Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/12-03-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 02-03-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2009

22. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului:  

Dan Ilie Morega

- Pauză -

 

Doamna Daniela Popa:

Bună seara, stimați colegi.

Începem ședința consacrată răspunsurilor orale la interpelări.

Rog colegii care nu participă la ședință să iasă din sală, ceilalți să-și ocupe locurile în bănci.

Din partea Guvernului au venit reprezentanții? În regulă. Prima interpelare sau răspuns la interpelare pentru domnul deputat Dan Morega, Grupul parlamentar al PNL. Dacă domnul deputat vrea să-și dezvolte interpelarea sau așteaptă răspunsul? Răspunsul, da?

Răspunde domnul Dan Tătaru, secretar de stat la Ministerul Apărării Naționale.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

 
 

Domnul Dan Tătaru (secretar de stat, Ministerul Apărării Naționale):

Referitor la aspectele care fac obiectul interpelării, menționăm următoarele.

Pentru început, dorim să subliniem faptul că paza și securitatea obiectivelor militare au constituit preocupări permanente ale Ministerului Apărării Naționale concretizate atât prin informări adresate instituțiilor statului, urmate de inițierea unor demersuri legislative, cât și prin încercări de identificare a fondurilor necesare securizării acestora.

În cadrul Ministerului Apărării Naționale se află în derulare Programul multianual de achiziții de sisteme integrate de securitate pentru obiectivele militare și încheierea unui acord cadru pentru asigurarea mentenanței acestora, conform căruia urmează a fi securizate un număr de 114 obiective militare în perioada 2008-2014 și să se asigure serviciile de mentenanță pentru 123 de sisteme integrate de securitate în perioada 2008-2016.

În ceea ce privește stadiul de implementare a acestuia, precizăm că pentru anul 2008 a fost prevăzută achiziția a 14 sisteme integrate de securitate și asigurarea serviciilor de mentenanță pentru 9 astfel de sisteme, aflate în exploatare.

Din lipsa fondurilor financiare în contextul unui buget redus, în anul 2008 s-a încheiat un singur acord cadru pentru asigurarea mentenanței.

Pentru anul 2009 este prevăzută achiziția a 23 de sisteme integrate de securitate și asigurarea serviciilor de mentenanță pentru 16 astfel de sisteme.

Ministerul Apărării Naționale a încheiat contracte de furnizare, în perioada 2002-2008, în acord cu legislația din domeniul achizițiilor publice în vigoare la acea dată, cu firmele S.C. UTI-Systems S.A., S.C. UTI Italy S.A.

Firmele care au participat pe parcursul anului 2008 la procedurile pentru achiziționarea de sisteme integrate de securitate și care au fost selectate pentru depunerea ofertelor au fost S.C. Mira Telecom SRL, S.C.Datek Telecom SRL, S.C. Eutron Invest România SRL, S.C. Romsis SRL, S.C. UTI Systems S.A. Regia Autonomă Rasirom, S.C. Helnic și S.C. PoliStart Security SRL.

Menționăm că la începutul anului curent a fost emisă o dispoziție prin care se aproba concepția privind securizarea depozitelor de armament și muniții din Armata României la pace, care are obiectiv identificarea unor soluții viabile pentru adoptarea actualului sistem de securizare a depozitelor de armament și muniții, pentru a răspunde vulnerabilității acestora și pentru asigurarea compensării deficitelor de personal prin introducerea sistemelor și mijloacelor tehnice de securitate.

În prezent, este în curs de aprobare planul de măsuri pentru implementarea concepției amintite, fapt care este posibil în condițiile asigurării fondurilor financiare prevăzute în acest scop.

Menționăm că securizarea unităților militare, inclusiv a depozitelor a fost inclusă în prioritățile enunțate cu ocazia audierii ministrului apărării naționale în cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, întrucât înzestrarea adecvată care să se refere la puterea de foc, dar și la un grad sporit de protecție are în vedere și problema pusă în discuție.

În legătură cu evenimentul produs în cadrul unității militare de la Ciorogârla, precizăm că Ministerul Apărării Naționale nu a ascuns producerea evenimentului. Acesta a fost constatat la data de 28.01.2009, ora 10,30 și conform procedurilor interne, au fost informați factorii de decizie responsabili, inclusiv Parchetul Militar București, până la ora 12,50.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al ministerului a comunicat telefonic reprezentanților mass-media despre circumstanțele în care a fost descoperit evenimentul, începând cu ora 18,30.

În edițiile on-line ale cotidienelor centrale și la principalele posturi de televiziune au fost prezentate informații încă din seara zilei de 28 ianuarie.

În conformitate cu precizările procurorului militar desemnat pentru cercetarea cazului, instituția militară nu a putut difuza mai multe detalii opiniei publice. Fiind calificat ca deosebit de grav, încă de la început, s-au dispus măsuri care au vizat, pe de o parte, acordarea întregului sprijin organelor de anchetă în elucidarea cazului, dar s-a demarat și o anchetă de ordin intern pentru a stabili răspunderile administrative, fiind găsiți răspunzători 17 militari de la eșalonul de unitate până la statul major general. Începând cu data de 30 ianuarie a.c., aceștia au fost eliberați din funcții.

Procurorii militari anchetează în continuare cazul, iar stabilirea celor responsabili și a limitelor răspunderii penale este apanajul instanțelor judecătorești.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Fac precizarea că interpelarea domnului deputat se referă la asigurarea pazei bazelor militare și a depozitelor de armament.

Domnule deputat Dan Morega, dacă aveți observații, precizări. Vă rog, luați cuvântul și solicitați-i domnului secretar de stat răspunsul scris.

 
 

Domnul Dan Ilie Morega:

Da. Interpelarea mea a avut foarte clar un obiectiv, dumneavoastră, în parte, ați răspuns la el. Rugămintea este, așa cum v-am adresat-o și prin interpelare, să-mi dați răspunsul și scris.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
Grațiela Leocadia Gavrilescu

Doamna deputat Grațiela Leocadia Gavrilescu, Grupul parlamentar al PNL a adresat o interpelare Ministerului Sănătății, cerând precizări privind situația medicamentelor care se eliberează în regim compensat.

Din partea Ministerului Sănătății, răspunde domnul secretar de stat Cristian Anton Irimie.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul, vă rog.

 

Domnul Cristian Anton Irimie (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Stimată doamnă președinte,

Stimată doamnă deputat,

Referitor la interpelarea doamnei deputat privind sesizarea faptului că în farmacii nu se găsesc medicamente de import, vă comunicăm următoarele: contravaloarea medicamentelor compensate și gratuite de care au beneficiat asigurații în tratamentul ambulatoriu în luna ianuarie 2009 și, respectiv, în primele 15 zile ale lunii februarie 2009, a fost aproximativ la nivelul mediei trimestrului IV 2008, înregistrându-se chiar o ușoară creștere pentru anumite produse medicamentoase, în strânsă legătură cu boli cronice, în a căror schemă terapeutică sunt cuprinse medicamente originale asigurate din importuri.

În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, Hotărârea de Guvern nr.1714 din 2008 pentru aprobarea contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate și Ordinul Ministrului Sănătății și a Președintelui Casei nr.522 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu modificările și completările ulterioare, prescrierea medicamentelor nu este aleatorie și nici eliberarea acestora din unitățile farmaceutice.

Acestea din urmă au obligația de a se aproviziona continuu cu medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în listă pentru medicamentele de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

De asemenea, farmaciile au obligația să aprovizioneze, la cererea asiguratului, în maxim 12 ore pentru bolile acute și subacute și 48 de ore pentru bolile cronice, cu medicamentele prescrise dacă acestea nu se află în farmacie în momentul solicitării.

În aceste condiții, unitățile farmaceutice aflate în relații contractuale cu casele de asigurări, au posibilitatea de a înlocui medicamentele prescrise de medicul curant, astfel: dacă medicamentul recomandat de medic este prea scump și bolnavul nu dispune de resursele financiare necesare pentru a suporta diferența de preț dintre prețul de referință și prețul de vânzare cu amănuntul al medicamentului respectiv; dacă farmacia nu are disponibil în stoc, la momentul solicitării, produsul prescris de către medic și bolnavul nu este de acord ca farmacia să-l aducă în termenul 24-48 de ore.

Prin emiterea Ordinului Ministrului Sănătății nr.74 din 2009 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr.1803 privind stabilirea prețurilor, Ministerul Sănătății a recalculat la 4 lei pentru un euro toate prețurile medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, precum și pentru bolnavii incluși în programele naționale de sănătate. Acest curs este cel folosit la calcularea bugetului de stat pentru anul în curs.

Întrucât politica de stabilire a prețului la medicamente reprezintă o prioritate a actualei echipe ministeriale, a fost emis și Ordinul Ministrului Sănătății nr.75 din 2009 pentru aprobarea normelor privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman, prin intermediul căruia se introduce o nouă metodologie de calcul menită să soluționeze problemele existente în domeniul farmaceutic.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Vă rog să rămâneți la pupitru. Din păcate, doamna deputat nu este prezentă în sală și de aceea vă rog să transmiteți și în scris răspunsul la interpelarea domniei sale.

 
Petru Călian

Urmează răspunsul dat domnului deputat Petru Călian, Grupul parlamentar al PD-L, interpelare intitulată "Medicii nimănui".

Răspunde, tot din partea Ministerului Sănătății, domnul secretar de stat Cristian Anton Irimie.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

 

Domnul Cristian Anton Irimie:

Vă mulțumesc.

Referitor la interpelarea dumneavoastră privind plata drepturilor salariale pentru personalul din asistența medicală acordată în unitățile de învățământ, vă comunicăm următoarele: prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile publice locale, s-a stabilit ca începând cu anul 2009, finanțarea cheltuielilor de personal pentru salariații din asistența medicală și de medicină dentară acordată în unitățile de învățământ se face de către bugetele locale din sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății.

În acest moment, Ordonanța de urgență nr.162 se află în dezbaterea parlamentară, a trecut de Senat și urmează să fie discutată în Camera Deputaților pe care cu onoare o reprezentați.

Vă informăm că, având în vedere faptul că nu s-a putut asigura finanțarea pentru că a fost omisă din Ordonanța nr.162 finanțarea acestor medici și personal medical din unitățile școlare, de asistență școlară, Guvernul a emis o ordonanță prin care se face plata drepturilor salariale de la bugetul Ministerului Sănătății. Deci, la această oră, nu mai există nici un fel de probleme cu salarizarea personalului din cabinetele medicale școlare, precum și a celuilalt personal medical reprezentând asistenți comunitari și mediatori sanitari cuprinși în aceeași lege.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnul deputat Petru Călian, observații, sugestii, propuneri, mulțumiri sau nemulțumiri.

 
 

Domnul Petru Călian:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Sigur că răspunsul domnului ministru, secretar de stat, mă onorează. Sunt încântat, pentru că merg în fața multor cetățeni, în special medici, care ne-au adresat diverse întrebări, diverse petiții în acest sens și pot să le spun cu mândrie faptul că în sfârșit un guvern competent a reparat ceea ce a stricat sau ceea ce n-a fost în măsură să rezolve un alt guvern. Nu dau nume pentru că nu doresc să-i fac nici un fel de publicitate acelui guvern. Numai atât pot să vă spun: felicitări și atenție maximă să nu ne scape nimic.

Mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
Mircia Giurgiu

Domnul deputat Mircia Giurgiu, Grupul parlamentar al PD-L, a adresat o interpelare tot Ministerului Sănătății, de fapt un memoriu al cadrelor medicale din cadrul Spitalului clinic de urgență pentru copii.

Domnul secretar de stat Cristian Anton Irimie vă va răspunde, domnule deputat, la această interpelare.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

 

Domnul Cristian Anton Irimie:

Vă mulțumesc.

Pot să vă informez că, în prezent, din informațiile transmise de Direcția de sănătate publică Cluj și Spitalul de urgență pentru copii Cluj, rezultă că drepturile de personal au fost achitate pentru personalul cuprins în sesizarea domnului deputat, în interpelarea domniei sale.

De asemenea, vă informez că există fonduri bugetare pentru plata acestora în continuare și la termen, astfel încât sunt întrunite toate condițiile pentru evitarea disfuncționalităților în plata salariilor la această categorie de personal.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnul deputat Mircia Giurgiu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Mai revin cu o clarificare: dacă normele metodologice care trebuiau să apară până la sfârșitul lunii ianuarie, vor mai apărea sau e vorba de ordonanța de urgență de care ați vorbit la răspunsul anterior la colegul meu Petru Călian?

 
 

Doamna Daniela Popa:

Puteți răspunde acum? Vă rog.

 
 

Domnul Cristian Anton Irimie:

Normele metodologice ale Ordonanței nr.162 au fost elaborate de către Ministerul Sănătății, dar în continuare considerăm că legea care va aproba această ordonanță va corecta foarte multe din disfuncționalitățile ei și de aceea va trebui să elaborăm noi norme. La această oră, ordonanța teoretic nu se aplică.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

Mulțumit, domnule deputat Mircia Giurgiu? Da, e în regulă.

Cu aceasta, am încheiat ședința consacrată răspunsurilor orale la interpelări.

Ne întâlnim mâine la 8 și jumătate, la declarații politice.

O seară bună tuturor!

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 18,23.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 13:08
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro