Károly Kerekes
Károly Kerekes
Sittings of the Chamber of Deputies of February 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.11/26-02-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-02-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 16, 2009

6. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului:  
  6.6 Kerekes Karoly  
 
see:

Domnul Ioan Oltean:

În continuare, am să-l rog pe colegul nostru Kerekes Karoly, din partea Grupului parlamentar al UDMR, să prezinte interpelarea adresată ministrului administrației și internelor. Și-l rog pe domnul Stancu Radu să fie pregătit pentru a putea interveni.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Kerekes Károly:

Mulțumesc, domnule președinte.

Programul de guvernare pe 2009-2012 cuprinde un capitol cu privire la protecția mediului înconjurător. Una dintre directivele de acțiune ale Guvernului în acest sens este ameliorarea mediului urban prin extinderea suprafețelor verzi, cu rol de agrement și îmbunătățire a microclimatului.

Întrebarea mea este următoarea: care este politica Guvernului în privința menținerii parcurilor deja existente din localitățile urbane, în condițiile amplificării tendințelor de a ocupa aceste suprafețe verzi prin diferite construcții? Ce fel de poziție trebuie să aibă prefecții, ca reprezentanți ai Guvernului, în oprirea acestor tendințe?

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnule ministru, vă rog să oferiți răspunsul colegului nostru.

Domnul Radu Stancu (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule deputat,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților prin care solicitați Guvernului României informații referitoare la politica Guvernului în privința menținerii parcurilor deja existente în localitățile urbane, în condițiile amplificării tendințelor de ocupare a acestor suprafețe verzi prin diferite construcții, vă comunicăm următoarele.

1. În acest moment sunt în vigoare reguli normative importante menite să asigure condițiile necesare pentru protecția și refacerea mediului înconjurător, în scopul creșterii calității vieții.

Între actele normative incidente în materie, amintim Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2007 privind instituirea programului național de îmbunătățire a calității mediului și Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare.

2. Cu privire la materia de referință, activitatea desfășurată de prefecți este și va fi circumscrisă prevederilor cuprinse în Constituția României și în Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, care stabilesc faptul că prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local care conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritorial și este garantul respectării legii la nivel local, având inclusiv obligația să verifice legalitatea actelor emise de autoritățile administrației publice locale.

3. Opinăm că prin asigurarea premiselor optime de dezvoltare în legătură cu materia vizată de dumneavoastră, ar fi benefică realizarea unui concept general de evoluție, cu luarea în considerare a situației actuale la nivelul unităților administrativ-teritoriale și a planurilor de dezvoltare pentru perioada următoare.

În context, considerăm că este oportună stabilirea unor obiective cognitive specifice domeniului de referință pe componente cum ar fi: realizarea unor studii de impact asupra mediului, efectuarea unor studii de fezabilitate în corelare cu situația actuală la nivelul unităților administrativ-teritoriale și cu evaluarea perspectivelor de dezvoltare a acestora, care să permită fundamentarea soluțiilor adoptate de autoritățile căror le revin competențe specifice în legătură cu aceasta.

4. Întrucât Ministerului Mediului îi revine sarcina de a gestiona la nivelul Executivului politicile guvernamentale din domeniile mediului, gospodăririi apelor și dezvoltării durabile, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare și control cu privire la aceste materii, considerăm că această instituție este abilitată să clarifice toate aspectele ce au legătură cu programatica vizată de dumneavoastră.

Cu deosebită stimă.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule ministru, vă mulțumesc.

Domnule deputat, pentru observații vă rog să folosiți microfonul.

Domnul Kerekes Károly:

Mulțumesc, domnule ministru.

Eu nu întâmplător am pus această întrebare, pentru că putem observa tocmai din partea prefecților care sunt garanți, care garantează aplicarea chiar a acestor legi, care pun în aplicare programul de guvernare, există din partea lor, deci, o atitudine, o pasivitate, care pe alocuri chiar ajută aceste tendințe de a construi în parcuri.

Deci, eu nu întâmplător am întrebat ministerul, adică Guvernul, și vreau să aflu dacă acești prefecți trebuie să aibă o poziție fermă pentru apărarea acestor parcuri și, dacă nu fac față acestor sarcini, atunci ce consecințe or să aibă?

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă, domnule ministru, mai aveți vreo observație de făcut? Nu.

Mulțumesc frumos.

Cu aceasta, închidem ședința consacrată interpelărilor.

Ne revedem mâine dimineață, la ora 8,30, la ședința consacrată declarațiilor politice.

O seară bună tuturor, pe mâine dimineață.

Doamne ajută!

Ședința s-a încheiat la ora 18,47.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 15 november 2019, 2:03
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro