Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.11/26-02-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-02-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 16, 2009

  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.  

Ședința a început la ora 17,03.

Lucrările au fost conduse de domnul Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Cezar-Florin Preda și Mihai Alexandru Voicu, secretari.

   

Domnul Ioan Oltean:

Doamnelor și domnilor colegi, bună ziua!

Dați-mi voie să deschid lucrările ședinței de astăzi a Camerei Deputaților anunțându-vă că, din totalul de 334 deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 241; absenți 93, din care 8 participă la alte acțiuni parlamentare.

Domnilor colegi, domnilor deputați, vă rog să vă ocupați locurile în sala de ședințe.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă informez că au fost distribuite tuturor deputaților, în casete, următoarele documente: ordinea de zi pentru ședințele în plen din zilele de luni 16 și marți 17 februarie 2009; programul de lucru pentru perioada 16-21 februarie 2009; lista rapoartelor depuse în perioada 9-16 februarie 2009 de comisiile permanente sesizate în fond; lista cu legile pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale; informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente; sumarul privind conținutul fiecărui Monitor Oficial al României, Partea I.

rog deputații de Cluj să-și rezolve problemele în afara plenului Camerei Deputaților. Domnilor deputați de Cluj, o să vă rog să vă rezolvați problemele în afara ședinței.

Îngăduiți-mi să intrăm în ordinea de zi propriu-zisă.

 
Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor comisii permanente.  

Primul punct pe ordinea de zi: Modificări în componența nominală a unor comisii permanente ale Camerei Deputaților.

Domnilor colegi,

Pe baza înțelegerilor liderilor grupurilor parlamentare, se propun unele modificări în componența unor comisii permanente ale Camerei Deputaților. În acest sens, îngăduiți-mi să-i invit la microfon pe liderii grupurilor parlamentare pentru a supune atenției dumneavoastră modificările asupra cărora au convenit.

Din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal, domnul Mircea Toader.

   

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Domnule președinte de ședință,

Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal supune spre aprobare trecerea domnului deputat Viorel Arion ca membru al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă există obiecții din partea dumneavoastră?

Dacă nu există, îl rog pe liderul Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat+Partidul Conservator, doamna deputat Aura Vasile, să poftească la microfon pentru a ne informa în legătură cu modificările propuse.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Noi propunem ca domnul deputat Gheorghe Zoicaș, membru al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, să facă parte și din Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

De asemenea, domnul deputat Mugurel Surupăceanu să facă schimb cu domnul Cristian Rizea, primul rămânând doar la Comisia de IT, iar Cristian Rizea să treacă de la Comisia pentru agricultură la Comisia pentru industrii.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, doamnă deputat.

Dacă sunt observații din partea colegilor?

Dacă nu, atunci îngăduiți-mi să invit liderul Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal pentru a informa și domnia sa plenul Camerei Deputaților despre modificările propuse.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Colega noastră, doamna deputat Lucia Varga, dorește să activeze și în Comisia pentru egalitate de șanse, ceea ce este permis, conform Regulamentului, iar colegul Relu Fenechiu trece de la Comisia pentru cultură la Comisia pentru administrație.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu.

Dacă sunt observații? Nu există.

Invit atunci liderul Grupului parlamentar al minorităților naționale pentru a face aceeași informare.

Dacă nu este, îngăduiți-mi să vă informez eu care a fost propunerea acestui grup. Grupul parlamentar al minorităților naționale a propus desemnarea domnului deputat Ibram Iusein în calitate de membru al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor.

Dacă sunt aici observații?

De asemenea, domnilor colegi și doamnelor colege, supun atenției dumneavoastră desemnarea domnului deputat Gabriel Oprea, fără apartenență la un grup parlamentar, în calitate de membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Dacă nu sunt obiecții, îngăduiți-mi ca toate aceste propuneri să le supun votului dumneavoastră. Vot deschis.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?

În unanimitate, toate propunerile au fost adoptate.

Domnul deputat Voicu, pe procedură.

 
   

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pentru că evident era o chestiune care întrunea cvasiunanimitatea deputaților n-am comentat înainte de vot, însă vă rog să rămânem pe procedură și să votăm cu cartela, pentru că nu am aprobat la începutul ședinței că vom vota altfel.

Vă mulțumesc.

 
     

Doamna Aurelia Vasile:

Pe procedură!

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Doamnă deputat, vă rog, pe procedură.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule președinte,

Noi considerăm că votul s-a dat. Este cel pe care dumneavoastră l-ați enunțat.

Înaintea oricărei proceduri, este dreptul dumneavoastră sau al unui lider de grup să propună modalitatea de vot. Atât timp cât acest vot este reglementat în Regulamentul Camerei Deputaților, îl considerăm validat.

Deci, nu reluăm votul, votul a fost dat.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Doamna colegă, din câte am înțeles eu, nu s-a contestat votul, ci a propus ca în continuare votul dumneavoastră să fie dat prin cartelă, și nu prin votul deschis.

Vreau să vedem dacă instalația funcționează, pentru a folosi votul electronic.

Vă rog să verificăm prezența.

Înțeleg că funcționează instalația electronică.

În consecință, vom folosi votul electronic.

În continuare, domnilor colegi, la propunerea, de asemenea, a liderilor grupurilor parlamentare care, în urma discuțiilor purtate, au constatat câteva inadvertențe în stenograma ședinței Camerei Deputaților din 19 decembrie 2008 cu privire la anunțarea numărului de membri în unele comisii permanente și în vederea rectificării acestor inadvertențe, vă prezint, pentru stenogramă, precizările corespunzătoare înțelegerilor grupurilor parlamentare, după cum urmează:

  • Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal îi revine un număr de deputați, după cum urmează: Comisia pentru buget, finanțe și bănci - 11 membri; Comisia pentru industrii și servicii - 11 membri; Comisia pentru drepturile omului, culte și probleme ale minorităților naționale - 8 membri; Comisia pentru administrație, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic - 11 membri; Comisia juridică, de disciplină și imunități - 10 membri; Comisia pentru politică externă - 9 membri și Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții - 5 membri;
  • Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat+ Partidul Conservator îi revine un număr de deputați, după cum urmează: Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice - 11 membri; Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale - 3 membri; Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă - 5 membri; Comisia pentru politică externă - 6 membri și Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții - 3 membri.

Sper că de data aceasta lucrurile sunt foarte clare.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și a Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice (rămas pentru vot final).  

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și a Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice.

Domnul Toader. Pe procedură, da? Vă rog.

   

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Ați propus un număr de membri pe fiecare comisie. Totuși, supuneți la vot, chiar dacă noi ne-am înțeles, ca lideri.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Nu era nevoie. Era doar o informare. Ceea ce am făcut eu nu se votează, a fost doar spre informarea dumneavoastră și spre o corectă reținere în stenograma de ședință, domnule președinte. Nu era nevoie să se supună votului dumneavoastră.

De la Comisia juridică avem raport la proiectul de lege enunțat, de adoptare. Am să vă recitesc proiectul de lege și o să invit pe președintele comisiei pe urmă să poftească la masa potrivită.

Deci, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și a Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

De asemenea, conform acelorași prevederi, urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Dacă din partea inițiatorului este cineva? Vă rog să vă prezentați.

 
   

Doamna Rodica Constantinovici (secretar de stat, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești):

Sunt Rodica Constantinovici, secretar de stat la Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești.

Proiectul de lege are ca obiect modificarea și completarea Ordonanțelor Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice și realizează transpunerea în dreptul intern a Directivei 2005/36 a Consiliului Europei privind recunoașterea calificărilor profesionale, în sensul extinderii posibilității exercitării în România a profesiilor de expert tehnic judiciar, expert tehnic extrajudiciar și de expert criminalist și la cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene sau aparținând spațiului economic european.

Prevederile actuale ce impun cerința cetățeniei române pentru exercitarea profesiilor de expert tehnic judiciar, extrajudiciar și criminalist reprezintă bariere la libera circulație a serviciilor, venind în contradicție cu principiile pieței unice.

Prin modificările și completările propuse, au fost stabilite condițiile de dobândire a calității de expert tehnic judiciar și extrajudiciar, respectiv a celei de expert criminalist în România, de către cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene sau aparținând spațiului economic european, precum și cerințele exercitării fie permanent, fie temporar sau ocazional a acestor profesii în România, cu eliminarea, desigur, a condiției cetățeniei române considerată obstructivă la libertatea de circulație a serviciilor.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamnă secretar de stat.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să intervină pe marginea acestui act normativ?

Domnul Petrică Călian, din partea Grupului Partidului Democrat Liberal.

 
   

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Practic, acest proiect de lege nu caută decât să armonizeze mai multe prevederi legale, fapt pentru care Grupul parlamentar al PD-L susține adoptarea acestui proiect.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Din partea Grupului Partidului Social Democrat, domnul Florin Iordache.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prin prevederile legii de adoptare observați că în Comisia juridică, cu unanimitate de voturi, s-au propus amendamentele venite fie din partea inițiatorilor, fie din partea grupurilor parlamentare.

Grupul PSD, pentru eficientizarea activității, susține această inițiativă.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai sunt alte intervenții?

Dacă nu, o să-l rog pe președintele Comisiei juridice să intervină.

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

Gabriel Andronache, sunt secretarul Comisiei juridice.

Comisia juridică a fost sesizată pe fond cu proiectul de lege prezentat anterior.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 27 noiembrie 2007.

Consiliul legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Comisia pentru egalitate de șanse a avizat, de asemenea, favorabil proiectul de lege.

Obiectul de reglementare a fost prezentat de doamna secretar de stat.

Comisia juridică a dezbătut inițiativa legislativă în ședința din 3 februarie 2009 și propune cu unanimitate de voturi spre dezbatere și adoptare proiectul de lege prezentat mai înainte, cu următoarea precizare, sub nr.8 în cadrul materialului propus spre dezbatere comisiei se regăsește următorul text: "Prezenta lege transpune Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005". Comisia solicită ca această prevedere să fie cuprinsă la sfârșitul legii.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Domnule secretar, fiind în procedură de urgență, am să vă rog să propuneți și timpii pentru dezbaterea pe articole a acestui act normativ.

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

Propunem 5 minute.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu timpul de 5 minute pentru dezbaterea pe articole.

Cine este pentru? Votul electronic, vă rog.

Cu 171 de voturi pentru, 8 abțineri și 4 voturi împreună, această propunere a fost acceptată.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii. Comisia nu are amendamente.

Art.I, la poz.2 din raport, nu avem amendamente.

Poz.3, de asemenea, nu avem amendamente.

Poz.4. Nu avem amendamente.

La poz.5, Comisia juridică propune ca după art.10 să se introducă un articol nou, art.101, cu următorul cuprins: "Art.101 alin.(1) nemodificat..."

La alin.(3) al art.10 avem un amendament al Comisiei juridice. Dacă sunt observații? Nu avem observații.

La alin.(4) avem, de asemenea, un amendament, dar din partea comisiei. Dacă sunt observații? Nu avem.

La poz.5, alin.(5) al aceluiași articol, dacă sunt observații, domnilor colegi? Nu avem observații.

La alin.(6) al aceluiași articol nu avem observații.

La alin.(7) al aceluiași articol, dacă sunt observații față de amendamentul Comisiei juridice? Nu avem.

Numărul de ordine 6. La art.13 alin.(1), comisia are un amendament. Dacă sunt observații la acest amendament? Dacă nu sunt, mergem mai departe.

La poz.7, după art.29 se introduce un articol nou, art.291, cu următorul cuprins...

Dacă sunt observații față de amendamentul Comisiei juridice? Dacă nu există, mergem mai departe.

La poz.8, întrucât prezentul act normativ transpune Directiva 2005/36 a Comunității Europene a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005, este necesar ca această prevedere să fie cuprinsă la sfârșitul legii, ca ultim articol.

Dacă sunt observații față de această precizare?

Dacă nu, rog staff-ul tehnic să aibă în vedere și să rețină acest lucru atunci când se va redacta forma finală a actului normativ.

Poz.9. Nu avem amendamente.

Poz.10. La art.4, de asemenea, nu avem amendamente.

Poz.11. Nu avem amendamente.

La poz.12 avem un amendament al Comisiei juridice.

Dacă sunt observații sau intervenții pe marginea acestui amendament? Nu avem.

Dacă la alin.(3) al aceluiași art.41 sunt observații la amendamentul Comisiei juridice? Nu avem.

La alin.(4) dacă sunt observații?

La alin.(5) al aceluiași articol?

Alin.(6)?

Alin.(7)?

Nu mai avem observații pe marginea articolelor acestui act normativ.

În consecință, proiectul de lege rămâne la votul final.

Fiind o lege ordinară, se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți, în condițiile existenței cvorumului legal.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2008 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD (rămas pentru vot final).  

Poziția 4 pe ordinea noastră de zi: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2008 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Urmează să trecem la dezbaterea generală a acestei legi și am să rog inițiatorul. Domnule secretar de stat, vă rog să luați cuvântul și să prezentați actul normativ.

   

Domnul Marian Hoinaru (secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale):

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege are ca obiectiv modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din Programul SAPARD.

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.104/2008 asigură mecanismul financiar prin care se alocă de la bugetul de stat cofinanțarea publică nerambursabilă pentru realizarea proiectelor de investiții pentru măsurile 1.1., îmbunătățirea prelucrării și marketingul produselor agricole și piscicole, măsura 3.1, investiții în exploatațiile agricole și 3.4, dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative, în condiții de șanse egale pentru toți beneficiarii Programului SAPARD și pentru aplicarea acquis-ului comunitar în sectorul agroalimentar românesc.

Prelungirea termenului de plată pentru angajamentele legale încheiate de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit în 2006 până în data de 31.12.2009 inclusiv ar duce la finalizarea proiectelor în principal și la continuarea procesului de reformă a sectorului agroalimentar și subsidiar.

Efectele actului normativ: acordarea sprijinului financiar nerambursabil în condiții de maximă eficiență, asigură îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și multiplicarea locurilor de muncă.

Măsurile vizează, totodată, și îmbunătățirea calității mediului în zonele rurale, îmbunătățirea calității vieții și infrastructurii rurale, păstrarea peisajului și refacerea infrastructurii rurale; măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și locale, înființarea unor noi organisme și extinderea competenței instituțiilor existente.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

O să rog acum un reprezentant al comisiei sesizate în fond pentru a prezenta raportul.

Domnule deputat, domnule președinte, vă rog să luați cuvântul.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă prezint raportul asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2008 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiecte de investiții din cadrul Programului SAPARD.

Cu Adresa nr.661 din 4 noiembrie 2008, Biroul permanent, conform art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a sesizat, în procedură de urgență, pentru examinare și avizare în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice cu proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2008 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiecte de investiții din cadrul Programului SAPARD.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis cu Adresa nr.1044 din 09.09.2008 și avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiecte de investiții din cadrul Programului SAPARD, intervenția legislativă constând în prelungirea termenului de plată pentru contracte de finanțare încheiate în anul 2006 de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit până la 31 decembrie 2009.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, domnul Marian Hoinaru, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

La lucrările comisiei au participat 28 de deputați din totalul de 28 ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 15 octombrie 2008.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii în ședința din 04.02.2009 a proiectului de lege, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma prezentată de Senat.

mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul deputat Mircea Toader, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

 
   

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Fiindcă vorbim de o ordonanță de urgență și a avut ca termen limită aplicarea până în 31 decembrie 2009, aș fi curios să întreb pe reprezentantul Guvernului sau poate știe cineva din comisie dacă, într-adevăr, s-au consumat toate fondurile alocate pentru a putea să achităm sau să se achite contractele de finanțare încheiate în anul 2006 și pe de altă parte, care a fost efectul final al acestor proiecte, dacă ele au fost și finanțate pentru execuție.

Dacă aceste lucruri au fost finalizate corect, sigur că susținem această inițiativă, care practic nici nu mai ai ce să-i faci, că și-a terminat aplicabilitatea.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă inițiatorul poate să dea răspuns întrebării puse de către domnul deputat Mircea Toader.

Domnule secretar de stat, microfonul este al dumneavoastră.

 
   

Domnul Marian Hoinaru:

Domnule deputat,

Am rugămintea, ținând cont de faptul că întrebarea dumneavoastră are, ridică un anumit nivel în privința răspunsului, să ne-o adresați în scris să vă răspundem, ținând cont de faptul că trebuie informații suplimentare pentru a întregi un răspuns.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Sigur că răspunsul ar fi extrem de bine venit, dacă l-ar primi până mâine când va fi votul final.

Domnul președinte al comisiei dorește să intervină.

Domnule Tabără, vă rog frumos, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Cred că este corect de a reda din nota de fundamentare pentru această ordonanță, pentru că este o situație a acestor proiecte, și anume din totalul de 1239 de proiecte contractate de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, în conformitate cu prevederile impuse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006, având cofinanțare publică nerambursabilă în valoare totală de 982 de milioane de lei, se disting următoarele cazuri pentru aceste proiecte, și anume: categoria I - 444 de proiecte având cofinanțare publică nerambursabilă în valoare totală de 116 milioane lei sunt finalizate; categoria a II-a - 675 de proiecte având cofinanțare publică nerabursabilă în valoare totală de 749 de milioane de lei se află în curs de execuție astfel: pentru 244 de proiecte având cofinanțare publică nerambursabilă în valoare totală de 255 de milioane lei nu a fost depusă nicio cerere de plată; pentru 431 de proiecte având cofinanțare publică nerambursabilă în valoare totală de 494 de lei au fost efectuate plăți în valoare de 211 milioane de lei; și o categorie a III-a: 120 de proiecte având cofinanțare publică nerambursabilă în valoare totală de 117 milioane de lei au fost reziliate.

De la începutul programului și până la data de 01.06.2008 Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit a efectuat plăți totale în valoare de 327 de milioane lei.

Având în vedere faptul că există riscul ca unele dintre proiectele incluse în categoriile de mai sus să nu fie finalizate în termenele menționate în contractele de finanțare sau în acte adiționale, faptul poate conduce la neîndeplinirea obiectivului propus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006, respectiv continuarea procesului de reformă a sectorului agroalimentar pentru asigurarea unei acțiuni tranzitorii între Programul SAPARD și FADR.

În aceste condiții, Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, în calitatea sa de autoritate contractată, estimează că datorită gradului scăzut de implementare a proiectelor, este posibil ca din valoarea de 538 de milioane lei, care trebuie absorbită până la data de 31 decembrie 2008, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2006, o valoare de aproximativ 350 de milioane de lei, reprezentând cofinanțarea publică nerambursabilă, să nu fie absorbită până la finele acestui an. Aceasta se referă la o parte din proiecte și cred că satisface și răspunsul.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă mai e vreo neclaritate?

Dacă nu, doamnelor și domnilor colegi, potrivit art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților, se supun dezbaterii pe articole numai proiectele de legi și propunerile legislative care cuprind amendamente de admitere sau de respingere.

Întrucât raportul comisiei sesizate în fond nu cuprinde asemenea amendamente, proiectul de lege va urma procedura pentru votul final. Fiind vorba de o lege ordinară, aceasta se va adopta cu votul majorității deputaților prezenți, în condițiile cvorumului prevăzut în Regulamentul Camerei Deputaților.

Doamnelor și domnilor colegi,

 
Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2008 privind înființarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare.  

Urmează poziția 5 de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2008 privind înființarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Vom trece la dezbaterea proiectului. Dăm cuvântul inițiatorului.

Domnule secretar de stat, vă rog să prezentați acest proiect de lege.

   

Domnul Marian Hoinaru:

mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Obligațiile ce, la data emiterii prezentului act normativ, reveneau României, ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, impuneau luarea unor măsuri privind facilitarea accesării fondurilor comunitare destinate sectorului agricol: necesitatea transpunerii prevederilor comunitare în scopul implementării politicii agricole comune și în special prevederile referitoare la constituirea și recunoașterea organizațiilor interprofesionale care au un rol important privind furnizarea de servicii de consultanță și instruire pentru creșterea capacității de absorbție a fondurilor comunitare specifice, printre ai căror beneficiari sunt și organizațiile interprofesionale.

Desființarea consiliilor pe produs a redus capacitatea asociațiilor de producători de a influența standardele de calitate din domeniul lor de activitate și posibilitatea de a urmări modul de respectare a acestora.

În prezent sunt înființate 10 organizații interprofesionale, alte 3 în curs de constituire și există și Federația Națională a Producătorilor Agricoli din România. Pentru aceste organizații, legislația națională este lacunară și nu le permite să funcționeze la același nivel cu alte organizații din celelalte state membre.

Schimbări preconizate prin proiectul de lege: crearea organizațiilor interprofesionale pentru diverse produse și grupuri de produse va contribui la realizarea obiectivelor strategice ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Rurale. Printre efectele scontate sunt asigurarea transparenței, eficienței și debirocratizării în reglementarea standardelor de producție și comercializare a produselor agricole, acestea fiind realizate cu o implicare directă a organizațiilor interprofesionale.

Aceste organizații interprofesionale sunt interesate de promovarea și susținerea grupurilor pe care le reprezintă prin participarea la consultări privind politicile publice și inițiativele legislative ale Ministerului Agriculturii.

Efectele actului normativ: proiectul are ca obiectiv de reglementare înființarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, în scopul asigurării unui grad ridicat de absorbție a fondurilor comunitare din fonduri derulate prin PNDR și FEGA.

Alături de eforturile depuse de Ministerul Agriculturii în transformarea sectorului agricol într-un sector competitiv pot fi responsabilizate și organizațiile interprofesionale, în sensul realizării unei mai bune valorificări a produselor, în special prin acțiuni de marketing și cercetare, urmărind promovarea pe piața externă și internă.

Organizațiile interprofesionale pot servi ca intermediar stabilind cadrul de discuție între toate categoriile profesionale pe grup de produs, facilitând astfel dezvoltarea relațiilor contractuale între agricultorii individuali și producători.

De asemenea, stabilirea unui model de contract standard poate oferi micilor producători o garanție a respectării și protejării intereselor acestora, asigurând coeziunea categoriilor profesionale care lucrează în cadrul aceluiași grup de produse.

mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat Marian Hoinaru.

Dacă președintele comisiei sesizate în fond dorește să prezinte raportul.

Vă rog, domnule președinte.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi și colege,

Vă prezint raportul asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2008 privind înființarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2008 privind înființarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, transmisă cu adresa nr.655 din 4 noiembrie 2008 și înregistrată cu nr.381 din 7 noiembrie 2008.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înființarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare în scopul asigurării unui grad ridicat de absorbție a fondurilor comunitare din fondurile derulate prin PNDR și FEGA.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au fost prezenți 28 de deputați din totalul de 28 membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate în ședința din 3 februarie 2009.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților. Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege a cărui raport l-am prezentat.

mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare se doresc intervenții pe marginea acestui act normativ?

Vă rog, domnule coleg.

Am să vă rog să vă și prezentați pentru a vă fi reținut numele la stenogramă.

 
   

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Scopul acestui proiect de lege este tocmai aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2008 care permite creșterea gradului de absorbție a fondurilor pe Programul Național de Dezvoltare Rurală și a Fondului European de Garantare Agricolă.

Întrebarea mea este pentru Ministerul Agriculturii, pentru că ordonanța a fost emisă în septembrie 2008, dacă autoritatea publică centrală care răspunde de agricultură are în momentul de față elaborate criteriile de reprezentare, procedura de acordare sau de retragere a recunoașterii, de control și monitorizare a organizațiilor, precum și delegarea de atribuțiuni. Pentru că, iată, au trecut 7 luni de zile de la aprobarea ordonanței și așteptăm ca acestea să înceapă să funcționeze în mod eficient.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Este domnul deputat Tinel Gheorghe, pentru stenogramă.

Domnule ministru, vă rog.

 
   

Domnul Marian Hoinaru:

Domnule președinte,

Mă aflu în situația delicată în care n-am ascultat întrebarea, deoarece sunt solicitat și la Senat... Nu, avem un proiect și la Senat și eram solicitat și tocmai explicam traseul și vă rog foarte mult, ori repetați întrebarea ori...

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Da. O să-i rog pe colegii deputați să nu mai deranjeze pe domnii miniștri, pentru ca aceștia să aibă posibilitatea să urmărească întrebările adresate de către colegii noștri deputați.

Domnule deputat Tinel Gheorghe, vă rog să binevoiți a repeta întrebarea, dacă să poate.

 
   

Domnul Tinel Gheorghe:

Da, am întrebat autoritatea, în speță, Ministerul Agriculturii, dacă, în momentul de față, dat fiind faptul că au trecut 6 luni, 5 luni de la elaborarea actului normativ, Ordonanța nr. 103, are elaborate criteriile de reprezentare, procedura de acordare sau de retragere a recunoașterii, de control și monitorizare a oficiilor, a organizațiilor interprofesionale, precum și delegarea de atribuții, pentru că responsabilitatea este la ei.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnule ministru, sper că aveți și un răspuns pentru întrebarea adresată de către domnul nostru coleg.

Vă rog.

 
   

Domnul Marian Hoinaru:

În momentul de față, suntem în procesul de elaborare și sperăm ca până la începutul lunii martie să putem să punem la dispoziția organizațiilor interprofesionale toate documentele și tot ceea ce a solicitat și colegul dumneavoastră.

mulțumesc mult de tot.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții din partea grupurilor parlamentare? Da.

Domnul deputat Giurgiu...

Domnule deputat, țin să vă precizez că în timpul procedurii de urgență este posibilă o singură intervenție din partea unui grup parlamentar.

Domnul Tinel Gheorghe a fost din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal. Îmi pare rău, vă rog să rețineți acest lucru.

Vă rog.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Am înțeles. Da.

Tot în ideea colegului meu, vreau să întreb că dacă noi votăm această lege, când efectiv va putea fi pusă în aplicare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnilor colegi,

Domnule secretar de stat, puteți răspunde? Vă rog foarte mult.

 
   

Domnul Marian Hoinaru:

Așa cum am răspuns și puțin mai devreme, începând din martie, discutând și de norme, se poate pune în aplicare ordonanța, dar trebuie să înțelegeți următorul aspect. După desființarea consiliilor pe produs, procesul acesta prin care se vor înființa aceste organizații interprofesionale, este un proces care nu ține sub nicio formă numai de dorința Ministerului Agriculturii și acest lucru ține de cât de bine se vor coagula, cât de bune sunt relațiile între producători, în așa fel încât ei să ajungă să construiască acest sistem interprofesional. Deci, nu mai depinde de noi.

Singurul lucru pe care îl facem noi, bineînțeles, le punem la dispoziție toate informațiile necesare, le vom pune la dispoziție în continuare și cadrul legal va fi definit până la începutul lunii martie, urmând, repet, ca dumnealor să intre în acest proces de coeziune și de finalizare pe fiecare produs a acestor echipe de lucru.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Domnilor colegi,

Reamintesc, în conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, în timpul dezbaterii actelor normative pe procedură de urgență este posibilă o singură intervenție la dezbateri generale din partea fiecărui grup parlamentar.

Domnul deputat Iancu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

 
   

Domnul Iulian Iancu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Cred că ar trebui să profităm de această dezbatere și îl rog pe domnul președinte Tabără, pentru o înțelegere foarte clară, atât ținând seama de ceea ce s-a întâmplat în agricultură în cursul anului trecut și de ceea ce vom înregistra ca urmare a aplicării acestei ordonanțe, o explicație foarte succintă pe Anexele 1.4.1 și 1.4.3.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnule președinte, vă rog să dați curs invitației distinsului nostru coleg.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Mulțumesc foarte mult, domnule deputat, și pentru interesul manifestat.

Ordonanța este extrem de importantă și mai ales domeniul acesta al organizării interprofesionale a producătorilor agricoli. Să nu uităm că, în urmă cu câțiva ani, în România a fost pus la punct un sistem de organizare pe produs. Din păcate, în timp el a fost desființat, iar la această dată sunt înființate circa 10 organizații interprofesionale, alte 3 sunt în curs de constituire și există Federația Națională a Producătorilor Agricoli din România care este afiliată la COPA-COGECA, inclusiv o finanțare și un ajutor pe care îl primește pentru a-și plăti cotizația la această organizație europeană.

Pe de altă parte, aceste organizații profesionale și interprofesionale prezintă o importanță deosebită și în calitatea lor de parteneri pentru Ministerul Agriculturii și alte organisme centrale ale administrației de stat, dar, în același timp, ele pot participa pentru obținerea unor fonduri necesare pentru membrii lor și pentru dezvoltarea, practic, a unor activități din domeniul economiei rurale.

Acesta este motivul pentru care această ordonanță sau această lege de aprobare a ordonanței și Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal o susține să fie votată și sperăm ca ea să intre în funcțiune, în aplicare cât mai repede.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă din partea altor grupuri parlamentare mai e vreo intervenție?

Dacă nu, fiind în procedură de urgență, conform prevederilor art.120 din regulament, urmează să aprobăm timpul afectat dezbaterii pe articole.

Domnule președinte, vă rog frumos să propuneți timpul.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte, vă propun 4 minute.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului președinte Valeriu Tabără pentru timpul afectat dezbaterii pe articole, 4 minute.

Cine este pentru?

Da, cu 112 de voturi pentru, 2 abțineri și 12 împotrivă, propunerea s-a adoptat.

Domnilor colegi,

Mai avem un minut și jumătate până la epuizarea timpului afectat dezbaterii actelor normative. Eu vă propun să ne oprim aici, dezbaterea pe articole a acestui proiect de lege se va continua mâine cu timpii aprobați de 4 minute. Facem o foarte scurtă pauză, 5 minute pauză, pentru a da posibilitatea domnilor miniștri care au venit pentru răspunsuri la întrebările și interpelările dumneavoastră să ia locul. 10 minute pauză atunci, ca să fie timp suficient.

Vă mulțumesc.

- pauză -

 
Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului:  

Domnul Ioan Oltean:

Doamnelor și domnilor colegi,

Vă rog să vă ocupați locurile.

Deschid ședința consacrată răspunsurilor la interpelările adresate Guvernului de către dumneavoastră.

Am să fac următoarele precizări: se află în sală pentru a răspunde la interpelările deputaților, domnii secretari de stat: Irimie Cristian-Anton, din partea Ministerului Sănătății; Stancu Radu, din partea Ministerului Administrației și Internelor; Constantinovici Rodica, din partea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești; doamna secretar de stat Oana Badea, din partea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării; domnul Marian Hoinaru, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale; domnul Matache Iulian, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței; domnul Pătruți Alexandru, secretar de stat la Ministerul Economiei; domnul Dan Cârlan, secretar de stat la Ministerul Mediului; domnul Marius Lazăr, secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale; domnul Anton Marin, secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Date fiind reglementările din Regulamentul Camerei Deputaților privind dezvoltarea interpelărilor adresate primului-ministru, în care se precizează că în ședința consacrată dezbaterii interpelărilor, un grup parlamentar nu poate prezenta mai mult de o interpelare, doar în situația în care timpul nu s-a epuizat, mai există timp suplimentar, în situația aceasta un grup parlamentar poate să dezvolte și o a doua interpelare, am să rog să rămână în sală doar domnii secretari de stat: Irimie Cristian-Anton, din partea Ministerului Sănătății; Stancu Radu, din partea Ministerului Administrației și Internelor; doamna Oana Badea, din partea Ministerului Educației și Cercetării; domnul Pătruți Alexandru, din partea Ministerului Economiei, și domnul Marius Lazăr, din partea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Ceilalți secretari de stat vor răspunde în scris sau, în funcție de planificare, vor fi prezenți la următoarea ședință consacrată răspunsurilor la interpelările adresate membrilor Guvernului.

De asemenea, domnilor colegi, întrucât există mai multe interpelări depuse din partea grupurilor parlamentare, liderii grupurilor parlamentare au selectat interpelările cărora astăzi secretarii de stat prezenți le vor da răspunsul solicitat.

  Petru Călian

Pentru început, am să îl invit pe domnul deputat Petru Călian, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal, dacă dorește să-și dezvolte interpelarea.

   

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Pentru a economisi timpul, cred că este suficient să primesc doar răspunsul.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Precizez, pentru domnii miniștri, că, în conformitate cu art.175 din Regulamentul Camerei Deputaților, răspunsul la interpelare nu va putea dura mai mult de cinci minute. Vă rog să aveți în vedere acest lucru.

Îl invit pe domnul secretar de stat Irimie Cristian-Anton, pentru a răspunde interpelării adresate Ministerului Sănătății, de către domnul deputat Petru Călian.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Cristian-Anton Irimie (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră privind sesizarea faptului că în farmaciile clujene nu se găsesc medicamente de import datorită cursului leu-euro care este nefavorabil, putem să vă informăm următoarele: prin emiterea Ordinului Ministrului Sănătății nr.74 din 30.I.2009 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr.1803 din 2008 privind stabilirea prețurilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asigurații cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, precum și bolnavii incluși în programele naționale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, Ministerul Sănătății a recalculat la 4 lei pentru un euro prețurile medicamentelor de care beneficiază asigurații cu sau fără contribuție personală, pe baza prescripției medicale, precum și bolnavii incluși în programele naționale de sănătate.

Acest curs este cel folosit la calcularea bugetului de stat pe anul în curs.

Deoarece politica de stabilire a prețului la medicamente reprezintă o prioritate a echipei noastre ministeriale, a fost emis și Ordinul Ministrului Sănătății nr.75 din 30.I. pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman, prin intermediul căruia se introduce o nouă metodologie de calcul menită să soluționeze problemele existente în domeniul farmaceutic.

Cu aceste lucruri s-au rezolvat, credem noi, la ora asta, problemele.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Dacă aveți întrebări, domnule deputat, nelămuriri, nemulțumiri, vă rog să vi le exprimați de la microfon.

 
   

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc.

Nu pot decât să felicit ministerul pentru că a avut grijă ca într-un timp record să rezolve această problemă, însă ca o recomandare, cred eu că ar fi necesar să fie monitorizate mai atent aceste chestiuni, astfel încât să nu ne trezim în situația în care să mai existe o criză a medicamentelor din import pe orice piață din România.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
  Iustin Marinel Cionca-Arghir

Următoarea interpelare este adresată tot Ministerului Sănătății de către un grup de parlamentari ai Partidului Democrat Liberal, din Circumscripția electorală Arad, dacă bine îmi amintesc: domnul Iustin Cionca, Marius Gondor, Lucian Riviș-Tipei și Claudia Boghicevici.

Dacă dorește cineva să dezvolte interpelarea.

Domnule coleg, microfonul vă aparține pentru maximum cinci minute.

   

Domnul Iustin Marinel Cionca-Arghir:

Domnule președinte,

Mulțumesc pentru această posibilitate pe care mi-o oferiți. Aștept, de fapt, de la domnul ministru să ne comunice... noi am aflat neoficial că deja s-a emis ordinul de demiterea doamnei director Țârle Gabriela, dar aștept să ni se comunice aici, în fața tuturor.

Mulțumesc mult.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnule ministru, vă rog să oferiți răspunsul solicitat.

 
   

Domnul Cristian-Anton Irimie:

Domnule deputat,

Domnule președinte, mă scuzați.

În ceea ce privește activitatea doamnei Gabriela Țârle, director executiv, fost, vă pot informa, la Direcția de sănătate publică Arad, să știți că s-a instituit și o comisie de control care va analiza activitatea desfășurată de dumneaei. În baza ordonanței prin care autoritățile de sănătate publică au devenit direcții de sănătate publică județene, doamna respectivă a fost eliberată din funcție și va fi înlocuită de cine merită.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Dacă domnii deputați mai au vreun comentariu, mai au ceva de adăugat.

Domnule deputat, vă rog.

 
   

Domnul Iustin Marinel Cionca-Arghir:

Vreau și eu să mulțumesc domnului ministru. Sper s-o țină tot așa și sper ca noul director pe care o să-l puneți de acum înainte să ne reprezinte cu cinste, să nu mai fim de râsul țării.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Mulțumesc, domnule ministru.

Vă dorim o seară bună și să ne vedem cu bine.

 
  Aurel Vlădoiu

Următoarea interpelare este adresată Ministerului Economiei de către domnul deputat Aurel Vlădoiu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Domnule deputat, dacă doriți să vă dezvoltați interpelarea, aveți la dispoziție cinci minute.

     

Domnul Aurel Vlădoiu:

Care dintre ele, că eu am două interpelări.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Da. Prima, cea care se referă la administrația locală din județul Vâlcea.

 
   

Domnul Aurel Vlădoiu:

Domnule președinte,

Am solicitat Ministerului Economiei transferarea unor clădiri, a unor imobile din domeniul public al statului și în administrarea Companiei Lignitului Târgu-Jiu, în administrarea Consiliului județean Vâlcea, pentru amenajarea unui centru medico-social.

Sunt de cinci ani abandonate și păcat să nu le dăm o utilizare eficientă la nivelul județului.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Îl invit pe domnul secretar de stat Pătruți Alexandru să răspundă interpelării adresate de către domnul deputat.

Vă rog, domnule ministru.

 
   

Domnul Alexandru Pătruți (secretar de stat, Ministerul Economiei):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule deputat,

Urmare a solicitării înaintată de instituția prefectului județului Vâlcea, încă din mai 2008, Consiliul de administrație al Societății Naționale a Lignitului Oltenia, împreună cu Adunarea generală a acționarilor, în baza Ordinului emis de Ministerul Economiei și Finanțelor, a adoptat o hotărâre prin care s-a aprobat transferul cu titlu gratuit, în baza Legii nr.137/2002, a activelor cu caracter social și cu titlu oneros a celorlalte active, care nu aveau acest caracter.

Societatea Națională a Lignitului a înaintat în luna octombrie 2008 Ministerului Economiei documentația în vederea inițierii unei hotărâri de Guvern privind transferul cu titlu gratuit a activelor cu caracter social din proprietatea Societății Naționale a Lignitului Oltenia în proprietatea publică a județului Vâlcea și în administrarea Consiliului local județean Vâlcea.

Direcția generală de resurse minerale a înaintat către Ministerul Economiei și Finanțelor în octombrie 2008 un proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea transferului cu titlu gratuit a activelor solicitate de către prefectură, din proprietatea Societății Naționale a Lignitului în proprietatea publică a județului Vâlcea.

Acest proiect de hotărâre nu a fost avizat de Direcția generală juridică a Ministerului Economiei și Finanțelor, motivul neavizării fiind acela că activele solicitate nu pot fi încadrate ca active sociale, conform Legii nr.137/2002, precum și a faptului că în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.1846 din 2004, operatorul economic are obligația valorificării acestor active, în condițiile legii.

Ca urmare a acestei hotărâri, Consiliul de administrație al Societății Naționale a Lignitului Oltenia a aprobat valorificarea prin vânzare a activelor situate în incinta fostei mine Cerna din comuna Copăceni.

Și, în acest sens, în baza Hotărârii Consiliului de administrație nr.13 din decembrie 2008, s-a emis dispoziția prin care s-a dispus transferul acestor active către unitatea de valorificare a activelor Rovinari, din cadrul Societății Naționale a Lignitului, pentru a organiza procedura de vânzare, conform legii, a acestora.

Față de cele prezentate mai sus, activele solicitate de Consiliul județean Vâlcea și care fac obiectul interpelării sunt acum în procedură de valorificare și deci nu mai pot face obiectul unui transfer de proprietate.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule ministru, vă mulțumesc și eu.

Domnule deputat, dacă doriți să faceți vreo observație, aveți la dispoziție două minute.

 
   

Domnul Aurel Vlădoiu:

Domnule președinte,

Nu sunt mulțumit de răspuns. Din 2006 mă chinui să rezolvăm această situație a acestor active. Cred că vor avea soarta acelora de la Ocnele Mari. La Ocnele Mari au rămas trei ani de zile acolo și le-au furat, n-a mai rămas nimic din ele. Deci, sunt sigur că ele vor avea aceeași soartă. Nu sunt păzite de nimeni, sunt ale nimănui. Eu doream să le dăm o utilizare eficientă pentru județ. Dacă așa se dorește de către Ministerul Economiei, să le fie de bine, dar cred că măsura pe care a propus-o este greșită.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnule ministru, mai adăugați ceva?

 
   

Domnul Alexandru Pătruți:

O singură precizare aș dori să fac. Solicitarea domnului deputat pe fond cred că este corectă însă, din păcate, Ministerul Economiei nu poate să acționeze decât în cadrul legal existent.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, domnule ministru.

Vă doresc o seară bună.

 
  Gheorghe Dragomir

În continuare, am să-l invit pe domnul Gheorghe Dragomir, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, să-și dezvolte interpelarea adresată Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.

Domnule coleg, vă rog să poftiți la microfon.

   

Domnul Gheorghe Dragomir:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Chiar dacă nu este doamna ministru prezentă, sper, prin doamna ministru secretar de stat, să primesc răspuns la cele patru întrebări, chiar dacă cea de-a patra se adresa special doamnei ministru.

Sigur, în cazul în care nu, atunci voi fi nevoit să fac o nouă interpelare.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Doamna secretar de stat Oana Badea, vă rog să poftiți la microfon și să răspundeți interpelării adresate dumneavoastră.

 
   

Doamna Oana Badea (secretar de stat, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării):

Domnule președinte,

Domnule deputat Gheorghe Dragomir,

Referitor la interpelarea formulată de dumneavoastră, transmisă Ministerului Educației, Cercetării și Inovării prin Adresa Departamentului pentru relația cu Parlamentul, Guvernul României, nr.596 și înregistrată cu nr.10576, suntem în măsură să vă informăm următoarele.

În anul 2008, după promulgarea Legii nr.221/2008, Guvernul României, condus de domnul prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu, a emis o ordonanță de urgență nr.136/2008, prin care modifica Legea nr.221/2008.

Curtea Constituțională susține neconstituționalitatea Ordonanței de urgență nr.136/2008.

După decizia Curții Constituționale, Guvernul României, condus de domnul prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu, a promovat Ordonanța de urgență nr.151/2008 care înlocuiește Legea nr.221/2008. Această Ordonanță de urgență se află în discuție la Parlamentul României.

Ministerul Educației, Cercetării și Inovării va aplica legislația în vigoare.

Vă rog să primiți, stimate domnule deputat, asigurarea înaltei noastre considerații.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna ministru.

Domnule deputat, aveți de făcut vreun comentariu, vreo observație? Vă rog să poftiți la microfon.

 
   

Domnul Gheorghe Dragomir:

Mă bucur pentru atenția acordată de dumneavoastră profesorilor pe care cu onoare îi reprezentați, dar din cele patru puncte trecute în interpelare nu ați răspuns la nici unul.

Drept pentru care am să vă rog să-mi spuneți clar, era... la întrebarea 4, în care vorbeam de acele procente alocate de 6% din p.i.b., ce măsuri veți lua dumneavoastră, ministerul pe care-l conduce doamna ministru, doamna ministru în persoană, pentru că ne aducem aminte că ne-a promis că în cazul în care nu va avea repartizat 6% din p.i.b. își va da demisia, iar dacă profesorii nu vor primi 50% majorarea salarială, de asemenea, își va da demisia.

Am cerut să mi se comunice care este poziția dumneaei, ce va face în cazul în care aceste promisiuni nu vor fi îndeplinite.

Vizavi de ordonanță, de acord, va veni în Parlament, poate ar fi bine să ne spuneți care este punctul de vedere al dumneavoastră, al ministerului față de această Ordonanță nr.151/2008.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Doamna secretar de stat nu mai are de adăugat explicații suplimentare.

 
  Aurel Vlădoiu

O să-l rog acum pe domnul deputat Aurel Vlădoiu să-și dezvolte interpelarea adresată Ministerului Economiei, legată de sursele de energie verde de pe cursul râului Olt.

   

Domnul Aurel Vlădoiu:

Domnule președinte,

Dorim energie ieftină, energie verde. Vreau să vă informez că din 1990, pe Oltul superior sunt abandonate un număr de patru microhidrocentrale, este vorba de Câineni, este vorba de Lotrioara, este vorba de Oghiz, și am solicitat Ministerului Economiei să vină cu un punct de vedere legat de modul în care vrem să demarăm aceste obiective foarte importante pentru economia națională, mai ales în aceste condiții în care știm foarte bine că traversăm o criză energetică.

Este un domeniu de maximă importanță și care pune și economia pe orizontală în mișcare și forța de muncă din zonă.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Îl rog pe domnul Tudor Șerban, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, să dea răspunsul la această interpelare.

Domnul Tudor Șerban trebuia să fie prezent, n-a fost anunțat să plece.

O să rog atunci staff-ul tehnic să-i comunice domnului Tudor Șerban să comunice în scris răspunsul domnului deputat, cu scuzele de rigoare pentru această inadvertență.

 
  Alina Ștefania Gorghiu

O s-o rog acum pe doamna Alina Ștefania Gorghiu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, să dezvolte interpelarea adresată Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Și pe urmă domnul secretar de stat Marius Lazăr să răspundă.

   

Doamna Alina Ștefania Gorghiu:

Bună seara!

Vreau să vă spun care este obiectul interpelării, în speță, interpelarea s-a referit la plafonarea indemnizației pentru creșterea copilului la 4000 de lei, iar întrebarea adresată de mine către ministru a fost în sensul în care aș fi dorit să aflu care sunt indicatorii care au stat la baza acestei decizii, care bineînțeles că nu reies din nota de fundamentare anexată acestei legi.

Iar în măsura în care am întrebări, am să le adresez ulterior primirii răspunsului.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, stimată colegă.

Domnule secretar de stat, vă rog să poftiți și să oferiți distinsei noastre colege răspunsul pregătit.

 
   

Domnul Marius Lazăr (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale) :

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Răspunsul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale la interpelarea adresată nouă de către doamna deputat Alina Ștefania Gorghiu este următorul: Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare, reglementează faptul că persoanele care în ultimul an anterior datei nașterii copilului au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani sau în cazul copilului cu handicap de până la trei ani, precum și de o indemnizație lunară în cuantum de 600 de lei sau opțional de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4000 lei.

La sfârșitul anului trecut, starea economiei, creșterile economice înregistrate ar fi putut justifica și susține o majorare a cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului și în acest sens să evite plafonarea acestei indemnizații.

Analiza pe care am făcut-o ulterior la nivelul ansamblului de cheltuieli care urmau să fie suportate din bugetul de stat al anului 2009 a demonstrat faptul că nu pot fi susținute integral toate programele, deci nici această măsură, cu încadrarea în indicatorii macro-economici.

Pe baza datelor publicate de Comisia Națională de Prognoză, rezultă că efortul bugetar suplimentar este deja de 1,3 miliarde de lei. Conform datelor pe care le avem, rezultă că aproximativ 10% din cei 184 de mii de beneficiari ar trebui să beneficieze de o indemnizație peste 4000 de lei, ceea ce înseamnă un efort bugetar foarte mare.

Noi suntem însă disponibili și de acord că, în condițiile în care economia își revine, putem îmbunătăți cadrul legislativ privind ridicarea plafonării indemnizației pentru mame.

Acesta este răspunsul nostru.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult, domnule ministru.

Doamna colegă, dacă aveți vreo observație de făcut la răspunsul primit. Nu. Mă bucur că răspunsul este pe deplin satisfăcător.

 
     

Doamna Alina Ștefania Gorghiu (din bancă):

N-am spus asta, dar...

 
  Kerekes Karoly

Domnul Ioan Oltean:

În continuare, am să-l rog pe colegul nostru Kerekes Karoly, din partea Grupului parlamentar al UDMR, să prezinte interpelarea adresată ministrului administrației și internelor. Și-l rog pe domnul Stancu Radu să fie pregătit pentru a putea interveni.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

   

Domnul Kerekes Károly:

Mulțumesc, domnule președinte.

Programul de guvernare pe 2009-2012 cuprinde un capitol cu privire la protecția mediului înconjurător. Una dintre directivele de acțiune ale Guvernului în acest sens este ameliorarea mediului urban prin extinderea suprafețelor verzi, cu rol de agrement și îmbunătățire a microclimatului.

Întrebarea mea este următoarea: care este politica Guvernului în privința menținerii parcurilor deja existente din localitățile urbane, în condițiile amplificării tendințelor de a ocupa aceste suprafețe verzi prin diferite construcții? Ce fel de poziție trebuie să aibă prefecții, ca reprezentanți ai Guvernului, în oprirea acestor tendințe?

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnule ministru, vă rog să oferiți răspunsul colegului nostru.

 
   

Domnul Radu Stancu (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule deputat,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților prin care solicitați Guvernului României informații referitoare la politica Guvernului în privința menținerii parcurilor deja existente în localitățile urbane, în condițiile amplificării tendințelor de ocupare a acestor suprafețe verzi prin diferite construcții, vă comunicăm următoarele.

1. În acest moment sunt în vigoare reguli normative importante menite să asigure condițiile necesare pentru protecția și refacerea mediului înconjurător, în scopul creșterii calității vieții.

Între actele normative incidente în materie, amintim Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2007 privind instituirea programului național de îmbunătățire a calității mediului și Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare.

2. Cu privire la materia de referință, activitatea desfășurată de prefecți este și va fi circumscrisă prevederilor cuprinse în Constituția României și în Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, care stabilesc faptul că prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local care conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritorial și este garantul respectării legii la nivel local, având inclusiv obligația să verifice legalitatea actelor emise de autoritățile administrației publice locale.

3. Opinăm că prin asigurarea premiselor optime de dezvoltare în legătură cu materia vizată de dumneavoastră, ar fi benefică realizarea unui concept general de evoluție, cu luarea în considerare a situației actuale la nivelul unităților administrativ-teritoriale și a planurilor de dezvoltare pentru perioada următoare.

În context, considerăm că este oportună stabilirea unor obiective cognitive specifice domeniului de referință pe componente cum ar fi: realizarea unor studii de impact asupra mediului, efectuarea unor studii de fezabilitate în corelare cu situația actuală la nivelul unităților administrativ-teritoriale și cu evaluarea perspectivelor de dezvoltare a acestora, care să permită fundamentarea soluțiilor adoptate de autoritățile căror le revin competențe specifice în legătură cu aceasta.

4. Întrucât Ministerului Mediului îi revine sarcina de a gestiona la nivelul Executivului politicile guvernamentale din domeniile mediului, gospodăririi apelor și dezvoltării durabile, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare și control cu privire la aceste materii, considerăm că această instituție este abilitată să clarifice toate aspectele ce au legătură cu programatica vizată de dumneavoastră.

Cu deosebită stimă.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule ministru, vă mulțumesc.

Domnule deputat, pentru observații vă rog să folosiți microfonul.

 
   

Domnul Kerekes Károly:

Mulțumesc, domnule ministru.

Eu nu întâmplător am pus această întrebare, pentru că putem observa tocmai din partea prefecților care sunt garanți, care garantează aplicarea chiar a acestor legi, care pun în aplicare programul de guvernare, există din partea lor, deci, o atitudine, o pasivitate, care pe alocuri chiar ajută aceste tendințe de a construi în parcuri.

Deci, eu nu întâmplător am întrebat ministerul, adică Guvernul, și vreau să aflu dacă acești prefecți trebuie să aibă o poziție fermă pentru apărarea acestor parcuri și, dacă nu fac față acestor sarcini, atunci ce consecințe or să aibă?

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă, domnule ministru, mai aveți vreo observație de făcut? Nu.

Mulțumesc frumos.

Cu aceasta, închidem ședința consacrată interpelărilor.

Ne revedem mâine dimineață, la ora 8,30, la ședința consacrată declarațiilor politice.

O seară bună tuturor, pe mâine dimineață.

Doamne ajută!

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 18,47.

 
       

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 15 november 2019, 2:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro