Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/12-03-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 02-03-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2009

  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.  

Ședința a început la ora 16,35.

Ședința a fost condusă, în prima parte, de doamna Roberta Alma Anastase, președintele Camerei Deputaților, și, în a doua parte, de doamna Daniela Popa, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistate de domnii Mihai Alexandru Voicu și Dumitru Pardău, secretari.

*

   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dragi colegi,

Vă propun să începem lucrările ședinței de astăzi a Camerei Deputaților. Din totalul celor 334 de deputați, și-au înregistrat prezența 221; sunt absenți 113, din care opt participă la alte acțiuni parlamentare.

Pentru început, în conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă informez că au fost distribuite tuturor deputaților următoarele documente: ordinea de zi pentru ședința în plen din ziua de luni 2, marți 3 și miercuri 4 martie 2009; programul de lucru pentru perioada 2 - 7 martie 2009; lista rapoartelor depuse în perioada 24 februarie - 3 martie 2009 de comisiile permanente sesizate în fond; lista cu legile pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale; informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente, precum și sumarul privind conținutul fiecărui Monitor Oficial al României, Partea I.

 
In memoriam Liviu Cornel Babeș eroul-martir care acum 20 de ani și-a dat foc pe pârtia de la Poiana Brașov.  

Înainte de a intra în ordinea de zi, exista o solicitare a unui coleg. Vă rog.

   

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Înainte de a începe, vreau să vă rețin atenția câteva minute.

Astăzi se împlinesc 20 de ani de când, la Brașov, pe pârtie, în Poiana Brașov, un om își dădea foc în semn de neputință față de faptul că nu putea să trăiască în această țară.

A fost declarat erou-martir. Se numește Liviu Cornel Babeș și astăzi de împlinesc 20 de ani.

În semn de recunoștință, vă rog să păstrăm un moment de reculegere.

(Se păstrează un moment de reculegere.)

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

 
Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (rămas pentru votul final).  

Intrăm în ordinea de zi și luăm în dezbatere Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților.

Îi dau cuvântul, din partea Comisiei pentru regulament, domnului Iustin-Marinel Cionca-Arghir, președintele comisiei.

   

Domnul Iustin-Marinel Cionca-Arghir:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru regulament a fost sesizată de către Biroul permanent al Camerei Deputaților cu Adresa nr. 117/18 februarie 2009, în vederea întocmirii unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților, care să aibă ca obiect elaborarea unui text menit să înlocuiască alin.(3) al art. 155.

Menționăm că prevederile art. 155 din Regulamentul Camerei Deputaților au fost declarate neconsituționale de către Curtea Constituțională prin Decizia nr. 989/1 octombrie 2008.

În conformitate cu prevederile art. 147 din Constituția României, revizuită, dispozițiile din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în interiorul acestui termen, Parlamentul nu a pus de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției.

Având în vedere că termenul respectiv a expirat, putem constata că prevederile art. 155 alin. (3) și-au încetat efectele juridice și este, deci, necesar să fie adoptat un nou text, în conformitate cu dispozițiile Constituției.

Textul declarat neconstituțional prevedea că o cerere de urmărire penală a unui membru al Guvernului trebuia adoptată cu votul a cel puțin două treimi din numărul deputaților.

Ca urmare, Comisia pentru regulament s-a întâlnit în data de 25 februarie 2009 pentru a aproba un proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților și raportul aferent acestuia, privind introducerea unui nou text pentru alin. (3) al art. 155, deoarece vechiul text și-a încetat efectele juridice ca urmare a constatării neconstituționalității sale prin Decizia Curții Constituționale nr. 989/2008 și a expirării termenului prevăzut la art. 147 alin. (1) din Constituția României, revizuită.

La lucrările comisiei au participat patru deputați din totalul de cinci, iar în urma dezbaterilor raportul și proiectul de hotărâre au fost aprobate cu unanimitatea de voturi a celor prezenți.

Ca urmare acestui fapt, Comisia pentru regulament supune plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea alin.(3) al art. 155 din Regulamentul Camerei Deputaților.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale există intervenții din partea grupurilor parlamentare? Dacă nu sunt, vă propun să intrăm în dezbaterea proiectului de hotărâre.

"Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților"

Există observații la titlu? Nu sunt. Adoptat.

Articol unic: "Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35/16 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Alin. (3) al art. 155 se modifică și va avea următorul cuprins: Cererea se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți."

Există observații? Nu există. Mulțumesc.

Adoptat.

Proiectul rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției pentru SAPARD, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (rămas pentru votul final).  

Trecem la punctul 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege. Îi dau cuvântul reprezentantului inițiatorului, domnul secretar de stat.

   

Domnul Marian Hoinaru (secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale):

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Situația existentă înaintea emiterii actului normativ, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, denumită Agenție, este reglementată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2006.

Structura organizatorică, Regulamentul de organizare și funcționale ale Agenției, atribuțiile și responsabilitățile directorului general și ale directorilor generali adjuncți ai acesteia, precum și identificarea posturilor sensibile se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Personalul de conducere de la nivel regional județean, aflat în posturi sensibile, este evaluat anual în baza indicatorilor de performanță. Modalitatea de evaluare a personalului de conducere, organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare a acestuia, precum și indicatorii de performanță se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Mulțumesc mult, doamna președinte.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Îi dau cuvântul domnului Valeriu Tabără, președintele Comisiei pentru agricultură. Vă rog, domnule Tabără.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Doamnă președinte,

Raportul suplimentar a fost întocmit în data de 26 februarie 2009, iar comisia a adoptat în unanimitate acea eliminare de sintagmă care era în raportul pe care vi l-am prezentat anterior "Ordinul ministrului trebuie emis până la data de 31 octombrie 2008" - eliminat.

Ca atare, s-a întocmit raport și comisia este de acord cu dezbaterea legii.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc mult. Dacă există intervenții din partea grupurilor parlamentare?

Dacă nu sunt intervenții, nefiind amendamente, urmează votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești (rămas pentru votul final).  

Punctul 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin.(1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești".

Acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Îi dau cuvântul reprezentantului inițiatorului.

   

Domnul Marian Hoinaru:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

În baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2005 aprobată și modificată prin Legea nr. 336/2006 unitățile de cercetare-dezvoltare, reorganizate ca instituții publice, conform Legii nr. 290/2002, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de scutiri de plată a obligațiilor bugetare restante de la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2003 și neachitate, prin orice modalitate prevăzută de lege, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetului asiguratorilor pentru șomaj. Fac obiectul înlesnirilor la plată și sumele preluate pentru încasarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, precum și creditele și dobânzile aferente preluate de la Banca Agricolă SA.

Prin schimbările preconizate prin proiectul de lege se vor elimina neclaritățile și dificultățile intervenite în procedura de aplicare a prevederilor legale privind acordarea de facilități unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol.

Fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzută la litera a) și sumele preluate pentru încasarea de la AVAS, reprezentând contribuția datorată fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Sumele reprezentând creditele și dobânzile aferente preluate de către AVAS de la Banca Agricolă SA fac obiect de scutire la plată.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul președinte Valeriu Tabără.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Comisia își menține raportul favorabil de aprobare a acestei ordonanțe și cu atât mai mult cu cât am primit și confirmările de la AVAS, respectiv ANAF în data de 26.02.2009, 27.02.2009.

Deci fără niciun fel de probleme se poate discuta și aproba această ordonanță.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare există intervenții la dezbateri generale? Nu sunt intervenții.

Intrăm în dezbaterea pe raport.

Titlul legii: «Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin.(1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești"».

Dacă există observații la titlu? Nu sunt observații. Adoptat.

La pct. 2, există observații? Nu sunt observații. Adoptat.

Pct. 3, observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 4, observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct. 5, observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 6 sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Rămâne pentru vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției și a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.273 din 21/06/2004 privind regimul juridic al adopției cu modificările și completările ulterioare (rămase pentru votul final).  

Trecem la punctul 6, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției.

Proiectul de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență și dau cuvântul reprezentantului inițiatorului; doamna secretar de stat, vă rog.

   

Doamna Rodica Constantinovici (secretar de stat, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești):

Mulțumesc, doamna președintă.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța de urgență nr.102/2008 prevede o reglementare care, pe de o parte, răspunde Deciziei Curții Constituționale nr. 369/2008, prin care unele prevederi din Legea nr. 273/2004 au fost declarate neconstituționale, iar pe de altă parte, conferă garanții pentru respectarea confidențialității în ceea ce privește datele de identificare ale adoptatorului sau, după caz, ale familiei adoptatoare, precum și în ceea ce privește identitatea părinților firești.

Totodată, în proiectul de lege a fost preluată o inițiativă legislativă parlamentară potrivit căreia adopția internațională a unui copil să se poată face și de către o rudă de până la gradul al III-lea

- unchi, mătușă de soră sau frate -, și nu doar de bunicul copilului cu domiciliul în străinătate, cum este prevăzut în actualul art. 39, pe care proiectul de lege îl modifică.

Pentru aceste aspecte, vă rugăm să aprobați proiectul de lege ca atare și vă mulțumim.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Daniel Buda, din partea comisiei.

 
   

Domnul Daniel Buda:

Mulțumesc, doamna președinte.

Aș vrea să vă informez de faptul că la pct. 6 sunt, de fapt, două proiecte de lege. Unul este cu adoptare și unul este cu respingere, dat fiind faptul că a fost preluat din al doilea proiect în proiectul inițial, pentru care a fost și retrimis la comisie. În ceea ce privește proiectul de lege anunțat anterior, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată în fond cu acest proiect de lege.

Senatul, ca primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege.

De asemenea, și Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil acest proiect de lege, iar Comisia juridică, de disciplină și imunități, în ședința din 25 februarie a adoptat cu unanimitate acest proiect de lege.

Drept urmare, solicităm votul pentru acest proiect de lege.

Și, dacă-mi dați voie, doamna președinte, aș vrea pentru al doilea proiect să prezint.

În ceea ce privește cea de-a doua inițiativă legislativă, comisia a dat un raport negativ, dat fiind faptul că prevederile din această inițiativă legislativă au fost preluate în celălalt proiect de lege.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale există intervenții? Nu există.

Domnule președinte Buda, o să vă rog să propuneți timpii pentru dezbaterea raportului.

 
   

Domnul Daniel Buda:

Doamnă președinte,

Propun cinci minute pentru dezbateri generale și un minut pe articole.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

La Titlu, "Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției", dacă există observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 2, există observații? Nu. Adoptat.

Dacă la punctele 3, 4, 5, 6 și 7, care nu au suferit modificări, există observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct. 8 și pct. 9, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

La pct. 10, 11 și 12, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

La pct. 13, sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 14, sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct. 15, 16, 17 și 18? Nu sunt observații. Adoptate.

Proiectul rămâne la vot final.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/21.06 privind regimul juridic al adopției, cu modificările și completările ulterioare.

Am avut prezentarea din partea comisiei.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale?

Raportul comisiei, așa cum a precizat și domnul președinte Buda, propune respingerea acestei inițiative legislative.

În acest context, proiectul de lege rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2008 privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (rămas pentru votul final).  

Punctul 7, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2008 privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002.

Acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Îi dau cuvântul reprezentantului inițiatorului.

   

Domnul Octavian Știreanu (secretar de stat, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național):

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Cu îngăduința dumneavoastră vă prezint câteva lucruri legate de ordonanța de urgență aflată în atenția dumneavoastră.

Ea exprimă nevoia adaptării legislației românești la o directivă a Comisiei Europene adoptată în noiembrie 2007, și anume Directiva nr.2007/65. Există chiar un tabel de concordanțe între modificările Legii audiovizualului, adoptate prin această ordonanță, și prevederile acestei directive europene, acest tabel de concordanță fiind prezentat și dezbătut în comisiile de specialitate.

În esență, ordonanța aflată în atenția dumneavoastră cuprinde reguli specifice privind flexibilizarea regimului publicității pe posturile de radio și televiziune, astfel încât să fie consolidate posibilitățile de finanțare prin publicitate a televiziunilor.

De asemenea, prin această ordonanță, se au în vedere mai multe lucruri, între care: promovarea producției și distribuției de opere europene în domeniul serviciilor la cerere; asigurarea unui nivel adecvat de protecție a dezvoltării fizice, mentale și morale a minorilor și a demnității umane; dreptul de acces al postului de televiziune la extrase scurte de la evenimente de actualitate; asigurarea dreptului persoanelor cu handicap și al persoanelor în vârstă de a li se furniza servicii media accesibile și, în sfârșit, stimularea, prin această ordonanță, a coreglementării și autoreglementării ca instrumente ce pot avea un rol important în asigurarea unui nivel ridicat de protecție a publicului.

În sfârșit, o componentă importantă a acestei ordonanțe se referă la procedurile necesare spre trecerea sau pentru trecerea la tehnologia de emise TV digitală, o trecere de asemenea stipulată într-o directivă a Comisiei Europene care are termen limită anul 2012.

Mulțumindu-vă pentru atenția acordată dezbaterii acestei ordonanței, vă supun atenției propunerea noastră de a susține și de a aproba raportul redactat de comisie.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea comisiei raportoare?

 
   

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Florin Pâslaru, secretarul comisiei.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2008 privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă în 2 februarie 2009.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond în procedură de urgență cu acest proiect de lege spre avizare, fiind transmis Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Până la dezbaterea proiectului de lege, la comisie nu s-a primit decât avizul favorabil al Comisiei juridice; avizul favorabil, cu amendamente, emis de Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor nu a ajuns în timp util.

În redactarea raportului, comisia a ținut cont de Avizul favorabil nr. 1346/03.11.2008, emis de Consiliul Legislativ.

Potrivit prevederilor art. 37 din Constituția României, republicată, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

La lucrările comisiei au fost prezenți 15 deputați din totalul de 19 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenți în sală în momentul votului.

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2008 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu amendamentele anexate.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc și am să vă rog să propuneți și timpul alocat dezbaterilor pe articole.

 
   

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Cinci minute pentru dezbateri generale și un minut pe articole.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Am să vă supun votului propunerile făcute de comisie.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale, domnul Amet Aledin.

 
   

Domnul Aledin Amet:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

Proiectul de Lege pentru adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2008 aduce îmbunătățiri semnificative legislației actuale.

Demersul constituie cu siguranță o redimensionare corectă a actualei legislații.

De altfel, la nivelul Comisiei pentru cultură a fost consens, iar grupul nostru parlamentar, Grupul parlamentar al minorităților naționale din România, firesc, susține acest proiect legislativ.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă mai există? Vă rog, domnul Márton Árpád.

 
   

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor,

Această ordonanță de urgență și modificarea legii este necesară, într-adevăr, pentru a ne ralia acquis-ului comunitar.

Este însă o problemă care intervine din cauză că noi, de obicei, interpretăm foarte interesant directivele europene. Aceste directive, din când în când, lasă la dispoziția statelor membre ca, în anumite domenii, să deroge sau să nu aplice anumite prevederi. Atunci, au o formulare prin care dau această posibilitate, că nu necesită neapărat ca... ș.a.m.d.

Noi avem prostul obicei de a prelua inclusiv astfel de formulări, înlocuind "Uniunea Europeană și statele membre" cu cuvintele care noi credem că sunt bune. În loc să facem un lucru clar, adică să spunem clar dacă dorim sau nu să introducem o reglementare, o restricție, o punitate și alte asemenea, noi zicem că această lege nu înseamnă că va fi pedepsit cel care încalcă prevederile, cam așa ceva. Inclusiv în această lege se regăsesc cel puțin două astfel de formulări, cred eu neavenite, mai ales că prin modul în care sunt formulate vor da posibilitatea ca mulți să scape de prevederile acestei legi, de aplicabilitatea acestei legi.

Ca atare, noi avem amendamente care se regăsesc printre amendamentele respinse. Pe acestea le vom susține.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă mai există și alte intervenții la dezbateri generale? Nu mai sunt.

Vă propun să intrăm în dezbaterea pe articole.

Titlul legii: "Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2008 privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002".

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 2, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 3, dacă există observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 4, observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 5 există și două amendamente respinse. Dacă doriți să le susțineți? Domnul Márton Árpád.

 
   

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Da, este numărul curent 1 la amendamente respinse. Este o a doua frază explicativă a punctului 11 din art.1, care sună astfel: "În sensul dispozițiilor prezentei legi, responsabilitatea editorială nu implică prin sine și în mod necesar un alt tip de răspundere juridică pentru conținutul serviciilor furnizate".

Textul Directivei sună asemănător, adică nu este necesar ca în legea internă să apară responsabilitatea editorială care să implice în mod necesar un alt tip de răspundere. Numai că în legea noastră există acest tip de răspundere, inclusiv cu punitate la sancțiuni.

Ca atare, noi putem să nu introducem răspunderi, putem să introducem răspunderi. De aceea este această frază.

Având în vedere că am introdus această răspundere editorială și o și sancționăm la capitolul "sancțiuni", cred că această explicație aruncă în derizoriu aceste punități.

Ca atare, propunem eliminarea acestui alineat.

Am înțeles că doriți să discutăm despre ambele amendamente respinse. Iarăși este o traducere chiar foarte interesantă a expresiei "în particular", tradusă "mai ales", o frază care sună astfel - la pct.2, la amendamente respinse: "Astfel de reprezentări sunt considerate intenționate mai ales atunci când se fac în schimbul unei plăți sau al unei contraprestații". Mi se pare că este corect să sune: "Astfel de reprezentări sunt considerate intenționate atunci când se fac în schimbul unei plăți sau al unei contraprestații." Este un text clar juridic.

Dacă introducem cuvintele "mai ales atunci când..." s-a terminat cu tot textul legii.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

O să vă rog să pregătiți cartelele și am să supun pe rând votului cele două amendamente pe care domnul Márton Árpád le susține în fața plenului, după ce ele au fost respinse în comisie.

Primul amendament se referă la art.1 pct.11 și o să vă rog să votați acum.

 
   

S-a încheiat votul. 61 de voturi pentru, 47 împotrivă și 6 abțineri.

(Conform afișajului, se înregistrează 134 deputați prezenți, 61 voturi pentru, 47 împotrivă, 6 abțineri, 20 voturi neexprimate.)

Al doilea amendament la art.1 pct.16. Vi-l supun votului. Votul este deschis.

 
   

S-a încheiat votul. 99 de voturi împotrivă, 49 pentru și 3 abțineri. Amendamentul este respins.

(Conform afișajului, se înregistrează 153 deputați prezenți, 49 voturi pentru, 99 împotrivă, 3 abțineri, 2 voturi neexprimate.)

Dacă mai există și alte observații la pct.5? Dacă nu sunt, adoptat cu modificarea pe care dumneavoastră ați aprobat-o.

La pct.5, dacă există observații? Introducerea unui nou articol.

La pct.6, observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.7. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.8, pct.9 și pct.10, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.11, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.12 și pct.13, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.14, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.15. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.16, 17, 18 și 19, dacă sunt observații? Nu sunt. Sunt adoptate.

Pct.20. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.21 și pct.22, dacă sunt observații? Nu sunt. Sunt adoptate.

Pct.23 și pct.24, dacă aveți observații? Nu. Adoptate.

Pct.25, 26, 27, 28, 29 și 30, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.31, 32 și 33, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.34. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.35. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.36. Nu sunt observații. Adoptat.

Pct.37. Nu sunt observații. Adoptat.

Pct.38, 39, 40, 41. Dacă sunt observații? Nu sunt. Sunt adoptate.

Pct.42. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.43. Nu sunt observații.

Pct.44, 45, 46, 47, 48. Dacă aveți observații? Dacă nu sunt, atunci sunt adoptate.

Pct.49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 și 59. Dacă sunt observații? Nu sunt. Atunci sunt adoptate.

Pct.60. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.61, 62, 63. Dacă nu sunt observații, sunt adoptate.

Pct.64, 65, 66. Nu sunt observații. Adoptate.

Pct.67, 68. Nu sunt observații. Adoptate.

Pct.69, 70, 71. Nu sunt observații. Adoptate.

Pct.72, 73, 74, 75, 76 și 77. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Pct.78. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul rămâne pentru vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad, la 26 ianuarie 2009 (rămas pentru votul final).  

Punctul 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 26 ianuarie 2009.

Proiectul de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Trecem la dezbatere.

Îi dau cuvântul reprezentantului inițiatorului.

Vă rog.

   

Domnul Bogdan Mazuru (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe):

Mulțumesc, doamnă președintă.

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă prezint foarte pe scurt câteva considerente pentru care este necesară continuarea prezenței României în Irak.

În primul rând, răspundem pozitiv unei cereri a Guvernului irakian, care consideră necesară și utilă continuarea prezenței militarilor noștri.

Nu trebuie uitat că România a contribuit de la bun început, încă din 2003, la eforturile menite să conducă la stabilizarea, democratizarea și reconstrucția Irakului.

În al doilea rând, continuarea prezenței românești se înscrie în promovarea intereselor noastre față de întreaga lume arabă și în plan bilateral la construirea sau mai bine zis reconstruirea unei relații strânse cu Irakul, iar prezența noastră în Irak, alături de Statele Unite și Marea Britanie, contribuie la consolidarea relației noastre cu acești doi actori importanți.

În fine, rațiuni economice: consolidarea prezenței românești într-o țară cu potențial consistent și resurse excepționale este esențială. Implicarea noastră își va muta treptat accentul de la palierul politico-militar, care este dominant în prezent, la dimensiunea economică, instituțională și cultural-educațională a prezenței noastre acolo.

În fine, argumente de ordin strategic legate de securitatea energetică a României. Irakul este o țară bogată în resurse energetice, sens în care acordăm o atenție deosebită perspectivei de a asigura cu gaz natural din nordul Irakului necesarul de combustibil pentru alimentarea conductei Nabucco.

Pentru aceste motive, propunem adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Irak.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei raportoare.

 
   

Domnul Adrian Bădulescu:

Adrian Bădulescu, membru în Comisia pentru apărare.

Raport asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 26 ianuarie 2009.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere în fond în procedură de urgență.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul ordonanței de urgență. Comisia pentru politică externă a avizat favorabil acest proiect de lege.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

La ședința comisiei au fost prezenți 20 de deputați din totalul de 25 de membri ai acesteia. În urma dezbaterilor, în ședința din 10 februarie 2009, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare există intervenții? Dacă nu sunt intervenții, nefiind nici amendamente, urmează votul final.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției (retrimis comisiei).  

Punctul 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției.

Proiectul urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Îi dau cuvântul reprezentantului inițiatorului.

(Domnul deputat Mircea-Nicu Toader se îndreaptă spre tribună.)

Domnul Mircea Toader.

   

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Eu am ridicat mâna, doamnă președinte, dar, fiindcă ați solicitat punctul de vedere al Guvernului, până să-l spună am rugămintea să retrimiteți la comisie această lege privind aprobarea ordonanței care prevede ca taxa de timbru să intre la nivelul bugetului de stat pentru Ministerul Justiției. Ea ar trebui să se reîntoarcă, așa cum a fost inițial, la administrația locală.

Pentru a face o analiză pertinentă, influența asupra bugetului național sau bugetului local, vă rog să fiți de acord cu retrimiterea la comisia respectivă.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Mai există și alte intervenții din partea grupurilor? Dacă nu mai sunt, o să vă supun votului dumneavoastră propunerea făcută de domnul Toader, de întoarcere la comisie a proiectului.

Vă rog să votați. Votul este deschis.

 
   

S-a încheiat votul. 122 de voturi pentru, 17 împotrivă și 4 abțineri.

La propunerea președintelui comisiei, termenul este de 7 zile.

Vă mulțumesc.

Trecem la reexaminări

 
Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (rămasă pentru votul final).  

Punctul 10. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul Valeriu Tabără, președintele Comisiei pentru agricultură.

   

Domnul Valeriu Tabără:

Doamnă președintă,

Stimați colegi,

Nu vreau să mai vorbesc despre importanța legii; probabil mâine, după votul final. Dar aș vrea să prezint raportul înlocuitor privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României asupra proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată în vederea reexaminării Legii privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare.

Președintele României, la data de 10 octombrie 2008, s-a adresat Parlamentului cu cererea de reexaminare a alin.(6) al art.55 și a anexelor nr.1-6 din Legea privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare.

Senatul, în ședința din 29 octombrie 2008, a respins cererea de reexaminare formulată de Președintele României.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Membrii comisiei au constatat temeinicia solicitării de reexaminare, exprimându-și acordul cu privire la reexaminarea alin.(6) al art.55 și a anexelor nr.1-6.

La lucrările comisiei au fost prezenți 28 de deputați, din totalul de 28 de deputați membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate în ședința din 11 februarie 2009.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Mulțumesc foarte mult.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale există intervenții?

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Máté András-Levente:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Față de raportul inițial, mă bucur că această comisie a luat în considerare cele semnalate de Președintele României, precum și de mai mulți deputați.

Într-adevăr, așa cum este proiectul de lege, va fi votat și de Grupul UDMR, deoarece dă posibilitatea finalizării procesului de retrocedare a dreptului de proprietate.

Din acest punct de vedere, acest proiect de lege face un pas înainte. Într-adevăr, inclusiv acele terenuri care sunt în proprietatea institutelor de cercetare vor fi retrocedate, dacă sunt revendicate.

Din acest punct de vedere, este un proiect de lege foarte bun și vom vota.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Mai există și alte intervenții din partea grupurilor parlamentare? Dacă nu mai sunt alte intervenții, trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Comisia propune adoptarea proiectului de lege, cu două amendamente.

Dacă la primul amendament există observații? Dacă nu sunt, adoptat.

La al doilea, dacă există observații? Nu sunt. Adoptat.

De asemenea, vă supun aprobării Anexa nr.1.

Observații? Nu sunt. Adoptată.

Anexa nr.2. Observații? Nu sunt. Adoptată.

Anexa nr.3. Observații? Nu sunt. Adoptată.

Anexa nr.4. Observații? Nu sunt. Adoptată.

Anexa nr.5. Observații? Nu sunt. Adoptată.

Anexa nr.6. Observații? Nu sunt. Adoptată.

Proiectul rămâne la votul final.

 
Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2008 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995 (rămasă pentru votul final).  

Punctul 11. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2008 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995.

Din partea comisiei, domnul Cristian Dumitrescu.

Vă rog.

   

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

În legătură cu această solicitare de reexaminare, Comisia pentru învățământ a Camerei Deputaților a analizat propunerea de reexaminare din partea Președinției și toți cei prezenți au votat pentru respingere - 21 de voturi. Deci, comisia a hotărât să rămână la punctul de vedere pe care l-a avut inițial.

În această ordonanță este vorba despre organizarea masteratelor de către instituțiile de învățământ superior.

Prin ordonanța la care se face referire se solicita ca aceste masterate să poată fi organizate nu de toate institutele de învățământ superior, ci numai de instituțiile care au grad de încredere ridicat, care sunt numai în număr de 5 în acest moment. Restul de 15.000 de dosare legate de înființarea de masterate urmau să fie evaluate până la 1 octombrie 2008, ceea ce ar pune sub semnul întrebării realizarea procesului de învățământ.

De asemenea, s-a considerat că astfel, prin faptul că era vorba despre grad de încredere ridicat, ARACIS-ul ar fi creat un monopol cu privire la evaluarea capacității gradului de desfășurare a activității didactice.

De asemenea, s-a considerat că înființarea prin Legea nr.2/2008 a funcției de președinte este o reglementare care deja a fost realizată.

Din acest punct de vedere, comisia a luat hotărârea să propună respingerea, menținerea punctului de vedere inițial, cu atât mai mult cu cât prin Legea bugetului, după cum știți, noi am introdus în bugetul consolidat al învățământului, de 6%, și drepturile realizate din sumele obținute în urma procesului de învățământ pe această cale, iar această obligație ar fi fost în imposibilitate de realizare, dacă s-ar fi menținut textul ca atare.

Deci, vă propunem respingerea.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă rog să propuneți și timpii alocați dezbaterii pe articole.

 
   

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Două minute pe articol, vă rog foarte mult.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc mult.

Dacă la dezbateri generale, din partea grupurilor parlamentare sunt intervenții? Domnul Ionuț Stroe.

 
   

Domnul Ionuț-Marian Stroe:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Vreau să vă subliniez de la început faptul că este o lege care respinge o ordonanță, iar această lege este trimisă spre reexaminare către Parlamentul României de președintele țării.

În principal, ea ține să modifice art.70 alin.(3) al Legii învățământului. Tot ce știm e că aplicarea reglementărilor introduse de art.2 din Legea nr.2/2008 deja creează confuzii foarte mari și inechități în sistemul de organizare a școlilor doctorale.

În altă ordine de idei, unitățile de drept public în care sunt cuprinse și instituțiile de învățământ superior acreditate sau structurarea acestora fac parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes național numai dacă sunt acreditate în acest sens.

Această evaluare în vederea acreditării este făcută de Consiliul Național al Cercetării Științifice din învățământul superior românesc (CNCSIS), care funcționează în baza Ordonanței nr.57 din 2002.

Tot în aceeași idee, evaluarea în vederea atestării capacității instituțiilor de învățământ superior de a desfășura activități de cercetare-dezvoltare și inovare se realizează de același Consiliu Național al Cercetării Științifice din învățământul superior românesc.

Deci, acest CNCSIS are responsabilitatea evaluării instituțiilor de învățământ superior în vederea atestării capacității acestora de a desfășura activități de cercetare-dezvoltare sau acreditării lor pentru a fi incluse în sistemul național de cercetare și dezvoltare de interes național.

Pe de altă parte, ARACIS-ul, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior românesc are ca responsabilitate evaluarea instituțiilor de învățământ superior din punctul de vedere al capacității și al gradului de desfășurare a activității didactice. ARACIS-ul verifică numai dacă acestea sunt recunoscute de CNCSIS.

Criteriile, standardele, indicatorii de performanță pe baza cărora se face evaluarea de către ARACIS sunt diferiți față de cei ai CNCSIS. De aceea, vin să spun că acreditarea și evaluarea făcută de ARACIS nu poate substitui evaluarea făcută de CNCSIS. Este absolut necesar ca, pentru evaluarea unităților componente ale sistemului național de cercetare-dezvoltare în vederea atestării și acreditării lor, să existe o singură unitate de măsură.

Față de situația prezentată, cu privire la această reglementare cu caracter de urgență retrimisă de Președinția României, se impune a fi menționat, pe de o parte, faptul că o parte din unitățile de învățământ superior au depus deja dosare de acreditare la CNCSIS. Pe de altă parte, sunt instituții de învățământ superior care nu au depus încă acest dosar de evaluare, dar care sunt acreditate de ARACIS cu calificativul "Grad de încredere ridicat". Al treilea aspect constă în faptul că institutele de învățământ superior acreditate și evaluate de ARACIS nu pot face parte din sistemul de cercetare de interes național pe baza acestei evaluări, ci vor trebui să fie acreditate și de CNCSIS.

De aceea vin și vă spun că, în situația în care evaluarea în vederea atestării sau acreditării s-ar desfășura în continuare pe baza acestor reglementări a ambelor acreditări, practic nu se va mai putea realiza o evaluare unitară a tuturor competențelor, infrastructurii și resurselor de cercetare și dezvoltare, iar existența acestei duble reglementări în acest scop creează incertitudine în sistem și poate conduce la rezultate ale evaluării fără relevanță.

concluzionez și spun că Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal susține ordonanța de urgență și va vota împotriva respingerii propunerii de reexaminare din partea Administrației Prezidențiale.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale mai sunt și alte intervenții? Dacă nu mai sunt, intrăm pe dezbaterea pe articole.

Titlul legii: "Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2008 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995."

Dacă există observații? Dacă nu sunt, adoptat.

La pct.2, observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.3, 4 și 5. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.6. Nu sunt observații. Adoptat.

Pct.7. Nu sunt observații. Adoptat.

Rămâne la vot final.

 
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (retrimis comisiei).  

Punctul 12. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar.

Domnule Toader, vă rog.

   

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Doamnă președinte,

Înainte să intrați în dezbatere, aș solicita plenului retrimiterea la comisie, având în vedere neclaritățile care apar privind pensionarea funcționarului parlamentar, a modalităților în care sunt angajați aceștia și eventualele amendamente privind stabilitatea funcționarului parlamentar, în condiții similare cu a celui public.

Vă rog să o retrimiteți la comisie; sigur, cu un termen cât mai scurt, dar să o retrimiteți.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă sunt și alte intervenții pe acest subiect la dezbateri generale? Dacă nu, supun votului dumneavoastră, aprobării sau nu a propunerii făcută de domnul Mircea Toader. Votul este deschis.

 
   

108 voturi pentru, 27 împotrivă și 8 abțineri.

Proiectul se trimite la comisie.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea art.2 din Legea nr.539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române și Casei Oamenilor de Știință de a obține și folosi mijloace extrabugetare (rămas pentru votul final).  

Punctul 13. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea art.2 din Legea nr.539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române și Casei Oamenilor de Știință de a obține și folosi mijloace extrabugetare.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu. (Domnul Octavian Știreanu se îndreaptă spre tribună.)

Domnul Cristian Dumitrescu, președintele Comisiei pentru învățământ.

   

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Eu, când l-am văzut pe domnul secretar de stat că vine la microfon, în calitate de inițiator... Este o inițiativă, deci trebuia să fie un deputat, dar domnia sa ne-a făcut onoarea să vină, colegul nostru în Parlamentul de anul trecut, și era normal, deși nu era legal, să-l lăsăm, dacă era inițiator, să-și susțină textul.

Doamnă președintă,

Doamnelor și domnilor colegi,

Este vorba despre o lege care permite să se obțină și să se folosească venituri proprii pentru instituții din structura Academiei Române, e vorba despre Editura Academiei Române, Biblioteca Academiei Române și Casa Oamenilor de Știință.

Acest proiect de lege este o lege ordinară. Ea a fost avizată, în mod favorabil, de către Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, din cei 26 de deputați membri, la dezbateri, votând toți în favoarea proiectului de lege.

Acest proiect de lege pe care vi-l supunem atenției, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport îl susține și vă propune adoptarea.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc. O să vă rog să propuneți și un timp alocat dezbaterii pe articole.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
   

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Când mă vedeți pe mine, eu sunt cu 5 minute cu 2 minute. Cinci cu doi, da? Sigur, dacă sunt cazuri excepționale, discutăm.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Vă supun aprobării propunerea făcută de domnul președinte Dumitrescu.

Cine este pentru?

 
   

S-a încheiat votul: 136 de voturi pentru, 4 împotrivă și 3 abțineri.

Dacă la dezbateri generale dorește să ia cineva cuvântul? Nu.

Intrăm în dezbaterea pe marginea articolelor.

La pct.1, "Lege pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române și Casei Oamenilor de Știință de a obține și folosi mijloace extrabugetare".

Dacă sunt observații? Dacă nu sunt, adoptat.

La pct.2 sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.3. Sunt observații? Nu. Adoptat.

Pct.4, 5 și 6, dacă există observații la aceste puncte? Dacă nu există, ele sunt adoptate și urmează ca mâine să aibă loc votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu și în administrarea Consiliului local al comunei Jucu, județul Cluj (rămas pentru votul final).  

Punctul 14. Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comune Jucu și în administrarea Consiliului local al comunei Jucu, județul Cluj.

Dacă din partea inițiatorilor?

Domnule Petru Călian, vă rog.

   

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Este un proiect de lege, care sper ca în urma votului pe care îl veți da mâine la vot final să se transforme într-o lege așteptată de circa 400 de cetățeni ai acestei comune Jucu din județul Cluj.

O să fiu foarte scurt. Practic, prin acest proiect de lege, se dorește trecerea unor imobile, mai precis unor locuințe din proprietatea statului, aflate în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj în proprietatea comunei Jucu și în administrarea Consiliului local Jucu.

Este un demers absolut firesc, pentru că după revoluție, de 19 ani, acești cetățeni din această vestită comună trăiesc în condiții de mizerie. Instituția care a administrat aceste imobile nu a investit nici un leu. Sunt 88 de copii care așteaptă votul dumneavoastră și sunt convins că așa cum Senatul a votat în unanimitate acest proiect de lege, precum și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, veți vota și dumneavoastră.

Vă mulțumesc anticipat și vă mulțumesc și locuitorii acestei comune.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Valeriu Tabără, dar înainte de asta îi dau cuvântul doamnei Sulfina Barbu pentru a susține punctul de vedere al comisiei.

 
   

Doamna Sulfina Barbu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Raportul comisiei este favorabil. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare tocmai transmiterea unor imobile către comuna Jucu din județul Cluj, din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

La lucrările comisiei au fost prezenți 27 de deputați, dintr-un total de 31 și majoritatea au votat pentru, respectiv 22 de voturi pentru, în comisie.

În consecință, vă propunem să votăm pentru acest proiect de act normativ.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc mult.

O să vă rog să propuneți și un timp alocat dezbaterii pe articole.

 
   

Doamna Sulfina Barbu:

Timpul alocat vă propun să fie de 5 minute.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc mult.

Vă supun aprobării propunerea făcută de doamna Sulfina Barbu.

Cine este pentru?

 
   

S-a încheiat votul. 128 de voturi pentru, 5 împotrivă și nici o abținere.

Propunerea este adoptată.

Dacă la dezbateri generale există intervenții?

Domnul Valeriu Tabără, doamna Aura Vasile după aceea.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Doamna președinte.

Stimați colegi,

Stimate colege,

În primul rând, aș vrea să spun de la început că sunt de acord cu legea, eu fiind unul dintre cei care am comentat la vremea respectivă și vă spun și repet, de fapt, ceea ce am mai spus, totdeauna îmi voi pune problema atunci când este vorba de cedat patrimoniu de la unitățile de învățământ superior, de la învățământ, oricare ar fi el, și de la unitățile de cercetare, considerând că pentru acest sector nu se face suficient pentru îmbunătățirea posibilităților lor. Dar, vreau să afirm că la Cluj, cu un dialog foarte bine pus la punct și de către colegii mei parlamentari, s-a reușit ca în contrapartidă, Universitatea de Științe Agricole să primească un spațiu în Cluj, spațiu de învățământ, în care să-și poată continua în condiții bune această activitate.

Mă bucur să rezolvăm două probleme dintr-un foc și legea trebuie votată.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Doamna Aura Vasile.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, doamna președinte.

Și grupul partidului meu, Partidul Social Democrat și Partidul Conservator va vota această inițiativă legislativă. Am venit la microfon pentru a apăra, dacă vreți, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, atunci când inițiatorul a spus că nu s-au îngrijit de locuințele respective și de imobilele respective. Este știută situația financiară și banii puțini pe care-i au în bugetele respective. Dar, așa cum a spus și domnul Tabără, este bine când un lucru se rezolvă, când Universitatea își obține un spațiu unde să-și desfășoare activitatea studioasă, iar cetățenii respectivi pot să-și rezolve problemele.

Singura problemă care se pune, modul în care va fi administrat sau vor fi rezolvate problemele cetățenilor care locuiesc în aceste imobile de administrația publică locală.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă mai există și alte intervenții la dezbateri generale, din partea altor grupuri parlamentare?

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Gheorghe Gabor:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Desigur că această inițiativă legislativă este bine venită, pentru că ea este în interesul unei comunități.

Aș vrea însă să fac o observație, după ce voi menționat că voi vota pentru adoptarea ei. Nu este bine și nu este corect ca în acest Parlament să se judece și să se măsoare cu două măsuri diferite. Aici aplicăm o anumită măsură și adoptăm legea. Foarte bine. Pentru că este în interesul comunității de la Jucu. N-a fost însă bine atunci când am retrimis la Comisia pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și servicii specifice Ordonanța de urgență a Guvernului prin care se transmitea în administrarea Consiliului Județean Brașov o anumită suprafață de teren pentru construirea unui aeroport.

Acel aeroport era necesar nu numai pentru județul Brașov, ci pentru locuitorii din întreaga țară. Din păcate, din nefericire, majoritatea ați votat pentru retrimiterea la comisie a acelui proiect legislativ și nu pentru adoptarea lui. Astăzi, membrii PNL vor vota pentru adoptarea acestei inițiative legislative.

Vă mulțumesc. Dar pe viitor, sper să aplicăm aceeași măsură.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Intrăm pe dezbaterea... A, mai există de la UDMR. Vă rog.

 
   

Domnul Seres Denes:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Sigur că de-a lungul procesului de restituire a proprietăților și legislația de după 1990 a restituit administrațiilor locale, comunităților locale patrimoniu.

Noi, de fiecare dată, dacă se ivește posibilitatea de a retroceda autorităților locale aceste bunuri, am votat pentru și, de principiu, suntem de acord ca toate acele patrimonii care ne-au fost luate într-un fel sau altul, să ajungă înapoi la autoritățile locale. Numai așa putem asigura comunităților locale o anumită dezvoltare. Să le asigurăm și patrimoniul necesar.

UDMR-ul va vota pentru.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Cred că putem să trecem la dezbaterea pe articole.

La pct.1, "Legea privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu și în administrarea Consiliului local al comunei Jucu, județul Cluj".

Dacă există observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.2. Sunt observații? Nu. Adoptat.

Pct.3. Sunt observații? Nu. Adoptat.

Pct.4, 5 și 6. Observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.7. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.8 și 9. Nu sunt observații. Adoptate.

Rămâne la votul final.

 
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă (retrimis comisiei).  

Punctul 15. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

Dacă din partea inițiatorilor dorește să ia cineva cuvântul? Nu.

Din partea comisiilor sesizate în fond are cuvântul domnul deputat Daniel Buda, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

   

Domnul Daniel Buda:

Doamna președinte,

Având în vedere împrejurarea că am primit la comisie niște amendamente, v-aș ruga foarte mult să supuneți plenului să fie retrimis la comisie acest proiect de lege pentru a fi avute în vedere spre dezbatere.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu, domnule președinte.

Dacă există și alte intervenții pe acest subiect? Dacă nu, vă supun aprobării propunerea făcută de domnul Daniel Buda.

Se deschide votul.

 
   

S-a încheiat votul: 126 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Propunerea a fost aprobată.

Termen, domnule președinte? Două săptămâni? Vă mulțumesc.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (rămas pentru votul final).  

Punctul 16, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a refinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul Național de Dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Dacă din partea comisiei sesizate în fond?

Două cuvinte din partea doamnei secretar de stat Grațiela Iordache, din partea inițiatorului, și pe urmă dăm cuvântul comisiei.

   

Doamna Grațiela Denisa Iordache (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Bună seara, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați, voiam doar să spunem că aceste modificări sunt modificări de ordin tehnic, modificări necesare alinierii cu cerințele regulamentelor europene. Cuprind în special redefinirea bugetelor, deci noțiunilor de buget în care sunt cuprinse sume pentru finanțarea diferitelor categorii de cheltuieli aferente implementării programelor operaționale, precum și extinderea unor categorii suplimentare de beneficiari ai rambursării sumelor aferente tva-ului, corespunzător cheltuielilor eligibile.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Comisiei de buget, finanțe și bănci?

 
   

Domnul Viorel Ștefan:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată pentru examinare și avizare în fond cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul Național de Dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. La lucrările comisiei au participat 31 de deputați din totalul de 31 de membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 29 octombrie 2008.

Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituția României, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii proiectului, comisia vă propune adoptarea în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă la dezbateri generale, există intervenții? Dacă nu, nefiind nici amendamente, urmează votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004 (rămas pentru votul final).  

Punctul 17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, nr. 341 din 2004.

Din partea inițiatorilor? Nu.

Din partea comisiei? Domnul Daniel Buda.

   

Domnul Daniel Buda:

Mulțumesc, doamna președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată în fond cu acest proiect de lege. De altfel, el a fost și retrimis la comisie pentru completare, iar comisia luând în dezbatere acest proiect de lege, vă supune raportul, așa cum a fost el prezentat pentru adoptare cu unanimitate de voturi în comisie.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

O să vă rog să propuneți un timp pentru dezbatere.

 
   

Domnul Daniel Buda:

Cum să nu, 5 minute pentru dezbateri generale și un minut pentru dezbaterea pe articole.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Titlul legii, "Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989 nr.314/2004".

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.2. Sunt observații? Nu. Adoptat.

Pct.3. Sunt observații? Nu. Adoptat.

Pct.4. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.5. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.31 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (rămas pentru votul final).  

Punctul 18, Proiectul de Lege pentru completarea art.31 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române.

Dacă din partea inițiatorului există intervenții? Nu sunt.

   

Domnul Radu Stancu (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Guvernul susține propunerea legislativă în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea comisiei? Punctul de vedere al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională?

 
   

Domnul Adrian Bădulescu:

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere în fond. Comisia de administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avizat favorabil proiectul de lege. Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

La ședința Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost prezenți 22 de deputați din totalul de 24 de membri ai acesteia.

Menționez că pentru acest proiect de lege, Camera Deputaților este Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 6 octombrie 2008.

În urma dezbaterii, în ședința din 10 februarie 2009, cu unanimitate de voturi pentru, comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea cu amendamente a acestui proiect de lege.

Propun pentru dezbateri 5 minute.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc mult.

O să vă supun aprobării propunerea făcută de domnul deputat.

Vă rog să votați.

 
   

S-a încheiat votul și propunerea a trecut cu 116 voturi în favoare, 4 împotrivă și 2 abțineri.

Dacă la dezbateri generale există intervenții? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii: "Lege pentru completarea art.31 din Legea nr.218/ 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române". Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.2. Sunt observații? Nu. Adoptat.

Pct.3. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul de lege rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (rămasă pentru votul final).  

Punctul 19. Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul?

Din partea comisiei sesizate în fond?

Vă rog.

   

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulțumesc, doamna președinte.

În temeiul art.104 din Regulament, propunerea a fost retrimisă Comisiei pentru muncă și protecție socială, în vederea întocmirii unui raport suplimentar.

În urma rediscutării în ședința din 26 februarie, comisia a hotărât cu unanimitate de voturi menținerea soluției inițiale de respingere a propunerii legislative.

Propunerea face parte din categoria legilor organice.

În conformitate cu prevederile art.55 au participat reprezentanții Ministerului Muncii.

La lucrări au fost 18 deputați din totalul celor 19.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Dacă nu sunt alte intervenții, proiectul de lege rămâne pentru ședința de vot final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final).  

Punctul 20. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Dacă inițiatorul dorește să intervină? Nu.

Din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială, domnul Dobre.

   

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulțumesc.

În temeiul art.104 din Regulament, proiectul de lege a fost retrimis comisiei pentru raport suplimentar.

În urma rediscutării, comisia a hotărât cu unanimitate de voturi menținerea soluției inițiale de respingere a propunerii legislative.

Propunerea face parte din categoria legilor organice și la lucrările comisiei au fost prezenți 18 deputați din totalul de 19.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Proiectul de lege rămâne la vot final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.50 din 09/06/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (rămasă pentru votul final).  

Punctul 21. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50 din 2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Din nou domnul Dobre, vă rog.

   

Domnul Victor Paul Dobre:

În temeiul art.104 din Regulament, proiectul de lege a fost retrimis Comisiei pentru muncă și protecție socială în vederea întocmirii unui raport suplimentar.

În urma rediscutării în ședința din 26 februarie, comisia a hotărât cu 17 voturi pentru și o abținere, menținerea soluției inițiale de respingere a propunerii legislative.

Propunerea face parte din categoria legilor organice.

La lucrările comisiei au fost prezenți 18 deputați.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Este ora 18, s-a încheiat sesiunea de dezbatere din această zi. Urmează primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului- ministru și membrilor Guvernului.

 
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului: Dan Ilie Morega

- Pauză -

   

Doamna Daniela Popa:

Bună seara, stimați colegi.

Începem ședința consacrată răspunsurilor orale la interpelări.

Rog colegii care nu participă la ședință să iasă din sală, ceilalți să-și ocupe locurile în bănci.

Din partea Guvernului au venit reprezentanții? În regulă. Prima interpelare sau răspuns la interpelare pentru domnul deputat Dan Morega, Grupul parlamentar al PNL. Dacă domnul deputat vrea să-și dezvolte interpelarea sau așteaptă răspunsul? Răspunsul, da?

Răspunde domnul Dan Tătaru, secretar de stat la Ministerul Apărării Naționale.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

 
   

Domnul Dan Tătaru (secretar de stat, Ministerul Apărării Naționale):

Referitor la aspectele care fac obiectul interpelării, menționăm următoarele.

Pentru început, dorim să subliniem faptul că paza și securitatea obiectivelor militare au constituit preocupări permanente ale Ministerului Apărării Naționale concretizate atât prin informări adresate instituțiilor statului, urmate de inițierea unor demersuri legislative, cât și prin încercări de identificare a fondurilor necesare securizării acestora.

În cadrul Ministerului Apărării Naționale se află în derulare Programul multianual de achiziții de sisteme integrate de securitate pentru obiectivele militare și încheierea unui acord cadru pentru asigurarea mentenanței acestora, conform căruia urmează a fi securizate un număr de 114 obiective militare în perioada 2008-2014 și să se asigure serviciile de mentenanță pentru 123 de sisteme integrate de securitate în perioada 2008-2016.

În ceea ce privește stadiul de implementare a acestuia, precizăm că pentru anul 2008 a fost prevăzută achiziția a 14 sisteme integrate de securitate și asigurarea serviciilor de mentenanță pentru 9 astfel de sisteme, aflate în exploatare.

Din lipsa fondurilor financiare în contextul unui buget redus, în anul 2008 s-a încheiat un singur acord cadru pentru asigurarea mentenanței.

Pentru anul 2009 este prevăzută achiziția a 23 de sisteme integrate de securitate și asigurarea serviciilor de mentenanță pentru 16 astfel de sisteme.

Ministerul Apărării Naționale a încheiat contracte de furnizare, în perioada 2002-2008, în acord cu legislația din domeniul achizițiilor publice în vigoare la acea dată, cu firmele S.C. UTI-Systems S.A., S.C. UTI Italy S.A.

Firmele care au participat pe parcursul anului 2008 la procedurile pentru achiziționarea de sisteme integrate de securitate și care au fost selectate pentru depunerea ofertelor au fost S.C. Mira Telecom SRL, S.C.Datek Telecom SRL, S.C. Eutron Invest România SRL, S.C. Romsis SRL, S.C. UTI Systems S.A. Regia Autonomă Rasirom, S.C. Helnic și S.C. PoliStart Security SRL.

Menționăm că la începutul anului curent a fost emisă o dispoziție prin care se aproba concepția privind securizarea depozitelor de armament și muniții din Armata României la pace, care are obiectiv identificarea unor soluții viabile pentru adoptarea actualului sistem de securizare a depozitelor de armament și muniții, pentru a răspunde vulnerabilității acestora și pentru asigurarea compensării deficitelor de personal prin introducerea sistemelor și mijloacelor tehnice de securitate.

În prezent, este în curs de aprobare planul de măsuri pentru implementarea concepției amintite, fapt care este posibil în condițiile asigurării fondurilor financiare prevăzute în acest scop.

Menționăm că securizarea unităților militare, inclusiv a depozitelor a fost inclusă în prioritățile enunțate cu ocazia audierii ministrului apărării naționale în cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, întrucât înzestrarea adecvată care să se refere la puterea de foc, dar și la un grad sporit de protecție are în vedere și problema pusă în discuție.

În legătură cu evenimentul produs în cadrul unității militare de la Ciorogârla, precizăm că Ministerul Apărării Naționale nu a ascuns producerea evenimentului. Acesta a fost constatat la data de 28.01.2009, ora 10,30 și conform procedurilor interne, au fost informați factorii de decizie responsabili, inclusiv Parchetul Militar București, până la ora 12,50.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al ministerului a comunicat telefonic reprezentanților mass-media despre circumstanțele în care a fost descoperit evenimentul, începând cu ora 18,30.

În edițiile on-line ale cotidienelor centrale și la principalele posturi de televiziune au fost prezentate informații încă din seara zilei de 28 ianuarie.

În conformitate cu precizările procurorului militar desemnat pentru cercetarea cazului, instituția militară nu a putut difuza mai multe detalii opiniei publice. Fiind calificat ca deosebit de grav, încă de la început, s-au dispus măsuri care au vizat, pe de o parte, acordarea întregului sprijin organelor de anchetă în elucidarea cazului, dar s-a demarat și o anchetă de ordin intern pentru a stabili răspunderile administrative, fiind găsiți răspunzători 17 militari de la eșalonul de unitate până la statul major general. Începând cu data de 30 ianuarie a.c., aceștia au fost eliberați din funcții.

Procurorii militari anchetează în continuare cazul, iar stabilirea celor responsabili și a limitelor răspunderii penale este apanajul instanțelor judecătorești.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Fac precizarea că interpelarea domnului deputat se referă la asigurarea pazei bazelor militare și a depozitelor de armament.

Domnule deputat Dan Morega, dacă aveți observații, precizări. Vă rog, luați cuvântul și solicitați-i domnului secretar de stat răspunsul scris.

 
   

Domnul Dan Ilie Morega:

Da. Interpelarea mea a avut foarte clar un obiectiv, dumneavoastră, în parte, ați răspuns la el. Rugămintea este, așa cum v-am adresat-o și prin interpelare, să-mi dați răspunsul și scris.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
  Grațiela Leocadia Gavrilescu

Doamna deputat Grațiela Leocadia Gavrilescu, Grupul parlamentar al PNL a adresat o interpelare Ministerului Sănătății, cerând precizări privind situația medicamentelor care se eliberează în regim compensat.

Din partea Ministerului Sănătății, răspunde domnul secretar de stat Cristian Anton Irimie.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul, vă rog.

   

Domnul Cristian Anton Irimie (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Stimată doamnă președinte,

Stimată doamnă deputat,

Referitor la interpelarea doamnei deputat privind sesizarea faptului că în farmacii nu se găsesc medicamente de import, vă comunicăm următoarele: contravaloarea medicamentelor compensate și gratuite de care au beneficiat asigurații în tratamentul ambulatoriu în luna ianuarie 2009 și, respectiv, în primele 15 zile ale lunii februarie 2009, a fost aproximativ la nivelul mediei trimestrului IV 2008, înregistrându-se chiar o ușoară creștere pentru anumite produse medicamentoase, în strânsă legătură cu boli cronice, în a căror schemă terapeutică sunt cuprinse medicamente originale asigurate din importuri.

În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, Hotărârea de Guvern nr.1714 din 2008 pentru aprobarea contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate și Ordinul Ministrului Sănătății și a Președintelui Casei nr.522 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu modificările și completările ulterioare, prescrierea medicamentelor nu este aleatorie și nici eliberarea acestora din unitățile farmaceutice.

Acestea din urmă au obligația de a se aproviziona continuu cu medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în listă pentru medicamentele de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

De asemenea, farmaciile au obligația să aprovizioneze, la cererea asiguratului, în maxim 12 ore pentru bolile acute și subacute și 48 de ore pentru bolile cronice, cu medicamentele prescrise dacă acestea nu se află în farmacie în momentul solicitării.

În aceste condiții, unitățile farmaceutice aflate în relații contractuale cu casele de asigurări, au posibilitatea de a înlocui medicamentele prescrise de medicul curant, astfel: dacă medicamentul recomandat de medic este prea scump și bolnavul nu dispune de resursele financiare necesare pentru a suporta diferența de preț dintre prețul de referință și prețul de vânzare cu amănuntul al medicamentului respectiv; dacă farmacia nu are disponibil în stoc, la momentul solicitării, produsul prescris de către medic și bolnavul nu este de acord ca farmacia să-l aducă în termenul 24-48 de ore.

Prin emiterea Ordinului Ministrului Sănătății nr.74 din 2009 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr.1803 privind stabilirea prețurilor, Ministerul Sănătății a recalculat la 4 lei pentru un euro toate prețurile medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, precum și pentru bolnavii incluși în programele naționale de sănătate. Acest curs este cel folosit la calcularea bugetului de stat pentru anul în curs.

Întrucât politica de stabilire a prețului la medicamente reprezintă o prioritate a actualei echipe ministeriale, a fost emis și Ordinul Ministrului Sănătății nr.75 din 2009 pentru aprobarea normelor privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman, prin intermediul căruia se introduce o nouă metodologie de calcul menită să soluționeze problemele existente în domeniul farmaceutic.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Vă rog să rămâneți la pupitru. Din păcate, doamna deputat nu este prezentă în sală și de aceea vă rog să transmiteți și în scris răspunsul la interpelarea domniei sale.

 
  Petru Călian

Urmează răspunsul dat domnului deputat Petru Călian, Grupul parlamentar al PD-L, interpelare intitulată "Medicii nimănui".

Răspunde, tot din partea Ministerului Sănătății, domnul secretar de stat Cristian Anton Irimie.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

   

Domnul Cristian Anton Irimie:

Vă mulțumesc.

Referitor la interpelarea dumneavoastră privind plata drepturilor salariale pentru personalul din asistența medicală acordată în unitățile de învățământ, vă comunicăm următoarele: prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile publice locale, s-a stabilit ca începând cu anul 2009, finanțarea cheltuielilor de personal pentru salariații din asistența medicală și de medicină dentară acordată în unitățile de învățământ se face de către bugetele locale din sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății.

În acest moment, Ordonanța de urgență nr.162 se află în dezbaterea parlamentară, a trecut de Senat și urmează să fie discutată în Camera Deputaților pe care cu onoare o reprezentați.

Vă informăm că, având în vedere faptul că nu s-a putut asigura finanțarea pentru că a fost omisă din Ordonanța nr.162 finanțarea acestor medici și personal medical din unitățile școlare, de asistență școlară, Guvernul a emis o ordonanță prin care se face plata drepturilor salariale de la bugetul Ministerului Sănătății. Deci, la această oră, nu mai există nici un fel de probleme cu salarizarea personalului din cabinetele medicale școlare, precum și a celuilalt personal medical reprezentând asistenți comunitari și mediatori sanitari cuprinși în aceeași lege.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnul deputat Petru Călian, observații, sugestii, propuneri, mulțumiri sau nemulțumiri.

 
   

Domnul Petru Călian:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Sigur că răspunsul domnului ministru, secretar de stat, mă onorează. Sunt încântat, pentru că merg în fața multor cetățeni, în special medici, care ne-au adresat diverse întrebări, diverse petiții în acest sens și pot să le spun cu mândrie faptul că în sfârșit un guvern competent a reparat ceea ce a stricat sau ceea ce n-a fost în măsură să rezolve un alt guvern. Nu dau nume pentru că nu doresc să-i fac nici un fel de publicitate acelui guvern. Numai atât pot să vă spun: felicitări și atenție maximă să nu ne scape nimic.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
  Mircia Giurgiu

Domnul deputat Mircia Giurgiu, Grupul parlamentar al PD-L, a adresat o interpelare tot Ministerului Sănătății, de fapt un memoriu al cadrelor medicale din cadrul Spitalului clinic de urgență pentru copii.

Domnul secretar de stat Cristian Anton Irimie vă va răspunde, domnule deputat, la această interpelare.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

   

Domnul Cristian Anton Irimie:

Vă mulțumesc.

Pot să vă informez că, în prezent, din informațiile transmise de Direcția de sănătate publică Cluj și Spitalul de urgență pentru copii Cluj, rezultă că drepturile de personal au fost achitate pentru personalul cuprins în sesizarea domnului deputat, în interpelarea domniei sale.

De asemenea, vă informez că există fonduri bugetare pentru plata acestora în continuare și la termen, astfel încât sunt întrunite toate condițiile pentru evitarea disfuncționalităților în plata salariilor la această categorie de personal.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnul deputat Mircia Giurgiu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Mai revin cu o clarificare: dacă normele metodologice care trebuiau să apară până la sfârșitul lunii ianuarie, vor mai apărea sau e vorba de ordonanța de urgență de care ați vorbit la răspunsul anterior la colegul meu Petru Călian?

 
   

Doamna Daniela Popa:

Puteți răspunde acum? Vă rog.

 
   

Domnul Cristian Anton Irimie:

Normele metodologice ale Ordonanței nr.162 au fost elaborate de către Ministerul Sănătății, dar în continuare considerăm că legea care va aproba această ordonanță va corecta foarte multe din disfuncționalitățile ei și de aceea va trebui să elaborăm noi norme. La această oră, ordonanța teoretic nu se aplică.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

Mulțumit, domnule deputat Mircia Giurgiu? Da, e în regulă.

Cu aceasta, am încheiat ședința consacrată răspunsurilor orale la interpelări.

Ne întâlnim mâine la 8 și jumătate, la declarații politice.

O seară bună tuturor!

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 18,23.

 
       

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 14:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro