Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.18/05-03-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 23-02-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 2009

12. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut între KfW, Frankfurt am Main (KfW) și România, semnat la Frankfurt am Main, la 26 septembrie 2007, respectiv la București, la 28 decembrie 2007 pentru finanțarea Programului privind Infrastructura Municipală (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 2/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Trecem la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut între KfW Frankfurt am Main și România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la București, la 28 decembrie 2007, pentru finanțarea Programului privind infrastructura municipală.

Acest proiect de lege se dezbate în procedură de urgență.

Dau cuvântul inițiatorului.

Doamna Grațiela Iordache. Vă rog.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Obiectul de reglementare îl prezintă aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2008, prin care se ratifică Acordul de împrumut încheiat de România cu KfW, semnat la data de 26.IX.2007, la Frankfurt am Main și la data de 28.XII.2007, la București, în valoare de 21 milioane de euro, pentru finanțarea Programului privind infrastructura municipală care asigură cofinanțarea a trei măsuri ISPA, respectiv: reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în municipiul Suceava, reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în municipiile Deva și Hunedoara, proiectul privind asistența tehnică pentru pregătirea a 25 de aplicații de proiecte din sectorul de mediu România.

Beneficiarii finali ai împrumutului sunt: municipiul Suceava, pentru o valoare de 6.688.500 de euro, S.C. Apa Prod S.A. Deva, pentru o valoare de 5.740.000 de euro, Ministerul Mediului, pentru o valoare de 8.571.500 de euro. Beneficiarii finali ai proiectului sunt: S.C. ACET S.A. Suceava, S.C. Apa Prod S.A. Deva și Ministerul Mediului.

Împrumutul KfW este acordat pe o perioadă de 20 de ani, din care 5 ani este o perioadă de grație, la o rată fixă a dobânzii egală cu 3,93% pe an.

În plus, KfW percepe un comision inițial de 0,5% din valoarea împrumutului și un comision de angajament de 0,25%, aplicat la suma retrasă din împrumut, plătibil semestrial.

Proiectul de act normativ are impact asupra bugetului de stat consolidat, respectiv asupra bugetelor locale ale municipiilor, în speță, Suceava, Deva și Hunedoara, și asupra județului Hunedoara, precum și asupra bugetului de stat prin bugetul Ministerului Mediului.

Impactul de bugetul de stat a fost avut în vedere la bugetul de stat pe anul 2009, iar impactul pe bugetele locale va fi avut în vedere la întocmirea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale implicate. Măsura are impact pozitiv asupra absorbției fondurilor europene ISPA.

Față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice propune și susține, în numele Guvernului, adoptarea acestui act normativ.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc mult.

Domnul vicepreședinte Ialomițianu, din partea comisiei.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci asupra acestui proiect de lege. La întocmirea raportului, s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observațiile și propunerile trimise cu Adresa nr.1250 din 16.X.2008.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului a participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, doamna Grațiela Iordache, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

La lucrările comisiei au participat 31 deputați, din totalul de 31 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și a art.86 din Regulamentul Camerei Deputaților, este de competența decizională a Senatului.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă, din partea grupurilor parlamentare, dorește cineva să ia cuvântul?

Dacă nu, nefiind amendamente, urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 15 november 2019, 2:03
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro