Bogdan Olteanu
Bogdan Olteanu
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 4, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.106/14-11-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result > 04-11-2008 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 4, 2008

 Relevant paragraphs for the following query: 
Speaker: Bogdan Olteanu

Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.

Domnul Bogdan Olteanu:

Stimați colegi,

Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au adoptat proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru pentru ședința comună de astăzi, în forma în care au fost distribuite tuturor deputaților și senatorilor.

Sunt comentarii în legătură cu ordinea de zi?

Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră proiectul ordinii de zi.

Vă rog să votați.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

În legătură cu programul de lucru care este propus a se desfășura până la epuizarea ordinii de zi sunt obiecții, observații sau comentarii?

Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră programul de lucru, așa cum a fost propus.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Programul de lucru a fost aprobat în unanimitate.

Prezentarea moțiunii de cenzură Educația rămâne, Guvernul pleacă.

Stimați colegi,

La punctul 1 al ordinii de zi este înscrisă prezentarea moțiunii de cenzură denumită "Educația rămâne, Guvernul pleacă", inițiată în temeiul prevederilor art. 113 din Constituție și ale art. 78 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului.

Vă informez că după depunerea moțiunii de cenzură, dintre cei 132 de semnatari, doi membri ai Senatului și-au retras semnăturile.

Vă consult dacă mai există alți membri ai Parlamentului care doresc să-și retragă semnăturile.

Nu sunt. Vă mulțumesc.

Numărul de 130 de semnături este suficient, conform Regulamentului.

Dau cuvântul domnului deputat Gheorghe Albu pentru prezentarea moțiunii.

Vă rog, aveți cuvântul, domnule deputat.

    ................................................
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Am luat act de citirea moțiunii.

Vă informez, doamnelor și domnilor deputați și senatori, că Birourile permanente reunite, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, au stabilit ca dezbaterea moțiunii de cenzură prezentate să aibă loc luni, 10 noiembrie 2008, la ora 14.00, în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului.

Vreau să mulțumesc membrilor Guvernului pentru participare.

Vom trece acum la celelalte puncte din ordinea de zi.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru adoptarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene.

La punctul 2 din ordinea de zi este înscrisă dezbaterea Proiectului de lege pentru adoptarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene.

Din partea inițiatorului?

    ................................................
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci. Raportul, vă rog, domnule deputat Nini Săpunaru.

 
    ................................................
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Sunt intervenții la dezbateri generale?

Vă rog, domnule deputat Pușcaș, aveți cuvântul.

 
    ................................................
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Comisia sau inițiatorul?

Domnule deputat Pușcaș, vă reamintesc, comisia responsabilă cu așa ceva este Comisia pentru afaceri europene din care faceți parte.

 
    ................................................
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Comisia, ați luat în considerare toate acele documente? Da.

Vă mulțumesc.

Înțeleg că trebuie să traduc eu pentru comisie.

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Lucrurile sunt clare pentru toți colegii.

Trecem la dezbaterile pe articole. Lucrăm pe anexa cu amendamente admise. Sunt două amendamente admise.

Punctul 1. Obiecții, observații la titlul legii, în varianta comisiei?

Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră titlul legii, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de lege a fost adoptat în unanimitate.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2008 pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007.

La punctul 3 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2008 pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007.

Raport comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului.

Vă rog, comisiile, dacă doriți să prezentați raportul la toate proiectele de rectificare pe care le aveți.

Vă rog, domnule vicepreședinte.

    ................................................
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Nu sunt amendamente admise sau respinse.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 3 abțineri.

Titlul a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 43 de abțineri.

Articolul unic a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 46 de abțineri.

Proiectul de lege a fost adoptat.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008.

La punctul 4 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008.

Raportul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului a fost prezentat.

Sunt intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Avem doar un amendament respins. Vă consult dacă se susține.

Nu se susține.

Trecem la dezbaterile pe articole.

Titlul legii.

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 42 de abțineri.

S-a adoptat.

Supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 42 de abțineri.

Articolul unic a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 40 de abțineri.

Proiectul de lege a fost adoptat.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007.

La punctul 5 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007.

Raportul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului a fost prezentat.

Sunt intervenții la dezbateri generale? Nu sunt intervenții la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Nu sunt amendamente admise sau respinse.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 42 de abțineri.

Titlul legii a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 44 de abțineri.

Articolul unic a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 43 de abțineri.

Proiectul de lege a fost adoptat.

Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 387 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008.

La punctul 6 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 387 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008.

Raportul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului a fost prezentat? E raport de admitere, da?

Comisia pentru buget, finanțe și bănci? Domnule deputat Săpunaru? Vă rog frumos.

Comisia? E raport de admitere la propunerea legislativă?

Da, vă mulțumesc.

Sunt intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Vă rog frumos să ne clarificați și nouă.

Punctul de vedere al comisiei este de respingere.

Vă mulțumesc.

Fiind raport de respingere, supun votului dumneavoastră raportul de respingere a acestei propuneri legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, propunerea legislativă a fost respinsă.

Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind completarea articolului 44 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor.

La punctul 7 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă privind completarea art. 44 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor.

Inițiatorul dorește să-și susțină proiectul? Nu dorește.

Comisia propune respingerea.

Sunt intervenții la dezbateri generale? Nu sunt intervenții la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterile pe articole.

Fiind raport de respingere, supun votului dumneavoastră respingerea proiectului de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Propunerea legislativă a fost respinsă în unanimitate.

Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor.

La punctul 8 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor.

Inițiatorul? Nu susține.

Comisia își menține propunerea de respingere.

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Propunerea legislativă a fost respinsă în unanimitate.

Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pe anul 2007.

La punctul 9 din ordinea de zi este înscris Raportul de activitate al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pe anul 2007.

Se dorește prezentarea? Vă mulțumesc.

Comisia juridică, de disciplină și imunități. Domnule deputat Iordache, vă rog să prezentați pe scurt raportul.

    ................................................
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Consult comisia. Se aprobă sau se ia act?

Se ia act.

Dezbateri generale? Nu sunt dezbateri generale.

Vă propun să luăm act de Raportul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, în forma prezentată de acesta.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind Strategia Națională de Apărare a Țării.

La punctul 10 din ordinea de zi este înscris Proiectul de Hotărâre privind Strategia Națională de Apărare a Țării.

Stimați colegi, Strategia ne-a fost trimisă de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. S-au desfășurat dezbaterile generale cu ocazia precedentei ședințe. Avem de adoptat un proiect de hotărâre privind aprobarea acestei Strategii Naționale de Apărare a Țării.

Vă consult dacă sunt intervenții. Nu sunt intervenții.

Supun votului dumneavoastră titlul proiectului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul proiectului de hotărâre a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră articolul unic:

Se aprobă Strategia Națională de Apărare a Țării prevăzută în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 7 abțineri.

Articolul unic a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră anexa.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 9 abțineri.

Anexa a fost adoptată.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 3 abțineri.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Numirea unui vicepreședinte al Curții de Conturi; Numirea președintelui și a celor doi vicepreședinți ai Autorității de Audit.

La punctele 11 și 12 din ordinea de zi sunt înscrise numirea unui vicepreședinte al Curții de Conturi și numirea președintelui și a celor doi vicepreședinți ai Autorității de Audit.

Stimați colegi, vă informez că pentru această procedură se utilizează votul cu buletine. Înțeleg că toate numele se vor afla pe același buletin de vot.

Avem buletinele pregătite?

Până la pregătirea buletinelor de vot, consult dacă domnul deputat Marius Iriza se află în sală. Nu se află în sală, deci nu va putea să depună jurământul în calitate de membru și secretar al Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra Serviciului de Informații Externe.

În aceste condiții, rog secretarii de ședință să se pregătească pentru citirea apelului nominal.

Invit doi chestori să împartă buletinele de vot.

Domnul chestor Albu Gheorghe, de la Camera Deputaților, și, de la Senat, domnul chestor Moraru Ion.

Vă rog frumos, secretariatul, urnele să fie pregătite.

Dacă sunteți de acord ca miniștrii aflați în sală să voteze primii pentru a pleca la ședința de Guvern, nu cred că sunt probleme.

Vă mulțumesc.

    ................................................
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Dacă mai sunt colegi care doresc să voteze, dintre cei care nu și-au exercitat dreptul de vot, vă rog!

Domnilor secretari și domnilor chestori, invit membrii Birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului la sala Biroului permanent al Camerei Deputaților pentru numărarea voturilor și întocmirea procesului-verbal.

Rog colegii, care încă nu au votat, să voteze.

Doamnelor și domnilor colegi,

În jurul orei 12.30 vom relua lucrările cu ședința în plen a Camerei Deputaților.

 
    ................................................
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule secretar de ședință.

Cu aceasta am încheiat ședința Camerelor reunite de astăzi.

Declar încheiată ședința de astăzi și urez mult succes celor desemnați sau confirmați astăzi.

Camera Deputaților se întrunește în 10 minute pentru ședința de plen.

Rog liderii grupurilor parlamentare să-și invite colegii in sala pentru a începe în 10 minute.

Vă mulțumesc.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 15 november 2019, 7:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro