Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.18/05-03-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 23-02-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 2009

5. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008, în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 647/2008

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008, în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

Dau cuvântul inițiatorului.

Domnul Marian Hoinaru (secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale):

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Situația existentă la data emiterii actului normativ: pentru perioada de preaderare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a inițiat și a derulat cu succes o serie de programe naționale, care au avut în vedere transformarea sectorului agricol, printre acestea înscriindu-se și Programul "Fermierul", implementat printr-un program legislativ, și anume Legea nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, silvicultură, piscicultură, precum și în activitățile nonagricole, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.218/2006 privind stimularea fondurilor SAPARD, Fondul European agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată.

Schimbările preconizate prin proiectul de lege, prezentul act normativ își propune stabilirea unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr.231/2005 în vederea autorizării MAPDR să asigure fondurile necesare încheierii angajamentelor în anul 2008, de la bugetul de stat, cu termene de plată în anii 2009 - 2010 - 2011 în vederea aplicării prevederilor Legii nr.231/2005.

Aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgențe va permite continuarea procesului de reformă în sectoarele agricultură, silvicultură, piscicultură și dezvoltare rurală.

Pentru aplicarea prevederilor Legii nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să încheie angajamente legale interne în anul 2009, în limita sumei de 730 milioane lei, asigurată de la bugetul de stat, cu termene de plată în anii 2009 - 2010 și 2011.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dau cuvântul domnului Valeriu Tabără, din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

Domnul Valeriu Tabără:

Mulțumesc, foarte mult.

Stimați colegi,

Vă prezint raportul asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008, în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități non-agricole.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008, în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare autorizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de a încheia angajamente legale interne, în scopul punerii în aplicare a prevederilor Legii nr.231/2005 în anul 2008, în limita sumei de 730 milioane lei de la bugetul de stat.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei au fost prezenți 28 de deputați, din totalul de 28 de deputați membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate în forma prezentată de Senat, în ședința din 5.02.2009.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare există intervenții?

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Tinel Gheorghe:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege supus astăzi aprobării este foarte important pentru noi. Un scurt istoric al Programului "Fermierul": în 2005, știți că aveam restanțe mari la absorbția fondurilor europene. Prin Legea nr.231 s-a instituit Programul "Fermierul"; în 2005 și 2006 a mers foarte bine, în 2007, el s-a oprit. În 2008, în septembrie, el a fost reluat cu alocarea unei sume de 730 milioane de lei. S-au făcut licitațiile, licitațiile pentru cele șase bănci, și a rezultat o dobândă medie de 5% pentru derularea programelor, în continuare pe "Fermierul" și pe "dezvoltare rurală".

Deci, în consecință, Grupul parlamentar al PDL propune susținerea și aprobarea în forma prezentată a proiectului de lege.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Mai există și alte intervenții?

Dacă nu, rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 17 november 2019, 17:48
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro