Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.8/20-02-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-11-2019
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 10-02-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 2009

13. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Arabă Siriană pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Damasc la 24 iunie 2008 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 641/2008

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 12, Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Arabă Siriană pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Damasc la 24 iunie 2008.

Dacă din partea inițiatorilor dorește să ia cineva cuvântul?

Doamna Ioana Pop:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare ratificarea Convenției între România și Republica Arabă Siriană pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Damasc la 24 iunie 2008.

Prezenta convenție se aplică impozitelor pe venit și pe capital, stabilite în numele unui stat contractant sau al autorităților locale ori al unităților sale administrativ-teritoriale, indiferent de modul în care sunt percepute.

Impozitele existente, asupra cărora se aplică Convenția sunt în special în cazul României, impozitul pe venit, și impozitul pe profit, iar în cazul Republicii Arabe Siriene, impozitul pe venitul obținut de persoane fizice și juridice, impozitul pe venitul obținut de societăți pe acțiuni, înființate ca birouri sau societăți siriene ale asociațiilor sau societăților străine, impozitul pe venituri din activități agricole.

Convenția se va aplica, de asemenea, oricăror impozite identice sau în esență similare care sunt stabilite după data semnării prezentei Convenții, în plus sau în locul impozitelor existente.

Textul semnat al noii Convenții este în concordanță cu legislația din țara noastră și corespunde practicii promovate de România în acest domeniu.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru buget.

Domnul Iuliu Nosa:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată pentru examinare și avizare în fond cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Arabă Siriană pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Damasc la 24 iunie 2008.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

La lucrările comisiei au participat 31 de deputați din totalul de 31 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

În urma dezbaterii proiectului de lege, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, în forma prezentată de Guvern.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă la dezbaterile generale dorește cineva să ia cuvântul din partea grupurilor parlamentare?

Dacă nu există intervenții, nefiind amendamente, rămâne pentru vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 13 november 2019, 21:33
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro