Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.11/26-02-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-02-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 16, 2009

3. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și a Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice (rămas pentru vot final).
 
see bill no. 862/2007

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și a Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice.

Domnul Toader. Pe procedură, da? Vă rog.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Ați propus un număr de membri pe fiecare comisie. Totuși, supuneți la vot, chiar dacă noi ne-am înțeles, ca lideri.

Domnul Ioan Oltean:

Nu era nevoie. Era doar o informare. Ceea ce am făcut eu nu se votează, a fost doar spre informarea dumneavoastră și spre o corectă reținere în stenograma de ședință, domnule președinte. Nu era nevoie să se supună votului dumneavoastră.

De la Comisia juridică avem raport la proiectul de lege enunțat, de adoptare. Am să vă recitesc proiectul de lege și o să invit pe președintele comisiei pe urmă să poftească la masa potrivită.

Deci, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și a Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

De asemenea, conform acelorași prevederi, urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Dacă din partea inițiatorului este cineva? Vă rog să vă prezentați.

Doamna Rodica Constantinovici (secretar de stat, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești):

Sunt Rodica Constantinovici, secretar de stat la Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești.

Proiectul de lege are ca obiect modificarea și completarea Ordonanțelor Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice și realizează transpunerea în dreptul intern a Directivei 2005/36 a Consiliului Europei privind recunoașterea calificărilor profesionale, în sensul extinderii posibilității exercitării în România a profesiilor de expert tehnic judiciar, expert tehnic extrajudiciar și de expert criminalist și la cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene sau aparținând spațiului economic european.

Prevederile actuale ce impun cerința cetățeniei române pentru exercitarea profesiilor de expert tehnic judiciar, extrajudiciar și criminalist reprezintă bariere la libera circulație a serviciilor, venind în contradicție cu principiile pieței unice.

Prin modificările și completările propuse, au fost stabilite condițiile de dobândire a calității de expert tehnic judiciar și extrajudiciar, respectiv a celei de expert criminalist în România, de către cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene sau aparținând spațiului economic european, precum și cerințele exercitării fie permanent, fie temporar sau ocazional a acestor profesii în România, cu eliminarea, desigur, a condiției cetățeniei române considerată obstructivă la libertatea de circulație a serviciilor.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamnă secretar de stat.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să intervină pe marginea acestui act normativ?

Domnul Petrică Călian, din partea Grupului Partidului Democrat Liberal.

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Practic, acest proiect de lege nu caută decât să armonizeze mai multe prevederi legale, fapt pentru care Grupul parlamentar al PD-L susține adoptarea acestui proiect.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Din partea Grupului Partidului Social Democrat, domnul Florin Iordache.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prin prevederile legii de adoptare observați că în Comisia juridică, cu unanimitate de voturi, s-au propus amendamentele venite fie din partea inițiatorilor, fie din partea grupurilor parlamentare.

Grupul PSD, pentru eficientizarea activității, susține această inițiativă.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai sunt alte intervenții?

Dacă nu, o să-l rog pe președintele Comisiei juridice să intervină.

Domnul Gabriel Andronache:

Gabriel Andronache, sunt secretarul Comisiei juridice.

Comisia juridică a fost sesizată pe fond cu proiectul de lege prezentat anterior.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 27 noiembrie 2007.

Consiliul legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Comisia pentru egalitate de șanse a avizat, de asemenea, favorabil proiectul de lege.

Obiectul de reglementare a fost prezentat de doamna secretar de stat.

Comisia juridică a dezbătut inițiativa legislativă în ședința din 3 februarie 2009 și propune cu unanimitate de voturi spre dezbatere și adoptare proiectul de lege prezentat mai înainte, cu următoarea precizare, sub nr.8 în cadrul materialului propus spre dezbatere comisiei se regăsește următorul text: "Prezenta lege transpune Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005". Comisia solicită ca această prevedere să fie cuprinsă la sfârșitul legii.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Domnule secretar, fiind în procedură de urgență, am să vă rog să propuneți și timpii pentru dezbaterea pe articole a acestui act normativ.

Domnul Gabriel Andronache:

Propunem 5 minute.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu timpul de 5 minute pentru dezbaterea pe articole.

Cine este pentru? Votul electronic, vă rog.

Cu 171 de voturi pentru, 8 abțineri și 4 voturi împreună, această propunere a fost acceptată.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii. Comisia nu are amendamente.

Art.I, la poz.2 din raport, nu avem amendamente.

Poz.3, de asemenea, nu avem amendamente.

Poz.4. Nu avem amendamente.

La poz.5, Comisia juridică propune ca după art.10 să se introducă un articol nou, art.101, cu următorul cuprins: "Art.101 alin.(1) nemodificat..."

La alin.(3) al art.10 avem un amendament al Comisiei juridice. Dacă sunt observații? Nu avem observații.

La alin.(4) avem, de asemenea, un amendament, dar din partea comisiei. Dacă sunt observații? Nu avem.

La poz.5, alin.(5) al aceluiași articol, dacă sunt observații, domnilor colegi? Nu avem observații.

La alin.(6) al aceluiași articol nu avem observații.

La alin.(7) al aceluiași articol, dacă sunt observații față de amendamentul Comisiei juridice? Nu avem.

Numărul de ordine 6. La art.13 alin.(1), comisia are un amendament. Dacă sunt observații la acest amendament? Dacă nu sunt, mergem mai departe.

La poz.7, după art.29 se introduce un articol nou, art.291, cu următorul cuprins...

Dacă sunt observații față de amendamentul Comisiei juridice? Dacă nu există, mergem mai departe.

La poz.8, întrucât prezentul act normativ transpune Directiva 2005/36 a Comunității Europene a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005, este necesar ca această prevedere să fie cuprinsă la sfârșitul legii, ca ultim articol.

Dacă sunt observații față de această precizare?

Dacă nu, rog staff-ul tehnic să aibă în vedere și să rețină acest lucru atunci când se va redacta forma finală a actului normativ.

Poz.9. Nu avem amendamente.

Poz.10. La art.4, de asemenea, nu avem amendamente.

Poz.11. Nu avem amendamente.

La poz.12 avem un amendament al Comisiei juridice.

Dacă sunt observații sau intervenții pe marginea acestui amendament? Nu avem.

Dacă la alin.(3) al aceluiași art.41 sunt observații la amendamentul Comisiei juridice? Nu avem.

La alin.(4) dacă sunt observații?

La alin.(5) al aceluiași articol?

Alin.(6)?

Alin.(7)?

Nu mai avem observații pe marginea articolelor acestui act normativ.

În consecință, proiectul de lege rămâne la votul final.

Fiind o lege ordinară, se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți, în condițiile existenței cvorumului legal.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 17 november 2019, 17:35
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro