Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/12-03-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 02-03-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2009

16. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 27/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 16, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a refinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul Național de Dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Dacă din partea comisiei sesizate în fond?

Două cuvinte din partea doamnei secretar de stat Grațiela Iordache, din partea inițiatorului, și pe urmă dăm cuvântul comisiei.

Doamna Grațiela Denisa Iordache (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Bună seara, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați, voiam doar să spunem că aceste modificări sunt modificări de ordin tehnic, modificări necesare alinierii cu cerințele regulamentelor europene. Cuprind în special redefinirea bugetelor, deci noțiunilor de buget în care sunt cuprinse sume pentru finanțarea diferitelor categorii de cheltuieli aferente implementării programelor operaționale, precum și extinderea unor categorii suplimentare de beneficiari ai rambursării sumelor aferente tva-ului, corespunzător cheltuielilor eligibile.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Comisiei de buget, finanțe și bănci?

Domnul Viorel Ștefan:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată pentru examinare și avizare în fond cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul Național de Dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. La lucrările comisiei au participat 31 de deputați din totalul de 31 de membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 29 octombrie 2008.

Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituția României, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii proiectului, comisia vă propune adoptarea în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă la dezbateri generale, există intervenții? Dacă nu, nefiind nici amendamente, urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 8:18
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro