Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.8/20-02-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 10-02-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 2009

21. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 673/2008

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 20, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România.

Dacă din partea inițiatorilor dorește să ia cineva cuvântul?

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport?

Domnul Kötő Iosif:

Onorată asistență,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere și avizare în fond, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31 din 2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România. Pentru întocmirea raportului, comisia a analizat avizul favorabil al Consiliului Legislativ și punctul de vedere favorabil al Guvernului.

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea și modificarea, completarea Legii nr.31 din 2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România, vizând în principal clarificarea situației institutelor și centrelor de cercetare științifică ale Academiei Oamenilor de Știință din România, stabilirea numărului membrilor corespondenți și al membrilor de onoare, precum și majorarea cuantumului indemnizației care se acordă membrilor Academiei.

În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată. La lucrările comisiei au fost prezenți un număr de 17 deputați din totalul de 25 de membri ai comisiei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat această lege în ședința din 29 noiembrie 2008. În urma dezbaterii în ședința din 4 noiembrie 2008, comisia, cu unanimitatea de voturi a celor prezenți, propune plenului adoptarea proiectului de lege cu amendamentele cuprinse în anexă.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale există intervenții? Dacă nu există, aș ruga Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport să propună timpul alocat dezbaterilor.

Domnul Kötő Iosif:

Eu aș propune 5 minute pentru dezbatere generală.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc. Și pe articole... Dacă sunteți de acord cu timpul alocat?

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Abțineri? Vă mulțumesc mult.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii: "Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România".

Dacă există observații? Dacă nu, este adoptat.

Pct.2. Există observații? Nu. Adoptat.

Pct.3. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.4. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.5. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.6. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.7. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.8. Domnul Anghel Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Doamna președintă,

Onorat prezidiu,

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Nu mai spun, domnule Nicolăescu, pentru cei care sunt vechi... Având în vedere contextul general al crizei, distinșii noștri colegi ne-au rugat să supunem atenției dumneavoastră ca poziția nr.8 care prevedea o creștere de 25% să fie eliminată. Deci, vă rugăm să fiți de acord ca, în acest context al crizei, să nu mai existe această creștere de 25%.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Alte puncte de vedere? Amendamentul nu este de formă, este un amendament de fond care nu a fost supus dezbaterii comisiei.

Vă rog, domnule Anghel Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Doamna președintă,

Fără a intra în chestiuni, să spunem, procedurale, chestiunile de eliminare au fost și în legislaturile trecute ca o cutumă, în sensul că acest amendament nu a existat în corpul legii care a venit de la Senat, ci el a fost propus de către Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport. Deci, este un amendament propus de comisie, nu a existat în forma inițială a legii. Ca atare, cred că această cutumă poate fi aplicată, fiindcă în regulament se spune: chestiunile de eliminare pot fi acceptate. Și cred că suntem în contextul general de acord acum ca să eliminăm acest spor.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Bogdan Olteanu.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc, doamna președintă.

În mod constructiv, doresc să susțin afirmația făcută mai devreme de reprezentantul majorității. De fapt, e vorba de eliminarea unui amendament care a fost introdus și nu de introducerea unui amendament și, de aceea, procedura e foarte simplă. S-a introdus un amendament în comisie, el nu este susținut în plen, se supune votului eliminarea sa și asta se poate decide cu mare ușurință aici, cu atât mai mult cu cât este de evidentă oportunitate.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Mircea-Nicu Toader.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Susțin propunerea și amendamentul domnului Stanciu și chiar ca procedură, atâta timp cât la nivelul comisiei a fost propus un asemenea amendament, mai ales că e de eliminare, poate fi soluționat la nivelul plenului.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Atunci, vă supun aprobării, vă rog să vă pregătiți cartelele de vot. Supun aprobării dumneavoastră propunerea domnului Anghel Stanciu de eliminare, la pct.8, a amendamentului 2. Începe votul.

S-a încheiat votul. 146 de voturi pentru, 7 împotrivă. Vă mulțumesc.

Dacă la pct.9 există observații? Dacă nu există observații, atunci este adoptat și rămâne în totalitate proiectul la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 17 november 2019, 10:05
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro