Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/12-03-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 02-03-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2009

18. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.31 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 693/2008

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 18, Proiectul de Lege pentru completarea art.31 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române.

Dacă din partea inițiatorului există intervenții? Nu sunt.

Domnul Radu Stancu (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Guvernul susține propunerea legislativă în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea comisiei? Punctul de vedere al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională?

Domnul Adrian Bădulescu:

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere în fond. Comisia de administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avizat favorabil proiectul de lege. Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

La ședința Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost prezenți 22 de deputați din totalul de 24 de membri ai acesteia.

Menționez că pentru acest proiect de lege, Camera Deputaților este Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 6 octombrie 2008.

În urma dezbaterii, în ședința din 10 februarie 2009, cu unanimitate de voturi pentru, comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea cu amendamente a acestui proiect de lege.

Propun pentru dezbateri 5 minute.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc mult.

O să vă supun aprobării propunerea făcută de domnul deputat.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul și propunerea a trecut cu 116 voturi în favoare, 4 împotrivă și 2 abțineri.

Dacă la dezbateri generale există intervenții? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii: "Lege pentru completarea art.31 din Legea nr.218/ 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române". Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.2. Sunt observații? Nu. Adoptat.

Pct.3. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul de lege rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 10:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro