Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.18/05-03-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 23-02-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 2009

14. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2008 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național Secțiunea a VIII-a- Zone cu resurse turistice (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 4/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a VIII-a, zone cu resurse turistice.

Dau cuvântul reprezentantului inițiatorului. Vă rog.

Domnul Corneliu Popovici (secretar de stat, Ministerul Turismului):

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Planul de amenajare a teritoriului este suportul dezvoltării complexe și durabile a teritoriului și reprezintă contribuția specifică a țării noastre la dezvoltarea spațiului european, având la bază premisa înscrierii în dinamica dezvoltării spațiale și economico-sociale europene.

Până în prezent, pe baza a numeroase studii de fundamentare, în cadrul acestui plan au fost elaborate și aprobate de Parlamentul României, prin lege, 5 secțiuni: rețelele de transport, apa, zonele protejate, rețeaua de localități, zonele de risc și acum venim cu Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice ale României.

Aș dori să scot în evidență trei puncte importante care se desprind din acest plan, și anume: identifică la nivel național unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora există resurse turistice de interes național, care pot genera dezvoltarea uneia sau mai multor tipuri de activități turistice, ca zone cu resurse turistice cu concentrare mare și foarte mare, în vederea coordonării politicilor de amenajare a teritoriului cu cele specifice activității de turism, precum și de stimulare a dezvoltării zonelor cu probleme economico-sociale care beneficiază de resurse turistice cu concentrare mare și foarte mare.

De asemenea, stabilește că în unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice cuprinse în anexele proiectului, turismul este considerat ca activitate economică prioritară, investițiile pentru dezvoltarea acestei activități vor fi orientate cu precădere spre aceste zone, iar proiectele de infrastructură turistică, tehnică și de protecție a mediului pentru zonele cu resurse turistice vor fi promovate cu prioritate prin programele de dezvoltare naționale, regionale și județene.

De asemenea, se stabilește obligativitatea pentru consiliile locale și unitățile administrativ teritoriale, care sunt stațiuni turistice și pe teritoriul cărora există localități declarate stațiuni turistice și de aici interesul național sau local de a elabora și actualiza, după caz, și aproba conform legii, în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgentă, planurile urbanistice generale și regulamentele locale de urbanism ale acestor localități.

Prin urmare, atât Ministerul Dezvoltării, cât și Ministerul Turismului susțin și doresc aprobarea acestei ordonanțe de urgență.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea comisiei, doamna Sulfina Barbu.

Doamna Sulfina Barbu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2008 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național Secțiunea a VIII-a, Zone cu resurse turistice.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisia pentru industrii și servicii, cu amendamente admise.

Potrivit art.73 alin.(3) litera o) din Constituție, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, fiind necesară corectura erorii materiale care a apărut în raport, unde se menționează, în mod greșit, la categoria legi ordinare.

Propunem admiterea acestui proiect de lege, subliniind că a fost susținut de către reprezentanții Guvernului, secretarul de stat din Ministerul Turismului și secretarul de stat din Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuințe.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt intervenții? Dacă nu sunt, doamna președinte, vă rog frumos... Domnul deputat Vlădoiu.

Domnul Aurel Vlădoiu:

Doamnă președinte,

Grupul nostru, Grupul PSD+PC, susține această inițiativă, dar vreau să fac o corectură. Deci, la amendamentul pe care l-am depus, în loc de comuna Budești, este comuna Bunești; deci la județul Vâlcea, comuna Bunești, în afară de comuna Budești. Deci nu este Budești, s-a făcut o greșeală.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai există alte intervenții din partea grupurilor parlamentare? Dacă nu, o invit pe doamna deputat Sulfina Barbu să propună, din partea comisiei, timpul alocat dezbaterii pe articole.

Doamna Sulfina Barbu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Propunem ca timpul alocat pentru dezbateri să fie de cinci minute. Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă sunteți de acord vă supun votului. Se deschide votarea; cine este pentru?

S-a încheiat votul.

105 voturi pentru. Cinci voturi împotrivă. Și o abținere.

Vă mulțumesc.

Dacă la pct. 1, Titlul, "Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2008 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național Secțiunea a VIII-a Zone cu resurse turistice", există observații?

Dacă nu sunt. Aprobat.

Dacă la pct. 2 sunt observații? Nu sunt. Aprobat.

Pct. 3, observații? Nu sunt. Aprobat.

Pct. 4, observații? Nu sunt. Aprobat.

Pct. 5, observații? Nu sunt. Aprobat.

Pct. 6, observații?

Dacă de la pct. 7 la pct. 10 sunt observații? Nu sunt. Aprobate.

Pct. 11, observații? Nu sunt. Aprobat.

Pct. 12, observații? Nu sunt. Aprobat.

Pct. 13, observații? Nu sunt. Aprobat.

Pct. 14, observații? Nu sunt. Aprobat.

Pct. 15, observații? Nu sunt. Aprobat.

Pct. 16, observații? Nu sunt. Aprobat.

Dacă la Anexa nr. 1, există observații? Dacă nu, aprobată.

La Anexa nr. 2, există observații? Nu sunt. Aprobată.

Anexa nr. 3, există observații?

Anexa nr. 4, nu există observații. Aprobată.

La pct. 17 dacă aveți observații, dacă nu, se închide în felul acesta dezbaterea pe articole.

Urmează ca proiectul să rămână la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 15 november 2019, 1:42
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro