Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/12-03-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 02-03-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2009

3. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (rămas pentru votul final).

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Intrăm în ordinea de zi și luăm în dezbatere Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților.

Îi dau cuvântul, din partea Comisiei pentru regulament, domnului Iustin-Marinel Cionca-Arghir, președintele comisiei.

Domnul Iustin-Marinel Cionca-Arghir:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru regulament a fost sesizată de către Biroul permanent al Camerei Deputaților cu Adresa nr. 117/18 februarie 2009, în vederea întocmirii unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților, care să aibă ca obiect elaborarea unui text menit să înlocuiască alin.(3) al art. 155.

Menționăm că prevederile art. 155 din Regulamentul Camerei Deputaților au fost declarate neconsituționale de către Curtea Constituțională prin Decizia nr. 989/1 octombrie 2008.

În conformitate cu prevederile art. 147 din Constituția României, revizuită, dispozițiile din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în interiorul acestui termen, Parlamentul nu a pus de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției.

Având în vedere că termenul respectiv a expirat, putem constata că prevederile art. 155 alin. (3) și-au încetat efectele juridice și este, deci, necesar să fie adoptat un nou text, în conformitate cu dispozițiile Constituției.

Textul declarat neconstituțional prevedea că o cerere de urmărire penală a unui membru al Guvernului trebuia adoptată cu votul a cel puțin două treimi din numărul deputaților.

Ca urmare, Comisia pentru regulament s-a întâlnit în data de 25 februarie 2009 pentru a aproba un proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților și raportul aferent acestuia, privind introducerea unui nou text pentru alin. (3) al art. 155, deoarece vechiul text și-a încetat efectele juridice ca urmare a constatării neconstituționalității sale prin Decizia Curții Constituționale nr. 989/2008 și a expirării termenului prevăzut la art. 147 alin. (1) din Constituția României, revizuită.

La lucrările comisiei au participat patru deputați din totalul de cinci, iar în urma dezbaterilor raportul și proiectul de hotărâre au fost aprobate cu unanimitatea de voturi a celor prezenți.

Ca urmare acestui fapt, Comisia pentru regulament supune plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea alin.(3) al art. 155 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale există intervenții din partea grupurilor parlamentare? Dacă nu sunt, vă propun să intrăm în dezbaterea proiectului de hotărâre.

"Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților"

Există observații la titlu? Nu sunt. Adoptat.

Articol unic: "Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35/16 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Alin. (3) al art. 155 se modifică și va avea următorul cuprins: Cererea se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți."

Există observații? Nu există. Mulțumesc.

Adoptat.

Proiectul rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 23 august 2019, 10:12
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro