Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.11/26-02-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-11-2019
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-02-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 16, 2009

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2008 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD (rămas pentru vot final).
 
see bill no. 661/2008

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția 4 pe ordinea noastră de zi: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2008 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Urmează să trecem la dezbaterea generală a acestei legi și am să rog inițiatorul. Domnule secretar de stat, vă rog să luați cuvântul și să prezentați actul normativ.

Domnul Marian Hoinaru (secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale):

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege are ca obiectiv modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din Programul SAPARD.

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.104/2008 asigură mecanismul financiar prin care se alocă de la bugetul de stat cofinanțarea publică nerambursabilă pentru realizarea proiectelor de investiții pentru măsurile 1.1., îmbunătățirea prelucrării și marketingul produselor agricole și piscicole, măsura 3.1, investiții în exploatațiile agricole și 3.4, dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative, în condiții de șanse egale pentru toți beneficiarii Programului SAPARD și pentru aplicarea acquis-ului comunitar în sectorul agroalimentar românesc.

Prelungirea termenului de plată pentru angajamentele legale încheiate de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit în 2006 până în data de 31.12.2009 inclusiv ar duce la finalizarea proiectelor în principal și la continuarea procesului de reformă a sectorului agroalimentar și subsidiar.

Efectele actului normativ: acordarea sprijinului financiar nerambursabil în condiții de maximă eficiență, asigură îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și multiplicarea locurilor de muncă.

Măsurile vizează, totodată, și îmbunătățirea calității mediului în zonele rurale, îmbunătățirea calității vieții și infrastructurii rurale, păstrarea peisajului și refacerea infrastructurii rurale; măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și locale, înființarea unor noi organisme și extinderea competenței instituțiilor existente.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

O să rog acum un reprezentant al comisiei sesizate în fond pentru a prezenta raportul.

Domnule deputat, domnule președinte, vă rog să luați cuvântul.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă prezint raportul asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2008 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiecte de investiții din cadrul Programului SAPARD.

Cu Adresa nr.661 din 4 noiembrie 2008, Biroul permanent, conform art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a sesizat, în procedură de urgență, pentru examinare și avizare în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice cu proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2008 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiecte de investiții din cadrul Programului SAPARD.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis cu Adresa nr.1044 din 09.09.2008 și avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiecte de investiții din cadrul Programului SAPARD, intervenția legislativă constând în prelungirea termenului de plată pentru contracte de finanțare încheiate în anul 2006 de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit până la 31 decembrie 2009.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, domnul Marian Hoinaru, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

La lucrările comisiei au participat 28 de deputați din totalul de 28 ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 15 octombrie 2008.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii în ședința din 04.02.2009 a proiectului de lege, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma prezentată de Senat.

mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul deputat Mircea Toader, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Fiindcă vorbim de o ordonanță de urgență și a avut ca termen limită aplicarea până în 31 decembrie 2009, aș fi curios să întreb pe reprezentantul Guvernului sau poate știe cineva din comisie dacă, într-adevăr, s-au consumat toate fondurile alocate pentru a putea să achităm sau să se achite contractele de finanțare încheiate în anul 2006 și pe de altă parte, care a fost efectul final al acestor proiecte, dacă ele au fost și finanțate pentru execuție.

Dacă aceste lucruri au fost finalizate corect, sigur că susținem această inițiativă, care practic nici nu mai ai ce să-i faci, că și-a terminat aplicabilitatea.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă inițiatorul poate să dea răspuns întrebării puse de către domnul deputat Mircea Toader.

Domnule secretar de stat, microfonul este al dumneavoastră.

Domnul Marian Hoinaru:

Domnule deputat,

Am rugămintea, ținând cont de faptul că întrebarea dumneavoastră are, ridică un anumit nivel în privința răspunsului, să ne-o adresați în scris să vă răspundem, ținând cont de faptul că trebuie informații suplimentare pentru a întregi un răspuns.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Sigur că răspunsul ar fi extrem de bine venit, dacă l-ar primi până mâine când va fi votul final.

Domnul președinte al comisiei dorește să intervină.

Domnule Tabără, vă rog frumos, aveți cuvântul.

Domnul Valeriu Tabără:

Cred că este corect de a reda din nota de fundamentare pentru această ordonanță, pentru că este o situație a acestor proiecte, și anume din totalul de 1239 de proiecte contractate de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, în conformitate cu prevederile impuse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006, având cofinanțare publică nerambursabilă în valoare totală de 982 de milioane de lei, se disting următoarele cazuri pentru aceste proiecte, și anume: categoria I - 444 de proiecte având cofinanțare publică nerambursabilă în valoare totală de 116 milioane lei sunt finalizate; categoria a II-a - 675 de proiecte având cofinanțare publică nerabursabilă în valoare totală de 749 de milioane de lei se află în curs de execuție astfel: pentru 244 de proiecte având cofinanțare publică nerambursabilă în valoare totală de 255 de milioane lei nu a fost depusă nicio cerere de plată; pentru 431 de proiecte având cofinanțare publică nerambursabilă în valoare totală de 494 de lei au fost efectuate plăți în valoare de 211 milioane de lei; și o categorie a III-a: 120 de proiecte având cofinanțare publică nerambursabilă în valoare totală de 117 milioane de lei au fost reziliate.

De la începutul programului și până la data de 01.06.2008 Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit a efectuat plăți totale în valoare de 327 de milioane lei.

Având în vedere faptul că există riscul ca unele dintre proiectele incluse în categoriile de mai sus să nu fie finalizate în termenele menționate în contractele de finanțare sau în acte adiționale, faptul poate conduce la neîndeplinirea obiectivului propus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006, respectiv continuarea procesului de reformă a sectorului agroalimentar pentru asigurarea unei acțiuni tranzitorii între Programul SAPARD și FADR.

În aceste condiții, Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, în calitatea sa de autoritate contractată, estimează că datorită gradului scăzut de implementare a proiectelor, este posibil ca din valoarea de 538 de milioane lei, care trebuie absorbită până la data de 31 decembrie 2008, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2006, o valoare de aproximativ 350 de milioane de lei, reprezentând cofinanțarea publică nerambursabilă, să nu fie absorbită până la finele acestui an. Aceasta se referă la o parte din proiecte și cred că satisface și răspunsul.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă mai e vreo neclaritate?

Dacă nu, doamnelor și domnilor colegi, potrivit art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților, se supun dezbaterii pe articole numai proiectele de legi și propunerile legislative care cuprind amendamente de admitere sau de respingere.

Întrucât raportul comisiei sesizate în fond nu cuprinde asemenea amendamente, proiectul de lege va urma procedura pentru votul final. Fiind vorba de o lege ordinară, aceasta se va adopta cu votul majorității deputaților prezenți, în condițiile cvorumului prevăzut în Regulamentul Camerei Deputaților.

Doamnelor și domnilor colegi,

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 14 november 2019, 2:41
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro