bună credință și vor să dea sancțiuni celor care le pătează onoarea și altă tabără formată din prieteni, din colegi, din alții care și ei au avut la rândul lor probleme cu acuzele de corupție și, în felul acesta, Consiliul este pus în situația, uneori, să voteze împotriva evidențelor.

Îmi place să cred că acestea sunt numai niște spuse, dar că nu se întâmplă sau că nu se pot întâmpla în continuare și fac apel la doamna Bărbulescu și la cei din jurul domniei sale, din conducere, să fie aceiași oameni pe care i-au cunoscut cei care i-au promovat, adică integri și corecți, și să nu cadă în capcana celor care din prietenie, din colegialitate cu cei care sunt pârâți Consiliului, să facă presiuni asupra domniilor lor, chiar și prin vot, și să scape nesancționați anumiți judecători, pentru că aici este toată buba. Datorită câtorva astfel de judecători, apare un oprobriu asupra unui întreg segment reprezentat de tot ce ține de judecătorie.

Și cum oamenii sunt foarte nemulțumiți în toată țara, toți știm asta, plângerile curg cu nemiluita împotriva actelor de judecătorie nedreaptă - și nu numai la noi, ci și în Consiliul Europei și la Parlamentul European și în alte organisme internaționale, ne monitorizează cu toată forța, pentru ca să vadă dacă ne înlăturăm aceste acte de corupție.

Ca atare, repet, rugăm cel puțin prin mine, dacă sunteți de acord, pe doamna Bărbulescu, să facă mai mult decât a putut până acum, pentru că deja e mai veche în funcție și să prevină astfel de situații, când colegialitatea prost înțeleasă între judecători să primeze asupra actului de dreptate pe care acest Consiliu este îndreptățit să-l facă prin votul nostru.

Ca atare, luați de bună-credință, doamnă Bărbulescu, ce am vrut să spun, înțelegeți poate chiar mai bine decât pot eu spune acum, pentru că sunteți mult mai în temă decât sunt eu, la noi ajung numai niște plângeri și să încercați să duceți la îndeplinire, spre corecta dumneavoastră comportare, ca și cea de până acum, până la finalul acestui mandat de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Domnul senator Gavrilă Vasilescu.

Vă rog.

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Doamnă președinte,

Aș vrea să punctez câteva probleme de care trebuie să ținem cont și cel puțin, dacă nu mai avem noi timp, să o facă colegii care vor veni în mandatul viitor.

Am pus câteva întrebări doamnei președinte atunci când a fost în Comisiile juridice. Una din problemele de care ar trebui să țineți cont și trebuie să fie rezolvată, mandatul de un an pentru președintele CSM-ului este insuficient și lucrul acesta poate să-l confirme și doamna președinte. Deci, ai un proiect, ai un program, vrei să-l aduci la îndeplinire, de-abia l-ai demarat, într-o țară cu birocratismul dus la culme, cum e România, nici n-ai timp aproape să te apuci de el și a încetat mandatul.

A doua problemă pe care vreau să o pun este cea legată de bani, de buget. Deci, CSM-ul este garantul independenței justiției, dar CSM-ul nu are garanția unei independențe proprii, atâta timp cât banii și cât fondurile nu sunt la CSM, pentru justiție, ci sunt în altă parte. Și aceasta este o problemă pe care va trebui să o rezolvați.

Și încă o problemă pe care vreau să v-o pun, deși o parte dintre noi, vorbesc de Cameră, a dat un vot, atunci domnul președinte al Camerei a vrut vot nominal, probabil că, dacă nu era vot nominal, trecea. În Senat, Cameră decizională, a trecut. Deci, promovarea procurorilor în funcții, așa cum este și la judecători, să se facă de către CSM.

Constituția vorbește în acest sens, dar se pare că, cu tot respectul pe care îl am pentru Curtea Constituțională și pentru deciziile ei, le vom aplica, pentru că nu avem ce face, așa trebuie, dar putem să ne spunem un punct de vedere și punctul de vedere pe care vi-l exprim - și eu o s-o rog pe doamna președintă să își spună punctul de vedere și în plenul Camerelor referitor la acest subiect - este că numirea procurorilor în Corpul procurorilor se face de președintele României. Odată intrat în Corpul procurorilor și intrat în această activitate și în această instituție, după aceea promovarea este de competența CSM-ului.

Deci, ceea ce înseamnă cariera de procuror, așa cum înseamnă și cariera de judecător, este un apanaj și este atributul și de competența CSM-ului.

Poate că în momentul în care se vor rezolva toate aceste probleme și poate că o Constituție care să clarifice și mai explicit acest lucru, deci, iată altă modificare de care trebuie să ținem cont, va rezolva și această problemă.

Trebuie să punem și să așezăm CSM-ul, dacă l-am constituit, acolo unde îi este locul; deci, una dintre cele trei puteri, cele trei autorități ale statului.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult.

Alte intervenții la dezbateri generale?

Vă rog, domnule deputat Mircea Pușcă.

Domnul Mircea Valer Pușcă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Pentru că ne aflăm la punctul de pe ordinea de zi privind raportul Consiliului Superior al Magistraturii, este ocazia să-mi spun un punct de vedere privind construcția instituțională în România, pentru că justiția este doar una dintre cele trei puteri care fac posibilă funcționarea sistemului democratic.

Cu siguranță, performanța în România a tuturor celor trei puteri va crește în măsura în care și regulile după care funcționează fiecare în parte vor fi coerente și consistente. Nu de puține ori chiar regula, deci legea, stabilește că rolul este al unuia, iar răspunderea a celuilalt.

Aici s-a făcut vorbire de principiul separației puterilor în stat. Cu siguranță trebuie ca regulile după care funcționează justiția să-i asigure rol în măsura în care are responsabilitate. Cu siguranță, niciodată un sistem nu poate să funcționeze bine dacă responsabilitatea este a unora, iar rolul este deplasat în altă parte, care n-are responsabilitate.

Dar nu s-a vorbit de la această tribună de un alt principiu al sistemului democratic, și anume de controlul și echilibrul puterilor în stat. Cu siguranță, și din acest punct de vedere sistemul nostru reglementat este lacunar. Nu există mecanisme certe privind controlul și echilibrul puterilor în stat.

Eu, ca cetățean în primul rând și mai apoi ca demnitar, în calitate de deputat, pot să spun că am constatat și o lipsă privind înțelegerea modului în care democrația trebuie să funcționeze.

Din păcate, începând cu 1990 și până astăzi, încercăm să copiem instituții, încărcându-le cu rol și responsabilitate, fără să înțelegem sensul acestor instituții. Și când spun "fără să înțelegem", mă refer la percepția generală în societate, pentru că, cu siguranță, noi aici suntem reprezentanți politici în care, pe de o parte, s-a învestit încredere din partea cetățeanului, pe de altă parte, suntem în sfera jocului percepțiilor. Realitatea este una, percepția este alta.

Dacă este să vorbim de măsura în care cetățeanul este mulțumit de sentințele pe care le dau instanțele judecătorești, trebuie să luăm act de faptul că acolo se întâlnesc de regulă două părți, iar fiecare dintre părți crede că are dreptate. Orice ar face justiția, 50% din cei prezenți în fața instanțelor vor pleca de acolo cu un gust amar, pentru că, spun ei, nu li s-a făcut dreptate.

Nu vreau să trec pe nota poetică, dar pot să spun că, de fapt, justiția nici nu poate să facă dreptate, decât în măsura în care legile sunt drepte, pentru că rolul justiției este să aplice reguli. Or, regulile sunt urmare a efortului și activității Parlamentului, ca for legiuitor.

De aceea, cu ocazia acestui raport, eu urez viitorului Parlament să facă legi drepte și egale pentru cetățenii României, astfel încât, cel puțin la nivel de așteptare, cetățeanul să fie asigurat că, în fața instanței, drepturile sale vor fi respectate, indiferent cu cine se întâlnește într-un proces.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Intervenții? Nu mai sunt intervenții la dezbateri generale.

Doamna președintă, doriți să mai aveți o intervenție? Vă rog.

Doamna Lidia Bărbulescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Doresc să vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase și de încurajare pe care le-ați adresat de la această tribună, de asemenea, pentru criticile formulate. Recunosc sau recunoaștem că nimeni nu este perfect sau nimic nu este perfect, totul este perfectibil.

Vreau să vă asigur însă că din punctul de vedere al Inspecției Judiciare avem preocuparea ca aceasta să-și facă datoria. Nu vă ascund faptul că la noul buget pe care îl elaborăm, avem trecut și în intenție, dar și valorificat, cel puțin pe hârtie, necesitatea unui număr de alți 20 de inspectori regionali. CSM-ul s-a preocupat de sancționarea magistraților, anul trecut am eliberat din profesie doi judecători, am dat și alte sancțiuni administrative și da, răspunderea și a judecătorilor și a procurorilor este ca și pentru toți ceilalți cetățeni ai acestei țări, deopotrivă răspundere administrativă, disciplinară, penală, dar chiar și materială.

Prin urmare, vă asigur de faptul că și Consiliul Superior al Magistraturii este responsabil și dorește să-și facă curățenie în propria ogradă. În acest sens, când a fost necesar și s-a constatat săvârșirea unor infracțiuni, am acordat aviz de urmărire penală, am dispus suspendarea din funcție atât a unor judecători, cât și a unor procurori. Vă asigurăm de tot respectul nostru.

Vă mulțumesc că mi-ați dat prilejul să mă adresez dumneavoastră și, pentru că sunt prima dată în plen, din păcate, la sfârșit de legislatură, vă doresc succes în campania electorală și în alegeri.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte.

Cu scuzele de rigoare, mai era o înscriere la cuvânt, însă, domnul senator Constantin Gheorghe, pe care o să-l rugăm să intervină și domnia sa, dacă dorește.

Domnul Constantin Gheorghe:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș fi vrut să iau cuvântul înainte de a spune ultimul cuvânt, în fața Camerelor reunite, doamna președinte Bărbulescu, dar e bine și acum, acceptăm cu plăcere urările dumneaei de bine. Numai că, dumneaei ne-a creat o problemă foarte mare la Senat în această toamnă, tocmai prin prisma a ceea ce propunea colegul nostru, distinsul deputat Florin Iordache. Adică, prin faptul de a avea abilitatea constituțională sau legală să propună inițiative legislative.

Ne-am confruntat cu o situație recunoscută parțial și poate nu ferm de către toți, că CSM-ul a înaintat către Comisia juridică a Senatului o propunere legislativă în care ne-a înaintat și două variante de text de modificare a Legii nr.303 privind statutul judecătorilor și procurorilor. A fost o confruntare politică provocată de această inițiativă curioasă a CSM-ului, care, pe această lege, încă din 2007 își dăduse un aviz, iar acum ne propunea niște texte de modificare.

Sigur, la televizor l-am auzit pe distinsul deputat Ponta, care spunea că e foarte bine că CSM-ul are inițiative legislative, că e activ. Deocamdată nu este abilitat prin lege. În urma acestor discuții, au fost confruntări politice foarte dure. Până la urmă, vă anunț, doamnă Bărbulescu, că legea, în forma în care ați propus-o dumneavoastră, aceea de a scoate din joc președintele României la numirea șefilor parchetelor și a numi CSM-ul la propunerea ministrului a fost declarată neconstituțională. Și vreau să vă spun că a fost declarată și pe procedură și pe fond. De aceea, eu aș vrea să vă rog ca pe viitor să nu ne mai puneți în mijlocul unor dispute politice prin asemenea gesturi, pe care eu personal le consider neavenite.

Sunt membru în Comisia juridică, de disciplină și imunități și de aceea, am rămas surprins de această formă de a se adresa CSM-ul Parlamentului României, Senatului, în special, și am făcut o observație. Sigur că din punct de vedere politic și din punct de vedere al faptului că momentul în care eu am luat cuvântul și mi-am exprimat nedumerirea n-a fost cel mai potrivit, pentru că a creat reacții politice, având în vedere și faptul că suntem în precampanie electorală, până la urmă, nu am avut un câștig politic, nu am avut un câștig nici în Senat la vot, dar Curtea Constituțională ne-a dat dreptate.

De aceea, aș vrea să reflectați mai mult la realitatea cu care ne confruntăm noi, parlamentarii, la cabinetele parlamentare din teritoriu. Vreau să vă spun că majoritatea oamenilor care vin în audiență reclamă nedreptăți din justiție. Eu am o statistică pe cabinetul meu parlamentar, în care 82% din cei care au venit reclamă nedreptăți în justiție.

Aceasta este problema care trebuie să vă domine activitatea și cu care trebuie să veniți la viitorul raport să spuneți că încrederea populației în justiție a crescut, că nemulțumirile justițiabililor s-au diminuat și eu personal vă doresc mult succes.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult, domnule senator.

Înțeleg că am finalizat dezbaterile, dacă doriți să mai comentați asta, dacă nu... Nu.

Vă mulțumim foarte mult, atunci, doamnă președinte, și asigurăm Consiliul Superior al Magistraturii de toată considerația noastră și de sprijinul instituțional pe care Parlamentul și în actuala legislatură și, cu siguranță, și în viitoarea îl vor acorda, urmând să asigurăm colaborarea instituțională dintre cele două puteri ale statului la cel mai bun nivel.

Vă dorim succes în continuare, doamna președinte.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 14 november 2019, 8:34
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro