Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.8/20-02-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 10-02-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 2009

16. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului Opțional la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptat la New York, la 18 decembrie 2002, semnat de România la 24 septembrie 2003 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 640/2008

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 15, Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Opțional la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, semnat de România la 24 septembrie 2003.

Din partea inițiatorilor.

Doamna Rodica Constantinovici (secretar de stat, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești):

Mulțumesc, doamnă președintă.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Legea nr.19/1990 România a aderat la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984.

La 18 decembrie 2002, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Protocolul Opțional la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, având ca obiect stabilirea unui sistem de vizite regulate la locurile de detenție, efectuate de către organisme independente, internaționale și interne.

Protocolul are caracter preventiv și a fost elaborat în considerarea riscurilor sporite ca persoanele private de libertate să fie supuse unor rele tratamente din partea autorităților în custodia cărora acestea se află. Are ca finalitate diminuarea unor astfel de riscuri, prin stabilirea transparenței locurilor de detenție și a unor tratamente adecvate.

Protocolul a fost ratificat de 42 de state, semnat de România la 24 septembrie 2003, iar proiectul de lege pe care îl supunem atenției domniilor voastre are ca obiect ratificarea acestui protocol.

Vă rugăm să acordați votul domniilor voastre și vă mulțumim.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Comisiei juridice.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Obiectul de reglementare v-a fost prezentat de doamna secretar de stat.

În urma examinării inițiativei, membrii Comisiei juridice au hotărât cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Opțional la Convenția împotriva torturii.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Am o singură observație de tehnică legislativă. În partea finală a art.1, în locul sintagmei "ratificată prin Legea nr.19/1990", se folosește sintagma "la care România a aderat prin Legea nr.19/1990".

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă la dezbaterile generale sunt intervenții?

Dacă nu sunt, nefiind amendamente, rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 16 november 2019, 3:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro