Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.8/20-02-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 10-02-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 2009

10. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru încetarea valabilității Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Quito, la 21 martie 1996 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 591/2008

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 9, Proiectul de Lege pentru încetarea valabilității Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Quito la 21 martie 1996.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul?

Doamna Ioana Pop (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Bună ziua!

Ioana Pop, secretar de stat la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul.

Îmi pare rău că nu a putut veni secretarul de stat de la finanțe.

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare încetarea valabilității, cu acordul părților, a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la 21 martie 1996.

Prin încetarea valabilității Acordului, se aduc la îndeplinire angajamentele asumate de statul român prin art.6 alin.(10) din Protocolul la Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, potrivit căruia toate acordurile internaționale bilaterale încheiate de către România cu state terțe trebuie să fie conforme dreptului comunitar.

Dat fiind faptul că acordul este în prezent în vigoare, acesta își poate înceta valabilitatea numai prin acordul părților, întrucât nu este prevăzută posibilitatea renunțării în orice moment, ci numai cu 12 luni înainte de expirarea perioadei curente de valabilitate, respectiv 2017.

Față de cele prezentate mai sus și în temeiul art.34 din Legea nr.590/2003 privind tratatele și al art.54 al Convenției de la Viena cu privire la drepturile tratatelor, considerăm oportună încetarea valabilității Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Quito la 21 martie 1996, prin acordul părților.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul Mihai Tudose, din partea Comisiei pentru politică economică.

Domnul Mihai Tudose:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Vă prezint raportul asupra Proiectului de Lege pentru încetarea valabilității Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Quito la 21 martie 1996.

În dezbatere, am avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, primit la 16 septembrie 2008.

Obiectul de reglementare a fost prezentat pe larg de antevorbitori, din partea inițiatorului.

Membrii comisiei au luat în discuție, în ședința din 14 octombrie, prezentul raport. Au fost prezenți toți membrii, adică 23, și cu unanimitate de voturi vă propunem adoptarea prezentului proiect de lege.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă la dezbateri generale există intervenții din partea grupurilor parlamentare? Dacă nu există, rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 19 november 2019, 4:06
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro