Grațiela Leocadia Gavrilescu
Grațiela Leocadia Gavrilescu
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/12-03-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 02-03-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2009

22. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului:  
  22.2 Grațiela Leocadia Gavrilescu
 
see:

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Doamna deputat Grațiela Leocadia Gavrilescu, Grupul parlamentar al PNL a adresat o interpelare Ministerului Sănătății, cerând precizări privind situația medicamentelor care se eliberează în regim compensat.

Din partea Ministerului Sănătății, răspunde domnul secretar de stat Cristian Anton Irimie.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul, vă rog.

Domnul Cristian Anton Irimie (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Stimată doamnă președinte,

Stimată doamnă deputat,

Referitor la interpelarea doamnei deputat privind sesizarea faptului că în farmacii nu se găsesc medicamente de import, vă comunicăm următoarele: contravaloarea medicamentelor compensate și gratuite de care au beneficiat asigurații în tratamentul ambulatoriu în luna ianuarie 2009 și, respectiv, în primele 15 zile ale lunii februarie 2009, a fost aproximativ la nivelul mediei trimestrului IV 2008, înregistrându-se chiar o ușoară creștere pentru anumite produse medicamentoase, în strânsă legătură cu boli cronice, în a căror schemă terapeutică sunt cuprinse medicamente originale asigurate din importuri.

În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, Hotărârea de Guvern nr.1714 din 2008 pentru aprobarea contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate și Ordinul Ministrului Sănătății și a Președintelui Casei nr.522 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu modificările și completările ulterioare, prescrierea medicamentelor nu este aleatorie și nici eliberarea acestora din unitățile farmaceutice.

Acestea din urmă au obligația de a se aproviziona continuu cu medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în listă pentru medicamentele de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

De asemenea, farmaciile au obligația să aprovizioneze, la cererea asiguratului, în maxim 12 ore pentru bolile acute și subacute și 48 de ore pentru bolile cronice, cu medicamentele prescrise dacă acestea nu se află în farmacie în momentul solicitării.

În aceste condiții, unitățile farmaceutice aflate în relații contractuale cu casele de asigurări, au posibilitatea de a înlocui medicamentele prescrise de medicul curant, astfel: dacă medicamentul recomandat de medic este prea scump și bolnavul nu dispune de resursele financiare necesare pentru a suporta diferența de preț dintre prețul de referință și prețul de vânzare cu amănuntul al medicamentului respectiv; dacă farmacia nu are disponibil în stoc, la momentul solicitării, produsul prescris de către medic și bolnavul nu este de acord ca farmacia să-l aducă în termenul 24-48 de ore.

Prin emiterea Ordinului Ministrului Sănătății nr.74 din 2009 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr.1803 privind stabilirea prețurilor, Ministerul Sănătății a recalculat la 4 lei pentru un euro toate prețurile medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, precum și pentru bolnavii incluși în programele naționale de sănătate. Acest curs este cel folosit la calcularea bugetului de stat pentru anul în curs.

Întrucât politica de stabilire a prețului la medicamente reprezintă o prioritate a actualei echipe ministeriale, a fost emis și Ordinul Ministrului Sănătății nr.75 din 2009 pentru aprobarea normelor privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman, prin intermediul căruia se introduce o nouă metodologie de calcul menită să soluționeze problemele existente în domeniul farmaceutic.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Vă rog să rămâneți la pupitru. Din păcate, doamna deputat nu este prezentă în sală și de aceea vă rog să transmiteți și în scris răspunsul la interpelarea domniei sale.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 18 august 2019, 6:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro