Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.11/26-02-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-02-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 16, 2009

6. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului:  

 

Domnul Ioan Oltean:

Doamnelor și domnilor colegi,

Vă rog să vă ocupați locurile.

Deschid ședința consacrată răspunsurilor la interpelările adresate Guvernului de către dumneavoastră.

Am să fac următoarele precizări: se află în sală pentru a răspunde la interpelările deputaților, domnii secretari de stat: Irimie Cristian-Anton, din partea Ministerului Sănătății; Stancu Radu, din partea Ministerului Administrației și Internelor; Constantinovici Rodica, din partea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești; doamna secretar de stat Oana Badea, din partea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării; domnul Marian Hoinaru, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale; domnul Matache Iulian, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței; domnul Pătruți Alexandru, secretar de stat la Ministerul Economiei; domnul Dan Cârlan, secretar de stat la Ministerul Mediului; domnul Marius Lazăr, secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale; domnul Anton Marin, secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Date fiind reglementările din Regulamentul Camerei Deputaților privind dezvoltarea interpelărilor adresate primului-ministru, în care se precizează că în ședința consacrată dezbaterii interpelărilor, un grup parlamentar nu poate prezenta mai mult de o interpelare, doar în situația în care timpul nu s-a epuizat, mai există timp suplimentar, în situația aceasta un grup parlamentar poate să dezvolte și o a doua interpelare, am să rog să rămână în sală doar domnii secretari de stat: Irimie Cristian-Anton, din partea Ministerului Sănătății; Stancu Radu, din partea Ministerului Administrației și Internelor; doamna Oana Badea, din partea Ministerului Educației și Cercetării; domnul Pătruți Alexandru, din partea Ministerului Economiei, și domnul Marius Lazăr, din partea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Ceilalți secretari de stat vor răspunde în scris sau, în funcție de planificare, vor fi prezenți la următoarea ședință consacrată răspunsurilor la interpelările adresate membrilor Guvernului.

De asemenea, domnilor colegi, întrucât există mai multe interpelări depuse din partea grupurilor parlamentare, liderii grupurilor parlamentare au selectat interpelările cărora astăzi secretarii de stat prezenți le vor da răspunsul solicitat.

 
Petru Călian

Pentru început, am să îl invit pe domnul deputat Petru Călian, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal, dacă dorește să-și dezvolte interpelarea.

 

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Pentru a economisi timpul, cred că este suficient să primesc doar răspunsul.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Precizez, pentru domnii miniștri, că, în conformitate cu art.175 din Regulamentul Camerei Deputaților, răspunsul la interpelare nu va putea dura mai mult de cinci minute. Vă rog să aveți în vedere acest lucru.

Îl invit pe domnul secretar de stat Irimie Cristian-Anton, pentru a răspunde interpelării adresate Ministerului Sănătății, de către domnul deputat Petru Călian.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Cristian-Anton Irimie (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră privind sesizarea faptului că în farmaciile clujene nu se găsesc medicamente de import datorită cursului leu-euro care este nefavorabil, putem să vă informăm următoarele: prin emiterea Ordinului Ministrului Sănătății nr.74 din 30.I.2009 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr.1803 din 2008 privind stabilirea prețurilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asigurații cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, precum și bolnavii incluși în programele naționale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, Ministerul Sănătății a recalculat la 4 lei pentru un euro prețurile medicamentelor de care beneficiază asigurații cu sau fără contribuție personală, pe baza prescripției medicale, precum și bolnavii incluși în programele naționale de sănătate.

Acest curs este cel folosit la calcularea bugetului de stat pe anul în curs.

Deoarece politica de stabilire a prețului la medicamente reprezintă o prioritate a echipei noastre ministeriale, a fost emis și Ordinul Ministrului Sănătății nr.75 din 30.I. pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman, prin intermediul căruia se introduce o nouă metodologie de calcul menită să soluționeze problemele existente în domeniul farmaceutic.

Cu aceste lucruri s-au rezolvat, credem noi, la ora asta, problemele.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Dacă aveți întrebări, domnule deputat, nelămuriri, nemulțumiri, vă rog să vi le exprimați de la microfon.

 
 

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc.

Nu pot decât să felicit ministerul pentru că a avut grijă ca într-un timp record să rezolve această problemă, însă ca o recomandare, cred eu că ar fi necesar să fie monitorizate mai atent aceste chestiuni, astfel încât să nu ne trezim în situația în care să mai existe o criză a medicamentelor din import pe orice piață din România.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
Iustin Marinel Cionca-Arghir

Următoarea interpelare este adresată tot Ministerului Sănătății de către un grup de parlamentari ai Partidului Democrat Liberal, din Circumscripția electorală Arad, dacă bine îmi amintesc: domnul Iustin Cionca, Marius Gondor, Lucian Riviș-Tipei și Claudia Boghicevici.

Dacă dorește cineva să dezvolte interpelarea.

Domnule coleg, microfonul vă aparține pentru maximum cinci minute.

 

Domnul Iustin Marinel Cionca-Arghir:

Domnule președinte,

Mulțumesc pentru această posibilitate pe care mi-o oferiți. Aștept, de fapt, de la domnul ministru să ne comunice... noi am aflat neoficial că deja s-a emis ordinul de demiterea doamnei director Țârle Gabriela, dar aștept să ni se comunice aici, în fața tuturor.

Mulțumesc mult.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnule ministru, vă rog să oferiți răspunsul solicitat.

 
 

Domnul Cristian-Anton Irimie:

Domnule deputat,

Domnule președinte, mă scuzați.

În ceea ce privește activitatea doamnei Gabriela Țârle, director executiv, fost, vă pot informa, la Direcția de sănătate publică Arad, să știți că s-a instituit și o comisie de control care va analiza activitatea desfășurată de dumneaei. În baza ordonanței prin care autoritățile de sănătate publică au devenit direcții de sănătate publică județene, doamna respectivă a fost eliberată din funcție și va fi înlocuită de cine merită.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Dacă domnii deputați mai au vreun comentariu, mai au ceva de adăugat.

Domnule deputat, vă rog.

 
 

Domnul Iustin Marinel Cionca-Arghir:

Vreau și eu să mulțumesc domnului ministru. Sper s-o țină tot așa și sper ca noul director pe care o să-l puneți de acum înainte să ne reprezinte cu cinste, să nu mai fim de râsul țării.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Mulțumesc, domnule ministru.

Vă dorim o seară bună și să ne vedem cu bine.

 
Aurel Vlădoiu

Următoarea interpelare este adresată Ministerului Economiei de către domnul deputat Aurel Vlădoiu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Domnule deputat, dacă doriți să vă dezvoltați interpelarea, aveți la dispoziție cinci minute.

   

Domnul Aurel Vlădoiu:

Care dintre ele, că eu am două interpelări.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Da. Prima, cea care se referă la administrația locală din județul Vâlcea.

 
 

Domnul Aurel Vlădoiu:

Domnule președinte,

Am solicitat Ministerului Economiei transferarea unor clădiri, a unor imobile din domeniul public al statului și în administrarea Companiei Lignitului Târgu-Jiu, în administrarea Consiliului județean Vâlcea, pentru amenajarea unui centru medico-social.

Sunt de cinci ani abandonate și păcat să nu le dăm o utilizare eficientă la nivelul județului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Îl invit pe domnul secretar de stat Pătruți Alexandru să răspundă interpelării adresate de către domnul deputat.

Vă rog, domnule ministru.

 
 

Domnul Alexandru Pătruți (secretar de stat, Ministerul Economiei):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule deputat,

Urmare a solicitării înaintată de instituția prefectului județului Vâlcea, încă din mai 2008, Consiliul de administrație al Societății Naționale a Lignitului Oltenia, împreună cu Adunarea generală a acționarilor, în baza Ordinului emis de Ministerul Economiei și Finanțelor, a adoptat o hotărâre prin care s-a aprobat transferul cu titlu gratuit, în baza Legii nr.137/2002, a activelor cu caracter social și cu titlu oneros a celorlalte active, care nu aveau acest caracter.

Societatea Națională a Lignitului a înaintat în luna octombrie 2008 Ministerului Economiei documentația în vederea inițierii unei hotărâri de Guvern privind transferul cu titlu gratuit a activelor cu caracter social din proprietatea Societății Naționale a Lignitului Oltenia în proprietatea publică a județului Vâlcea și în administrarea Consiliului local județean Vâlcea.

Direcția generală de resurse minerale a înaintat către Ministerul Economiei și Finanțelor în octombrie 2008 un proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea transferului cu titlu gratuit a activelor solicitate de către prefectură, din proprietatea Societății Naționale a Lignitului în proprietatea publică a județului Vâlcea.

Acest proiect de hotărâre nu a fost avizat de Direcția generală juridică a Ministerului Economiei și Finanțelor, motivul neavizării fiind acela că activele solicitate nu pot fi încadrate ca active sociale, conform Legii nr.137/2002, precum și a faptului că în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.1846 din 2004, operatorul economic are obligația valorificării acestor active, în condițiile legii.

Ca urmare a acestei hotărâri, Consiliul de administrație al Societății Naționale a Lignitului Oltenia a aprobat valorificarea prin vânzare a activelor situate în incinta fostei mine Cerna din comuna Copăceni.

Și, în acest sens, în baza Hotărârii Consiliului de administrație nr.13 din decembrie 2008, s-a emis dispoziția prin care s-a dispus transferul acestor active către unitatea de valorificare a activelor Rovinari, din cadrul Societății Naționale a Lignitului, pentru a organiza procedura de vânzare, conform legii, a acestora.

Față de cele prezentate mai sus, activele solicitate de Consiliul județean Vâlcea și care fac obiectul interpelării sunt acum în procedură de valorificare și deci nu mai pot face obiectul unui transfer de proprietate.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule ministru, vă mulțumesc și eu.

Domnule deputat, dacă doriți să faceți vreo observație, aveți la dispoziție două minute.

 
 

Domnul Aurel Vlădoiu:

Domnule președinte,

Nu sunt mulțumit de răspuns. Din 2006 mă chinui să rezolvăm această situație a acestor active. Cred că vor avea soarta acelora de la Ocnele Mari. La Ocnele Mari au rămas trei ani de zile acolo și le-au furat, n-a mai rămas nimic din ele. Deci, sunt sigur că ele vor avea aceeași soartă. Nu sunt păzite de nimeni, sunt ale nimănui. Eu doream să le dăm o utilizare eficientă pentru județ. Dacă așa se dorește de către Ministerul Economiei, să le fie de bine, dar cred că măsura pe care a propus-o este greșită.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnule ministru, mai adăugați ceva?

 
 

Domnul Alexandru Pătruți:

O singură precizare aș dori să fac. Solicitarea domnului deputat pe fond cred că este corectă însă, din păcate, Ministerul Economiei nu poate să acționeze decât în cadrul legal existent.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, domnule ministru.

Vă doresc o seară bună.

 
Gheorghe Dragomir

În continuare, am să-l invit pe domnul Gheorghe Dragomir, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, să-și dezvolte interpelarea adresată Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.

Domnule coleg, vă rog să poftiți la microfon.

 

Domnul Gheorghe Dragomir:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Chiar dacă nu este doamna ministru prezentă, sper, prin doamna ministru secretar de stat, să primesc răspuns la cele patru întrebări, chiar dacă cea de-a patra se adresa special doamnei ministru.

Sigur, în cazul în care nu, atunci voi fi nevoit să fac o nouă interpelare.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Doamna secretar de stat Oana Badea, vă rog să poftiți la microfon și să răspundeți interpelării adresate dumneavoastră.

 
 

Doamna Oana Badea (secretar de stat, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării):

Domnule președinte,

Domnule deputat Gheorghe Dragomir,

Referitor la interpelarea formulată de dumneavoastră, transmisă Ministerului Educației, Cercetării și Inovării prin Adresa Departamentului pentru relația cu Parlamentul, Guvernul României, nr.596 și înregistrată cu nr.10576, suntem în măsură să vă informăm următoarele.

În anul 2008, după promulgarea Legii nr.221/2008, Guvernul României, condus de domnul prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu, a emis o ordonanță de urgență nr.136/2008, prin care modifica Legea nr.221/2008.

Curtea Constituțională susține neconstituționalitatea Ordonanței de urgență nr.136/2008.

După decizia Curții Constituționale, Guvernul României, condus de domnul prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu, a promovat Ordonanța de urgență nr.151/2008 care înlocuiește Legea nr.221/2008. Această Ordonanță de urgență se află în discuție la Parlamentul României.

Ministerul Educației, Cercetării și Inovării va aplica legislația în vigoare.

Vă rog să primiți, stimate domnule deputat, asigurarea înaltei noastre considerații.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna ministru.

Domnule deputat, aveți de făcut vreun comentariu, vreo observație? Vă rog să poftiți la microfon.

 
 

Domnul Gheorghe Dragomir:

Mă bucur pentru atenția acordată de dumneavoastră profesorilor pe care cu onoare îi reprezentați, dar din cele patru puncte trecute în interpelare nu ați răspuns la nici unul.

Drept pentru care am să vă rog să-mi spuneți clar, era... la întrebarea 4, în care vorbeam de acele procente alocate de 6% din p.i.b., ce măsuri veți lua dumneavoastră, ministerul pe care-l conduce doamna ministru, doamna ministru în persoană, pentru că ne aducem aminte că ne-a promis că în cazul în care nu va avea repartizat 6% din p.i.b. își va da demisia, iar dacă profesorii nu vor primi 50% majorarea salarială, de asemenea, își va da demisia.

Am cerut să mi se comunice care este poziția dumneaei, ce va face în cazul în care aceste promisiuni nu vor fi îndeplinite.

Vizavi de ordonanță, de acord, va veni în Parlament, poate ar fi bine să ne spuneți care este punctul de vedere al dumneavoastră, al ministerului față de această Ordonanță nr.151/2008.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Doamna secretar de stat nu mai are de adăugat explicații suplimentare.

 
Aurel Vlădoiu

O să-l rog acum pe domnul deputat Aurel Vlădoiu să-și dezvolte interpelarea adresată Ministerului Economiei, legată de sursele de energie verde de pe cursul râului Olt.

 

Domnul Aurel Vlădoiu:

Domnule președinte,

Dorim energie ieftină, energie verde. Vreau să vă informez că din 1990, pe Oltul superior sunt abandonate un număr de patru microhidrocentrale, este vorba de Câineni, este vorba de Lotrioara, este vorba de Oghiz, și am solicitat Ministerului Economiei să vină cu un punct de vedere legat de modul în care vrem să demarăm aceste obiective foarte importante pentru economia națională, mai ales în aceste condiții în care știm foarte bine că traversăm o criză energetică.

Este un domeniu de maximă importanță și care pune și economia pe orizontală în mișcare și forța de muncă din zonă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Îl rog pe domnul Tudor Șerban, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, să dea răspunsul la această interpelare.

Domnul Tudor Șerban trebuia să fie prezent, n-a fost anunțat să plece.

O să rog atunci staff-ul tehnic să-i comunice domnului Tudor Șerban să comunice în scris răspunsul domnului deputat, cu scuzele de rigoare pentru această inadvertență.

 
Alina Ștefania Gorghiu

O s-o rog acum pe doamna Alina Ștefania Gorghiu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, să dezvolte interpelarea adresată Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Și pe urmă domnul secretar de stat Marius Lazăr să răspundă.

 

Doamna Alina Ștefania Gorghiu:

Bună seara!

Vreau să vă spun care este obiectul interpelării, în speță, interpelarea s-a referit la plafonarea indemnizației pentru creșterea copilului la 4000 de lei, iar întrebarea adresată de mine către ministru a fost în sensul în care aș fi dorit să aflu care sunt indicatorii care au stat la baza acestei decizii, care bineînțeles că nu reies din nota de fundamentare anexată acestei legi.

Iar în măsura în care am întrebări, am să le adresez ulterior primirii răspunsului.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, stimată colegă.

Domnule secretar de stat, vă rog să poftiți și să oferiți distinsei noastre colege răspunsul pregătit.

 
 

Domnul Marius Lazăr (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale) :

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Răspunsul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale la interpelarea adresată nouă de către doamna deputat Alina Ștefania Gorghiu este următorul: Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare, reglementează faptul că persoanele care în ultimul an anterior datei nașterii copilului au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani sau în cazul copilului cu handicap de până la trei ani, precum și de o indemnizație lunară în cuantum de 600 de lei sau opțional de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4000 lei.

La sfârșitul anului trecut, starea economiei, creșterile economice înregistrate ar fi putut justifica și susține o majorare a cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului și în acest sens să evite plafonarea acestei indemnizații.

Analiza pe care am făcut-o ulterior la nivelul ansamblului de cheltuieli care urmau să fie suportate din bugetul de stat al anului 2009 a demonstrat faptul că nu pot fi susținute integral toate programele, deci nici această măsură, cu încadrarea în indicatorii macro-economici.

Pe baza datelor publicate de Comisia Națională de Prognoză, rezultă că efortul bugetar suplimentar este deja de 1,3 miliarde de lei. Conform datelor pe care le avem, rezultă că aproximativ 10% din cei 184 de mii de beneficiari ar trebui să beneficieze de o indemnizație peste 4000 de lei, ceea ce înseamnă un efort bugetar foarte mare.

Noi suntem însă disponibili și de acord că, în condițiile în care economia își revine, putem îmbunătăți cadrul legislativ privind ridicarea plafonării indemnizației pentru mame.

Acesta este răspunsul nostru.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult, domnule ministru.

Doamna colegă, dacă aveți vreo observație de făcut la răspunsul primit. Nu. Mă bucur că răspunsul este pe deplin satisfăcător.

 
   

Doamna Alina Ștefania Gorghiu (din bancă):

N-am spus asta, dar...

 
Kerekes Karoly

Domnul Ioan Oltean:

În continuare, am să-l rog pe colegul nostru Kerekes Karoly, din partea Grupului parlamentar al UDMR, să prezinte interpelarea adresată ministrului administrației și internelor. Și-l rog pe domnul Stancu Radu să fie pregătit pentru a putea interveni.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 

Domnul Kerekes Károly:

Mulțumesc, domnule președinte.

Programul de guvernare pe 2009-2012 cuprinde un capitol cu privire la protecția mediului înconjurător. Una dintre directivele de acțiune ale Guvernului în acest sens este ameliorarea mediului urban prin extinderea suprafețelor verzi, cu rol de agrement și îmbunătățire a microclimatului.

Întrebarea mea este următoarea: care este politica Guvernului în privința menținerii parcurilor deja existente din localitățile urbane, în condițiile amplificării tendințelor de a ocupa aceste suprafețe verzi prin diferite construcții? Ce fel de poziție trebuie să aibă prefecții, ca reprezentanți ai Guvernului, în oprirea acestor tendințe?

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnule ministru, vă rog să oferiți răspunsul colegului nostru.

 
 

Domnul Radu Stancu (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule deputat,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților prin care solicitați Guvernului României informații referitoare la politica Guvernului în privința menținerii parcurilor deja existente în localitățile urbane, în condițiile amplificării tendințelor de ocupare a acestor suprafețe verzi prin diferite construcții, vă comunicăm următoarele.

1. În acest moment sunt în vigoare reguli normative importante menite să asigure condițiile necesare pentru protecția și refacerea mediului înconjurător, în scopul creșterii calității vieții.

Între actele normative incidente în materie, amintim Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2007 privind instituirea programului național de îmbunătățire a calității mediului și Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare.

2. Cu privire la materia de referință, activitatea desfășurată de prefecți este și va fi circumscrisă prevederilor cuprinse în Constituția României și în Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, care stabilesc faptul că prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local care conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritorial și este garantul respectării legii la nivel local, având inclusiv obligația să verifice legalitatea actelor emise de autoritățile administrației publice locale.

3. Opinăm că prin asigurarea premiselor optime de dezvoltare în legătură cu materia vizată de dumneavoastră, ar fi benefică realizarea unui concept general de evoluție, cu luarea în considerare a situației actuale la nivelul unităților administrativ-teritoriale și a planurilor de dezvoltare pentru perioada următoare.

În context, considerăm că este oportună stabilirea unor obiective cognitive specifice domeniului de referință pe componente cum ar fi: realizarea unor studii de impact asupra mediului, efectuarea unor studii de fezabilitate în corelare cu situația actuală la nivelul unităților administrativ-teritoriale și cu evaluarea perspectivelor de dezvoltare a acestora, care să permită fundamentarea soluțiilor adoptate de autoritățile căror le revin competențe specifice în legătură cu aceasta.

4. Întrucât Ministerului Mediului îi revine sarcina de a gestiona la nivelul Executivului politicile guvernamentale din domeniile mediului, gospodăririi apelor și dezvoltării durabile, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare și control cu privire la aceste materii, considerăm că această instituție este abilitată să clarifice toate aspectele ce au legătură cu programatica vizată de dumneavoastră.

Cu deosebită stimă.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule ministru, vă mulțumesc.

Domnule deputat, pentru observații vă rog să folosiți microfonul.

 
 

Domnul Kerekes Károly:

Mulțumesc, domnule ministru.

Eu nu întâmplător am pus această întrebare, pentru că putem observa tocmai din partea prefecților care sunt garanți, care garantează aplicarea chiar a acestor legi, care pun în aplicare programul de guvernare, există din partea lor, deci, o atitudine, o pasivitate, care pe alocuri chiar ajută aceste tendințe de a construi în parcuri.

Deci, eu nu întâmplător am întrebat ministerul, adică Guvernul, și vreau să aflu dacă acești prefecți trebuie să aibă o poziție fermă pentru apărarea acestor parcuri și, dacă nu fac față acestor sarcini, atunci ce consecințe or să aibă?

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă, domnule ministru, mai aveți vreo observație de făcut? Nu.

Mulțumesc frumos.

Cu aceasta, închidem ședința consacrată interpelărilor.

Ne revedem mâine dimineață, la ora 8,30, la ședința consacrată declarațiilor politice.

O seară bună tuturor, pe mâine dimineață.

Doamne ajută!

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 18,47.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 21 november 2019, 18:31
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro