Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.8/20-02-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 10-02-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 2009

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna și în administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, județul Sălaj (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 663/2008

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 8, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna și în administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, județul Sălaj.

De asemenea, proiectul urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Vă propun să trecem la dezbatere.

Are cuvântul reprezentantul inițiatorului.

Domnul Radu Stancu:

Vă mulțumesc.

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2008 are ca obiect de reglementare transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna și în administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, județul Sălaj, în vederea construirii unui nou sediu, în care să funcționeze grădinița cu program prelungit din această comună, autoritățile administrației publice locale ale comunei Crasna având obligația să permită accesul auto la stația hidrometrică Crasna, să mențină alimentarea acesteia cu energie electrică și să asigure contorizarea consumului de energie electrică.

Având în vedere cele precizate, vă adresez rugămintea să adoptați proiectul de lege în forma prezentată de inițiator.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru administrație publică.

Domnul Ionel Palăr:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată prin adresa nr.663/04.11.2008, cu dezbaterea pe fond în procedură de urgență a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna și în administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, județul Sălaj.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. De asemenea, acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 21 octombrie 2008.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu există intervenții, nefiind amendamente, urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 12 november 2019, 0:18
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro