Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.18/05-03-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 23-02-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 2009

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și darea acestuia în folosință gratuită Ambasadei Franței în România (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 660/2008

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și darea acestuia în folosință gratuită Ambasadei Franței.

Din partea inițiatorului, vă rog.

Domnul Radu Stancu (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Ordonanța de urgență nr.101/2008 s-a aprobat trecerea unui imobil situat în Municipiul București, sectorul 1, Str. Aleea Privighetorilor nr.1A, în perimetrul Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, și darea acestuia în folosință gratuită Ambasadei Franței în România, în vederea asigurării unui spațiu adecvat pentru funcționarea Liceului francez "Ana de Noailles", instituție de învățământ care asigură școlarizarea elevilor sub egida Ambasadei Franței în România.

Totodată, având în vedere că imobilul dat în folosință gratuită Ambasadei Franței în România, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2007, nu a fost folosit în conformitate cu destinația sa, imobilul fiind predat prin protocol și proces-verbal de predare-primire Ambasadei Franței în România de către Ministerul Apărării, prin prezentul proiect se prevede repunerea imobilului respectiv în situația anterioară, prin încetarea dreptului de folosință al Ambasadei Franței în România asupra acestuia și de includerea sa în domeniul public al statului.

Având în vedere toate aceste considerente, vă adresez rugămintea să adoptați Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2008.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Doamna Sulfina Barbu, președinta Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Doamna Sulfina Barbu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

În Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic s-a analizat acest proiect de lege.

Raportul comisiei este unul favorabil.

S-au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și avizul negativ al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Este o ordonanță de urgență, care și-a produs efectele.

Supunem spre aprobare acest proiect plenului.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă există intervenții din partea grupurilor parlamentare?

Dacă nu există intervenții, nefiind amendamente, urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 18 november 2019, 23:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro